Yarway Narvik Model 38/48
Standart İşler için A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu
Yarway, elektrik, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi ve proses buharı uygulamalarının tüm özelliklerini karşılayan
geniş model, boyut ve malzeme yelpazesi ile kızgın buhar soğutucuları, pnömatik aktüatörler ve filtre gerekliliklerini
karşılamaktadır
Özellikler
• Fabrikasyon yapım
• Yüksek kalite salmastra kutusu, asbest
içermez
• Değişken başlık tipi
• Geniş Cv (Kv) kapasiteleri mevcuttur
• Özel başlık kombinasyonları mevcuttur
• Ekonomik aktüatör seçimi için dengesiz/yarı
dengeli dahili parçalar
• Narvik pnömatik aktüatörleri mevcuttur
• Basınç sınıfı ve bağlantılar:
- ASME/ ANSI B16.34 sınıf 150 ila 1500
- EN 1092-1 sınıf PN 25 ila 250
- ANSI B16.25 veya DIN 2559’a uygun
alın kaynak bağlantıları
• Malzemeler
- ASTM SA 105 / SA 106 Gr.B veya
SA 182 F11 / SA 335 P11
- P250GH / P235GH TC2 veya 1.7335
- Diğer malzemeler talep üzerine temin edilir
Genel uygulama
Teknik veriler
Proses buharının ya da gazının soğutulması
Buhar kazanı kızdırıcı,
Buhar kazanı ara kızdırıcı,
Türbin ara buharı ve
Basınç düşürme vanası
Boyut:
www.pentair.com/valves
© 2012 Pentair Ltd. All Rights Reserved.
Buhar NPS 3 (DN 80)
Su NPS 1 - 1½ (DN 25 - 40)
Buhar NPS 4 (DN 100)
Su NPS 1½ - 2 - 3 (DN 40 - 50 - 80)
VCTDS-03076-TR 14/09
Yarway Narvik Model 38/48
Standart İşler için A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu
Şek. 1
Evrensel kuplajı çok çeşitli aktüatörler için uygundur.
Salmastra kutusunda asbest içeren
bileşenler bulunmaz.
Evrensel aktüatör adaptörü çok çeşitli çatallarla
uyumludur.
Ayrıntılı çizimler talep üzerine temin edilir.
Farklı standartlara uygun su
giriş flanşı mevcuttur.
Model 38:
NPS 1 - 1½ (DN 25 - 40)
Model 48:
NPS 1½ - 2 - 3 (DN 40 - 50 - 80)
Mil, grafit salmastra ile en uygun eşleşme için
sertleştirilir ve sarılır.
Paslanmaz çelik ad plakası.
Farklı standartlara uygun
buhar flanşı mevcuttur.
Model 38:
NPS 3 (DN 80)
Model 48:
NPS 4 (DN 100)
Farklı malzemelerden yapılmış fabrikasyon
gövdeler mevcuttur.
Yapısı ANSI B16.34 ve EN 12516’a uygundur.
Gerekli ise CE işareti.
Kurulum gerekliliklerine bağlı olarak farklı
uzunluklarda gövde uzatma borusu.
İlave mil kılavuzu ile birlikte 40” (1.0 mtr.)
üzerinde uzatması bulunan vanalar temin edilir.
Mil diski yapısı:
Model 38:
dengesiz
Model 48:
yarı dengeli
Tam stellit yuva yapısı.
Yuva, kaynak işlemi sonrasında
eşmerkezliliği ve kare şeklini sağlamak
üzere işlenir.
Yüksek performanslı sprey başlıkları,
enjeksiyon suyunun iyi atomizasyonunu sağlar.
2
Yarway Narvik Model 38/48
Standart İşler için A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu
Günümüzde 3800’ün üzerinde Ağır ve Standart
İşler için A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucular
kullanımdadır.
Vana mili Ra < 0.1 µ değerinde bitiş sağlamak
üzere sarılır. Ardından, bu iyi işlenmiş yüzey
> 1000 Vickers değerinde sertlik vermek
üzere nitrürlenir. Bu işlemlerin bir araya
gelmesi sızdırmazlığı sağlarken, salmastra
sürtünmesini azaltır.
Piston halkaları özellikle sertleştirilip,
nitrürlenmiştir ve özel bir gaz sızdırmazlık
yuvası bulunmaktadır.
