ERK Denetim ve
Hizmetleri Ltd. Şti.
Yeminli
Mali
Müşavirlik
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL
Tel : 0.216.340 00 86
Fax : 0.216.340 00 87
E-posta: [email protected]
www.erkymm.com
No: 2016/13
Tarih: 01.01.2016
Konu: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “2016 Yılı Vergi Takvimi” hazırlanmıştır.
Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı’nca mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini, beyan ve ödeme
dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan "2016 Yılı Vergi Takvimi" internet
ortamında kullanıma sunulmaktadır.
2016 Yılı Vergi Takvimi sirküler ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla.
ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Mehmet ERKAN
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı açıklamalar
için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye başvurulmasında yarar
bulunmaktadır.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 1
Ana Sayfa
Mevzuat
Vergilerinizle Büyüyen Türkiye
Sade, hızlı ve kullanımı kolay www.gib.gov.tr sitemiz yenilenmiştir
e-İşlemler
İletişim
www.gib.gov.tr
Ocak / January
Şubat / February
Mart / March
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
1
8
15
22
Pazartesi
Salı
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
Salı
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
Nisan / April
7
14
21
28
Pazartesi
4
11
18
25
1
8
15
22
29
Salı
5
12
19
26
Çarşamba
2
9
16
23
30
Çarşamba
6
13
20
27
25
Perşembe
3
10
17
24
31
Perşembe
7
14
21
28
29
Cuma
1
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cuma
4
11
18
25
Cuma
1
8
15
22
29
Cumartesi
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
Cumartesi
5
12
19
26
Cumartesi
2
9
16
23
30
Pazar
3
10
17
24
31
Pazar
7
14
21
28
Pazar
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
Mayıs / May
Haziran / June
Temmuz / July
Ağustos / August
Pazartesi
2
9
16
23
30
Pazartesi
6
13
20
27
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
1
8
15
22
29
Salı
3
10
17
24
31
Salı
7
14
21
28
Salı
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
30
Çarşamba
4
11
18
25
Çarşamba
1
8
15
22
29
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
31
Perşembe
5
12
19
26
Perşembe
2
9
16
23
30
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
25
Cuma
6
13
20
27
Cuma
3
10
17
24
Cuma
1
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cumartesi
7
14
21
28
Cumartesi
4
11
18
25
Cumartesi
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
8
15
22
29
Pazar
5
12
19
26
Pazar
3
10
17
24
31
Pazar
7
14
21
28
Pazar
1
Eylül / September
Ekim / October
Kasım / November
Pazartesi
5
12
19
26
Pazartesi
3
10
17
24
Salı
6
13
20
27
Salı
4
11
18
25
Salı
Çarşamba
7
14
21
28
Çarşamba
5
12
19
26
31
Pazartesi
Aralık / December
7
14
21
28
Pazartesi
5
12
19
26
1
8
15
22
29
Salı
6
13
20
27
Çarşamba
2
9
16
23
30
Çarşamba
7
14
21
28
Perşembe
1
8
15
22
29
Perşembe
6
13
20
27
Perşembe
3
10
17
24
Perşembe
1
8
15
22
29
Cuma
2
9
16
23
30
Cuma
7
14
21
28
Cuma
4
11
18
25
Cuma
2
9
16
23
30
Cumartesi
3
10
17
24
Cumartesi
1
8
15
22
29
Cumartesi
5
12
19
26
Cumartesi
3
10
17
24
31
Pazar
4
11
18
25
Pazar
2
9
16
23
30
Pazar
6
13
20
27
Pazar
4
11
18
25
Vergi Takviminde yer alan tarihler, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü
olarak dikkate alınmıştır.
Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir. Değişiklikleri Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinde (www.gib.gov.tr) yer alan Aylık Vergi Takviminden kontrol edebilirsiniz.
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ocak / Vergi Takvimi
2010, Türkiye Birincisi, Kocaeli İkincisi
Kocaeli, Kroman Çelik İÖO, Batuhan ATİLLA
(Bu takvimde yer alan resim ve afişler, 2010 yılında düzenlenen
“Vergi Konulu Resim ve Afiş Yarışması”nda dereceye giren eserlerden alınmıştır.)
