T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel
ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.
1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (2) iki
adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım
dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına
eklemeleri gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine
özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına
eklemeleri gerekmektedir.
3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı
dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.
4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası kulunca denkliğinin onaylanmış olması ve
belgelendirilmesi gerekir.
Başvuru Yeri:
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi
Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik
belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. )
Birimi
Bölümü
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
RESİM
ABD / Programı
Ünvanı
PROFESÖR
Der. Adet Açıklama
1
1
Doçentliğini plastik sanatlar bilim alanında almış
olup, Çağdaş sanat alanında çalışmalar yapmış
olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ
TIBBİ HİZMETLER
MESLEK
VE TEKNİKLER
YÜKSEKOKULU
TIBBİ
LABORATUVAR
TEKNİKLERİ
YARDIMCI
DOÇENT
4
1
Nanoteknolojik yöntemlerle manyetik nanosorbent sentezi ve nano-solbentlerle borun
manyetik ayırma ile geri kazandırılması
hk.doktora yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ
TIBBİ HİZMETLER
MESLEK
VE TEKNİKLER
YÜKSEKOKULU
TIBBİ TANITIM VE
PAZARLAMA
YARDIMCI
DOÇENT
5
1
Biyoloji alanında doktora yapmış olup,
siklofosfamid nedenli kardiyotoksisitede
karvakrolün koruyucu etkisi hk. çalışmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ
TIBBİ HİZMETLER
MESLEK
VE TEKNİKLER
YÜKSEKOKULU
TIBBİ
LABORATUVAR
TEKNİKLERİ
YARDIMCI
DOÇENT
5
1
Van gölünde yaşayan inci kefali balığının
fosfolipit ve fosfolipit alt sınıflarının yağ asitleri
analizi ile ilgili çalışmış olmak.
TURİZM İŞL.VE
GASTRONOMİ VE
OTELCİLİK Y.OKULU MUTFAK SANATLARI
YARDIMCI
DOÇENT
3
1
İşletme alanında doktora yapmış olup, talep
tahmin yöntemleri konusunda çalışmaları
bulunmak.
SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
BESLENME VE
DİYETETİK
YARDIMCI
DOÇENT
5
1
Sol Jel yöntemi ile Tİ02 kaplı malzemelerin
korozyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
YARDIMCI
DOÇENT
4
1
Türk dili ve Edb. Bölümünde Doktora yapmış
olup, Halk Bilimi alanında çalışmalar yapmış
olmak.
EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
FARS DİLİ VE
EDEBİYATI
YARDIMCI
DOÇENT
5
1
Karşılaştırmalı dinler tarihi araştırmaları yapmış
olmak.
EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
SÜRYANİ DİLİ VE
EDEBİYATI
YARDIMCI
DOÇENT
3
1
Süryani tarihi ve tarih yazımı alanında çalışmalar
yapmış olmak.
EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ
GELİŞİM
PSİKOLOJİSİ
YARDIMCI
DOÇENT
5
1
Engellilerin eğitsel ve sosyal gelişimi ile
Öğrenme güçlüğü alanlarında çalışmalar yapmış
olmak.
EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
TARİH
YENİÇAĞ
YARDIMCI
DOÇENT
5
1
Yeniçağ alanında doktora yapmış olup, Balkan
tarihi hk. çalışma yapmış olmak.
EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ
UYGULAMALI
SOSYOLOJİ
YARDIMCI
DOÇENT
3
1
Aşiret-Kent ilişkileri konusunda çalışmış olmak.
İLAHİYAT
FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ
HADİS
YARDIMCI
DOÇENT
2
1
20. Yüzyıl hadis eksenli oksidentalizm hakkında
çalışma yapmış olmak.
MÜH.-MİMARLIK
FAK.
MİMARLIK
BİNA BİLGİSİ
YARDIMCI
DOÇENT
1
1
Doktorasını Matematik alanında yapmış olup,
Lineer kompleks diferansiyel denklemlerin
nümerik çözümleri üzerine çalışmış olmak.
TÜRK HALK
EDEBİYATI
Download

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı