Keystone CompoSeal Motýlové klapky s měkkým těsněném
Mezipřírubové provedení
Uzavírací klapky s pružným sedlem a s tělesem a diskem z vysoce kvalitního kompozitního materiálu poskytujícího
vynikající vnitřní a vnější chemickou odolnost
Vlastnosti
Všeobecné použití
Technická data
Protože se celá klapka skládá z vysoce
kvalitních kompozitních materiálů, ideálně se
hodí pro celou řadu aplikací jako jsou např.
domovní rozvody, provozy s horkovodním
potrubím, úprava odpadních a průmyslových
vod jako je např. čištění, ozonizace nebo
demineralizace. Nízká váha klapek je výhodou
při přepravě v kontejnerech a v aplikacích
používajících kovové, plastové, nebo sklem
vyztužené potrubí.
Velikost:
Teplota:
Nominální tlak:
Přírubové spoje:
Stavební rozměry:
www.pentair.com/valves
© 2012 Pentair plc. All Rights Reserved.
DN 40 - 300
-40°C až +150°C
10 bar/16 bar
dle DIN PN 6/10/16
ASME 150
JIS 10K
AS 2129 Tabluk E
dle EN 558-1/T5
API 609
• Patentovaná konstrukce mezipřírubového
provedení těla klapky a disku z vysoce
kvalitního kompozitního materiálu poskytující
vynikající vnitřní i vnější chemickou odolnost.
• Lehká konstrukce má přináší nižší cenu a
jednodušší montáž.
• Při montáži do plastového potrubí nebo
potrubí ze skelného laminátu - díky nízké
hmotnosti klapek - není zapotřebí žádné
zvláštní podpory potrubí.
• Disk je z kvalitního (kvalitně navrženého
a vyrobeného) kompozitního materiálu a
poskytuje vynikající odolnost proti korozi.
• Všechny spojovací součásti jsou standardně z
nerez oceli 316.
• Obousměrná těsnost dle EN 12266-1 třída
těsnosti A.
• Pro rozsah tlaků až do PN 16 při zvýšené
teplotě.
• Armaturu je možno použít v potrubích s
vysokou rychlostí média až do 12 m/sec.
• Vřeteno ani hlavní těsnění klapky nejsou
ovlivňovány silou dotahování přírubových
šroubů ani typem potrubní příruby.
• Vysoká hodnota Kv.
• Není zapotřebí ploché přírubové těsnění.
• Hlavní těsnění vřetena je dimenzováno pro
vyšší tlaky, než je tlaková třída armatury, a
zabraňuje úniku média přes oblast vřetena do
atmosféry.
• Druhotné těsnění (vřetena) pro zajištění
záložní bezpečnosti.
• 4 integrované otvory pro určení správné
polohy usnadňují montáž a docílení souososti
s přírubami potrubí.
• Příruba pro připevnění pohonu je vyrobena
dle ISO 5211.
• Filozofie výroby směřující k udržitelnému
rozvoji, protože materiály klapky jsou 100%
recyklovatelné.
• Díky použití kompozitního materiálu odpadá
potřeba opracování a nátěru.
• Je dodávána ruční páka z
kompozitníhomateriálu.
• Certifikáty na vodu: KIWA, ACS, WRAS, NSF,
BELGAQUA.
• Certifikováno a schváleno dle Det Norske
Veritas (DNV).
VCTDS-00785-CS 15/03
Keystone CompoSeal Motýlové klapky s měkkým těsněném
Mezipřírubové provedení
Výhody armatury
Integrovaná horní příruba podle ISO 5211
Díky hladkému povrchu tělesa z kompozitního
materiálu odpadá potřeba provedení nátěru
Integrovaná přírubová těsnění
Těsnění děleného tělesa
Hlavní těsnění děleného tělesa
Kulovitá hrana disku
Tenký profil disku přináší vysoké hodnoty Kv
Na tělesech všech světlostí jsou čtyři otvory pro
přesnou montáž mezi příruby
35
18
16
CompoSeal
14
30
CompoSeal
Hmotnost (kg)
Tlak (barech)
25
12
10
8
6
C
PV
4
Tradiční armatura
20
15
10
PP
PVDF
2
5
0
0
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
Teplota (°C)
Porovnání tlakoteplotní závislosti
Srovnání CompoSealů s s armaturami z tradičních plastových materiálů jako
PVC, PP a PVDF
