www.sanovit.com.tr
this is not
our job
it is our life
THE ONLY WAY TO
THE GREAT WORK
IS TO LOVE WHAT
YOU DO.
Sanovit for us is not only a brand, but also it is a quality label. To deserve
the label of a product manufactured under a Sanovit brand quality, the
product must pass a superior quality control.
Sanovit bizim için sadece bir marka değil, aynı zamanda bir kalite
etiketidir. Sanovit markası altında üretilmiş bir ürün kalite etiketini
haketmek için üstün kalite kontrol aşamalarından geçmek zorundadır.
1.000.000 PIECES
PRODUCTION
CAPACITY
PER YEAR
Working on a 30 000 m2 area and using pressing casting technology,
enameling robot, innovative ovens Sanovit achieved 1 000 000 psc.
of production per this year and this mark is growing up.
YILLIK 1.000.000 PARÇA ÜRETİM KAPASİTESİ
Sanovit 30.000 m2 alanda, sahip olduğu basınçlı üretim teknolojisi, sırlama robotu,
ileri teknoloji fırınları sayesinde yıllık 1.000.000 adet üretim kapasitesine ulaşmış ve bu
kapasitesini her yıl artırmaktadır.
EXPORT
26 COUNTRIES
DÜNYA’NIN 26 ÜLKESİNE İHRACAT
WE ARE
AWARE OF OUR
RESPONSIBILITIES
IN THE
ECOLOGICAL
BALANCE.
DÜNYA’NIN EKOLOJİK DENGESİNDEKİ
SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ.
WATER CONSERVATION PROJECTS
Through the water conservation projects we developed, we propel
waste water back into the production and save thousand tons of
water.
SU TASARRUF PROJELERİ
Geliştirdiğimiz su tasaruuf projeleri sayesinde, atık suyu tekrar üretime kazandırıyor ve
yılda binlerce ton suyu tekrar kazanıyoruz.
PRODUCTION WASTE MANAGEMENT SYSTEM
Developing a new production waste management system we
maintain a balance between nature, technology and production by
recycling waste sources.
ÜRETİM ATIĞI YÖNETİM SİSTEMİ
Atıkların kaynağında azaltılması ve üretime tekrar kazandırılması amacıyla üretim
atığı yönetim sistemleri geliştiriyoruz ve doğa, teknoloji ve üretim arasındaki dengeyi
koruyoruz.
ENERGY RECOVERY PROJECTS
Using a smart engineering innovations we make energy more
efficient and therefore we are increasing our productivity by
preventing unnecessary energy use.
ENERJİ KAZANIM PROJELERİ
Akıllı mühendislik çözümleri uygulayarak enerjiyi daha verimli hale getiriyor ve bu
sayede gereksiz enerji kullanımlarının önüne geçerek verimliliğimizi artırıyoruz.
Just Washbasin
SHARP
14
LUXURY
24
URBAN
34
SOFt
40
REtRO
46
JAVA
50
isik
56
plazma
60
Atria
64
exclusive
68
LYRA
72
ZENON
76
ALBAtROS
80
tOP COUNtER
84
mini
100
SHARP
Consolled Washbasin
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
Consolled Washbasin
SHARP
culture + design
16
17
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
make it
simple,
but significant
Consolled Washbasin
SHARP
18
19
14120
25
160
1200
180
475
600 650
Just Washbasin
TECHNICAL DETAILS
SHARP
Consolled Washbasin
14120
25
160
14120
14120
14105
120 cm Ceramic Washbasin
165x1200x492
28.5 kg (+- %5)
0,097 m3
8 pieces for pallet
12 pieces for pallet
25
160
25850
25
160
160
600 650
600 650
850
600 650
600 650
850
850
14105
25
160
14105
105 cm Ceramic Washbasin
165x1050x480
24.2 kg (+- %5)
0,081 m3
8 pieces for pallet
12 pieces for pallet
14105
600 650
14090
14090
10 pieces for pallet
475
475
1050
850
25
160
0,055 m3
12 pieces for pallet
18 pieces for pallet
180
475
900
600 650
900
25850
160
900 180
475
850
850
25
160
700
180
475
600 650
850
25
160
700
180
14070
25
160
www.sanovit.com.tr
Just Washbasin
20
475
180
14070
14070
14070
475
25
160
600 650
15.9 kg (+- %5)
475
180
15 pieces for pallet
165x700x480
475
180
900
850
3
0,070 m14090
70 cm Ceramic Washbasin
180
1050
850
165x900x480
14090
475
25850
160
600 650
600 650
70 cm Soft Washbasin
475
180
180
1050
600 650
14090
90 cm Ceramic Washbasin
22.4 kg (+- %5)
14070
1200180
1050
25
160
25
160
600 650
90 cm Soft Washbasin
475
1200
180
14105
105 cm Soft Washbasin
1200
180
14120
120 CM
SHARP WASHBASIN
SHARP
850
600 650 25850
160
700
700180
180
600 650
850
600 650
850
475
475
475
make it
simple,
but significant
LUXURY
Consolled Washbasin
Just Washbasin
good design
is inspiring,
great
design is
inspired
Just Washbasin
26
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
Consolled Washbasin
LUXURY
27
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
Consolled Washbasin
LUXURY
28
Just Washbasin
29
Just Washbasin
1200
1200
TECHNICAL DETAILS
280
210
1200 1200
LUXURY
Consolled Washbasin
11120
120 CM
LUXURY WASHBASIN
460
460
1200
120 cm Ceramic Washbasin
165x1200x470
31.6 kg (+- %5)
0,094 m3
280
160
LUXURY
280
280 650
600
600 650
460
105
11105
105
105 cm Ceramic Washbasin
460
60
280
0.077 m
11080
600 650
600 650
460
800
210
800
80 cm Ceramic Washbasin
165mm x 803
210
470
mm
460
460
800
17.7 kg (+- %5)
280
280
600 650
60
210
460
210x
mm
280
460
60
160
850
460
460
105
60
210
460
800
800
60
60
160
800
800
210
210
460
460
60
160
160
280
3
600 650
600 650
850
850
600 650 850
600 650
460
460
460
800
60
160
210
600 650
600
600
210
210
60 cm Ceramic Washbasin
165mm
x 600 mm x 465 mm460
600 600
13.8 kg (+- %5)
0.044 m3
210
460
210
60
460
60
210
850
460
60
600 650
600 650
500
210
210
460
210
60
460
60
280
60
850
160
280
210
210
60
600 650
600 650
600 650
850
850
850
850
6060
60
460
850
460
460
60
60
6060
460
460
500
210
160
460
210
210
160
600 650
600 650
280
60
60
60
460
460
500
500
160
500
500
160
460
460
600
210
600 280
650
280
460
500
24 pieces for
210 pallet
850
850
850
600 650
600 650
500
0.037 m3
850
160
460
160mm x 500 mm x 465 mm
11.9 kg (+- %5)
210
210
160
160
60
210
500
600
600
60
460
50 cm Ceramic Washbasin
210
210
160
160
280
500
600
600
460
210pallet
24 pieces for
11050
850
280
280
280
600
16 pieces for pallet
280
6060
210
210
15 pieces for pallet
10 pieces for pallet
Just Washbasin
850
850
850
6060
210
210
850
280
60
0.062 m
210
210
460
460
105
105
160
210
12 pieces for pallet
60
60
160
160
600 650
600 650
60
60
www.sanovit.com.tr
160
460
60
460
460
800
160
280
280
160
3
800
30
210
105
105
x210
461 210
mm
105
16 pieces for pallet
460
460
1200
60
210
210
105
168mm x 1057 mm
8 pieces for pallet
50 CM
LUXURY WASHBASIN
850
850
280
280
460
24.6 kg (+- %5)
60 CM
LUXURY WASHBASIN
850
600 650
600 650
160
160
850
600 650
105
60
11060
460
460
210
210
160
160
12 pieces for pallet
8 pieces for pallet
80 CM
LUXURY WASHBASIN
210
210
60
600 850
650
600 650
600 650
105 CM
LUXURY WASHBASIN
60
600 650
600 650
1200
1200
1200
1200
60
280
60
280
280
160
210
280
280
60
280
460
460
160 160
210
210
160
210
60
460
UXUR
URBAN
Consolled Washbasin
URBAN
INNOVATIVE DESIGN
ALWAYS DEVELOPS
IN TANDEM WITH
dieter rams
Consolled Washbasin
INNOVATIVE
TECHNOLOGY, AND
CAN NEVER BE AN
END IN ITSELF.
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
37
www.sanovit.com.tr
36
URBAN
Just Washbasin
TECHNICAL DETAILS
URBAN
Consolled Washbasin
12105
105 CM
URBAN WASHBASIN
105 cm Ceramic Washbasin
168mm x 1057 mm x 461 mm
23.0 kg (+- %5)
0.077 m3
8 pieces for pallet
12 pieces for pallet
12080
80 CM
URBAN WASHBASIN
80 cm Ceramic Washbasin
165mm x 803 mm x 470 mm
16.8 kg (+- %5)
0.062 m3
10 pieces for pallet
15 pieces for pallet
12060
60 CM
URBAN WASHBASIN
www.sanovit.com.tr
Just Washbasin
38
800
800
800
30
30
30
30
30
30
165mm x 600 mm x 465 mm
12.8 kg (+- %5)
0.044 m3
16 pieces for pallet
24 pieces for pallet
800
800
800
R45
R45
R45
460
460
460
R45
R45
R45
850
850
850
600 650
600 650
600 650
600
600
210 600120
210 120
210 120
160
160
160
600 650
600 650
600 650
460
460
460
800
800
210 800120
210 120
210 120
160
160
160
800
800
800
1050
1050
2101050120
210 120
210 120
850
850
850
600 650
600 650
600 650
30
30
30
60 cm Ceramic Washbasin
160
160
160
460
460
460
850
850
850
R45
R45
R45
Consolled Washbasin
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
Consolled Washbasin
stay
positive,
work hard,
make it
happen
42
43
Just Washbasin
TECHNICAL DETAILS
13120
120 CM
SOFT WASHBASIN
Consolled Washbasin
1200
1200
280
280
13100
13100
120 cm Ceramic Washbasin
165x1200x470
27.5 kg (+- %5)
0.092 m3
8 pieces for pallet
12 pieces for pallet
40
40
160
160
455
455
850
850
600
600 650
650
100 cm Ceramic Washbasin
13100
13100
13100
168mm x 1005 mm x 470 mm
21.0 kg (+- %5)
0.079 m3
8 pieces for pallet
12 pieces for pallet
13100
100 cm Soft Washbasin
13080
80 cm Soft Washbasin
13100
13100
