ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Čadca
Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
Právo detí na oboch rodičov, o. z.
Samuel Krušinský
Tomášikova 12571/50c
831 04 Bratislava
Váš list/ zo dňa
27.09.2011
Naša značka
1/2011/053472
Vybavuje
DarinaStuchlíková
sekretariát riaditeľa
Čadca
03. 09. 2011
VEC:
Žiadosť podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám - odpoveď
Na základe Vašej ţiadosti zo dňa 27. 9. 2011 Vám v prílohe listu zasielame zoznam
pracovníkov na základe Vami poţadovaných údajov.
S pozdravom
Príloha 1
PhDr. Karin Bugalová
riaditeľka ÚPSVaR Čadca
Telefón 041/2448 859
Fax: 041/2448 000
[email protected]
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca
Zoznam pracovníkov
Meno a priezvisko
pracovníka
Anna Floreková
Bednárová Anna
Belešová Alena
Boráková Jana
Ciesarik Radoslav
Cisariková Iveta
Čičková Daniela
Čmelíková Daniela
Danica Halušková
Daniel Šteiniger
Daniela Čimborová
Darina Dobošová
Darina Stuchlíková
Durschmiedová Lenka
Dušan Peteraj
Elena Šimeková
Erika Kajánková
Eva Bieliková
Gavláková Martina
Gaţáková Iveta
Golisová Marta
Haţíková Oľga
Hlaváčová Martina
Hlubinová Oľga
Horeličanová Eva
Terézia Mikulová
Iveta Dybalová
041/2449823
041 2449837
0412448831
0412449805
0412449838
041/2448802
0412449808
041 2448 841
041 2449817
0412448858
041 2449819
041/2445808
0412448859
0412449810
0412448821
041 2449829
0412448803
014/2449820
0412449808
041 2448 841
0412449810
041/2448807
0412449834
0412449808
041/2448819
0412449826
041/2445806
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Iveta Plešivčáková
a041 2449818
[email protected]
Ján Obrk
Ján Pidych
Jana Gomolová
Jana Marťáková
Jana Stopková, Mgr.
Jana Zemaníková
Jančíková Alena
Janka Macurová
Jarmila Jurčáková
Jarošová Jana
Jedináková Marta
Jopeková Anna
0412448820
0412448 817
0412448 813
041/2448848
041/2445805
0412448834
0412448853
041/2448842
0412448 811
041/2448854
041/2448807
0412449808
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Telefón 041/2448 859
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Fax: 041/2448 000
[email protected]
Kajánková Ľudmila
Karin Bugalová
Katarína Liptáková
Kolenová Anna
Kopásková Magdaléna
Králiková Marcela
Krkošová Janka
Kubašková Janka
Kupšová Xénia
Lenka Stopková
Ľubomíra Bodorová
Ľubomíra Pialová
Ľuboslava Privarová
Majáková Viera
Marcela Srníčková
Mária Mikulová
Mária Šurinová
Mária Veselková
Marta Pastorková
Marta Zubričanová
Masárová Daniela
Mária Kubicová
Michaela Chrenšťová
Milan Holeš
Miloš Hruška
Miroslava Škulaviková
Neveďalová Zuzana
Oľga Cyprichová
Oľga Šuríková
Ondrášková Ivana
Peter Skorčík
Podoláková Andrea
Poláková Veronika
Priečková Anna
Prívarová Viera
Rábiková Jana
Radoslav Ciesarik
Renáta Bojková
Renáta Jurčíková
Sedláčková Lena
Skotnická Ivana
Slavka Melišíková
Slavomír Šulo
Solik Martin
Stanislava Hlušková
Stranovský Marián
Stuchlíková Anna
Sýkorová Janka
Telefón 041/2448 859
0412449808
0412448829
041/2448828
0412449834
0412449814
041 2448 827
0412449810
041/2448816
0412445807
041/2445802
041/2449836
041/2448845
0412448801
041 2448 805
041/2445800
041 2449818
0412448843
0412448 850
041/2449836
041 2449837
0412449814
0412449827
041/2445806
041 2448 836
041 2449804
041/2449820
0412449816
0412448834
0412448837
041/2448882
041/2449824
041 2448 805
041 2448 805
041/2448882
0412449816
041/2448816
0412449838
0412448 851
0412448853
0412449831
041 2448 844
041/2448822
041/2448828
041/2448818
0412448821
0412449830
0412445810
041/2448814
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fax: 041/2448 000
[email protected]
Šamajová Anna
Šimčisková Blanka
Štetiarová Anna
Šubíková Renáta
Tatiana Capková
Urbaníková Martina
Vladimír Hlavatý
Vladimír Suchánek
Vrábelová Janka
Vraţelová Alena
Zdenka Mikovčáková
Zdenka Vyrobiková
Zuzana Kubofová
Zuzčáková Marianna
Ţaneta Srnánková
Telefón 041/2448 859
0412445810
0412448 813
0412449805
041/2448810
0412448801
0412449831
0412448833
041 2449804
0412449822
041/2448802
041/2445809
041/2445805
0412448855
0412449833
041/2449824
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
alena.vrazelova@upsvar.sk
Mikovcakova.Zdenka@upsvr.gov.sk
Vyrobikova.Zdenka@upsvr.gov.sk
zuzana.kubofova@upsvar.sk
zuzcakova.marianna@upsvr.gov.sk
Srnankova.Zaneta@upsvr.gov.sk
Fax: 041/2448 000
darina.stuchlikova@upsvar.sk
Download

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Čadca Matičné