Bezpečnější svařování pro opravy a údržbu
Xuper Nucleotec 2222
Masivní praskliny ocelových odlitků
Spojování různých ocelí a kovových slitin
Vynikající odolnost cyklickým teplotám
Doporučují OEM pro nejbezpečnější kritické opravy
Šetří nákladné postupy tepelného zpracování
Svařování ve výrobě nebo při opravách & údržbě (M&R)?
Dva zcela odlišné světy!
Výroba
Parametry
obvykle:
Údržba
často :
Specifikováno
Základní kov
Neznámá
Ideální příprava
Stav povrchu
Kontaminovaná
Snadné, rychlé, jasné
Návrh spojení
V jakékoliv pozici
Automatický robot
Proces svařování
Ruční, na místě
Svařovací slitina
Nízká teplota
Postup
svařování
Jedinečný případ
Specifikace
Plánované série
Mnohonásobné
Zkoušky svařování
Jedna šance
Závěr:
elektrody podle standardních specifikací nejsou určeny k práci s nekontrolovanými parametry v aplikacích M&R.
Xuper 2222 navrženo pro údržbu a opravy
Jedinečný struskotvorný obal elektrody s nízkým přívodem tepla s plně legovaným niklovým jádrem elektrody
pro spolehlivé opravné sváry s maximálním bezpečnostním rozsahem
Vlastnosti speciální svařovací slitiny
3 Nejvyšší plastická tažnost a houževnatost proti zlomu
3 Koeficient tepelné roztažnosti podobný oceli
3 Nárazová pevnost na úrovni kryogenních teplot
3 Konstrukční stabilita i při zvýšených teplotách
3 Odolné proti popraskání způsobené únavou vzniklou koncentrátory napětí nebo tepelnými cykly
3 Maximální tolerance zeslabení pro prvky Fe, Cr, Ni, Mn, C, Cu
Praktické výhody svařování
3 Nejbezpečnější řešení oprav u popraskaných masivních ocelových sekcí
3 Nejširší spektrum železných a neželezných aplikací u rozdílných kombinací
3 Snižuje zbytkové tlaky po svařování a deformaci
3 Minimální riziko následného praskání základního kovu za studena
3 Vhodné pro použití v žíravém nebo horkém prostředí
3 Úspora nákladů oproti nákladnému předehřívání a tepelném zpracování po svařování
2
Silněji s Castolin Eutectic
www.castolin.com
Xuper 2222
Safer
Pro masivní praskliny ocelových odlitků
Prasknutí z důvodu únavy u obruče pece
tloušťka průřezu obvykle překračuje 250 mm
Obruč pece opravená svarem Xuper 2222
Pro spojování rozdílných ocelí a kovových slitin
Xuper 2222 – když není bezpečné svařování možnost ale nutnost
Silněji s Castolin Eutectic
www.castolin.com
3
Xuper 2222
Safer
Proč je Xuper 2222 nejbezpečnější
řešení?
Certifikát zkušební laboratoře
The Welding Institute
Výsledky nezávislých laboratorních testů prokázaly konzistentní
a vynikající metalurgické vlastnosti svařovacího kovu Xuper 2222
a poskytuje tedy maximální bezpečnostní rozsah.
Výsledky zkoušky tahem
46% prodloužení
60% redukce plochy
Výsledky nárazové zkoušky
130 J @ 20°C
123 J @ -196°C
Zkouška tahem svárů osvědčuje nejlepší tažnost,
pevnost a odolnost proti prasknutí
Vysoká čistota, plně legovaný
svařovací drát a jedinečný
struskotvorný obal elektrody s
nízkým přívodem tepla Xuper
2222 zajišťuje mimořádnou
odolnost proti popraskání,
tažnost a integritu svařené linie,
jež byla prokázána výsledky
Strukturální stabilita
i za cyklů o vysoké teplotě
Nejvyšší dosažená nárazová pevnost při
téměř kryogenních teplotách
nárazová pevnost
140
Xuper 2222
nárazová pevnost [J/cm²]
120
100
elektrody s nízkým obsahem vodíku
80
60
40
E312
20
0
-200
-150
-100
-50
0
50
Teplota °C
Nízký přívod tepla minimalizuje rizika:
3 zeslabení svaru
3 teplem ovlivněných zón
3 zbytkového napětí
3 deformace a zkroucení
3 zápalů
3 praskání za tepla
3 nárůst zrna
3 transformace fáze
3 účinků mezi zrny
Xuper 2222
(Trojsložkový fázový diagram pro Ni-Cr-Fe System při 650°C.)
Xuper 2222 zůstává bezpečný daleko i nad
rámec nebezpečné zóny, která způsobuje
křehnutí sváru během cyklů o vysoké teplotě.
