Eğitim modülü
modülü 22
Eğitim
Isı yalıtımı
yalıtımı -- temel
temel bilgiler
bilgiler
Isı
Dış cephe yalıtım sistemlerine
dış etkiler
Gerilmeler = (Çekme-/Basınç-) kuvvetleri
Güneş
Sıcaklık
,,
Yağmur
,,
,,
Yalıtım
,,
Yalıtım sistemlerinin faydaları ve
avantajları
• Enerji tasarrufu
• Çevre koruması
• Isı köprülerinin önlenmesi
• Yaşam kalitesinin artırılması
• Küflenmenin önlenmesi
• Isı depolanmasının artırılması
• Kötü hava şartlarına karşı koruma
• Yeni binalarda kullanım alanı artırılması
Yalıtım sistemlerinin faydaları ve
avantajları
• Yeni binalarda ses yalıtımının iyileştirilmesi
• Güzel ve zengin tasarım olanağı sağlayan
cepheler
• En uygun çatlama onarımı
• Çatlamayı termik gerilmelerin azaltılması ile
önler
Yalıtım sistemleri
Eski yapı
Cephe ve enerji tüketimi masrafları
35000
Cephe onarımı
Euro
30000
25000
Şu anda
20000
15000
Yalıtımlı
10000
Sıva onarımı
5000
*) Sabit enerji masrafları
0
Seneler
Yalıtım sistemleri
organik-anorganik/mineral
• Mineral maddeler doğada bulunur - örnek yerküre
kabuğunda, yerküre yüzeyinde
• Tüm harçlar (sıvalar dahil) mineral bileşenlerden
oluşurlar, bunlara dolgu maddeleri denir
• Harçların özellikleri genelde bağlayıcılarına bağlıdır
• Dispersiyon harçları: katı - esneme kabiliyeti olan
• Çimentolu harçlar: sert - kırılgan
• Çimentolu harçlar ek olarak dispersiyon bağlayıcılarına
ihtiyaç duyarlar
Yalıtım sistemleri
Organik malzemeler
Lif, tane ve köpük şeklinde olabilirler.
Lif şeklindeki organik yalıtım malzemeleri pamuk, yün, ipek,
jüt, saç, saman, tahta, tahta kıymıkları, talaş ve turbdur .
Tane şeklinde olanlar, mantar, turb, toz halinde talaştır.
Köpük şeklinde olanlar ise, sertleştirilmiş suni melamin
reçinesidir.
Bağlayıcı eleman olarak genellikle katran, asfalt, alçı,
çimento, suni reçine, reçine, kola kullanılır.
Yalıtım sistemleri
Anorganik / mineral malzemeler
Anorganik ısı yalıtım malzemeleri lif, tane ve toz halindeki
anorganik maddelerden meydana gelir.
Cam yünü, cürüf yünü, erimiş mineraller, asbest kizelgur,
sünger taşı, magnezit, baca kurumu, kömür tozu, kül ise
tane şeklinde anorganik maddelerdir.
Bağlayıcı eleman olarak portlant çimentosu tercih edilmek
üzere çimento, alçı kullanılır .
Yalıtım sistemleri
Dispersiyon
Disperz etme (dispersiyon haline getirme işi), sıvıyla
karıştırılmış olan toz halindeki maddenin tüm partiküllerinin,
bu sıvı maddede homojen bir şekilde dağılma işlemidir.
Latincede "dispers" kelimesi,bir maddenin küçük
parçacıklara bölünmüş halini ifade eder.
Kimyasal açıdan dispersiyonlar maddenin oluşturduğu stabil
karışımlardır ve bu maddelerden biri toz ve/veya
damlacıklar halinde diğeri içinde homojen şekilde dağılmış
halde bulunur.
Dış cephe yalıtım sistemleri
*Türkiye´de yaygın
Organik
• Yapıştırıcı
Sabitleştirme
• Yapıştırıcı ve
dübel
Mineral/anorganik
Karma
• Yapıştırıcı ve
dübel
• Yapıştırıcı ve
dübel
Ekspande
köpük (EPS)
•Raylı sistem
Yalıtım plakası
Ekspande
köpük (EPS)
Taş yünü, mineral
köpük, mineral
lama
File sıvası/donatı
Organik, kovada
(kendinden renkli)
Mineral, torbada
(şantiyede hazırlanır)
Arakat / Astar
Sonkat sıva*
Egale edici boya
Gerekli
Organik
(kendinden renkli)
Mineral, torbada
(şantiyede hazırlanır)
Gerekli
Mineral, torbada
(şantiyede hazırlanır)
Gerekli
Mineral, torbada
(şantiyede hazırlanır)
Gerekli
* Organik sıvanın içinde alglere ve yosunlara karşı
koruma genelde vardır ve zor iklim koşullarında kuruma hızlandırıcı kullanılır!
