E-DEFTER,EFATURA,EARŞİV 2.TERTİP KURS PROGRAMI
PAZARTESİ-ÇARŞAMBA- 1.SABAH GRUBU
NO TARİH
GÜN
SAAT
TOPLAM
SAAT
DERS KONULARI
1-Başvuru Süreci
11.01.2016
13.01.2016
3 Saat
PAZARTESİ 09:00-14:00
10 SAAT 1.1. Mali Mühür Başvuru Süreci (Ekran Görüntüleriyle
ÇARŞAMBA 09:00-14:00
18.01.2016
20.01.2016
PAZARTESİ 09:00-14:00
10 SAAT
ÇARŞAMBA 09:00-14:00
3
25.01.2016
27.01.2016
PAZARTESİ 09:00-14:00
ÇARŞAMBA 09:00-14:00 10 SAAT
4
01.02.2016
03.02.2016
PAZARTESİ 09:00-14:00
ÇARŞAMBA 09:00-14:00 10 SAAT
08.02.2016
10.02.2016
PAZARTESİ 09:00-14:00
ÇARŞAMBA 09:00-14:00 10 SAAT
1
2
Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından 2010 yılından itibaren Tüzel
kişilerin uygulamasına sunulan Elektronik
Fatura, 416 sıra nolu VUk Tebliği ile gerçek
kişilerin de kullanımına imkan verilmiştir. 421
nolu VUK Tebliği ile de genel işleyişe
açılarak uygulama alanının genişletilmiştir.
Bu alanda ciddi bir yetişmiş personel sıkıntısı
bulunmaktadır. E-Fatura, E-defter ve E-Arşiv
konularında uygulamalı eğitim veren ilk kurs
ASMMMO tarafından düzenlenmektedir.
Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı
olanlara sertifika verilecektir.
Toplam 60 saatlik hafta içi ve hafta sonu
olmak üzere eğitim gruplarımız
oluşturulacaktır. Derslerimiz bilgisayarlı
sınıflarda verilecektir. Eğitim materyallerimiz
ücretsizdir. Eğitim ücreti 600,00 TL(KDV
Dahil)'dir.
DRSLER (50 SAAT)
uygulamalı)
1.2. E-Fatura Başvuru Süreci (Ekran Görüntüleri ile
uygulamalı)
1.3. E-Defter Başvuru Süreci (Ekran Görüntüleri ile
uygulamalı)
1.4. Başvurularda Sık Yapılan Hatalar
1.5. Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2-E-Fatura
27 Saat
2.1. Kavramsal Çerçeve
2.1.1. E-Fatura Nedir?
2.1.2. E-Fatura Kullanmanın Temel Amaç ve Yararları
2.1.3. E-Fatura Uygulamasında Kayıtlı Kullanıcılar Nelere
Dikkat Etmelidir?
2.2. E-Fatura Özellikleri
2.3. Portal/Entegrasyon ve Özel Entegrasyon Yöntemleri
2.4. Temel E-Fatura/Ticari E-Fatura
2.4.1. Temel E-Fatura Nasıl Düzenlenir? (Ekran
Görüntüleriyle uygulamalı)
2.4.2. Ticari E-Fatura Nasıl Düzenlenir? (Ekran
Görüntüleriyle uygulamalı)
2.4.3. İade E-Faturası Nasıl Düzenlenir? (Ekran
Görüntüleriyle uygulamalı)
2.5. E-Fatura Sorunları ve Çözüm Yolları
2.6. E-Fatura Sürecinde Eksiklikler
2.7.E-Fatura Muhafaza ve İbraz Yükümlülükleri
2.8. E-Fatura Özelgeleri
3-E-Defter
25 Saat
3.1. Kavramsal Çerçeve
3.1.1. E-Defter Tanımı
3.1.2. E-Defter Tutma Koşulları
3.2. E-Defter Özellikleri
3.2.1. E-Deftere E-Kayıtlar Nasıl Yapılacak?
3.2.2. E-Defter Onayı ve E-Defter Beratlarının Hükümleri
3.3. E-Defter Sorunları ve Çözüm Önerileri
3.4. Çeşitli Programlarda E-Defter Çözümleri
3.5. Ekran Görüntüleriyle E-Defter Uygulamaları
3.6. E-Defter Gönderirken Karşılaşılan sorunların Birebir
Çözümleri
3.7. E-Defter Özelgeleri
4-E-Arşiv
5 Saat
4.1. E-Arşiv Nedir?
4.2. Kimler E-Arşiv Kullanmak Zorundadır.
4.3. E-Arşiv İçin Özel Bir Başvuru Gerekli mi?
4.4. E-Arşiv Özellikli Durumlar
4.5. E-Arşiv Özelgeleri
E-DEFTER,EFATURA,EARŞİV KURS EĞİTİM PROGRAMI
PAZARTESİ-ÇARŞAMBA-CUMA 2.AKŞAM GRUBU
NO
1
2
3
4
5
TARİH
GÜN
SAAT
TOPLAM
SAAT
DERS KONULARI
1-Başvuru Süreci
18:00-21:30
18:00-21:30 10 SAAT 3 Saat
1.1. Mali Mühür Başvuru Süreci (Ekran Görüntüleriyle
18:00-21:00
uygulamalı)
18.01.2016 PAZARTESİ 18:00-21:30
1.2. E-Fatura Başvuru Süreci (Ekran Görüntüleri ile
20.01.2016 ÇARŞAMBA 18:00-21:30 10 SAAT uygulamalı)
1.3. E-Defter Başvuru Süreci (Ekran Görüntüleri ile
18:00-21:00
22.01.2016 CUMA
uygulamalı)
25.01.2016 PAZARTESİ 18:00-21:30
1.4. Başvurularda Sık Yapılan Hatalar
27.01.2016 ÇARŞAMBA 18:00-21:30 10 SAAT 1.5. Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2-E-Fatura
18:00-21:00
29.01.2016 CUMA
27 Saat
2.1. Kavramsal Çerçeve
01.02.2016 PAZARTESİ 18:00-21:30
03.02.2016 ÇARŞAMBA 18:00-21:30 10 SAAT 2.1.1. E-Fatura Nedir?
2.1.2. E-Fatura Kullanmanın Temel Amaç ve Yararları
18:00-21:00
05.02.2016 CUMA
2.1.3. E-Fatura Uygulamasında Kayıtlı Kullanıcılar Nelere
Dikkat Etmelidir?
08.02.2016 PAZARTESİ 18:00-21:30
2.2. E-Fatura Özellikleri
10.02.2016 ÇARŞAMBA 18:00-21:30 10 SAAT 2.3. Portal/Entegrasyon ve Özel Entegrasyon Yöntemleri
18:00-21:00
12.02.2016 CUMA
2.4. Temel E-Fatura/Ticari E-Fatura
2.4.1. Temel E-Fatura Nasıl Düzenlenir? (Ekran
Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı
Görüntüleriyle uygulamalı)
tarafından 2010 yılından itibaren Tüzel kişilerin 2.4.2. Ticari E-Fatura Nasıl Düzenlenir? (Ekran
uygulamasına sunulan Elektronik Fatura, 416
Görüntüleriyle uygulamalı)
sıra nolu VUk Tebliği ile gerçek kişilerin de
2.4.3. İade E-Faturası Nasıl Düzenlenir? (Ekran
kullanımına imkan verilmiştir. 421 nolu VUK
Görüntüleriyle uygulamalı)
Tebliği ile de genel işleyişe açılarak uygulama
2.5. E-Fatura Sorunları ve Çözüm Yolları
alanının genişletilmiştir. Bu alanda ciddi bir
2.6. E-Fatura Sürecinde Eksiklikler
yetişmiş personel sıkıntısı bulunmaktadır. E2.7.E-Fatura Muhafaza ve İbraz Yükümlülükleri
Fatura, E-defter ve E-Arşiv konularında
2.8. E-Fatura Özelgeleri
uygulamalı eğitim veren ilk kurs ASMMMO
3-E-Defter
tarafından düzenlenmektedir. Kurs sonunda
25 Saat
yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika
3.1. Kavramsal Çerçeve
verilecektir.
3.1.1. E-Defter Tanımı
Toplam 60 saatlik hafta içi ve hafta sonu olmak 3.1.2. E-Defter Tutma Koşulları
üzere eğitim gruplarımız oluşturulacaktır.
3.2. E-Defter Özellikleri
Derslerimiz bilgisayarlı sınıflarda verilecektir.
3.2.1. E-Deftere E-Kayıtlar Nasıl Yapılacak?
Eğitim materyallerimiz ücretsizdir. Eğitim ücreti 3.2.2. E-Defter Onayı ve E-Defter Beratlarının Hükümleri
600,00 TL(KDV Dahil)'dir.
