SİRKÜLER
Sayı: 2015/070
İstanbul, 01.04.2015
Ref: 4/070
Konu:
KESİN MİZAN BİLDİRİMİNİN VERİLME SÜRESİ İLE ELEKTRONİK DEFTER
BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ UZATILMIŞTIR
31.03.2015 tarih ve 74 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2014 yılına ilişkin bilanço esasına
göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için "Kesin Mizan Bildirimi"nin verilme süresi ile
"Elektronik Defter" uygulaması kapsamında 31 Mart 2015 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı
Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi 2
Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin Aralık 2014 döneminin beratının yüklenme süresi 31
Mart 2015 olup, bu süre yukarıda açıklandığı üzere 02 Nisan 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.
Ocak 2015 döneminin beratının yüklenmesi için son tarih 30 Nisan 2015 dir.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
EK:
74 Numaralı VUK Sirküleri
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKİNER
YMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak
[email protected]
Güray ÖĞREDİK
SMMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür
[email protected]
1
2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için '
Kesin Mizan Bildirimi ' nin verilme süresi ile ' Elektronik Defter ' uygulaması
kapsamında 31 Mart 2015 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem
Sistemine yüklenmesi gereken ' Elektronik Defter Beratları 'nın yüklenme süresinin
uzatılması.
Tarih
Sayı
Kapsam
31/03/2015
VUK-74 / 2015-4
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/74
Konusu: 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için "Kesin Mizan Bildirimi"nin verilme
süresi ile "Elektronik Defter" uygulaması kapsamında 31 Mart 2015 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem
Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresinin uzatılması.
Tarihi : 31/03/2015
Sayısı : VUK-74 / 2015-4
1. Giriş:
Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye
dayanılarak; 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için "Kesin Mizan Bildirimi"nin
verilme süresi ile "Elektronik Defter" uygulaması kapsamında 31 Mart 2015 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem
Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu
oluşturmaktadır.
2. Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması:
31 Mart 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi
mükellefleri için "Kesin Mizan Bildirimi"nin verilme süresi 2 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
3. Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:
31 Mart 2015 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter
Beratları"nın yüklenme süresi 2 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Duyurulur.
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı
1
Download

Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi İle