Dış cephe yalıtım sistemleri
Genel anlamda file sıvası ve sonkat
kaplama, ısı yalıtım sistemlerinin teknik
ve işlevsel özelliklerini belirler.
Bağlayıcı çeşidi malzeme ve sistem
özelliklerinde belirleyicidir, organik ve
mineral/anorganik sistemleri tanımlar.
„Mineral/anorganik sistem“ olarak bilinen
sistemler, aslında organik sisteme göre
daha az mineral bileşenler içerir.
File sıvası ve sonkat
kaplama
Yalıtım sistemleri
Sistem/malzeme - harç bileşenleri
Organik
Mineral dolgu maddeleri
Anorganik/mineral
yaklaşık % 80
% 86 üzerinde
Mermer, kireç, kuvars kumları
Dispersiyon
Bağlayıcılar
Kireç
Silikon reçine
emulsiyon
ö. Pigment, tutkal, vs.
Çimento
Dispersiyon tozu
Katkılar
ö. Pigment, tutkal, vs.
Yalıtım sistemleri
Difuzyona açık, „nefes alan“ duvar varmi?
Hayır!
Duvarlardan geçen
hava ve nem miktarı yok
denecek kadar azdır!
Doğal havalandırma
(pencere, kapı) doğru
bir çözümdür!
Yalıtım sistemleri
Đç mekan neminin oluşumu
Yaklaşık değerler
Küvet
1,0 l
(kişi başına)
Duş
1,5 l
(kişi başına)
Kuruyan çamaşırlar
2,0 l
(her yıkamada)
Yemek yapma
0,5 l
(her öğünde)
Bulaşık yıkama
0,2 l
(her yıkamada)
Çamaşır makinası
0,2 l
(her yıkamada)
Oda bitkileri
0,5-1,0 l
(her gün)
Üstü açık su (akvaryum) 1,0 l
(her m² / gün)
Nefes alıp verme
0,1 l
(her kişide/saat)
Difuzyona açık, „nefes alan“
⇒ Doğru ısıtma ve havalandırma
• Đç mekanlarda oluşan su buharı doğal havalandırma
ile (pencere, kapı bir süre açılarak) dışarıya çıkmalıdır
• Sağlıksız iç mekan havası yanlış ısıtma ve
havalandırma sonucunda oluşur
Diffüzyona açık, „nefes alan!?“
Malzeme katmanı
µ- değeri
2 cm Kireç çimento sıva
4 mm Organik sıva
15 - 35
50 - 200
0,3 - 0,7
0,2 - 0,8
30 cm Delikli tuğla
24 cm Kireç kum taşı
5 - 10
5 - 25
1,5 - 3,0
1,2 - 6,0
6 cm Polistirol
6 cm Mineral yün
20 - 50
yaklaşık 1
1,2 - 3,0
yaklaşık 0,06
sd - değeri
Dış cephe yalıtım sistem testleri
• Avrupa Teknik Onay Organizasyonu ‚EOTA‘
tarafından, dış cephe yalıtım sistemleri teknik onay
alabilmeleri için ETAG 004 göre yaşlandırma ve
performans testlerinden geçerler
• Türkiye´de kullanıcıların daha çok bilinçlenmesi ile dış
cephe yalıtım sistemleri kalite ve kalıcılık kazanacaktır
Organik dış cephe yalıtım sistemleri
Uzun ömür ve kalıcılık
Hedef binaların yaşamlarını uzatmak ...
Bükülme testinde çatlama yok!
Organik sistemler, bu
testleri geçen tek
sistemlerdir!
Darbe testinde gömülme yok!
Dış cephe yalıtım sistemleri ve çatlama
Çatlama
Deney metodu:
Gerilmeyle çatlama metodu
Dış cephe yalıtım sistemleri ve çatlama
10 - katı !!