Ocak / January
2016
01. Hafta
Ocak
January
28
29
01
Pazartesi
Salı
02
Cuma
Ocak / January
Yılbaşı
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Cumartesi
Şubat / February
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
1
8
15
22
Salı
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
25
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cuma
1
Cumartesi
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
31
Pazar
7
14
21
28
30
03
Çarşamba
Pazar
31
Perşembe
29
Ocak / Vergi Takvimi
2010, Türkiye İkincisi, Sakarya İkincisi
Sakarya, Sabiha Hanım İlköğretim Okulu, Elif ÖZSULE
Ocak / January
2016
02. Hafta
Ocak
January
04
05
08
Pazartesi
Cuma
09
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Şubat / February
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
1
8
15
22
Salı
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
25
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cuma
1
Cumartesi
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
31
Pazar
7
14
21
28
06
10
Çarşamba
Pazar
07
Perşembe
29
Ocak / Vergi Takvimi
11 Ocak 2016
• 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
12 OCAK 2016
• 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
15 Ocak 2016
• Aralık 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
2010, Adana İl Birincisi,
Adana, Yavuzlar İÖO, Mustafa KAPLAN
• Aralık 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ocak / January
2016
03. Hafta
Ocak
January
11
12
15
Pazartesi
Cuma
16
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Şubat / February
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
1
8
15
22
Salı
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
25
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cuma
1
Cumartesi
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
31
Pazar
7
14
21
28
13
17
Çarşamba
Pazar
14
Perşembe
29
Ocak / Vergi Takvimi
20 Ocak 2016
• Aralık 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
2010, Yalova İl Birincisi,
Yalova, Fatih Sultan Mehmet Lisesi, Ümmügülsüm MUTLU
Ocak / January
2016
04. Hafta
Ocak
January
18
19
22
Pazartesi
Cuma
23
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Şubat / February
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
1
8
15
22
Salı
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
25
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cuma
1
Cumartesi
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
31
Pazar
7
14
21
28
20
24
Çarşamba
Pazar
21
Perşembe
29
Ocak / Vergi Takvimi
25 Ocak 2016
26 Ocak 2016
• Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
• Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Beyanı
• 1-15 Ocak 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile
Beyanı
• Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar
Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre
Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi
(GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname
Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde
Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde
• Aralık 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edi-
Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
len Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
• Aralık 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
• 1-15 Ocak 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Ocak / January
2016
05. Hafta
Ocak
January
25
26
29
Pazartesi
Cuma
30
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Şubat / February
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
1
8
15
22
Salı
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
25
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cuma
1
Cumartesi
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
31
Pazar
7
14
21
28
27
31
Çarşamba
28
29
Perşembe
Pazar
2016 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin
1. Taksitini ödemeyi unutmayınız.
Şubat / Vergi Takvimi
1 Şubat 2016
• 2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
• Yıllık Harçların Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 2015 Yılında Kullanılan Defterlerin 2016 Yılında da Kullanılmak
İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
• Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
• Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
2010, Ağrı İl Birincisi,
Ağrı, Sütlüpınar İÖO, Leyla AKBAŞ
Şubat / February
2016
06. Hafta
Şubat
February
01
02
05
Pazartesi
Cuma
06
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Mart / March
Pazartesi
1
8
15
22
Salı
2
9
16
23
Salı
1
Çarşamba
3
10
17
24
Çarşamba
Perşembe
4
11
18
25
Perşembe
Cuma
5
12
19
26
Cumartesi
6
13
20
Pazar
7
14
21
03
07
Çarşamba
Pazar
29
Pazartesi
7
14
21
28
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
Cuma
4
11
18
25
27
Cumartesi
5
12
19
26
28
Pazar
6
13
20
27
04
Perşembe
Şubat / Vergi Takvimi
09 Şubat 2016
• 16-31 Ocak 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
10 Şubat 2016
• 16-31 Ocak 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
2010, Ankara İl Birincisi,
Ankara, MEV Koleji Özel Ankara Lisesi, Kübra SINIR
Şubat / February
2016
07. Hafta
Şubat
February
08
09
12
Pazartesi
Cuma
13
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Mart / March
Pazartesi
1
8
15
22
Salı
2
9
16
23
Salı
1
Çarşamba
3
10
17
24
Çarşamba
Perşembe
4
11
18
25
Perşembe
Cuma
5
12
19
26
Cumartesi
6
13
20
Pazar
7
14
21
10
14
Çarşamba
Pazar
29
Pazartesi
7
14
21
28
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
Cuma
4
11
18
25
27
Cumartesi
5
12
19
26
28
Pazar
6
13
20
27
11
Perşembe
Şubat / Vergi Takvimi
15 Şubat 2016
• 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
• 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum
Geçici Vergisinin Beyanı
• Ocak 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
17 Şubat 2016
• 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
2010, Antalya İl Birincisi,
Antalya, Mustafa Rüştü Tuncer İÖO, Buket ÇETİNKAYA
• 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum
Geçici Vergisinin Ödemesi
Şubat / February
2016
08. Hafta
Şubat
February
15
16
19
Pazartesi
Cuma
20
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Mart / March
Pazartesi
1
8
15
22
Salı
2
9
16
23
Salı
1
Çarşamba
3
10
17
24
Çarşamba
Perşembe
4
11
18
25
Perşembe
Cuma
5
12
19
26
Cumartesi
6
13
20
Pazar
7
14
21
17
21
Çarşamba
Pazar
29
Pazartesi
7
14
21
28
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
Cuma
4
11
18
25
27
Cumartesi
5
12
19
26
28
Pazar
6
13
20
27
18
Perşembe
Şubat / Vergi Takvimi
22 Şubat 2016
24 Şubat 2016
• Ocak 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Ocak 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• 1-15 Şubat 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
25 Şubat 2016
• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2015 Yılına İlişkin Gelir
Vergisi Beyanı
• 1-15 Şubat 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26 Şubat 2016
• Ocak 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
23 Şubat 2016
• Ocak 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle
Beyanı
• Ocak 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Şubat / February
2016
09. Hafta
Şubat
February
22
23
26
Pazartesi
Cuma
27
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Mart / March
Pazartesi
1
8
15
22
Salı
2
9
16
23
Salı
1
Çarşamba
3
10
17
24
Çarşamba
Perşembe
4
11
18
25
Perşembe
Cuma
5
12
19
26
Cumartesi
6
13
20
Pazar
7
14
21
24
28
Çarşamba
29
Pazartesi
7
14
21
28
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
Cuma
4
11
18
25
27
Cumartesi
5
12
19
26
28
Pazar
6
13
20
27
25
Perşembe
Pazar
27. VERGİ HAFTASI (22-28 Şubat 2016)
Mart / Vergi Takvimi
29 Şubat 2016
• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit
Ödemesi
• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
• Ocak 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
• Ocak 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
1 Mart 2016
• 2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart –
31 Mayıs Tarihleri Arasında)
• 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı
( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
2010, Artvin İl Birincisi,
Artvin, 80. yıl Cumhuriyet İÖO, Savaş TAŞDEMİR
Mart / March
Pazartesi
2016
10. Hafta
Mart
March
29
01
04
Pazartesi
Salı
Mart / March
Cuma
05
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Cumartesi
Nisan / April
7
14
21
28
Pazartesi
4
11
18
25
8
15
22
29
Salı
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Çarşamba
6
13
20
27
3
10
17
24
31
Perşembe
7
14
21
28
Cuma
4
11
18
25
Cuma
1
8
15
22
29
Cumartesi
5
12
19
26
Cumartesi
2
9
16
23
30
Pazar
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
Salı
1
Çarşamba
Perşembe
02
06
Çarşamba
03
Perşembe
Pazar
01-25 Mart 2016 döneminde 2015 yılına ilişkin
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini vermeyi unutmayınız.
Mart / Vergi Takvimi
09 Mart 2016
• 16-29 Şubat 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
10 Mart 2016
• 16-29 Şubat 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
2010, Bingöl İl Birincisi,
Bingöl, Ankara Büyükşehir Belediyesi İÖO, Sude Varol GÜNEŞ
Mart / March
Pazartesi
2016
11. Hafta
Mart
March
07
08
11
Pazartesi
Cuma
12
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Nisan / April
7
14
21
28
Pazartesi
4
11
18
25
8
15
22
29
Salı
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Çarşamba
6
13
20
27
3
10
17
24
31
Perşembe
7
14
21
28
Cuma
4
11
18
25
Cuma
1
8
15
22
29
Cumartesi
5
12
19
26
Cumartesi
2
9
16
23
30
Pazar
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
Salı
1
Çarşamba
Perşembe
09
13
Çarşamba
10
Perşembe
Pazar
01-25 Mart 2016 döneminde 2015 yılına ilişkin
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini vermeyi unutmayınız.
Mart / Vergi Takvimi
15 Mart 2016
• Şubat 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
2010, Kayseri İl Birincisi,
Kayseri, FMG Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Aytaç ALAKOÇ
Mart / March
Pazartesi
2016
12. Hafta
Mart
March
14
15
18
Pazartesi
Cuma
19
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Nisan / April
7
14
21
28
Pazartesi
4
11
18
25
8
15
22
29
Salı
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Çarşamba
6
13
20
27
3
10
17
24
31
Perşembe
7
14
21
28
Cuma
4
11
18
25
Cuma
1
8
15
22
29
Cumartesi
5
12
19
26
Cumartesi
2
9
16
23
30
Pazar
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
Salı
1
Çarşamba
Perşembe
16
20
Çarşamba
17
Perşembe
Pazar
01-25 Mart 2016 döneminde 2015 yılına ilişkin
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini vermeyi unutmayınız.