80 cm Ceramic Washbasin
10 pieces for pallet
165mm x 800 mm x 467 mm
13080
13080
13080
0.061 m
3
280
65 cm Ceramic Washbasin
15.7 kg (+- %5)
12 pieces for pallet
13065
0.051 m
13065
13065
3
18 pieces for pallet
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
185
185
455
185
455
1000
1000
280
280
455
40
40
600 650
600 650
160
160
850
850
600 650
850
600
600 650
650
850
850
280
280
185
185
455
455
800
800
280
160
160
40
800
160
280
280
40
40
40
40
185
185
185 455
455
800
800
600 650
600 650
160
160
850
850
600 650
850
600
600 650
650
850
850
280
280
455
185
185
455
455
650
650
280
160
160
40
650
160
185
185
185
280
280
650
650
600 650
600 650
160
160 850
850
600 650
850
650
600
600 650
850
850
455
455
455
40
40
13065
13065
44
1000
160
13080
13080
165mm x 658 mm x 468 mm
160
160
40
15 pieces for pallet
13065
1000
1000
280
280
40
40
40
40
19.2 kg (+- %5)
65 cm Soft Washbasin
185
185
185
185
455
455
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
Consolled Washbasin
REtRO
meets
traditional
&modern
design
46
47
REtRO
Just Washbasin
TECHNICAL DETAILS
REtRO
Consolled Washbasin
15095
95 CM
RETRO WASHBASIN
950
80
160
95 cm Ceramic Washbasin
195 x 950 x 520 mm
22.0 kg (+- %5)
0,081 m3
8 pieces for pallet
12 pieces for pallet
250
170
600 650
www.sanovit.com.tr
Just Washbasin
48
140
850
520
R70
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
Consolled Washbasin
JAVA
vintage
are becoming
a new trend.
50
51
JAVA
Just Washbasin
TECHNICAL DETAILS
165 x 900 x 500 mm
20.0 kg (+- %5)
0,074 m3
10 pieces for pallet
15 pieces for pallet
900
50
110
90 cm Ceramic Washbasin
160
245
120
460
500
600 650
850
53
Just Washbasin
90 CM
JAVA WASHBASIN
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
Just Washbasin
52
16090
JAVA
JAVA
Consolled Washbasin
vintage
are becoming
a new trend.
FASHION
FADES,
style Is
eternal
isik
Consolled Washbasin
Just Washbasin
INNOVATIVE DESIGN
ALWAYS DEVELOPS
IN TANDEM WITH
dieter rams
FASHION
FADES,
style Is
eternal
INNOVATIVE
TECHNOLOGY, AND
CAN NEVER BE AN END
IN ITSELF.
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
57
www.sanovit.com.tr
56
isik
Just Washbasin
TECHNICAL DETAILS
280
1200
280
47
isik
Consolled Washbasin
4120
120 CM
ISIK WASHBASIN
120 cm Ceramic Washbasin
27.5 kg (+- %5)
8 pieces for pallet
4120
4120
4120
4120
4120
280
280
280
280
47
47
47
47
280
47
165
280
280
280
280
280
165
165
165
165
165
163mm x 1210 mm x 450 mm
600 650
600 650
600
600 650
650 600
650
600 650
600 650
600 650
600 650
600 650
600 650
600 650
0.088 m3
850
290
850
850
850
850
12 pieces for pallet
1200
290
290
290
850
290
290
45
485
45
45
45
45
45
485
1200
1200
1200
1200
485
485
485
485
140
140
140
140
140
140
100 CM
ISIK WASHBASIN
100 cm Ceramic Washbasin
20.4 kg (+- %5)
8 pieces for pallet
4085
85 CM
ISIK WASHBASIN
85 cm Ceramic Washbasin
18.1 kg (+- %5)
10 pieces for pallet
4070
70 CM
ISIK WASHBASIN
70 cm Ceramic Washbasin
14.1 kg (+- %5)
12 pieces for pallet
4060
60 CM
ISIK WASHBASIN
60 cm Ceramic Washbasin
10.0 kg (+- %5)
16 pieces for pallet
4045
45 CM
ISIK WASHBASIN
45 cm Ceramic Washbasin
5.7 kg (+- %5)
www.sanovit.com.tr
Just Washbasin
58
36 pieces for pallet
4100
4100
4100
4100
4100
170mm x 1050 mm x 450 mm
45
45
45
45
280
45
165
280
280
280
280
165
600
0.065 m
4080
4080
4080
4080
4080
170mm x 855 mm x 450 mm
45
45
45
45
280
45
600
45
45
45
45
280
45
650
280
280
845
560
560
560
560
165
165
165
165
290
850
290
710
710
710
710
710
290
290
290
290
220
490
140
140
140
140
255
850
600
850
600 650
650
850
600 650
850
600 650
850
600 650
850
255
600
600
600
600
600
255
255
255
255
50
50
50
50
50
360
165
450
450
165
165
165
340
340
165
340
165
340
340
450
450
450
450
360
50
440
440
440
440
440
440
600
140
150mm x 507 mm x 277 mm
220
220
220
220
490
490
490
490
140
280
280
280
280
600 650
24 pieces for pallet
220
490
280
50
440
710
50
50
440
210
210
210
210 440
440
210
210
440
440
440
560
560
600
850
600 650
650
850
600 650
850
600 650
850
600 650
850
280
210
845
845
845
845
280
280
280
280
165
165
50
50
45
210
210
210 440
440
210
210
440
440
440
560
560
850
600 650
50
45
560
560
560
560
280
280
280