Xuper 2222 – Maximální bezpečnostní rozsah & úspora nákladů
4
Silněji s Castolin Eutectic
www.castolin.com
Xuper 2222
Safer
Jak Xuper 2222 vyřešil problémy
s praskáním za studena
Pokud dojde k prasknutí životně důležitých ocelových dílů a je potřeba provést opravu svařováním
bezpečně, dochází často v základovém kovu v průběhu 24 – 48 hodin po sváření k nebezpečným
problémům praskání za studena. Následné praskání je způsobeno kombinací vnějšího nebo vnitřního
pnutí, rozptylujícího se vodíku a tvrzené mikrostruktury. Jedinečná svařovací mikrostruktura Xuper 2222
byla navržena tak, aby bezpečně uchovávala všechny tyto faktury pod kontrolou, jak je uvedeno níže:
Praskání ocelí s vysokým obsahem uhlíku způsobené vodíkem
Austenit Xuper 2222 okamžitě rozpouští zbytkový
vodík a blokuje jeho difúzi
do teplem ovlivněné zóny.
Relativní míra difúze vodíku
Rozpustnost vodíku
7
Austenit
5
Ferit
6
4
Ferit
3
2
Vodík
1
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Relativní míra difúze
koncentrace vodíku v ppm
6
Austenit
5
4
3
2
1
0
100
200
300
Teplota °C
400
500
600
700
800
900
Teplota °C
Pnutí
Tvrdost
Xuper 2222
Xuper 2222
Tažné vlastnosti Xuper 2222 omezují
tepelnou expanzi,
kontrakci a zbytková pnutí.
Rozpustná kapacita Xuper 2222 a tolerance
prvků zabraňují tvorbě tvrdých
martensitických svárů.
Silněji s Castolin Eutectic
www.castolin.com
5
1000
Xuper 2222
Safer
Využívejte výhod tepelného zpracování
prováděného po sváření (PWHT) bez tepla!
Proč oceli běžně vyžadují postupy s tepelným zpracováním po svařování ?
Odstraňují ze zóny svařování nahromaděné zbytkové
3 pnutí
Zlepšují mikrostrukturu a mechanické vlastnosti
3 teplem ovlivněné zóny
3
Umožňují vypuštění vodíku ze zóny svařování, aby
nedocházelo k praskání za studena
tepelné zpracování po svařování je povinné pro
3 tlakové nádoby, kotle, parní potrubí apod.
tepelné zpracování po svařování je nutné pro silné
3 kalitelné oceli v případě použití feritových elektrod s
nízkým obsahem vodíku
Xuper 2222 je navržena tak, aby poskytovala výhody jako při tepelného zpracování po svařování *
Zbytková pnutí jsou minimalizována optimalizovanou
3 mezí průtažnosti, nízkým koeficientem tepelné
expanze, tenkovrstvými svarovými housenkami
vytvořenými násobnými přechody, vyklepáváním apod.
tepelné zpracování po svařování je povinné pro tlakové
3 nádoby, kotle, parní potrubí Formování tvrdé fáze v teplem
ovlivněné zóně je minimalizováno nízkým přívodem tepla,
vysokými tolerancemi zeslabování, malými průměry,
tenkovrstvými svarovými houskami, vyklepáváním apod..
Základní obal zajišťuje nízký obsah vodíku, austeni-
3 tická mikrostruktura zachytává zbytkový vodík a
zabraňuje nebezpečné difúzi do teplem ovlivněné
zóny a praskání
Xuper 2222 bude bezpečně přijímat postupy s tepel-
3 ným zpracování po svařování, jsou-li nutné, bez
škodlivé transformace fází.
* V případě dodržování postupů sváření
PWHT je často nepraktické a neekonomické u masivních ocelových komponent z důvodu
časových nebo energetických omezení na místě.
6
Silněji s Castolin Eutectic
www.castolin.com
Xuper 2222
Safer
Pro nákladově efektivní průmyslová řešení
Díky renomé bezpečných a spolehlivých oprav získaného za posledních 25 let a doporučení
předních výrobců originálního vybavení (OEM) důvěřuje celá řada průmyslových odvětví, že
Xuper 2222 je nejspolehlivější nákladově efektivní a dostupné řešení.
Technické údaje Xuper 2222:
Pevnost v tahu Rm (at 20°C):
Mez průtažnosti Rp 0,2 (at 20 °C):
Prodloužení A5:
Nárazová pevnost ISO -V 20 °C:
Průmysl
650 - 690 N/mm2
~390 N/mm2
45%
130 J
Hlavní kov
Litá ocel
Oprava povrchového drolení
Plamenem kalená
ocel
Oprava popraskaných drážek
koncentrátoru
napětí
Nízkolegovaná
tepelně upravitelná
ocel
Opravená prasklá
část
Litá legovaná ocel
Opraveny radiální
praskliny
způsobené
přetížením
Válcovaná legovaná
ocelová deska
Oprava praskliny
způsobené únavou
Cement
Podpůrný válec pece
Hutnický
Obvodový převod
Těžba
Těleso ventilu
Řešení
Kamenolom
Boční strana kulového
mlýnu
Silniční stavitelství
Rameno lopatového
rýpadla
Silněji s Castolin Eutectic
www.castolin.com
7
Pevnější s …
Castolin Eutectic
WEAR & FUSION TECHNOLOGY
Požádejte o ukázku
vašeho aplikačního
specialistu
-> www.castolin.com <<<
-> www.eutectic.com <<<
Download

Xuper Nucleotec 2222