Mart / Vergi Takvimi
21 Mart 2016
24 Mart 2016
• Şubat 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Şubat 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
23 Mart 2016
• Şubat 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile
Beyanı
• Şubat 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil
Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin
Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
• 1-15 Mart 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
25 Mart 2016
• 2015 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
• GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
• 1-15 Mart 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart / March
Pazartesi
2016
13. Hafta
Mart
March
21
22
25
Pazartesi
Cuma
26
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Nisan / April
7
14
21
28
Pazartesi
4
11
18
25
8
15
22
29
Salı
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Çarşamba
6
13
20
27
3
10
17
24
31
Perşembe
7
14
21
28
Cuma
4
11
18
25
Cuma
1
8
15
22
29
Cumartesi
5
12
19
26
Cumartesi
2
9
16
23
30
Pazar
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
Salı
1
Çarşamba
Perşembe
23
27
Çarşamba
24
Perşembe
Pazar
01-25 Mart 2016 döneminde 2015 yılına ilişkin
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini vermeyi unutmayınız.
Mart / Vergi Takvimi
28 Mart 2016
• Şubat 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
31 Mart 2016
• 2015 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
• 2015 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi
Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
• Şubat 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Şubat 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1 Nisan 2016
2010, Bursa İl Birincisi,
Bursa, Cumhuriyet İÖO, Eda TOPUZ
• 2015 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2016
tarihleri arasında)
Mart / March
Pazartesi
2016
14. Hafta
Mart
March
28
29
01
Pazartesi
Cuma
Nisan / April
02
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Nisan / April
7
14
21
28
Pazartesi
4
11
18
25
8
15
22
29
Salı
5
12
19
26
2
9
16
23
30
Çarşamba
6
13
20
27
3
10
17
24
31
Perşembe
7
14
21
28
Cuma
4
11
18
25
Cuma
1
8
15
22
29
Cumartesi
5
12
19
26
Cumartesi
2
9
16
23
30
Pazar
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
Salı
1
Çarşamba
Perşembe
30
03
Çarşamba
31
Perşembe
Pazar
01-25 Nisan 2016 döneminde 2015 yılına ilişkin
Kurumlar Vergisi Beyannamesini vermeyi unutmayınız.
Nisan / Vergi Takvimi
2010, Isparta İl Birincisi,
Isparta, Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi, Hayriye Feyza TARHAN
Nisan / April
2016
15. Hafta
Nisan
April
04
05
08
Pazartesi
Cuma
09
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Mayıs / May
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
2
9
16
23
30
Salı
5
12
19
26
Salı
3
10
17
24
31
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
4
11
18
25
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
5
12
19
26
8
15
22
29
Cuma
6
13
20
27
30
Cumartesi
Cuma
1
Cumartesi
2
9
16
23
Pazar
3
10
17
24
06
10
Çarşamba
Pazar
1
07
7
14
21
28
8
15
22
29
Perşembe
Pazar
01-25 Nisan 2016 döneminde 2015 yılına ilişkin
Kurumlar Vergisi Beyannamesini vermeyi unutmayınız.
Nisan / Vergi Takvimi
11 Nisan 2016
• 16-31 Mart 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• 16-31 Mart 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15 Nisan 2016
• Mart 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
2010, Artvin İl Birincisi,
Artvin, Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Çağlar YILMAZ
Nisan / April
2016
16. Hafta
Nisan
April
11
12
15
Pazartesi
Cuma
16
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Mayıs / May
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
2
9
16
23
30
Salı
5
12
19
26
Salı
3
10
17
24
31
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
4
11
18
25
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
5
12
19
26
8
15
22
29
Cuma
6
13
20
27
30
Cumartesi
Cuma
1
Cumartesi
2
9
16
23
Pazar
3
10
17
24
13
17
Çarşamba
Pazar
1
14
7
14
21
28
8
15
22
29
Perşembe
Pazar
01-25 Nisan 2016 döneminde 2015 yılına ilişkin
Kurumlar Vergisi Beyannamesini vermeyi unutmayınız.
Nisan / Vergi Takvimi
20 Nisan 2016
• Mart 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
2010, Edirne İl Birincisi,
Edirne, Özel Serhat İÖO, Sena YAŞAR
Nisan / April
2016
17. Hafta
Nisan
April
18
19
22
Pazartesi
Cuma
23
Salı
Cumartesi
Mayıs / May
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
2
9
16
23
30
Salı
5
12
19
26
Salı
3
10
17
24
31
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
4
11
18
25
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
5
12
19
26
8
15
22
29
Cuma
6
13
20
27
30
Cumartesi
7
14
21
28
8
15
22
29
Cuma
1
Cumartesi
2
9
16
23
Pazar
3
10
17
24
20
24
Çarşamba
Pazar
1
21
Perşembe
Pazar
23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
01-25 Nisan 2016 döneminde 2015 yılına ilişkin
Kurumlar Vergisi Beyannamesini vermeyi unutmayınız.
Nisan / Vergi Takvimi
25 Nisan 2016
26 Nisan 2016
• Mart 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile
Beyanı
• Mart 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Ocak-Şubat-Mart 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar
Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre
Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Ocak-Şubat-Mart 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi
(GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname
Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Ocak-Şubat-Mart 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde
Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Ocak-Şubat-Mart 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde
Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Mart 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Ocak-Şubat-Mart 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Beyanı
• Ocak-Şubat-Mart 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
• Mart 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
• 2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
• 1-15 Nisan 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• 1-15 Nisan 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi
Verilmesi
• Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
Nisan / April
2016
18. Hafta
Nisan
April
25
26
29
Pazartesi
Cuma
30
Salı
Cumartesi
Mayıs / May
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
2
9
16
23
30
Salı
5
12
19
26
Salı
3
10
17
24
31
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
4
11
18
25
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
5
12
19
26
8
15
22
29
Cuma
6
13
20
27
30
Cumartesi
7
14
21
28
8
15
22
29
Cuma
1
Cumartesi
2
9
16
23
Pazar
3
10
17
24
27
01
Çarşamba
Pazar
1
28
Perşembe
Pazar
Mayıs / May
Emek ve Dayanışma Günü
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
01-25 Nisan 2016 döneminde 2015 yılına ilişkin
Kurumlar Vergisi Beyannamesini vermeyi unutmayınız.