280
280
0.043 m3
60 pieces for pallet
280
280
280
280
165
165
165
165
45
170mm x 550 mm x 450 mm
0.021 m3
280
600
850
600 650
650
850
600 650
850
600 650
850
650
850
600
45
45
45
845
165
18 pieces for pallet
4045
4045
4045
4045
4045
850
165
280
280
280
280
0.051 m3
4060
4060
4060
4060
4060
650
1000
45
15 pieces for pallet
160mm x 715 mm x 448 mm
280
1000
1000
1000
1000
280
0.065 m3
4070
4070
4070
4070
4070
165
165
165
165
600
850
600 650
650
850
600 650
850
600 650
850
650
850
600
485
485
485
485
1000
3
12 pieces for pallet
485
485
280
45
4100
215
215
215
215 440
440
215
215
440
440
440
45
450
105
360
360
360
360
105
105
105
105
105
600 650
600
850
600 650
650
850
600 650
850
600 650
850
600 650
850
450
450
450
450
450
850
178
125
125
125
280
280
125
125280
178
125
280
280
178
178
178
178
280
340
4
PLAZMA
Consolled Washbasin
the best way
to predict
the future is
to create it
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
61
www.sanovit.com.tr
60
PLAZMA
Just Washbasin
TECHNICAL DETAILS
PLAZMA
Consolled
Washbasin
5105
105 CM
PLASMA WASHBASIN
105 cm Ceramic Washbasin
200mm x 1045 mm x 500 mm
23.6 kg (+- %5)
0.104 m
8 pieces for pallet
12 pieces for pallet
3
5105
85 cm Ceramic Washbasin
185mm x 845 mm x 495 mm
5085
20.4 kg (+- %5)
0.077 m3
10 pieces for pallet
15 pieces for pallet
65 cm Ceramic Washbasin
183mm x 650 mm x 500 mm
190
190
190
650
650
650
0.059 m3
12 pieces for pallet
18 pieces for pallet
200
200
200
490
490 385
385
490 385
600
600 650
650
600 650
650
650
280
650
280
280
850
850
850
650
650
650
320
320
320
560
560
560
45
45
45
63
Just Washbasin
850
850
850
200
200
200
385
385
385
www.sanovit.com.tr
600
600 650
650
600 650
95
95
95
650
650
650
95
95
95
180
180
180
320
320
320
Just Washbasin
5065
195
195
195
845
845
845
100
100
100
490
490
490
15.0 kg (+- %5)
320
320
320
www.sanovit.com.tr
62
845
845
280
845
280
280
200
200
200
385
385
385
495
495
495
850
850
850
600
600 650
650
600 650
5065
65 CM
PLASMA WASHBASIN
100
100
100
190
190
190
5085
85 CM
PLASMA WASHBASIN
1045
1045
1045
1045
1045
280
1045
280
280
atria
Consolled Washbasin
www.sanovit.com.tr
Just Washbasin
64
Just Washbasin
atria
Just Washbasin
TECHNICAL DETAILS
atria
Consolled Washbasin
9100
100 CM
ATRIA WASHBASIN
100 cm Ceramic Washbasin
0.079 m3
8 pieces for pallet
12 pieces for pallet
17.6 kg (+- %5)
9085
9085
170mm x 860 mm
x 450 mm
9085
9085
9085
90859085
9085
0.068 m
10 pieces for pallet
15 pieces for pallet
85 cm Ceramic Washbasin
9075
75 CM
ATRIA WASHBASIN
75 cm Ceramic Washbasin
16.4 kg (+- %5)
12 pieces for pallet
65 cm Ceramic Washbasin
13.9 kg (+- %5)
12 pieces for pallet
9050
50 CM
ATRIA WASHBASIN
50 cm Ceramic Washbasin
6.0 kg (+- %5)
30 pieces for pallet
www.sanovit.com.tr
Just Washbasin
66
1000
1000
290
290
1000
290
160
160
160
100 160100
100
160100
160
100
100
1000
1000
135
135
135
135
1000
1000
290
290
1000
290
135
135
135
135
135
135
850
850
600650
650 600
600 650
650
850
600
850
600 650 600 650850
160
160
160
100
100
160 100
100
160
160
160
160
100 160 100
100
160 100
100
100
850
850
290
290
850
850
290
850
290
290
100
100
150
150
150
150
100
150 100 150
100
100
100
100
150
150
750
750
290
290
750
290
135
135
135
135
135
135
850
850
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
750
750
290
290
135
135
600650
650 600
600 650
650850
850
600
600 650 600 650850
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
850
850
850
0.053 m3
9065
9065
9065
9065
9065
90659065
9065
150
150
150
150
150
150
150
100
100
100
100
150
150
100
100
150
100
100
100
100
650
650
290
650
290
290
0.019 m
3
9050
9050
90509050
9050
90509050
60 pieces for pallet
135
135
135
135
650
650
290
650
290
290
135
135
135
650 600
650
600650
600 650
850
600
850
600 650 600 650
850
380
380
380
380
380
290
290
135
135
135
850
850
850
850
850
380
380
18
18
18
18
380
380
380
120
120
18
18
18
120
120
120
600 650
650
600
600
600650
650
18
18
18
850
850
850
850
850
850
540
540
540
540
850
850
850
850
850
225
225
225
225
450
450
450
225 450225
225
225
225
225
155
450
450
155
450
450
155
155
450
450
155
155
155
750
750
225
225
225
225
750
750
750