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
Velikost armatury (DN)
Porovnání hmotnosti klapky CompoSeal oproti tradičním
litinovým armaturám
2
Keystone CompoSeal Motýlové klapky s měkkým těsněném
Mezipřírubové provedení
K
F
G
Příruba pro montáž pohonu dle ISO 5211
Rovnoběžné plochy
L
P
ØJ
ĮJ
ØE
ĮE
PCD
Montážní otvory
C
ĮA ØH
ĮH ØYY
ĮYY
Q ØA
Montážní
přírubové otvory
Rozměry klapky (mm)
Velikost
(DN)
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
A
40
52
62
78
100
125
150
200
246
297
B
77
93
108
125
153
182
208
262
317
373
C
130
135
150
160
180
195
210
240
275
310
D
33
43
46
46
52
56
56
60
68
78
H
62
78
91
106
132
160
185
240
293
345
YY
70
86
99
116
142
170
195
250
305
357
Hodnoty Kv
Úhel otevření disku
10º
20º
30º
40º
50º
60º
70º
80º
90º
40
50
65
80
0.6
3.8
9.2
18.1
33.5
50.0
53.0
54.0
0.9
5.9
14.3
28.3
51.6
88.6
101.0
102.0
2.4
11.1
26.2
49.7
87.4
156.0
210.0
216.0
5.0
20.4
47.4
87.9
151.0
274.0
420.0
437.0
40
✓
✓
✓
50
✓
✓
✓
80
✓
✓
✓
X
✓
X
✓
65
✓
✓
✓
✓
Kompaktabilita vrtání přírub
Příruba dle normy
PN 6/10/16
ASME 150
JIS 10K
JIS 5K
AS 2129, Tabluk E
D
Rovnoběžné plochy
Gh9
F
K-00.05
12
25
8
12
25
8
16
30
11
16
30
11
16
30
11
20
30
14
20
30
14
20
30
14
25
50
18
25
50
18
Q
25
31
43
65
87
113
140
192
239
289
X
X
✓
ĮB
ØB
Typ
F-05
F-05
F-07
F-07
F-07
F-07
F-07
F-07
F-12
F-12
E
65
65
90
90
90
90
90
90
150
150
Velikost (DN)
100
125
9.2
37.6
84.8
154.0
260.0
426.0
710.0
732.0
14.8
66.8
143.0
254.0
420.0
668.0
1114.0
1148.0
Velikost (DN)
100
125
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
X
✓
✓
J
35
35
55
55
55
55
55
55
85
85
L
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
P
10
10
12
12
12
15
15
15
20
20
PCD
50
50
70
70
70
70
70
70
125
125
Otvor
6.6
6.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
13.0
13.0
Hmotnost
(kg)
0.6
0.8
1.2
1.3
1.8
2.7
3.1
4.4
7.8
10.8
150
200
250
300
22.4
108.0
221.0
381.0
621.0
1027.0
1711.0
1764.0
53.0
204.0
392.0
657.0
1050.0
1731.0
2946.0
3199.0
19.5
151.0
300.0
572.0
956.0
1540.0
2628.0
4616.0
5948.0
47.3
314.0
369.0
718.0
1212.0
1993.0
3624.0
6613.0
9872.0
150
✓
✓
✓
✓
✓
200
✓
✓
✓
250
✓
✓
✓
300
✓
✓
X
✓
X
✓
X
X
✓
3
Keystone CompoSeal Motýlové klapky s měkkým těsněném
Rozměry a ovládací momenty klapek
Rozměry klapky s kompozitovou pákou F419
Velikost (DN)
Typ
B
C
D
K
Y
Z
Hmotnost (kg)
40
50
65
80
100
125
150
F419
F419
F419
F419
F419
F419
F419
56
63
76
88
102
120
132
130
135
150
160
180
195
210
33
43
46
46
52
56
56
40
40
54
54
54
54
54
133
138
154
164
184
199
214
180
180
267
267
267
267
267
0.7
0.9
1.5
1.6
2.1
3.0
3.4
Krouticí momenty podle velikostí (Nm) pro standardní EPDM/NBR [1]
Aplikace
∆P (bar)
I
0.35
0.7
1
1.6
II
0.35
0.7
1
1.6
III
0.35
0.7
1
1.6
Světlost (DN)
100
125
40
50
65
80
150
200
250
300
8
8
9
9
10
11
11
11
15
16
17
18
21
22
24
26
30
32
35
38
46
50
56
62
65
71
79
87
119
131
150
193
216
252
276
310
361
9
9
9
10
11
12
12
13
17
18
19
20
23
24
26
28
34
36
39
42
53
57
63
69
74
80
88
96
135
148
167
219
242
278
313
347
398
12
12
12
13
15
16
16
17
23
24
26
28
32
34
36
38
48
50
54
58
74
79
86
93
105
112
122
132
190
206
229
306
336
380
439
481
545
Poznámky
1. Specifikovaný krouticí moment podle velikosti
platí pro standardní sedlo EPDM/NBR
(použito ve vnitřních součástech 441/443).
2.Aplikace I
Voda, mořská voda, mazací typy uhlovodíků.
Teplota: 0 - 80 °C;
Ventil se otevírá alespoň jednou měsíčně.
Aplikace II
Jakékoliv jiné aplikace s tekutinami
a mazacími plyny.