Mayıs / Vergi Takvimi
2 Mayıs 2016
• 2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
• 2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan
Bildirimi
• Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
• Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
• Mart 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 2015 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs
2016 tarihleri arasında)
• 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
2010, Giresun İl Birincisi,
Giresun, Yağmurca İÖO, Yasemin GENÇ
Mayıs / May
2016
19. Hafta
Mayıs
May
02
03
06
Pazartesi
Cuma
07
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Haziran / June
Pazartesi
2
9
16
23
30
Pazartesi
6
13
20
27
Salı
3
10
17
24
31
Salı
7
14
21
28
Çarşamba
4
11
18
25
Çarşamba
1
8
15
22
29
Perşembe
5
12
19
26
Perşembe
2
9
16
23
30
Cuma
6
13
20
27
Cuma
3
10
17
24
7
14
21
28
Cumartesi
4
11
18
25
8
15
22
29
Pazar
5
12
19
26
Cumartesi
Pazar
04
08
1
Çarşamba
Pazar
05
Perşembe
Mayıs / Vergi Takvimi
10 Mayıs 2016
• 16-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 16-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
2010, Eskişehir İl Birincisi,
Eskişehir, Onur Yeşil İÖO, Alara DUMLU
Mayıs / May
2016
20. Hafta
Mayıs
May
09
10
13
Pazartesi
Cuma
14
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Haziran / June
Pazartesi
2
9
16
23
30
Pazartesi
6
13
20
27
Salı
3
10
17
24
31
Salı
7
14
21
28
Çarşamba
4
11
18
25
Çarşamba
1
8
15
22
29
Perşembe
5
12
19
26
Perşembe
2
9
16
23
30
Cuma
6
13
20
27
Cuma
3
10
17
24
7
14
21
28
Cumartesi
4
11
18
25
8
15
22
29
Pazar
5
12
19
26
Cumartesi
Pazar
11
15
1
Çarşamba
Pazar
12
Perşembe
Mayıs / Vergi Takvimi
16 Mayıs 2016
17 Mayıs 2016
• 2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
• 2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
• 2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum
Geçici Vergisinin Beyanı
• 2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum
Geçici Vergisinin Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
20 Mayıs 2016
• Nisan 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
Mayıs / May
2016
21. Hafta
Mayıs
May
16
17
Pazartesi
Salı
Haziran / June
Pazartesi
2
9
16
23
30
Pazartesi
6
13
20
27
Salı
3
10
17
24
31
Salı
7
14
21
28
Çarşamba
4
11
18
25
Çarşamba
1
8
15
22
29
Perşembe
5
12
19
26
Perşembe
2
9
16
23
30
Cuma
6
13
20
27
Cuma
3
10
17
24
7
14
21
28
Cumartesi
4
11
18
25
8
15
22
29
Pazar
5
12
19
26
Cumartesi
Pazar
18
1
Çarşamba
19
Perşembe
19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
20
Cuma
21
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Cumartesi
22
Pazar
Mayıs / Vergi Takvimi
len Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
24 Mayıs 2016
• Nisan 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
25 Mayıs 2016
• 1-15 Mayıs 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 1-15 Mayıs 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
2010,
Aydın, Özel Muzaffer Ancın İÖO, Ahmet Akif ADAK
23 Mayıs 2016
• Nisan 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile
Beyanı
• GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
• Nisan 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edi-
26 Mayıs 2016
• Nisan 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Mayıs / May
2016
22. Hafta
Mayıs
May
23
24
27
Pazartesi
Cuma
28
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Haziran / June
Pazartesi
2
9
16
23
30
Pazartesi
6
13
20
27
Salı
3
10
17
24
31
Salı
7
14
21
28
Çarşamba
4
11
18
25
Çarşamba
1
8
15
22
29
Perşembe
5
12
19
26
Perşembe
2
9
16
23
30
Cuma
6
13
20
27
Cuma
3
10
17
24
7
14
21
28
Cumartesi
4
11
18
25
8
15
22
29
Pazar
5
12
19
26
Cumartesi
Pazar
25
29
1
Çarşamba
Pazar
26
Perşembe
Haziran / Vergi Takvimi
31 Mayıs 2016
• 2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
• Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
• Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
• 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
• Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Nisan 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
• Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
2010, Hatay İl Birincisi,
Hatay, Ali Sayar İÖO, Defne TALİPOĞLU
Haziran / June
2016
23. Hafta
Haziran
June
30
31
03
Pazartesi
Cuma
04
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Temmuz / July
Pazartesi
6
13
20
27
Pazartesi
4
11
18
25
Salı
7
14
21
28
Salı
5
12
19
26
Çarşamba
1
8
15
22
29
Çarşamba
6
13
20
27
Perşembe
2
9
16
23
30
Perşembe
7
14
21
28
Cuma
3
10
17
24
Cuma
1
8
15
22
29
Cumartesi
4
11
18
25
Cumartesi
2
9
16
23
30
Pazar
5
12
19
26
Pazar
3
10
17
24
31
01
Çarşamba
Haziran / June
Cumartesi
05
Pazar
02
Perşembe
Haziran / Vergi Takvimi
9 Haziran 2016
• 16-31 Mayıs 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
10 Haziran 2016
• 16-31 Mayıs 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
2010, Isparta İl Birincisi,
Isparta, Mustafa Çetinkaya İÖO, Dilem KORKMAZ
Haziran / June
2016
24. Hafta
Haziran
June
06
07
10
Pazartesi
Cuma
11
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Temmuz / July
Pazartesi
6
13
20
27
Pazartesi
4
11
18
25
Salı
7
14
21
28
Salı
5
12
19
26
Çarşamba
1
8
15
22
29
Çarşamba
6
13
20
27
Perşembe
2
9
16
23
30
Perşembe
7
14
21
28
Cuma
3
10
17
24
Cuma
1
8
15
22
29
Cumartesi
4
11
18
25
Cumartesi
2
9
16
23
30
Pazar
5
12
19
26
Pazar
3
10
17
24
31
08
12
Çarşamba
Pazar
09
Perşembe
Haziran / Vergi Takvimi
15 Haziran 2016
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
2010, İstanbul İl Birincisi,
İstanbul, Leman Kaya İÖO, Kardelen DEMİR
Haziran / June
2016
25. Hafta
Haziran
June
13
14
17
Pazartesi
Cuma
18
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Temmuz / July
Pazartesi
6
13
20
27
Pazartesi
4
11
18
25
Salı
7
14
21
28
Salı
5
12
19
26
Çarşamba
1
8
15
22
29
Çarşamba
6
13
20
27
Perşembe
2
9
16
23
30
Perşembe
7
14
21
28
Cuma
3
10
17
24
Cuma
1
8
15
22
29
Cumartesi
4
11
18
25
Cumartesi
2
9
16
23
30
Pazar
5
12
19
26
Pazar
3
10
17
24
31
15
19
Çarşamba
Pazar
16
Perşembe
Haziran / Vergi Takvimi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
23 Haziran 2016
• Mayıs 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile
Beyanı
2010,
Amasya, Tuğgeneral Hikmet Akıncı İÖO, Esin BÜLBÜL
20 Haziran 2016
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil
Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin
Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
24 Haziran 2016
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• 1-15 Haziran 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz
Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Haziran / June
2016
26. Hafta
Haziran
June
20
21
24
Pazartesi
Cuma
25
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Temmuz / July
Pazartesi
6
13
20
27
Pazartesi
4
11
18
25
Salı
7
14
21
28
Salı
5
12
19
26
Çarşamba
1
8
15
22
29
Çarşamba
6
13
20
27
Perşembe
2
9
16
23
30
Perşembe
7
14
21
28
Cuma
3
10
17
24
Cuma
1
8
15
22
29
Cumartesi
4
11
18
25
Cumartesi
2
9
16
23
30
Pazar
5
12
19
26
Pazar
3
10
17
24
31
22
26
Çarşamba
Pazar
23
Perşembe
Haziran / Vergi Takvimi
27 Haziran 2016
• 1-15 Haziran 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
30 Haziran 2016
• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit
Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
2010, Kırşehir İl Birincisi,
Kırşehir, Akpınar İÖO, Buğrahan ESEN
• 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
Haziran / June
2016
27. Hafta
Haziran
June
27
28
01
Pazartesi
Cuma
Temmuz / July
02
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Temmuz / July
Pazartesi
6
13
20
27
Pazartesi
4
11
18
25
Salı
7
14
21
28
Salı
5
12
19
26
Çarşamba
1
8
15
22
29
Çarşamba
6
13
20
27
Perşembe
2
9
16
23
30
Perşembe
7
14
21
28
Cuma
3
10
17
24
Cuma
1
8
15
22
29
Cumartesi
4
11
18
25
Cumartesi
2
9
16
23
30
Pazar
5
12
19
26
Pazar
3
10
17
24
31
29
03
Çarşamba
30
Perşembe
Pazar
Mali Tatil (1-20 Temmuz)
Temmuz / Vergi Takvimi
2010, Balıkesir İl Birincisi,
Balıkesir, Zübeyde Hanım İÖO, Rumeysa Nur GÜVEN
Temmuz / July
2016
28. Hafta
Temmuz
July
04
05
08
Pazartesi
Cuma
Salı
Ağustos / August
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
1
8
15
22
29
Salı
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
30
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
31
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
25
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cuma
1
Cumartesi
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
31
Pazar
7
14
21
28
06
Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. gün
Ramazan Bayramı 2. gün
09
10
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Cumartesi
07
Perşembe
Ramazan Bayramı 3. gün
Pazar
Mali Tatil (1-20 Temmuz)
Temmuz / Vergi Takvimi
14 Temmuz 2016
• 16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz
Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
15 Temmuz 2016
• Haziran 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
2010, Kocaeli İl Birincisi,
Kocaeli, Derince Mevlana İÖO, Doğanay KANMAZ
Temmuz / July
2016
29. Hafta
Temmuz
July
11
12
15
Pazartesi
Cuma
16
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Ağustos / August
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
1
8
15
22
29
Salı
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
30
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
31
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
25
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cuma
1
Cumartesi
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
31
Pazar
7
14
21
28
13
17
Çarşamba
14
Perşembe
Pazar
Mali Tatil (1-20 Temmuz)
Temmuz / Vergi Takvimi
20 Temmuz 2016
• Haziran 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
2010, Konya İl Birincisi,
Konya, Ö. Gönül İÖO, Mesude ULUSOY
Temmuz / July
2016
30. Hafta
Temmuz
July
18
19
22
Pazartesi
Cuma
23
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Ağustos / August
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
1
8
15
22
29
Salı
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
30
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
31
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
25
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cuma
1
Cumartesi
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
31
Pazar
7
14
21
28
20
24
Çarşamba
21
Perşembe
Pazar
Mali Tatil (1-20 Temmuz)
Temmuz / Vergi Takvimi
26 Temmuz 2016
29 Temmuz 2016
•
•
1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere
Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
27 Temmuz 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
Haziran 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
Haziran 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı
Haziran 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı
1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı
Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre
Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile
Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Haziran 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı
Haziran 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı
Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı
Haziran 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı
Haziran 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili
Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
Haziran 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
Haziran 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Ödemesi
Haziran 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
(Tescile Tabi Olmayanlar) Ödemesi
1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Ödemesi
Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre
Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Haziran 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Ödemesi
Haziran 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Ödemesi
Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi
Haziran 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Ödemesi
Haziran 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili
Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
(Temmuz Ayı, 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
Dikkate Alınarak Düzenlenmiştir.)
Temmuz / July
2016
31. Hafta
Temmuz
July
25
26
29
Pazartesi
Cuma
30
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Ağustos / August
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
1
8
15
22
29
Salı
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
30
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
31
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
25
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cuma
1
Cumartesi
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
Pazar
3
10
17
24
31
Pazar
7
14
21
28
27
31
Çarşamba
28
Perşembe
Pazar
2016 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin
2. Taksitini ödemeyi unutmayınız.
Ağustos / Vergi Takvimi
1 Ağustos 2016
• 2015 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
2010, Kütahya İl Birincisi,
Kütahya, Dumlupınar İÖO, Tuğba YÜKSEL
Ağustos / August
2016
32. Hafta
Ağustos
August
01
02
05
Pazartesi
Cuma
06
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Eylül / September
Pazartesi
1
8
15
22
29
Pazartesi
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
30
Salı
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
31
Çarşamba
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
25
Perşembe
1
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cuma
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
Cumartesi
3
10
17
24
Pazar
7
14
21
28
Pazar
4
11
18
25
03
07
Çarşamba
Pazar
04
Perşembe
Ağustos / Vergi Takvimi
09 Ağustos 2016
• 16-31 Temmuz 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz
Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
10 Ağustos 2016
• 16-31 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
2010, Manisa İl Birincisi,
Manisa, Namık Kemal İÖO, Esengül KAZIK
Ağustos / August
2016
33. Hafta
Ağustos
August
08
09
12
Pazartesi
Cuma
13
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Eylül / September
Pazartesi
1
8
15
22
29
Pazartesi
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
30
Salı
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
31
Çarşamba
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
25
Perşembe
1
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cuma
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
Cumartesi
3
10
17
24
Pazar
7
14
21
28
Pazar
4
11
18
25
10
14
Çarşamba
Pazar
11
Perşembe
Ağustos / Vergi Takvimi
15 Ağustos 2016
• 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir
Geçici Vergisinin Beyanı
• 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum
Geçici Vergisinin Beyanı
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
17 Ağustos 2016
2010, Mardin İl Birincisi,
Mardin, Sakarya Aycan Çaltekin İÖO, Tuğçe BALU
• 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir
Geçici Vergisinin Ödemesi
• 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum
Geçici Vergisinin Ödemesi
Ağustos / August
2016
34. Hafta
Ağustos
August
15
16
19
Pazartesi
Cuma
20
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Eylül / September
Pazartesi
1
8
15
22
29
Pazartesi
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
30
Salı
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
31
Çarşamba
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
25
Perşembe
1
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cuma
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
Cumartesi
3
10
17
24
Pazar
7
14
21
28
Pazar
4
11
18
25
17
21
Çarşamba
Pazar
18
Perşembe
Ağustos / Vergi Takvimi
22 Ağustos 2016
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan
Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı
ve Ödemesi
23 Ağustos 2016
• Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile
Beyanı
• Temmuz 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tah-
sil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin
Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
24 Ağustos 2016
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• 1-15 Ağustos 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz
Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
25 Ağustos 2016
• 1-15 Ağustos 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26 Ağustos 2016
• Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin
Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Ağustos / August
2016
35. Hafta
Ağustos
August
22
23
26
Pazartesi
Cuma
27
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Eylül / September
Pazartesi
1
8
15
22
29
Pazartesi
5
12
19
26
Salı
2
9
16
23
30
Salı
6
13
20
27
Çarşamba
3
10
17
24
31
Çarşamba
7
14
21
28
Perşembe
4
11
18
25
Perşembe
1
8
15
22
29
Cuma
5
12
19
26
Cuma
2
9
16
23
30
Cumartesi
6
13
20
27
Cumartesi
3
10
17
24
Pazar
7
14
21
28
Pazar
4
11
18
25
24
28
Çarşamba
Pazar
25
Perşembe
Eylül / Vergi Takvimi
31 Ağustos 2016
• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi
2010, Muğla İl Birincisi,
Muğla, Özel Fethiye İÖO, Tamay TANÇ
Eylül / September
2016
36. Hafta
Eylül
September
29
30
Pazartesi
Salı
Pazartesi
5
12
19
26
Pazartesi
3
10
17
24
Salı
6
13
20
27
Salı
4
11
18
25
Çarşamba
7
14
21
28
Çarşamba
5
12
19
26
Perşembe
1
8
15
22
29
Perşembe
6
13
20
27
Cuma
2
9
16
23
30
Cuma
7
14
21
28
Cumartesi
3
10
17
24
Cumartesi
1
8
15
22
29
Pazar
4
11
18
25
Pazar
2
9
16
23
30
31
Çarşamba
02
03
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Cumartesi
04
01
Perşembe
Eylül / September
30 Ağustos Zafer Bayramı
Cuma
Ekim / October
Pazar
31
Eylül / Vergi Takvimi
9 Eylül 2016
• 16-31 Ağustos 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz
Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
2010, Ordu İl Birincisi,
Ordu, Ordu Bilim ve Sanat Merkezi, Beyza GÜNAYDIN
Eylül / September
2016
37. Hafta
Eylül
September
05
06
09
Pazartesi
Cuma
10
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Ekim / October
Pazartesi
5
12
19
26
Pazartesi
3
10
17
24
Salı
6
13
20
27
Salı
4
11
18
25
Çarşamba
7
14
21
28
Çarşamba
5
12
19
26
Perşembe
1
8
15
22
29
Perşembe
6
13
20
27
Cuma
2
9
16
23
30
Cuma
7
14
21
28
Cumartesi
3
10
17
24
Cumartesi
1
8
15
22
29
Pazar
4
11
18
25
Pazar
2
9
16
23
30
07
11
Çarşamba
Pazar
08
Perşembe
31
Eylül / Vergi Takvimi
16 Eylül 2016
• 16-31 Ağustos 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
2010, Rize İl Birincisi,
Rize, Ahmet Tahtakılıç İÖO, Selin RUÇOĞLU
Eylül / September
2016
38. Hafta
Eylül
September
12
13
Pazartesi
Kurban Bayramı 1. gün
16
Cuma
Salı
Kurban Bayramı 2. gün
17
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Cumartesi
Ekim / October
Pazartesi
5
12
19
26
Pazartesi
3
10
17
24
Salı
6
13
20
27
Salı
4
11
18
25
Çarşamba
7
14
21
28
Çarşamba
5
12
19
26
Perşembe
1
8
15
22
29
Perşembe
6
13
20
27
Cuma
2
9
16
23
30
Cuma
7
14
21
28
Cumartesi
3
10
17
24
Cumartesi
1
8
15
22
29
Pazar
4
11
18
25
Pazar
2
9
16
23
30
14
Çarşamba
Kurban Bayramı 3. gün
18
Pazar
15
31
Perşembe
Kurban Bayramı 4. gün
Eylül / Vergi Takvimi
20 Eylül 2016
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan
Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı
ve Ödemesi
23 Eylül 2016
• Ağustos 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile
Beyanı
2010, Sakarya İl Birincisi,
Sakarya, Üzeyir Garih Dostluk İÖO, Esma EROL
• Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil
Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Eylül / September
2016
39. Hafta
Eylül
September
19
20
23
Pazartesi
Cuma
24
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Ekim / October
Pazartesi
5
12
19
26
Pazartesi
3
10
17
24
Salı
6
13
20
27
Salı
4
11
18
25
Çarşamba
7
14
21
28
Çarşamba
5
12
19
26
Perşembe
1
8
15
22
29
Perşembe
6
13
20
27
Cuma
2
9
16
23
30
Cuma
7
14
21
28
Cumartesi
3
10
17
24
Cumartesi
1
8
15
22
29
Pazar
4
11
18
25
Pazar
2
9
16
23
30
21
25
Çarşamba
Pazar
22
Perşembe
31
Eylül / Vergi Takvimi
26 Eylül 2016
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil
Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
30 Eylül 2016
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
2010, Uşak İl Birincisi,
Uşak, Gazi Mustafa Kemal İÖO, Beyza TÜRK
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