225 450
225
225
225
450
225
225
520
520
520
520
115
115
115450
450
115
450
115
520115
520
520115
115
115
115
450
450
450
450
450
650
650
650
650
650
225
225
650
650
650
225
225
225
460
460
460
460
460
460
460
500
500
500
120
120
120
600650
650 600
600 650
650 850
850
600
600 650 600 650 850
290
290
290
255
255
255
540 155
155
540
540 155
750
750
750
500
500
120
120
850
850
290
290
290
290
290
255
255
255
450
450
450
850
850
650
650
650
600 650
600
600
850
650
600 650
850
18 pieces for pallet
140mm x 510 mm x 270
mm
9050
650
650
290
290
450
450
230
230
230
255
450
255
450
450
255
255
550
550
550
520
520
520
18 pieces for pallet
170mm x 667 mm x 470 mm
550
550
550
550
750
750
135
135
230
230
230
230
450
230
230
450
230
540
540
540
850
850
850
135
135
135
135
135
135
600 650
650
850
600
850
600
850
600650
650
850
650
650
290
290
1000
1000
1000
550
550
550
135
135
135
135
750
750
290
290
750
290
0.060 m3
290
290
290
1000
1000
1000
1000
1000
850
850
600 650
650
600
600
850
600 650
650
850
750
750
290
290
290
290
290
290
290
850
850
850
600650
650 600
600 650
650
850
600
850
600 650 600 650850
150
150
100
100
290
290
850
850
290
290
850
850
290
850
290
290
3
9075
9075
9075
170mm x 755 mm x 470 mm
9075
9075
90759075
9075
1000
1000
290
290
600 650
650
600
600
850
600 650
650
850
9065
65 CM
ATRIA WASHBASIN
160
160
100
100
9100
9100
91009100
9100
21.5 kg (+- %5)
9085
85 CM
ATRIA WASHBASIN
9100
170mm x 1010 mm9100
x 4659100
mm
9100
160
160100
100
1000
1000
290
290
95
95
460
9595
460
460
95
225
225
450
225
450
225
225
95 450
450
95
450
450
450
450
450
450
95
95
95
500
500
500
500
500
200
200
200
200
200
100
100
100
200
100
200
100
200
200
200
100
100
250
250
100
100
100
250
250
250
250
250
250
250
250
Just Washbasin
68
STYlE iS A
wAy to Say,
whO you
Are
www.sanovit.com.tr
Consolled Washbasin
EXCLUSIVE
Just Washbasin
TECHNICAL DETAILS
EXCLUSIVE
Consolled Washbasin
8100
100 CM
EXCLUSIVE WASHBASIN
EXCLUSIVE
8100
8100
8100
8100
100 cm Ceramic Washbasin
202mm x 995 mm x 500 mm
25.6 kg (+- %5)
0.100 m3
8 pieces for pallet
42
200
8080
80 cm Ceramic Washbasin
21.8 kg (+- %5)
10 pieces for pallet
1000
600
8070
8070
8070
8070
200mm x 713 mm x 500 mm
18.6 kg (+- %5)
0.071 m
8060
60 cm Ceramic Washbasin
12 pieces for pallet
600
42
42
200
42
200
Just Washbasin
485
650 850
650 850
805
280
805
280
805
805
280
805
805
600
42
650
600
650
200
485
485
850
850
705
705
705
280
205 485
705
705
280
600
650
600
650
850
485
600
650
600
42
200
200mm x 600 mm x 505 mm
650
850
850
600
205
205
485
600
600
280
42
200
200
600
600
280
42
200
0.061 m3
18 pieces for pallet
485
205
850
15 pieces for pallet
8060
8060
8060
8060
205
485
705
705
280
42
200
205
42
200
3
485
205
850
650
600
42
205
485
205
850
650
600
42
205
805
805
280
205 485
600
600
280
600
42
600
600
600
www.sanovit.com.tr
650 850
600
280
17.0 kg (+- %5)
70
485
210
15 pieces for pallet
70 cm Ceramic Washbasin
210
650 850
600
200
485
210
1000
600
200mm x 815 mm x 500 mm
0.081 m3
210
42
200
12 pieces for pallet
8080
8080
8080
8080
1000
1000
280
200
10 pieces for pallet
60 CM
EXCLUSIVE WASHBASIN
1000
280
705
280
8070
70 CM
EXCLUSIVE WASHBASIN
1000
485
42
200
200
80 CM
EXCLUSIVE WASHBASIN
1000
280
1000
280
42
200
650
850
650
650
650
850
850
850
205
485
485
LYRA
Consolled Washbasin
SUCCESS IS
not thE kEy of happinEss.
happinEss
is thE kEy OF succEss.
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
73
www.sanovit.com.tr
72
Just Washbasin
TECHNICAL DETAILS
LYRA
Consolled Washbasin
5100
100 CM
LYRA WASHBASIN
LYRA
100
320
LYRA
5100
600 650
100 cm Ceramic Washbasin
185mm x 990 mm x 466 mm
21.0 kg (+- %5)
0.085 m3
8 pieces for pallet
12 pieces for pallet
100
185
490 380
600 650
850
820
795
795
280
185
100
80 cm Ceramic Washbasin
180mm x 795 mm x 465 mm
19.8 kg (+- %5)
0.066 m
5080
5080
Just Washbasin
820
995
320
10 pieces for pallet
www.sanovit.com.tr
850
995
280
5080
74
185
490 380
5100
80 CM
LYRA WASHBASIN
LYRA
995
995
280
465 380
305
3
15 pieces for pallet
600 650
850
660
795
795
280
185
100
465 380
305
600 650
850
660
ZENON
Consolled Washbasin
Zen means being
in the flow of the
universe.