3.3. E-Defter Sorunları ve Çözüm Önerileri
3.4. Çeşitli Programlarda E-Defter Çözümleri
3.5. Ekran Görüntüleriyle E-Defter Uygulamaları
3.6. E-Defter Gönderirken Karşılaşılan sorunların Birebir
Çözümleri
3.7. E-Defter Özelgeleri
4-E-Arşiv
5 Saat
4.1. E-Arşiv Nedir?
4.2. Kimler E-Arşiv Kullanmak Zorundadır.
4.3. E-Arşiv İçin Özel Bir Başvuru Gerekli mi?
4.4. E-Arşiv Özellikli Durumlar
4.5. E-Arşiv Özelgeleri
11.01.2016 PAZARTESİ
13.01.2016 ÇARŞAMBA
15.01.2016 CUMA
DRSLER (50 SAAT)
E-DEFTER,EFATURA,EARŞİV KURS EĞİTİM PROGRAMI
CUMARTESİ-PAZAR 3.SABAH GRUBU
NO
TARİH
GÜN
SAAT
TOPLAM
SAAT
DERS KONULARI
1-Başvuru Süreci
1
09.01.2016 CUMARTESİ 09:00-14:00
10 SAAT 3 Saat
09:00-14:00
10.01.2016 PAZAR
1.1. Mali Mühür Başvuru Süreci (Ekran Görüntüleriyle
2
16.01.2016 CUMARTESİ 09:00-14:00
10 SAAT
09:00-14:00
17.01.2016 PAZAR
3
16.01.2016 CUMARTESİ 09:00-14:00
10 SAAT
09:00-14:00
17.01.2016 PAZAR
4
30.01.2016 CUMARTESİ 09:00-14:00
10 SAAT
09:00-14:00
31.01.2016 PAZAR
5
06.02.2016 CUMARTESİ 09:00-14:00
10 SAAT
09:00-14:00
07.02.2016 PAZAR
Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından 2010 yılından itibaren Tüzel kişilerin
uygulamasına sunulan Elektronik Fatura, 416
sıra nolu VUk Tebliği ile gerçek kişilerin de
kullanımına imkan verilmiştir. 421 nolu VUK
Tebliği ile de genel işleyişe açılarak uygulama
alanının genişletilmiştir. Bu alanda ciddi bir
yetişmiş personel sıkıntısı bulunmaktadır. EFatura, E-defter ve E-Arşiv konularında
uygulamalı eğitim veren ilk kurs ASMMMO
tarafından düzenlenmektedir. Kurs sonunda
yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika
verilecektir.
Toplam 60 saatlik hafta içi ve hafta sonu olmak
üzere eğitim gruplarımız oluşturulacaktır.
Derslerimiz bilgisayarlı sınıflarda verilecektir.
Eğitim materyallerimiz ücretsizdir. Eğitim ücreti
600,00 TL(KDV Dahil)'dir.
DRSLER (50 SAAT)
uygulamalı)
1.2. E-Fatura Başvuru Süreci (Ekran Görüntüleri ile
uygulamalı)
1.3. E-Defter Başvuru Süreci (Ekran Görüntüleri ile
uygulamalı)
1.4. Başvurularda Sık Yapılan Hatalar
1.5. Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2-E-Fatura
27 Saat
2.1. Kavramsal Çerçeve
2.1.1. E-Fatura Nedir?
2.1.2. E-Fatura Kullanmanın Temel Amaç ve Yararları
2.1.3. E-Fatura Uygulamasında Kayıtlı Kullanıcılar Nelere
Dikkat Etmelidir?
2.2. E-Fatura Özellikleri
2.3. Portal/Entegrasyon ve Özel Entegrasyon Yöntemleri
2.4. Temel E-Fatura/Ticari E-Fatura
2.4.1. Temel E-Fatura Nasıl Düzenlenir? (Ekran
Görüntüleriyle uygulamalı)
2.4.2. Ticari E-Fatura Nasıl Düzenlenir? (Ekran
Görüntüleriyle uygulamalı)
2.4.3. İade E-Faturası Nasıl Düzenlenir? (Ekran
Görüntüleriyle uygulamalı)
2.5. E-Fatura Sorunları ve Çözüm Yolları
2.6. E-Fatura Sürecinde Eksiklikler
2.7.E-Fatura Muhafaza ve İbraz Yükümlülükleri
2.8. E-Fatura Özelgeleri
3-E-Defter
25 Saat
3.1. Kavramsal Çerçeve
3.1.1. E-Defter Tanımı
3.1.2. E-Defter Tutma Koşulları
3.2. E-Defter Özellikleri
3.2.1. E-Deftere E-Kayıtlar Nasıl Yapılacak?
3.2.2. E-Defter Onayı ve E-Defter Beratlarının Hükümleri
3.3. E-Defter Sorunları ve Çözüm Önerileri
3.4. Çeşitli Programlarda E-Defter Çözümleri
3.5. Ekran Görüntüleriyle E-Defter Uygulamaları
3.6. E-Defter Gönderirken Karşılaşılan sorunların Birebir
Çözümleri
3.7. E-Defter Özelgeleri
4-E-Arşiv
5 Saat
4.1. E-Arşiv Nedir?
4.2. Kimler E-Arşiv Kullanmak Zorundadır.
4.3. E-Arşiv İçin Özel Bir Başvuru Gerekli mi?
4.4. E-Arşiv Özellikli Durumlar
4.5. E-Arşiv Özelgeleri
Download

e-defter,efatura,earşiv 2.tertip kurs programı pazartesi