Eylül / September
2016
40. Hafta
Eylül
September
26
27
30
Pazartesi
Cuma
01
Salı
Cumartesi
Ekim / October
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekim / October
Pazartesi
5
12
19
26
Pazartesi
3
10
17
24
Salı
6
13
20
27
Salı
4
11
18
25
Çarşamba
7
14
21
28
Çarşamba
5
12
19
26
Perşembe
1
8
15
22
29
Perşembe
6
13
20
27
Cuma
2
9
16
23
30
Cuma
7
14
21
28
Cumartesi
3
10
17
24
Cumartesi
1
8
15
22
29
Pazar
4
11
18
25
Pazar
2
9
16
23
30
28
02
Çarşamba
Pazar
29
Perşembe
31
Ekim / Vergi Takvimi
2010, Bitlis İl Birincisi,
Bitlis, Dideban İÖO, Mizgin YAŞAR
Ekim / October
2016
41. Hafta
Ekim
October
03
04
07
Pazartesi
Cuma
08
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Kasım / November
Pazartesi
3
10
17
24
Salı
4
11
18
25
Salı
1
Çarşamba
5
12
19
26
Çarşamba
Perşembe
6
13
20
27
Perşembe
Cuma
7
14
21
28
31
Pazartesi
7
14
21
28
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
Cuma
4
11
18
25
Cumartesi
1
8
15
22
29
Cumartesi
5
12
19
26
Pazar
2
9
16
23
30
Pazar
6
13
20
27
05
09
Çarşamba
Pazar
06
Perşembe
Ekim / Vergi Takvimi
10 Ekim 2016
• 16-30 Eylül 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
11 Ekim 2016
• 16-30 Eylül 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
2010, Van İl Birincisi,
Van, Alaattin Sucular İÖO, Şevval AKBAŞ
Ekim / October
2016
42. Hafta
Ekim
October
10
11
14
Pazartesi
Cuma
15
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Kasım / November
Pazartesi
3
10
17
24
Salı
4
11
18
25
Salı
1
Çarşamba
5
12
19
26
Çarşamba
Perşembe
6
13
20
27
Perşembe
Cuma
7
14
21
28
31
Pazartesi
7
14
21
28
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
Cuma
4
11
18
25
Cumartesi
1
8
15
22
29
Cumartesi
5
12
19
26
Pazar
2
9
16
23
30
Pazar
6
13
20
27
12
16
Çarşamba
Pazar
13
Perşembe
Ekim / Vergi Takvimi
17 Ekim 2016
20 Ekim 2016
• Eylül 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
Ekim / October
2016
43. Hafta
Ekim
October
17
18
21
Pazartesi
Cuma
22
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Kasım / November
Pazartesi
3
10
17
24
Salı
4
11
18
25
Salı
1
Çarşamba
5
12
19
26
Çarşamba
Perşembe
6
13
20
27
Perşembe
Cuma
7
14
21
28
31
Pazartesi
7
14
21
28
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
Cuma
4
11
18
25
Cumartesi
1
8
15
22
29
Cumartesi
5
12
19
26
Pazar
2
9
16
23
30
Pazar
6
13
20
27
19
23
Çarşamba
Pazar
20
Perşembe
Ekim / Vergi Takvimi
24 Ekim 2016
26 Ekim 2016
• Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile
Beyanı
• Eylül 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre
Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi
(GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname
Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile
Beyanı
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
25 Ekim 2016
• 1-15 Ekim 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 1-15 Ekim 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Ekim / October
2016
44. Hafta
Ekim
October
24
25
28
Pazartesi
Cuma
29
Salı
Cumartesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Kasım / November
Pazartesi
3
10
17
24
Salı
4
11
18
25
Salı
1
Çarşamba
5
12
19
26
Çarşamba
Perşembe
6
13
20
27
Perşembe
Cuma
7
14
21
28
31
Pazartesi
7
14
21
28
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
Cuma
4
11
18
25
Cumartesi
1
8
15
22
29
Cumartesi
5
12
19
26
Pazar
2
9
16
23
30
Pazar
6
13
20
27
26
30
Çarşamba
Pazar
27
Perşembe
Kasım / Vergi Takvimi
31 Ekim 2016
• Eylül 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
• Eylül 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
• 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
2010, Karaman İl Birincisi,
Karaman, Özel Gevher Hatun İÖO, Ahmet Taha ÖZÇELİK
Kasım / November
Pazartesi
2016
45. Hafta
Kasım
November
31
01
04
Pazartesi
Salı
Kasım / November
Cuma
05
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Cumartesi
Aralık / December
7
14
21
28
Pazartesi
5
12
19
26
8
15
22
29
Salı
6
13
20
27
2
9
16
23
30
Çarşamba
7
14
21
28
3
10
17
24
Perşembe
1
8
15
22
29
Cuma
4
11
18
25
Cuma
2
9
16
23
30
Cumartesi
5
12
19
26
Cumartesi
3
10
17
24
31
Pazar
6
13
20
27
Pazar
4
11
18
25
Salı
1
Çarşamba
Perşembe
02
06
Çarşamba
Pazar
03
Perşembe
Kasım / Vergi Takvimi
9 Kasım 2016
• 16-31 Ekim 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
10 Kasım 2016
• 16-31 Ekim 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
2010, Çanakkale İl Birincisi,
Çanakkale, Sakarya İÖO, Simge ÜÇER
Kasım / November
Pazartesi
2016
46. Hafta
Kasım
November
07
08
11
Pazartesi
Cuma
12
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Aralık / December
7
14
21
28
Pazartesi
5
12
19
26
8
15
22
29
Salı
6
13
20
27
2
9
16
23
30
Çarşamba
7
14
21
28
3
10
17
24
Perşembe
1
8
15
22
29
Cuma
4
11
18
25
Cuma
2
9
16
23
30
Cumartesi
5
12
19
26
Cumartesi
3
10
17
24
31
Pazar
6
13
20
27
Pazar
4
11
18
25
Salı
1
Çarşamba
Perşembe
09
13
Çarşamba
Pazar
10
Perşembe
Kasım / Vergi Takvimi
14 Kasım 2016
• 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Beyanı
• 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Beyanı
15 Kasım 2016
• Ekim 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı
ve Ödemesi
17 Kasım 2016
2010, Yalova İl Birincisi,
Yalova, Hüseyin Alkaş İÖO, Derya YILMAZ
• 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Ödemesi
• 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Ödemesi
Kasım / November
Pazartesi
2016
47. Hafta
Kasım
November
14
15
18
Pazartesi
Cuma
19
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Aralık / December
7
14
21
28
Pazartesi
5
12
19
26
8
15
22
29
Salı
6
13
20
27
2
9
16
23
30
Çarşamba
7
14
21
28
3
10
17
24
Perşembe
1
8
15
22
29
Cuma
4
11
18
25
Cuma
2
9
16
23
30
Cumartesi
5
12
19
26
Cumartesi
3
10
17
24
31
Pazar
6
13
20
27
Pazar
4
11
18
25
Salı
1
Çarşamba
Perşembe
16
20
Çarşamba
Pazar
17
Perşembe
Kasım / Vergi Takvimi
21 Kasım 2016
23 Kasım 2016
• Ekim 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile
Beyanı
• Ekim 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
• Ekim 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
24 Kasım 2016
• Ekim 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• 1-15 Kasım 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
25 Kasım 2016
• Ekim 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• 1-15 Kasım 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım / November
Pazartesi
2016
48. Hafta
Kasım
November
21
22
25
Pazartesi
Cuma
26
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Aralık / December
7
14
21
28
Pazartesi
5
12
19
26
8
15
22
29
Salı
6
13
20
27
2
9
16
23
30
Çarşamba
7
14
21
28
3
10
17
24
Perşembe
1
8
15
22
29
Cuma
4
11
18
25
Cuma
2
9
16
23
30
Cumartesi
5
12
19
26
Cumartesi
3
10
17
24
31
Pazar
6
13
20
27
Pazar
4
11
18
25
Salı
1
Çarşamba
Perşembe
23
27
Çarşamba
Pazar
24
Perşembe