Bu halkalar mükemmel akış özellikleri
sunmakta olup 0.005’e (0.0043) kadar düşen
kontrollü Cv (Kv) değerleri sağlar.
Su enjeksiyon miktarı kontrol vanası ile
ayarlanır. Bu akış düzenlemesinin bir sonucu
olarak, aşağı yöndeki su basıncı olan P2, vana
tapası konumunun bir işlevi olarak farklılık
gösterir.
Kontrol vanası, düşük kapasitede
P2’yi ve bunun sonucu olarak mevcut su-buhar
‘Δp’ değerini azaltarak akışı kısmaya başlar ve
daha büyük damlalar ve yetersiz atomizasyona
neden olur. Su buharlaşma hızı yavaşlar ve
sıcaklık kontrolü güçleşir.
Bu genel sistem sorunu, başlıklar ve
vanaların tasarım kapasitesine uygun olarak
boyutlandırılması ancak normalde bu tasarım
koşullarının oldukça altında çalışmaları ile
çözülür. Bu tür fazla boyutlandırma, normal
çalışma koşullarında bile kontrol vanasının
kısmen açılması ile sonuçlanır.
Azalan yükle birlikte, aşağı yönde su basıncı
P2 hızla bozunarak, daha büyük damlacıklara
neden olur.
Bu nedenle, nispeten daha istikrarlı yük
koşullarında geleneksel sistemler daha başarılı
olacaktır.
Bunların performansı, Venturi tipi boru
kesitlerinin uygulanması ile arttırılacaktır.
Yarway’in bu tür koşullar için Venturi Tipi Kızgın
Buhar Soğutucusu bulunmaktadır, ayrıntılı bilgi
ayrı bir broşür içerisinde verilmiştir.
A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu
A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu vanası,
enjeksiyon memelerinin sayısını değiştirerek
enjeksiyon suyu miktarını düzenler. Bu, su
basıncının çalışmakta olan enjeksiyon memesi
sayısından bağımsız olarak sabit kalmasını
sağlar. Bu çalışma aralığının tamamında
mükemmel ve neredeyse aynı sprey kalitesi
sunar. Başlık açılışının kontrolü, doğrudan vana
üzerine monte edilmiş bir aktüatör tarafından
çalıştırılan bir pistonun konumlandırılması ile
sağlanır.
Bu basit tasarımı sayesinde, ayrı bir su kontrol
vanasına gerek kalmaz.
Uygulamalar
Şek. 2
Şek. 3
Standart İşler için A.T.-Temp Kızgın Buhar
Soğutucu özellikle düşük/orta basınçlı
buhar uygulamalarında kullanılmak üzere
geliştirilmiştir.
Fabrikasyon yapı, bunun buhar kazanı
yönetmeliklerine ve malzeme özelliklerine
kolayca uyarlanabilmesini sağlar.
Ünite aynı zamanda sıklıkla paslanmaz çelik
gibi yüksek kaliteli alaşımın kullanıldığı sıvı-gaz
enjektörü olarak kullanılabilir.
Önemli çerçeve bileşenleri, Ağır İşlerde
kullanılan A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucuda
kullanılanlara benzerdir.
Sistem karşılaştırması
Geleneksel
Geleneksel enjeksiyon suyu sistemleri
aşağıdakilerden meydana gelmektedir:
• Sabit boyutta sprey başlığı
• Kontrol vanası
• Buhar borusu bölümü
Yarway A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucular
aşağıdakilerin sıcaklık kontrolünde kullanılır:
• Buhar kazanı kızdırıcıları
• Buhar kazanı ara kızdırıcıları
• Türbin ara buharı
• Basınç düşürme vanası çıkış buharı
• Proses buharı
• Proses gazları
P1
P2
3
Yarway Narvik Model 38/48
Standart İşler için A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu
Üstün sprey başlığı
Yarway, sprey başlığı tasarımında en son
teknolojiyi kullanmaktadır.
Yüksek kaliteli yüzey astarı sürtünmeye bağlı
kayıpları azaltarak suyun atomizasyonu için
toplam su-buhar Δp değerinin bulunmasını
sağlar (bkz. Şek. 4).
Başlık iki bileşenden meydana gelmektedir
A) delikler ve B) başlık gövdesi. Başlıklardan
her biri, silindir duvarda bulunan özel besleme
deliklerinden beslenir. Su, bu açıklıklar
üzerinden delikli plakanın arkasında bulunan
bölmeye girer.
