T.C.
AVANOS KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 32764125/740/13462117
Konu: EUROPASS CV
29.12.2015
......................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
AVANOS
İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşarlığın 23/12/2015 tarih ve 56822750-740-E.13266152
sayılı yazısı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşarlığın ilgi' de kayıtlı yasızı ekte gönderilmiş olup;
Bu çerçevede; https://europass.cedefop.europa.eu/editors/tr/cv/compose adresinden
- İngilizce dil bilgisine haiz personelinizin (Eğitim Uzmanı, Milli Eğitim Uzmanı, Milli
Eğitim Uzman Yardımcısı, Öğretmen) İngilizce EUROPASS CV formatını kullanarak
fotoğraflı özgeçmişlerini hazırlamaları (dil belgeleri taranarak eklenecek),
- İngilizce dil bilgisine haiz ancak belgeleyecek sınava girmemiş olanların da yine İngilizce
özgeçmişlerini hazırlamaları ve en kısa sürede sınava girerek belgelerini almaları ve bilahere
iletmeleri,
-İngilizce diline yeteri düzeyde haiz olmayan personelin ise (Eğitim Uzmanı, Milli Eğitim
Uzmanı, Milli Eğitim Uzman Yardımcısı, Öğretmen) Türkçe EUROPASS CV formatını
kullanarak fotoğraflı özgeçmişlerini hazırlamaları 29 Aralık Salı günü mesai bitimine kadar
Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Şubesinin [email protected] adresine mail ortamında
gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Namık KAVRAAL
Şube Müdürü
EKLER:1.Ad. Yazısı
DAĞITIM
Tüm Kurum ve Okul müdürlüklerine
Cumhuriyet Mah.Kapadokya Cad.N0/6 50500
AVANOS
Telefon : (0384) 511 40 24) İç Hat: 21 Fax:0384)511 2730
e- posta. [email protected]- Elektronik Ağ: http:[email protected]
İrtibat: L.AKŞİT Şef
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden0681-d488-30d0-8cc0-4c79 kodu ile teyit edilebilir.
Download

32764125/740/13462117 29.12.2015 Konu: EUROPASS CV