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
77
www.sanovit.com.tr
76
Just Washbasin
TECHNICAL DETAILS
ZENON
Consolled Washbasin
195
195
6095
95 CM
ZENON WASHBASIN
95 cm Ceramic Washbasin
6095
6095
6095
6095
193mm x 970 mm x 510 mm
26.2 kg (+- %5)
0.095 m3
8 pieces for pallet
12 pieces for pallet
65 CM
ZENON WASHBASIN
85 cm Ceramic Washbasin
195mm x 860 mm x 510 mm
23.3 kg (+- %5)
0.085 m
10 pieces for pallet
15 pieces for pallet
6085
6085
6085
6085
6075
6075
6075
6075
3
75 cm Ceramic Washbasin
190mm x 750 mm x 494 mm
19.9 kg (+- %5)
0.070 m3
65 cm Ceramic Washbasin
12 pieces for pallet
45 CM
ZENON WASHBASIN
www.sanovit.com.tr
Just Washbasin
78
5555
55
200
200
200
510
510
55
970
970
970
365
365
970
6065
6065
6065
6065
188mm x 650 mm x 468 mm
0.057 m3
195
195
195
195
195
600
600 650
650
850
850
600650
650
600
650
600
850
850
850
600 650
850
510
510
510
200
365
510
860
860
290
290
290
860
181mm x 555 mm x 440 mm
13.4 kg (+- %5)
0.044 m3
16 pieces for pallet
24 pieces for pallet
6055
6055
6055
6055
6045
6045
6045
6045
45 cm Ceramic Washbasin
176mm x 460 mm x 411 mm
9.2 kg (+- %5)
0.033 m
16 pieces for pallet
24 pieces for pallet
3
5555
200
200
5555
55
200
200
200
500
500
290
860
860
860
320
320
860
320
320
320
500
500
500
200
55
320
195
600
600 650
650
850
850
600650
650
600
650
600
850
850
850
600 650
850
750
750
290
290
750
750
750
290
290
290
190
190
5555
200
200
5555
55
200
200
200
485
485
600
600 650
650
850
850
600650
650
600
650
600
850
850
850
600 650
850
650
650
290
290
650
650
650
290
290
290
190
190
190
190
190
170
170
170
170
55
170
170
170
170
850
850
850
850
850
600650
850
650
460
460
460
200
340
340
340
340
340
340
460
550
550
550
200
200
5555
55
200
200
200
500
500
55
455
290
650
650
650
550
550
5555
550
290
455
455
290
290
455
455
455
290
290
290
360
200
200
200
460
460
600650
600650
600650
550
550
290
290
550
550
550
290
290
290
170
360
360
360
485
200
200
5555
55
600650
600650
170
170
170
360
360
750
650
650
5555
650
290
190
750
750
750
485
485
485
200
55
190
500
750
750
750
290
190
190
190
18 pieces for pallet
55 cm Ceramic Washbasin
365
365
365
195
15 pieces for pallet
6055
6045
200
200
290
16.8 kg (+- %5)
55 CM
ZENON WASHBASIN
5555
860
860
10 pieces for pallet
6065
970
970
290
860
860
860
6075
75 CM
ZENON WASHBASIN
zenon
970
290
195
195
195
6085
85 CM
ZENON WASHBASIN
970
970
290
290
970
970
970
290
290
290
600
600650
650
850
850
600
650
600
650
600
650
850
850
850
600 650
850
320
320
550
500
500
500
200
320
320
320
320
500
455
455
5555
200
200
5555
55
200
200
200
400
400
400
400
400
55
600
600650
650
850
850
600
650
600
650
600
650
850
850
850
600 650
850
400
200
455
455
455
455
300
300
300
300
300
300
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
Consolled Washbasin
albatros
SophisticatEd
Soft
Elegant
80
81
ALbatros
Just Washbasin
TECHNICAL DETAILS
995
290
50
175
albatros
Consolled
Washbasin
290
290
10100
100 CM
ALBATROS WASHBASIN
100 cm Ceramic Washbasin
10100
185mm x 990 mm x 466 mm
0.085 m
8 pieces for pallet
12 pieces for pallet
50
50
290
50
175
10100
10100
10100
20.5 kg (+- %5)
3
175
175
600 650
850
600 650
600 650
850
850
363
200
600 650
460
460
460
850
290
80 CM
ALBATROS WASHBASIN
80 cm Ceramic Washbasin
10080
180mm x 795 mm x 465 mm
17.5 kg (+- %5)
10080
10080
0.066 m 10080
10 pieces for pallet
15 pieces for pallet
200
200 460
363
363
363
795
50
175
10080
200
995
995
995
290
290
175
175
363
50
50
290
50
175
600 650
200
795
795
795
850
200
200
363
363
363
3
600 650
600 650
460
460
850
850
600 650
460
200
460
850
290
645
50
165
10065
65 CM
ALBATROS WASHBASIN
290
290
65 cm Ceramic Washbasin
14.9 kg (+- %5)
12 pieces for pallet
10065
180mm x 650 mm x 465 mm
290
600 650
10065
10065
10065
12.0 kg (+- %5)
16 pieces for pallet
0.054 m
600 650
600 650
18 pieces for pallet
185mm x 550 mm x 465 mm
10055
0.068 m3
10055
10055
24 pieces10055
for pallet
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
200
200
363
363
460
850
145
145
145
540
50
145
290
290
363
50
50