Bu bölmenin oldukça geniş olan hacmi,
suyun deliklerin her birinden eşit olarak
ayarlanmasını sağlar.
Bu delikteki Δp değeri, akışkan hızında artışla
sonuçlanır. Bunun sonucunda su, merkez delik
üzerinden yayılmadan önce başlık bölmesinde
dolaştırılır.
Besleme akışının bölünmesi, hızın arttırılması
ve dönme etkisinin bir araya gelmesi, suyun
sisteme ince simetrik oyuk koni sprey içerisinde
enjekte edilmesini sağlar.
Başlıklar, sprey silindirle toplanır ve vakumlu
lehimleme yöntemi ile sızdırmazlığı sağlanır.
Bu, en şiddetli koşullarda bile bu bileşenlerin
bütünlüğünü sağlar.
Sprey silindiri, piston ve piston halkalarının
malzeme uyumluluğu, genellikle buhar
atemperatörlerinde bulunan soğuk/sıcak
hizmet koşullarında kanıtlanmıştır. Bu uzun
dönemde güvenilir çalışma sağlar.
Yüzeyler, sürtünme kayıplarını azaltmak üzere
incelikle işlenmiş olup, iç konturları suyun
girdap hareketini en uygun duruma getirmek
üzere tasarlandığından, eşbiçimli ve tutarlı
damla büyüklüğü sunar.
A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu giriş
flanşından buhar basıncına sağlanan minimum
Δp değeri aşağıdaki gibi olmalıdır:
Başlıklar A - Dx arası: 1 bar
Başlıklar E - K arası: 2 bar
Yönetmelikler ve standartlar
A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu, çok çeşitli
uluslararası yönetmelikler ve standartları
karşılamak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.
Talep üzerine onaylanmış kabul belgeleri temin
edilir.
Yerel makamlarınız tarafından özel
yönetmelikler veya standartların istenmesi
halinde, bunları memnuniyetle ele alacağız.
Şek. 4
A
B
A
B
Çoklu başlık kafaları
A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu çok çeşitli
sprey kafaları ile donatılmış olabilir.
Eşbiçimli gövde dişi, geniş bir aralık içerisindeki
Cv (Kv) değerlerine sahip sprey silindir
kafalarına uygundur.
Standart konfigürasyonlarda 6 ya da 9 adet eşit
boyutlandırılmış sprey başlığı bulunur, ancak
değişik kombinasyonlar da mevcuttur.
Bu özellik A.T.-Temp Kızgın Buhar
Soğutucunun özel sistem gerekliliklerine göre
özelleştirilmesini sağlar. Ayrıntılı bilgi için
Yarway’e ya da bölge temsilcinize başvurun.
4
Yarway Narvik Model 38/48
Standart İşler için A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu
Boyut
16
25
Tanımı
A.T.-Temp standart kapasite aralığı:
6A
6B
6C
6D
6Dx
6E
6F
6G
6H
6K
Cv = 0.0752
Cv = 0.1587
Cv = 0.3007
Cv = 0.5860
Cv = 1.1602
Cv = 1.9022
Cv = 2.8397
Cv = 6.0322
Cv = 9.3960
Cv = 13.4885
Kv = 0.0648
Kv = 0.1368
Kv = 0.2592
Kv = 0.5052
Kv = 1.0002
Kv = 1.6398
Kv = 2.4480
Kv = 5.2002
Kv = 8.1000
Kv = 11.6280
9A
9B
9C
9D
9Dx
9E
9F
9G
9H
9K
Cv = 0.1128
Cv = 0.2380
Cv = 0.4510
Cv = 0.8790
Cv = 1.7403
Cv = 2.8533
Cv = 4.2595
Cv = 9.0483
Cv = 14.0940
Cv = 20.2327
Kv = 0.0972
Kv = 0.2052
Kv = 0.3888
Kv = 0.7578
Kv = 1.5003
Kv = 2.4597
Kv = 3.6720
Kv = 7.8003
Kv = 12.1500
Kv = 17.4420
Q =
S.G. =
ΔP =
m3/s
kg/dm3
bar
Akış kapasitesi sınırlamaları aşağıdaki gibidir:
- Sürekli çalışmada maksimum 25 m³/s akış kapasitesi ile Model 38.
- Sürekli çalışmada maksimum 50 m³/s akış kapasitesi ile Model 48.
