F.Ü. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM FİNAL SINAV PROGRAMI
GÜN
SAAT
4 OCAK
PAZARTESİ
09.00
1. SINIF
KAM 109
Yönetim Bil. I
Prof. Dr. Ahmet
YATKIN
SAAT
2.SINIF
SAAT
09.00
KAM 203
Yönetim Bilimi
Prof. Dr. Ahmet YATKIN
13.00
A1/A2/A3/A4/D1
KAM 207
İdare Hukukuna Giriş
Prof. Dr. Ahmet YATKIN
A1/A2/A3/A4
5 OCAK SALI
09.00
11.00
TRD 109
Türk Dili I
Okt. Gökşen
YILDIRIM
Gündüz: D2/D4
Gece: D3/D5
6 OCAK
ÇARŞAMBA
7 OCAK
PERŞEMBE
8 OCAK
CUMA
09.00
09.00
KAM 211
Sosyal Bilimlerde
Araştırma Yöntem. I
Yrd. Doç. Dr. Ali Sırrı
YILMAZ
A1/A2/A3/A4
A1/A2/A3
11.00
15.00
11 OCAK
PAZARTESİ
YDİ 101
İngilizce I
Okt. Cem GÜRBÜZ
10.00
İkinci
Öğretim
YDİ 101
İngilizce I
09.00
13.00
09.00
13.00
09.00
KAM 407
Kamu Yönetiminde
Enformasyon Teknolojileri
Yrd. Doç. Dr. Firdevs KOÇ
A1/A2/A3
KAM 303
Kamu Maliyesi
Yrd. Doç. Dr.
Abdunnur YILDIZ
KAM 305
Politik Ekonomi
Yrd. Doç. Dr.
Ayşe Esra PEKER
A1/A2/A3
A2/A3
Okt. Yunus DOĞAN
A2/A3
KAM 103
Sosyoloji
Prof. Dr. Mehtap
YEŞİLORMAN
KAM 105
Siyaset Bilimine
Giriş I
Prof. Dr. Mehtap
YEŞİLORMAN
KAM 101
Hukuka Giriş Yrd.
Doç. Dr. İlke Bezen
AYDOĞDU
A1/A2/A3/A4
14 OCAK
PERŞEMBE
15.00
A1/A2/A3/A4
13.00
11.00
KAM 215
Ticaret Hukuku
Öğr. Gör. Murat BAL
13.00
Gündüz : A1/A2
Gece:A3/A4
10.00
A1/A2/A3/A4
13 OCAK
ÇARŞAMBA
KAM 309
Örgütsel Davranış
Yrd. Doç. Dr.
Muhammet
DÜŞÜKCAN
A1/A2/A3
A1/A2/A3/A4
A1/A2/A3/A4
12 OCAK
SALI
KAM 401
Türkiye’ nin SosyoEkonomik Yapısı
Yrd. Doç. Dr. Firdevs KOÇ
A1/A2/A3
KAM 201
Siyasi Düşünceler Tarihi I
Prof. Dr. Ertan BEŞE
İŞL 105
Muhasebe I
Yrd. Doç. Dr. Özcan
DEMİR
09.00
Birinci
Öğretim
Gündüz: A1
Gece: A2/A3
A1/A2/A3/A4
A1/A2/A3/A4
9 OCAK
CUMARTESİ
KAM 417
İnsan Kaynakları Yönetimi
Prof. Dr. Ahmet YATKIN
Gündüz: A4/D6
Gece: D7/D8
11.00
ENF 101 Bilgisayar
Uygulamaları Okt.
Hakan ÇAKAR
Okt. Yaman
AKBULUT
4.SINIF
15.00
AİT 201
Atatürk İlke ve İnk.
Tar. I
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül
HÜSEYNİKLİOĞLU
Okt. Enver GÜRGÖZELER
İKT 101
Mikro İktisat
Yrd. Doç. Dr. Yeşim
KUBAR
09.00
SAAT
KAM 307
Karşılaştırmalı
Yönetim ve
Politika Yrd. Doç.
Dr. Murat
AYGEN
D2/D6
11.00
3.SINIF
KAM 313
İnsan Hakları
Hukuku
Öğr.Gör.Murat BAL
Gündüz : A1/A2
KAM 409
Borçlar Hukuku
Öğr. Gör. Murat BAL
15.00
Gündüz : A1
Gece:A2/A3
Gece:A3/A4
KAM 205
İstatistik
Yrd. Doç. Dr. Ali Sırrı
YILMAZ
D2/D3/D4
11.00
12.00
11.00
15 OCAK
CUMA
KAM 213
Yönetim İngilizcesi I
Yrd. Doç. Dr. Aslı ARSLAN
13.00
A1/A2/A3/A4
Yönetim İng. Başl.
Yrd. Doç. Dr. Aslı
ARSLAN
KAM 209
Anayasa Hukuku
Öğr. Gör. Murat BAL
Gündüz : A1/A2
Gece:A3/A4
KAM 301
Türk Yönetim
Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Aslı
ARSLAN
KAM 403
Türk Siyasi Hayatı I
Yrd. Doç. Dr. Aslı
ARSLAN
15.00
A1/A2/A3
13.00
KAM 311
Devlet ve Bürokrasi
Kuramları
Yrd. Doç. Dr.
Yeliz AKTAŞ
POLAT
A1/A2/A3
15.00
KAM 405
Yerel Yönetimler
Yrd. Doç. Dr. Yeliz Aktaş
POLAT
A1/A2/A3
A1/A2/A3
A1-Amfi 1, A2-Amfi 2, A3-Amfi 3, A4- Amfi 4, D1- Derslik 1, D2- Derslik 2, D3- Derslik 3, D4- Derslik 4, D5- Derslik 5, D6- Derslik 6,
D7- Derslik 7, D8- Derslik 8
Prof. Dr. Ahmet YATKIN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Enver ÇAKAR
Dekan V.
Download

2015-2016 öğretim yılı güz dönemi final programı