290
460
460
850
850
600 650
460
200
363
50
600 650
850
363
363
363
600 650
600 650
600 650
82
850
290
55 cm Ceramic Washbasin
200
645
645
645
50
165
3
10055
55 CM
EXCLUSIVE WASHBASIN
165
165
363
50
50
850
850
850
200
540
540
540
200
200
200
445
445
445
445
tOP
COUNtER
SERIES
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
Top Counter Washbasin
3050
86
87
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
Top Counter Washbasin
3043
88
89
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
Top Counter Washbasin
3054
90
91
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
Top Counter Washbasin
3065
92
93
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
Top Counter Washbasin
3066
94
95
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
Top Counter Washbasin
3060
96
97
3045
3045
450
135
450
145
125
155 155
220 220
450 450
600 650 600 650
850
330 330
275
850
505
120
505
370
505
120
150
450 450
450 450
145 145
125 125
600 650 600 650
850
275 275
505
370
150
210
135 135
275
530 530
555 555
600 650
850 850
600 650
7045
7045
3045
3045
450
125
265 265
115 115
3056
3056
450
145
135
130 265130 265
210
850
600 650
600 650
850 850
390
7045
7045
tOP
COUNtER
505 505
370 370
505 505
120 120
3040
3040
3060
3060
150 150
130 265
130 265
210 210
195
125120 125
33
390
235
195
235
215
120
280
33
480
280
480
430
600
650
850850 850
600650
650
600850
650
215
430
430
365
365
365
365
430
445
600
445
600
235
235
265
265
600 650
600 650
850 850
195
125
7050
50 CM
TOP COUNTER
3040
3040
TECHNICAL DETAILS
390 390
215 215
430 430
120 120
3060
3060
3056
3056
3065
3065
50 cm Ceramic Washbasin
160mm x 510 mm x 490 mm
12.2 kg (+- %5)
0.039 m
16 pieces for pallet
24 pieces for pallet
195
125
33
33
155
155
115
280
115
280
480
480
220
220
450
450
600 650
600850
650 850
650
3
650
600 650
600 100
850
650
445
600
650
445
600
650
530
555
530
555
850
100
30
30
30
30
330
190
330
190
450
450
430 430
3066
65 CM
TOP COUNTER
280
130
65 cm Ceramic Washbasin
14.1 kg (+- %5)
12 pieces for pallet
130
160
160
14.1 kg (+- %5)
185
185
465
0.055 m3
3056
650
175mm x 655 mm x 483 mm
465
60 CM
TOP COUNTER
600 650600 650
3065
3065
170mm x 655 mm x 470 mm
280
130
130
280
115
115
650
280
160
650 650
280
160
550
550
30
30
140 140
600 650600 650
850
0.055 m3
185
185
465
450 450
210
210
480
850
465
190 190
3057
55 CM
TOP COUNTER
480
850 850
600 600
650 650
12 pieces for pallet
18 pieces for pallet
3054
55 CM
TOP COUNTER
3060
60 CM
TOP COUNTER
600 650600 650
850
280
55 cm Ceramic Washbasin
148mm x 555 mm x 505 mm
14.4 kg (+- %5)
0.041 m3
16 pieces for pallet
24 pieces for pallet
3057
3057
115
550
140
210
11.1 kg (+- %5)
16 pieces for pallet
145mm x 600 mm x 495 mm
0.043 m3
210
480
165 165
33 33
850 850
280
280
365
365
480
480
3060
3060
600
600650
650850
850
16 pieces for pallet
24 pieces for pallet
445
445
600
600
24 pieces for pallet
3056
3056
3045
3045
3057
3057
3045
3045
7045
7045
55 cm Ceramic Washbasin
172mm x 555 mm x 522 mm
15.7 kg (+- %5)
0.049 m
43 CM
TOP COUNTER
24 pieces for pallet
110mm x 420 mm x 420 mm
9.2 kg (+- %5)
0.019 m3
16 pieces for pallet
24 pieces for pallet
7045
7045
265
220
450
135
600 650600 650
850
135
125
135
165
120
450
450
505
505
120
35
35
50 CM
TOP COUNTER
50 cm Ceramic Washbasin
3040
3040
120
555
285
125
505
370
210
430
650
430 600 650600 850
105
850
120
275
R35
R35
505
370
505
370
150
130 265130 265
210
390
500 500215
500 500
600 650600 650
850
850
105 105
215
430 430
R35R35
600 650600 650850
0.020 m3
430
850
850 850
600 600
650 650
42 pieces for pallet
3040
3040
275
430
430
430
13.4 kg (+- %5)
505
130 265130 265
210
600 650 850
505 600 650 850
150
285
505
505
370
150
850
120
275
450
105
35 35
105mm x 500 mm x 380 mm
555
275
380
125
850
210
KÖŞELİ TOPCOUNTER
KÖŞELİ TOPCOUNTER
530
555
165
600 650600 650
850
505
120
125 530
555
450
150
330
450
850
145600 145
650
600 650
850
135
330
555
380
135
220
450
145
145
600 650
600 850
650 850
555
265
450
450
135
390
265
265
850
450
390
28 pieces for pallet
115
115
650
600 850