Şek. 5
HW
GW
H2
GST + GW
H1
GST
Boyutlandırma formülü
Her kızgın buhar soğutma istasyonu, ısı ve kütle
dengesinin bulunduğu bir karıştırma noktasıdır.
Evrensel formül aşağıdaki gibidir:
GW = GST ( H1-H2 ) : ( H2-HW )
Burada:
GW =Enjeksiyon suyu kütlesi
GST = Giriş buharı kütlesi
H1 =
Giriş buharı entalpisi
H2 =
Çıkış buharı entalpisi
HW =Enjeksiyon suyu entalpisi
Bu formül, giriş buhar sıcaklığının, çıkış buharı
ayar noktası sıcaklığına indirilmesi için gerekli
olan su miktarının hesaplanmasını sağlar.
Önemli sistem parametreleri
Atomizörün sprey kalitesinin yanı sıra
(birincil atomizasyon), kızgın buhar soğutucu
istasyonlarının performansını etkileyen başka
sistem parametreleri bulunmaktadır. Bunlar:
Giriş buharı hızı
Yüksek buhar hızlarında, su damlacıkları
kolayca parçalanır. Bu faktör, genel
atomizasyon kalitesine (ikincil atomizasyon)
katkıda bulunur. Kabul edilebilir minimum
buhar hızı başlık boyutu ve boru çapı fonksiyonu
olarak farklılık gösterir. Herhangi bir şüpheniz
olduğunda Yarway’e danışın.
Su / buhar oranı
Bu oran, GW değerinin GST’ye bölünmesi ile
belirlenir. 15 barın altındaki sistem buharı
basınçları için bu oran normal çalışma
koşullarında %10’i geçmemelidir. 15 ila 25 bar
arasında çalışan sistemlerde bu oran %15’a
kadar çıkabilir. Daha yüksek basınç gerektiren
işler için Yarway’e danışın.
Gereken düz boru akışı
Enjeksiyon noktasından ilk boru desteğine
olan mesafe aynı zamanda sistem basıncı,
sıcaklık ve başlık boyutunun bir fonksiyonudur.
Deneyimler, 25 bara kadar olan sistemlerde
4 ila 6 metrenin kabul edilebilir bir mesafe
olduğunu göstermektedir.
Sensöre olan mesafe
Enjeksiyon noktası ile sıcaklık sensörü
arasındaki mesafe 12 ila 15 metre arasında
olmalıdır. 25 barın altındaki basınçlarda çalışan
sistemlerin sensöre olan mesafesi belirgin
şekilde az olabilir, Yarway’e danışın.
5
Yarway Narvik Model 38/48
Standart İşler için A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu
Aktüatörler
Şek. 6
Şek. 7
Pnömatik şema
Yarway pnömatik aktüatörleri, özellikle
kendisi tarafından üretilen kızgın buhar
soğutucuları için, düşük-, orta- ve yüksek
basınçlı buhar uygulamalarında kullanılmak
üzere geliştirilmiştir. Aktüatör modelleri: zorlu
çevresel koşullar altında çalışmada, ör. düşük
ve yüksek sıcaklıklar ya da nem, 55 mm strok
için 20-55 ve 90 mm strok için 20-90 uygundur.
Aktüatör, hava arızası durumunda vanayı kapalı
konuma ayarlar.
Talep üzerine diğer patentli üretimler ve/veya
‘arıza emniyetli’ gereklilikler sağlanmaktadır.
Müşteri tercihine bağlı olarak pnömatik ya
da elektro pnömatik çalışmalar için vana
konumlayıcılar mevcuttur. İlave seçenekler
arasında geri besleme aktarıcıları ve sınırlama
anahtarları bulunmaktadır.
Elektrikli aktüatörler
Uyarlanmış çerçeve yapısı sayesinde
A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu ‘düşük
basınçlı’ elektrikli aktüatörlerle donatılabilir.
Şek. 8
Şek. 9
Her aktüatör-vana grubu fabrikada tüm
fonksiyon testlerinden geçirilir.
Temin edilen tüm vanalar için bir fonksiyonel
test belgesi verilir.
Kontrol sistemleri
Enjeksiyon suyu kalitesi, çıkış buhar
basıncının bir fonksiyonu olarak kontrol
edilir. A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu
çalışması, sıcaklık aktarıcıları, sıcaklığı
gösteren kontrolörler ve konumlayıcılarla
çalıştırılan geleneksel kontrol sistemleri ile
uyumludur. Tam pnömatik ya da tam elektrikli
sistemler ve bunların ikisinin kombinasyonu
uyumludur. Kesin gereklilikler, bu broşürün
sipariş/boyutlandırma verileri paragrafında
belirtilmelidir.
Şek. 10
6
Yarway Narvik Model 38/48
Standart İşler için A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu
Aktüatör mili kuvvetleri
Standart İşler için A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu için mil kuvvetleri aşağıdaki formül
kullanılarak belirlenir:
Model 38:P su x 62 + 1000 = Newton (P su, bar cinsinden)
Maksimum mil kuvveti 15 kN ile sınırlı olmalıdır.
Model 48:P su x 68 + 1250 = Newton (P su, bar cinsinden)
Maksimum mil kuvveti 50 kN ile sınırlı olmalıdır.
Elektrikli aktüatörler kullanıldığında özellikle dikkatli olunmalıdır. Bunların atalet momenti
sayesinde, bu aktüatörler, kısa aralıklarda belirtilen nominal mil kuvvetini aşan mil kuvvetleri
üretebilirler. Yarway, bu tür uygulamalar için özel yay yüklü kuplajlar temin etmektedir.
Aktüatör Boyutlandırma Formülü
Birimler:
D yuva cm cinsinden
d mil
cm cinsinden
D denge cm cinsinden
P su
bar cinsinden
Şek. 11
D denge
F aktüatör
F1D
d
F3F2
F1 = π / 4 ( D yuva² - d mil² ) x P su
F2 = π / 4 ( D denge² - d mil² ) x P su
F3 = P su x F sürtünme ( + veya - ).
P su
Sipariş/ boyutlandırma verileri
Kızgın buhar soğutucuları, uygulama verilerine
özel olarak seçilir. En uygun boyutlandırma için
aşağıdaki ayrıntılı veriler sağlanmalıdır.
Su verileri
Su basıncı
Su sıcaklığı
Buhar verileri
Giriş basıncı
Giriş sıcaklığı
Çıkış sıcaklığı
Maks. buhar akışı
Normal buhar akışı
Min. buhar akışı
Genel
Boru boyutu
mm
Boru çizelgesi
Gerekli su flanşı konum
(9) (12) (3) (6)
Gerekli devrilme oranının
olduğundan fazla belirtilmemesi
önemlidir, ör.:
Maks. buhar akışı
Min. buhar akışı
bar
°C
°C ayar noktası
t/s
t/s
t/s
Şek. 12
bar
°C
Aksi halde, bu durum stok dışı öğeler olan özel
başlık kafalarının seçilmesini gerektirecektir.
Standart stokta su akış kontrolünde
sırasıyla 18:1 ve 27:1 devrilme oranına
sahip 6 ya da 9 adet eşit boyutlandırılmış
atomizörü bulunan başlıklar yer almaktadır.
Deneyimler, uygulamaların büyük bölümünün
bu aralığın içerisinde kaldığını göstermektedir.
Su flanşı konumları
Buhar
Buhar
akışı
hattı
FP9
FP12
FP3
FP6
Sprey suyu, buhar akışı yönünde enjekte edilmelidir. Su besleme hattının montajını kolaylaştırmak
için, su bağlantı flanşı ile bağlantılı 4 farklı sprey kafası konumu bulunmaktadır. Sipariş bilgileri ile
birlikte bu sprey kafası yönünün ayrıntılı şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
Yarway, A.T-Temp Kızgın Buhar Soğutucunun tıkanmasını önlemek için su besleme hattında
daima göz büyüklüğü yaklaşık 100 µ (talep halinde 400 µ)olan filtre kullanılmasını önerir.