Aralık / Vergi Takvimi
28 Kasım 2016
• Ekim 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
30 Kasım 2016
• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai
Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit
Ödemesi
• Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• 2016 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)
2010, Kırıkkale İl Birincisi,
Kırıkkale, 75. yıl İÖO, Bengü Nur ORHAN
• Ekim 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Bs)
Aralık / December
2016
49. Hafta
Aralık
28
29
02
Pazartesi
Cuma
December
03
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Ocak / January
Pazartesi
5
12
19
26
Pazartesi
2
9
16
23
30
Salı
6
13
20
27
Salı
3
10
17
24
31
Çarşamba
7
14
21
28
Çarşamba
4
11
18
25
Perşembe
1
8
15
22
29
Perşembe
5
12
19
26
Cuma
2
9
16
23
30
Cuma
6
13
20
27
Cumartesi
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Pazar
4
11
18
25
8
15
22
29
30
04
Çarşamba
Cumartesi
Pazar
1
01
Perşembe
Aralık / December
Pazar
Aralık / Vergi Takvimi
9 Aralık 2016
• 16-30 Kasım 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
2010, Elazığ İl Birincisi,
Elazığ, Hıdır Sever Lisesi, Cengiz ARALP
Aralık / December
2016
50. Hafta
Aralık
05
06
09
Pazartesi
Cuma
December
10
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Ocak / January
Pazartesi
5
12
19
26
Pazartesi
2
9
16
23
30
Salı
6
13
20
27
Salı
3
10
17
24
31
Çarşamba
7
14
21
28
Çarşamba
4
11
18
25
Perşembe
1
8
15
22
29
Perşembe
5
12
19
26
Cuma
2
9
16
23
30
Cuma
6
13
20
27
Cumartesi
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Pazar
4
11
18
25
8
15
22
29
07
11
Çarşamba
Pazar
Cumartesi
Pazar
1
08
Perşembe
Aralık / Vergi Takvimi
12 Aralık 2016
• 1 6-30 Kasım 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15 Aralık 2016
• Kasım 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
2010, Adıyaman İl Birincisi,
Adıyaman, İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi, Pınar ARSLAN
Aralık / December
2016
51. Hafta
12
16
Pazartesi
Cuma
Aralık
December
13
17
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Ocak / January
Pazartesi
5
12
19
26
Pazartesi
2
9
16
23
30
Salı
6
13
20
27
Salı
3
10
17
24
31
Çarşamba
7
14
21
28
Çarşamba
4
11
18
25
Perşembe
1
8
15
22
29
Perşembe
5
12
19
26
Cuma
2
9
16
23
30
Cuma
6
13
20
27
Cumartesi
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Pazar
4
11
18
25
8
15
22
29
14
18
Çarşamba
Pazar
Cumartesi
Pazar
1
15
Perşembe
Aralık / Vergi Takvimi
20 Aralık 2016
• Kasım 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans
Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
23 Aralık 2016
• Kasım 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile
Beyanı
2010, Tokat İl Birincisi,
Tokat, Danişmend Gazi Lisesi, Gülnihal ÖZTÜRK
• Kasım 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Aralık / December
2016
52. Hafta
19
23
Pazartesi
Cuma
Aralık
December
20
24
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Ocak / January
Pazartesi
5
12
19
26
Pazartesi
2
9
16
23
30
Salı
6
13
20
27
Salı
3
10
17
24
31
Çarşamba
7
14
21
28
Çarşamba
4
11
18
25
Perşembe
1
8
15
22
29
Perşembe
5
12
19
26
Cuma
2
9
16
23
30
Cuma
6
13
20
27
Cumartesi
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Pazar
4
11
18
25
8
15
22
29
21
25
Çarşamba
Pazar
Cumartesi
Pazar
1
22
Perşembe
Aralık / Vergi Takvimi
26 Aralık 2016
• Kasım 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• 1-15 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz
Karşılığı ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• 1-15 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30.
Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil
Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin
Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
* 31 ARALIK 2016 TARİHİNİN CUMARTESİ GÜNÜNE RASTLAMASI NEDENİYLE AŞAĞIDA YER ALAN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER, RESMİ TATİLİ İZLEYEN İLK İŞ GÜNÜ OLAN 2 OCAK
2017 PAZARTESİ GÜNÜ YERİNE GETİRİLECEKTİR.
2 Ocak 2017
• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai
Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit
Ödemesi
• 2017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış
Tasdiki
• Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin
Bildirim Formu (Form Bs)
• Kasım 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi
Gereken 13. Taksit Ödemesi
Aralık / December
2016
53. Hafta
26
30
Pazartesi
Cuma
Aralık
December
27
31
MÜKELLEF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Salı
Cumartesi
Ocak / January
Pazartesi
5
12
19
26
Pazartesi
2
9
16
23
30
Salı
6
13
20
27
Salı
3
10
17
24
31
Çarşamba
7
14
21
28
Çarşamba
4
11
18
25
Perşembe
1
8
15
22
29
Perşembe
5
12
19
26
Cuma
2
9
16
23
30
Cuma
6
13
20
27
Cumartesi
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Pazar
4
11
18
25
8
15
22
29
28
01
Çarşamba
Pazar
Ocak / January
Cumartesi
Pazar
1
29
Perşembe
Ocak / January
Şubat / February
Mart / March
Nisan / April
Pazartesi
2
9
16
23
30
Pazartesi
6
13
20
27
Pazartesi
6
13
20
27
Pazartesi
3
10
17
24
Salı
3
10
17
24
31
Salı
7
14
21
28
Salı
7
14
21
28
Salı
4
11
18
25
Çarşamba
4
11
18
25
Çarşamba
1
8
15
22
Çarşamba
1
8
15
22
29
Çarşamba
5
12
19
26
Perşembe
5
12
19
26
Perşembe
2
9
16
23
Perşembe
2
9
16
23
30
Perşembe
6
13
20
27
Cuma
6
13
20
27
Cuma
3
10
17
24
Cuma
3
10
17
24
31
Cuma
7
14
21
28
Cumartesi
7
14
21
28
Cumartesi
4
11
18
25
Cumartesi
4
11
18
25
Cumartesi
1
8
15
22
29
8
15
22
29
Pazar
5
12
19
26
Pazar
5
12
19
26
Pazar
2
9
16
23
30
Pazar
1
Mayıs / May
Haziran / June
Temmuz / July
Ağustos / August
Pazartesi
1
8
15
22
29
Pazartesi
5
12
19
26
Pazartesi
3
10
17
24
7
14
21
28
Salı
2
9
16
23
30
Salı
6
13
20
27
Salı
4
11
18
25
Salı
1
8
15
22
29
Çarşamba
3
10
17
24
31
Çarşamba
7
14
21
28
Çarşamba
5
12
19
26
Çarşamba
2
9
16
23
30
Perşembe
4
11
18
25
Perşembe
1
8
15
22
29
Perşembe
6
13
20
27
Perşembe
3
10
17
24
31
Cuma
5
12
19
26
Cuma
2
9
16
23
30
Cuma
7
14
21
28
Cuma
4
11
18
25
31
Pazartesi
Cumartesi 6
13
20
27
Cumartesi
3
10
17
24
Cumartesi 1
8
15
22
29
Cumartesi
5
12
19
26
Pazar
14
21
28
Pazar
4
11
18
25
Pazar
9
16
23
30
Pazar
6
13
20
27
7
Eylül / September
Ekim / October
2
Kasım / November
Aralık / December
Pazartesi
4
11
18
25
Pazartesi
2
9
16
23
30
Pazartesi
6
13
20
27
Pazartesi
4
11
18
25
Salı
5
12
19
26
Salı
3
10
17
24
31
Salı
7
14
21
28
Salı
5
12
19
26
Çarşamba
6
13
20
27
Çarşamba
4
11
18
25
Çarşamba
1
8
15
22
29
Çarşamba
6
13
20
27
Perşembe
7
14
21
28
Perşembe
5
12
19
26
Perşembe
2
9
16
23
30
Perşembe
7
14
21
28
Cuma
1
8
15
22
29
Cuma
6
13
20
27
Cuma
3
10
17
24
Cuma
1
8
15
22
29
Cumartesi
2
9
16
23
30
Cumartesi
7
14
21
28
Cumartesi
4
11
18
25
Cumartesi
2
9
16
23
30
Pazar
3
10
17
24
8
15
22
29
Pazar
5
12
19
26
Pazar
3
10
17
24
31
Pazar
1
Download

2016/13 - Gelir İdaresi Başkanlığı`nca