VARDAR KAPISI DENİZ HAMAMI
BAKİ SARISAKAL
-Vardar Kapısı Deniz Hamamı
Vardar Kapısı cihetinde deniz hamamları
bulunmadığından hem o taraf ahalisi için mucip
suhulet olmak ve hem de Hamidi Mektebi
Sanayi için bir varidat temin edilmek üzere
memleket Bahçesi sahilinde umumi deniz
hamamları inşası karargir olmuştur. 1
Deniz Hamamı
Deniz Hamamı
1
Asır 8 Nisan 1899
Download

baki sarısakal