7
Yarway Narvik Model 38/48
Standart İşler için A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu
Tablo 1 - Standart malzemeler
Öğe
1+2
3
4
5
6
7
8
Adı
Sprey başlığı grubu
Piston halkası
Piston
Tespit halkası
Yuva
Mil
Mil yuvası
9
Gövde borusu
10
Su flanşı
11
Adaptör
12
13
Ara halka
Salmastra kutusu
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
Somun
Salmastra seti
Saplama
Rakor
Rakor plakası
Tanım plakası
Somun (FAG)
Kuplaj (galvanizli)
Emniyet pulu
Gövde flanşı
Malzeme
AISI 410
AISI 431 *
AISI 420
SA182 F11
Stellit 6
AISI 431 *
SA105
SA182 F11
SA106 Gr. B
SA335 P11
SA105
SA182 F11
SA105
SA182 F11
AISI 431 *
SA105
SA182 F11
A194 4H
Grafit
A193 B16
AISI 431 *
AISI 304
SS
K. çeliği
K. çeliği
Çelik
SA105
SA182 F11
Eşdeğeri
1.4006
1.4057 *
1.4021
1.7335
Stellit 6
1.4057 *
P250GH
1.7335
P235GH TC2
1.7335
P250GH
1.7335
P250GH
1.7335
1.4057 *
P250GH
1.7335
1.4923
Grafit
1.4923
1.4057 *
1.4301
SS
K. çeliği
K. çeliği
Çelik
P250GH
1.7335
Şek. 13
21
•
18
•
•
20
•
13
•
19
14 23
•
•
16
17
•
15
•
12
•
•
11
•
•
Not
*Nitrürlenmiş
Diğer malzemeler talep üzerine temin edilir.
10
24
Belgelendirme:
A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucunun ANSI B16.34ve EN 12516
gerekliliklerine uygunluğu yetkili makamlarca onaylanmıştır.
Verilerin tümü değişikliğe tabidir.
7
•
Temin edilen ünitelerin malzemeleri ve verileri bu broşürde
belirtilenlerden farklılık gösterebilir. Şüpheniz olması halinde,
lütfen sipariş belgelerine başvurun.
•
9
•
5
•
Ayrıntı ‘A’
8
•
6
3
21
•
Ayrıntı ‘A’
•
•
4
•
Önerilen yedek parçalar
8
Yarway Narvik Model 38/48
Standart İşler için A.T.-Temp Kızgın Buhar Soğutucu
Tablo 2 - Boyutlar (mm)
B
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
12”’e (DN 300) kadar olan buhar hattı boyutları için standart uzunluk
Model 38
Model 48
Qmaks = 25 m³/s
Qmaks = 50 m³/s
A - Dx 380 arası
399
E - K 399 arası
A - Dx 436 arası
476
E- K 476 arası
Opsiyon: 14” (DN 350) ve üzeri buhar hatları için standart uzunluk
A - Dx 580 arası
599
E - K 599 arası
A - Dx 636 arası
676
E K 676 arası
200
200
305
395
210
236
32
32
M12 x 1.75
M16 x 2.00
M70 x 2.00
M90 x 2.00
71 +0 / -0.2
91 +0 / -0.2
Boyuta bağlı olarak ve sınıf min. 150 Boyuta bağlı olarak ve sınıf min. 200
M min. 68.0
N
60.3 x 11.1
P
64.0
Vana
‘kapalı’
Strok
A
G
Şek. 14
Vana
‘açık’
F
E
H
K
Su flanşı
Tablo 3
•
80.0
73.0 x 14.0
78.0
D
Not
Boyutlar, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.
Yarway talep üzerine onaylanmış boyutsal çizim sunacaktır.
Tablo 3 - Flanş bağlantıları
Buhar flanşı
Su flanşı
Model 38
Qmaks = 25 m³/s
NPS 3
sınıf 150
sınıf 300
sınıf 600
sınıf 900
sınıf 1500
DN 80
PN 25/40
PN 64
PN 100
PN 160
PN 250
NPS 1 - 1½
DN 25 - 40
Basınç sınıfları su verileri
gerekliliklerine göre
C
Buhar Flanşı
Tablo 3
Model 48
Qmaks = 50 m³/s
NPS 4
sınıf 150
sınıf 300
sınıf 600
sınıf 900
sınıf 1500
DN 100 PN 25/40
PN 64
PN 100
PN 160
PN 250
NPS 1½ - 2 - 3
DN 40 - 50 - 80
Basınç sınıfları su verileri
gerekliliklerine göre
Strok
-A - B - C - D - Dx başlıkları için: 55 mm
Boru hattı çapı min. 6”
-E - F - G - H - K başlıkları için: 90 mm
Boru hattı çapı min. 8”
•
L
M
N
A
B
Nokta kaynağı
P
Başlıklar
Hat boyutlarında değişiklik olması halinde, Yarway’e danışın.
9
PENTAIR VALVES & CONTROLS
www.pentair.com/valves
All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair Ltd. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners.
Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change product designs and specifications without notice.
Pentair is an equal opportunity employer. © 2012 Pentair Ltd. All rights reserved.
Download

Model 38/48 - Pentair Valves & Controls