“ ÖZEL AKREDİTİF KULLANIM YÖNTEMLERİ - AKREDİTİF İÇERİĞİNİN
OLUŞTURULMASI, İHBARI ve DEĞİŞTİRİLMESİ ” SEMİNERİ (12 PDU)
Tarih
Yer
Eğitmenler
: 06-07 Şubat 2016
: Radisson Blu Hotel İstanbul Şişli, 19 Mayis Cad. No 2 /Şişli / İstanbul
: Abdurrahman Özalp, Yahya Kütükçü, Zeynep Ersamut
6 Şubat 2016, Cumartesi
09.00-09.30
09.30- 11.00
Kayıt
I. Oturum
 Akreditif metninin (MT700) UCP 600, ISBP 745 ve ilgili ICC Bankacılık
Komisyonu görüşlerine göre oluşturulması, alanların kurallara ve
standartlara uygun olarak kullanılması
11.00-11.15
11.15-12.30
Ara
II. Oturum
 Akreditif metninin (MT700) UCP 600, ISBP 745 ve ilgili ICC Bankacılık
Komisyonu görüşlerine göre oluşturulması, alanların kurallara ve
standartlara uygun olarak kullanılması
12.30-13.30
13.30-14.30
ÖĞLE YEMEĞİ
III. Oturum
 Akreditiflerin UCP 600’de belirtilen esaslara göre ihbar edilmesi,
değiştirilmesi ve rezerv bildiriminin yapılması
14.30-14.45
14.45-15.45
Ara
IV. Oturum
 Akreditiflerin UCP 600’de belirtilen esaslara göre ihbar edilmesi,
değiştirilmesi ve rezerv bildiriminin yapılması
15.45-16.00
16.00-17.45
Ara
V. Oturum
 Akreditif bedellerinin UCP 600 ve ilgili ICC Bankacılık Komisyonu
görüşlerine göre iskonto edilmesi
1
“ ÖZEL AKREDİTİF KULLANIM YÖNTEMLERİ - AKREDİTİF İÇERİĞİNİN
OLUŞTURULMASI, İHBARI ve DEĞİŞTİRİLMESİ ” SEMİNERİ
7 Şubat 2016, Pazar
09.30- 11.00
11.00-11.15
11.15-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-14.45
14.45-15.45
15.45-16.00
16.00-17.45
I. Oturum
 Özel akreditif kullanım yöntemleri
 Standby (teminat akreditifi) ve ticari akreditif arasındaki ortak ve farklı
noktaların açıklanması, uygun kullanım alanlarının belirlenmesi)
 Transferable (devredilebilir) ve back to back (karşılıklı) akreditifler
 Tanımlar, temel özellikler, ilgili UCP 600 Maddeleri ve devredilebilir /
karşılıklı akreditiflerin benzeyen ve farklı yönlerinin karşılaştırmasının
yapılması, risklerin değerlendirilmesi
Ara
II. Oturum
 Özel akreditif kullanım yöntemleri
 Transferable (devredilebilir) ve back to back (karşılıklı) akreditifler
 Tanımlar, temel özellikler, ilgili UCP 600 Maddeleri ve devredilebilir /
karşılıklı akreditiflerin benzeyen ve farklı yönlerinin karşılaştırmasının
yapılması, risklerin değerlendirilmesi
ÖĞLE YEMEĞİ
III. Oturum
 Özel akreditif kullanım yöntemleri
 Revolving (kendini yenileyen) ve red clause (bedelin bir kısmının veya
tamamının peşin olarak ödendiği akreditifler) Tanımları, temel
özellikler, riskler ve uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar
Ara
IV. Oturum
 Silent Confirmation (Sessiz teyit)
 Risk Participation Agreements (Risk Paylaşım Anlaşmaları)
 Reimbursement undertakings (Rambursman taahhütleri)
 Letter of Credits Available With Another Nominated Banks (MT710
mesaj türü ile açılan akreditifler)
Tanımları, temel özellikler, riskler ve uygulamada dikkat edilmesi gereken
noktalar
Ara
V. Oturum
 Silent Confirmation (Sessiz teyit)
 Risk Participation Agreements (Risk Paylaşım Anlaşmaları)
 Reimbursement undertakings (Rambursman taahhütleri)
 Letter of Credits Available With Another Nominated Banks (MT710
mesaj türü ile açılan akreditifler)
Tanımları, temel özellikler, riskler ve uygulamada dikkat edilmesi gereken
noktalar
2
Download

Program