Organik sistem
Yüksek mineral bileşenli
Az mineral bileşenli
0,00%
0,0
0,50%
0,5
1,00%
1,0
1,50%
1,5
2,00%
2,0
2,50%
2,5
3,00%
3,0
3,50%
3,5
Đlk çatlağa kadar olan uzama/gerilme [%]
Dış cephe yalıtım sistemleri ve çatlama
• „Gerilmeler“ köşe ve
açıklıklarda oluşur
• Sıva çapraz file olmadan
çatlar
Organik sistemde çapraz
fileye ihtiyaç yoktur!
Dış cephe yalıtım sisteminde
mekanik gereklilikler
Darbe
dayanıklılığı
Deney:
Gülle darbe testi
Dış cephe yalıtım sisteminde
mekanik gereklilikler
5 ile 10 kat arasında !!
Organik sistem
(File sıvası ve sonkat organik)
Mineral sistem
(File sıvası ve sonkat mineral)
Karma sistem
(File sıvası mineral, sonkat
organik)
0,0
0,0
1,0
2,0
2,0
3,0
4,0
4,0
5,0
6,0
6,0
7,0
Yüzeyde ilk hasar kadar verilen enerji [Joule]
8,0
8,0
9,0
Dış cephe yalıtım sistemi
organik / mineral karşılaştırması
Mineral sistem
Organik sistem
Organik dış cephe yalıtım sistemleri
Dış cephe sıva ve boyaları
Bağlayıcı elastisitesi
Kireç/çimento
Potasyum silikat katkılı
Silikon (reçine)
“Standart”-dispersiyon
Yüksek elastik
dispersiyon
Organik sistemde renk çeşitliliği
Form, estetik ve renk seçiminde zenginlik
•
•
Bina cepheleri sadece modül ızgara görünümünden kurtuluyor
Cephe çok doğal renk tonları (800 renk) ve dekoratif profillerle daha güzelleşiyor.
Normal koşullarda renk atmaz.
Dış cephe yalıtım sistemleri
Hatalar:
• Planlama
• Uygulama
• Yanlış sistem bileşenleri
• Detay çözümleri
• Malzeme yetersizliği
• Yapı fiziği hataları
Dış cephe yalıtım sistemleri
Alt yüzeyin yetersiz şekilde hazırlanması!
Kaplama (sıva)
artıkları
Dış cephe yalıtım sistemleri
Tanımlama:
• Yalıtım plakası üzerine yanlış
uygulanmış mineral sistem
• Batı cephesi
Dış cephe yalıtım sistemleri
Tanımlama:
• Çatlaklar
• Kapilar yükselen su
• Yetersiz file bindirmesi
yaklaşık 3 cm yapılmış
-> 10 cm olmalı
Dış cephe yalıtım sistemleri
Problemin büyümesi:
• Açık plaka birleşimleri
• Çatlak oluşumu
• Alt yüzeyin nemlenmesi
• Su buharı basıncı
• Alkali oluşumu
• File sıvası parçalanır
• File emprenyesi yetersiz
• Donma
Dış cephe yalıtım sistemleri
Kapı, pencere açıklıkları:
• Çapraz file kullanılmamış
• Plaka birleşimi pencereyi takip ediyor
• Yetersiz file bindirmesi (en az 10 cm
olmalı)
Not: Organik sistemlerde çapraz fileye gerek yoktur!
Dış cephe yalıtım sistemleri
Yalıtım plakaları aralıksız
döşenmelidir!
• Yanlış ve duvara
kadar olmayan dolgu
malzemesi
Đzleyen problemler:
• Çatlaklar
• Isı köprüleri
• Su ve nemden
kaynaklanan zararlar
• Isı yalıtım sistemi
işlevini yitirir
Büyük aralık yalıtım malzemesi, küçük aralık
poliüretan köpük ile doldurulmalıdır!
Dış cephe yalıtım sistemleri
• Yalıtım sistemi
uygulanmadan önce
beton onarımı yapılmalı!
• Daha sonra sisteme
uygun birleşim yerlerini
çözmek imkansızdır!
• Yağmurdan dolayı
zararlar önceden
programlanmıştır....
Dış cephe yalıtım sistemleri
Sistemin korunması, mimari
çözümde yeterli saçak
oluşturularak olur!
Çözüm:
Koruma
Sistem
Teşekkürler!
Download

Modül 2 - Dis cephe yalitimin sistemlerinin temelleri