Aplikace III
Média bez mazacích schopností a suchá média.
3. Maximální uvedené projekční hodnoty provozního
krouticího momentu představují souhrn všech
třecích sil a odporu při otvírání a zavírání disku při
uvedeném rozdílu tlaku.
4. V přehledu není bráno v potaz působení
dynamického krouticího momentu.
5. Do projekčních propočtů není třeba zahrnovat
bezpečnostní faktory.
6. Hodnoty krouticích momentů pro schválenou verzi
pro pitnou vodu EPDM a FKM-B se zakládají na
následujících faktorech:
Aplikace I: jak je uvedeno
Aplikace II: násobitel 1.5
Aplikace III: násobitel 2
7. U schválené verze pro pitnou vodu EPDM
používané v chlorovaném žíravém čističi CIP
použijte hodnoty v Aplikaci III s násobitelem 2.
Viz poznámka 6 pro schválené sedlo pro pitnou vodu EPDM a FKM-B. V případě aplikace CIP viz poznámka 7.
[1]
Maximální přípustný krouticí moment hřídele (Nm)
Velikost (DN)
SS 1.4057
40
60
50
60
65
110
80
160
100
210
125
350
150
450
200
550
250
970
300
970
4
Keystone CompoSeal Motýlové klapky s měkkým těsněném
Materiály a tlakové třídy
Materiály klapky
Těleso
Kompozit XP1600
Kompozit XP1600
Kompozit XP1600
Kompozit XP1620
Kompozit XP1620
Kompozit XP1620
Kompozit XP1620
Disk
Kompozit XP1620
Kompozit XP1620
Kompozit XP1620
Kompozit XP1620
Kompozit XP1620
Kompozit XP1620
Kompozit XP1620
Vřeteno
Nerez ocel 1.4057
Nerez ocel 1.4057
Nerez ocel 1.4057
Nerez ocel 1.4057
Nerez ocel 1.4057
Nerez ocel 1.4057
Nerez ocel 1.4057
Sedlo
EPDM
EPDM-WA
NBR
EPDM
EPDM-WA
NBR
FKM-B
Přírubový „O“ kroužek
EPDM-WA
EPDM-WA
NBR
EPDM-WA
EPDM-WA
NBR
FKM-B
Tlakoteplotní diagram pro CompoSeal se sedlem EPDM
Poznámky
Pro použití na pitnou vodu
Pro použití na pitnou vodu
18
16
16
CompoSeal trim 500
14
12
12
10
Tlak (barech)
14
CompoSeal trim 441
8
CompoSeal trim 501
10
CompoSeal trim 442
8
6
6
4
4
2
2
0
-40
0
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Teplota (°C)
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
150
160
Teplota (°C)
Tlakoteplotní diagram pro CompoSeal se sedlem NBR
Tlakoteplotní diagram pro CompoSeal se sedlem FKM-B
18
18
16
16
CompoSeal trim 444
14
14
12
12
10
Tlak (barech)
Tlak (barech)
Trim
441
442
443
500
501
444
502
Tlakoteplotní diagram pro CompoSeal se sedlem EPDM-WA
18
Tlak (barech)
Velikosti
DN 40-300
DN 40-300
DN 40-300
DN 40-150
DN 40-150
DN 40-150
DN 40-150
CompoSeal trim 443
8
CompoSeal trim 502
10
8
6
6
4
4
2
2
0
-40
0
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Teplota (°C)
Vysvětlivky zkratek, které jsou součástí objednacích čísel klapek
Typ
CSW = CompoSeal
Provedení tělesa
W = mezipřírubové provedení
Příklad sestavení objednacího čísla
Typ
CSW
Velikost (DN)
050
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Teplota (°C)
Provedení příruby/stavební rozměr
ML = universálné vrtání pro příruby PN 6/10/16/A150/JIS10K/AS2129-E
MM = universálné vrtání pro příruby PN 6/10/16/A150/JIS10K
MN = universálné vrtání pro příruby PN 6/10/16/A150/AS2129-E
Trim
441
Provedení tělesa
W
Provedení příruby
ML
Ovládání/připojení
B = Volná hřídel
L = Ovládání pákou
Ovládání
L
Provedení
00 = Standardní
Provedení
00
5
PENTAIR VALVES & CONTROLS
www.pentair.com/valves
Všechny ochranné známky a loga Pentair jsou vlastnictvím společnosti Pentair plc. Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými známkami jejich příslušných vlastníků. Vzhledem k tomu, že neustále zlepšujeme naše výrobky a služby, společnost Pentair si vyhrazuje právo na změnu
konstrukce produktů a specifikací bez předchozího upozornění. Pentair je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti. © 2015 Pentair plc. Všechna práva vyhrazena.
6
Download

Keystone Butterfly Valves, Model CompoSeal