650
115
155
3
42 cm Ceramic Washbasin
3050
235
235
600 650
600 650
0.043 m
285 285
505 505
380 380
125125
480
555 555
555 555
135 135
10.6 kg (+- %5)
3
155
3043
850
195195
60 cm Ceramic Washbasin
550
140
600 650600 650
850
145mm x 600 mm x 495 mm
16 pieces for pallet
850
280
115
55 cm Ceramic Washbasin
650
650 650
100 100
30
30
115
850
18 pieces for pallet
3065
65 cm Ceramic Washbasin
650
280
850
65 CM
WASHBASIN
600
600 650
600 650 850 850
120
390
215
120
430
430
215
430 430
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
MINI
Washbasins
100
101
280
47
4120
4120
7100
7100
4070
4070
4120
9100
280
280
47
160
100
280
45
60 cm Ceramic Washbasin
170mm x 550 mm x 460 mm
10.0 kg (+- %5)
3060
3060
4060
4060
4100
4100
4100
7080
7080
0.043 m
16 pieces for pallet
24 pieces for pallet
7045
50 CM
WASHBASIN
50 cm Ceramic Washbasin
BEST
SOLUTIONS
FOR SMALL
AREAS
50 CM
WASHBASIN
280
100
4080
4080
4080
3056
3056
7050
7050
4045
4045
24 pieces for pallet
40 pieces for pallet
135
165
1000
850
1000
365
1000
480
280 290 280
365
600
600 650 600
850
600 650
650
600 650 600 650850
280
45
45
150
280 115
4070
4070
3045
3045
4070
7.6 kg (+- %5)
0.019 m
165
440 165
280
280
340
100
500
500
280
280
150
150
50
360
165
220
135
165
450
600 650 600
850650 850
105600 650 105
850
600 650600 650 850
850
600
650
450
845
845
750
845
450530
555
520560
450
280
45
150
100
135
135
850
290
125
220
290
125
450
490
95
50 pieces for pallet
4060
4060
4060
7045
7045
280
50
280
140
380
50
120
45 cm Ceramic Washbasin
150mm x 507 mm x 277 mm
4045
4045
4045
0.021 m
3040
3040
255
150
600 650600 650
60 pieces for pallet
500
140 120
505
505
120
0.019 m3
36 pieces for pallet
140
18
140mm x 510 mm x 270
mm
9050
3
600
280
50
600 650
360
210
850
200
450
210
850
120
60 pieces for pallet
105
450
450
125
125
390
120
600 650600 650
600 650
450
850
105
390
850
178
178
215
215
178
430
430
850
850
600 650 600 850
650
3065
3065
Just Washbasin
650
430
430
650
650
850
650
600
3057
3057
555
135
135
165
340
130 265 130 265
450
105
165
250 340
450
360
50
360
50
165
100
505
370
850
600 650 600 650
850
50
255
150
850
255
505
370
600
600
102
www.sanovit.com.tr
440
490
460
490
850
220
440
225
220
275
275
850
600 850
650 600 650
850
600 650
850
600 650
280
710
710
650
450
450
290
290
600 650600 650
3
125
178
710
165
165
450
165
145135
145
650
290 450
280
850
280
45
280
9065
600 650850
450
440
560
115
125
210
440
210
280
280
560
850
600
600650
650 850
850
210
225
330
330
500
500
280
530
555
480
480
450
265
220
280
290
280
120
120
360
50
155
450
265
165
540
560
560
850
850
850
115
750
155290
155
280
560
440
210
450
600
255
210
225
600
795
795
445
445
600
255
480
480
600 650
850
650600 650 850
850
600
45
45
235
280
480
165
220 440
440
485
485
178
150mm x 450 mm x 287 mm
36 pieces for pallet
165
490
215
450
140 255
485
140
490
235
195
120
120
600 650
45 cm Ceramic Washbasin
5.7 kg (+- %5)
850
485550 140
485
280
600 650
45 CM
WASHBASIN
45
45
600 650 600
850
140
140 650 850
45
4045
220
290
485
215
230
280
280
710
280
150mm x 507 mm x 277 mm
0.021 m3
6.0 kg (+- %5)
290
45
3
9.0 kg (+- %5)
50 cm Ceramic Washbasin
710
290
290
480
480
MINI
850
850
850
280
850
33
290
795
795
280
280
280
280
850
125
50
150
150
45
30 pieces for pallet
9050
50
9075
3045
45 CM
WASHBASIN
9085
33
45
160
45
280
290
1200
990
990
1200
290
850
850
600 650850
195
4060
120
120
165
165
125
165
135
165
600 650600 600
650650 600 650
600 650
600 650
600 650
600
600650
650
TECHNICAL DETAILS
1200
1000
280
165
150
150
45
45
600 650
60 CM
WASHBASIN
280
1000
290
990
990280
280
280
280
47
100
100
30
30
30
30
650600850650
190
555
165
380
600 650 600 650
450
850
555
165
190
450
380
555
285
285
505
505
280
125
280
280
Just Washbasin
Just Washbasin
www.sanovit.com.tr
www.sanovit.com.tr
NOtES
104
105
GRAFİK TASARIM
: ACT REKLAM
www.actreklam.com
3D MODELLEME
: HANDE GÜVENTÜRK GENÇAY
www.3boyutlumodelleme.com
FOTOĞRAF
: SALİ DURAN
www.studyonet.com
ÜRÜN MODELLEME : Resul BAYRAKTAR
www.sanovit.com.tr
Download

Consolled Washbasin