Sayın Yetkili,
VKV Koç Özel Lisesi Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) Kulübü olarak bu yıl 4-8 Mayıs
2016 tarihleri arasında Koç Forum 2016’yı organize ediyoruz. Koç Forum, EU’s Future:
Forming synergistic and strategic alliances to resolve today’s conflicts (Avrupa’nın Geleceği:
Sinerjik ve stratejik ittifaklar oluşturarak bugünün sorunlarını çözmek) teması çerçevesinde,
Türkiye ve Avrupa’dan gelecek birçok lise düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla
gerçekleştirilecektir. Önceki yıllarda Uluslararası İstanbul Gençlik Forumunun 8.si ve 9.sunu,
Ulusal Seçim Konferansının 8.sini ve Koç Forum’15’i organize etmiş olan Koç EYP Kulübü
bu yıl sizleri ve öğrencilerinizi eşsiz kalitede bir başka organizasyona daha davet ediyor.
Koç Forum, 15-22 yaş aralığındaki lise ve üniversite öğrencilerine ülkelerinin ve dünyanın
güncel sorunları üzerine bilinç oluşturma ve çözüm üretme yeteneklerini geliş tirme fırsatı
tanımaktadır. Koç Forum bu gençler için tartış ma ortamının sağlanacağı etkinlikleri organize
ederken, kendinden emin İngilizce konuş ma becerilerine sahip, geleceğin yapıtaş larını
oluş turacak bireylere, kendilerini ifade etmeleri için en uygun ortamı hazırlamayı amaç
edinmiş tir. Bunların yanı sıra, kültür alış veriş i ve katılımcılar arasındaki bütünleş me ve
dayanış mayı da ön planda tutan konferansımız, Euroconcert gibi öğrencilerin yeteneklerini
sergileyebilecekleri eğlenceli etkinliklerle beraber dört gün süresince tüm katılımcılarına
unutulmaz bir deneyim yaş atmayı hedeflemektedir. Forum dili İngilizce olacaktır.
Koç Forum’a okulunuzdan maksimum 7 öğrenci ile birlikte katılabilirsiniz. Katılım ücreti her
bir öğrenci için 120 TL’dir. Delegasyonlara eşlik edecek olan öğretmenlerimizden herhangi
bir katılım ücreti talep edilmemektedir. Organizasyonumuza İstanbul dış ından katılacak
okulların havaalanı-otel ve otel-organizasyon mekânları arasındaki ulaş ımları
organizasyonumuz tarafından karş ılanacaktır. Okulunuz öğretmen ve öğrencilerini Koç
Forum hakkında bilgilendirmenizi rica eder katılımınızdan memnuniyet duyacağımızı
bildiririz. Koç Forum’a katılım için başvurularınızı http://koceypforum.org internet adresi
üzerinden yapmanız gerekmektedir. Katılım talepleri alınmaya baş lanmış tır. Sizi bu
konferansta ağırlamaktan şeref duyacağız...
Detaylı bilgi için http://koceypforum.org web sitemizi veya
https://www.facebook.com/kocforum2016 Facebook sayfamızı takip edebilir, her türlü
sorunuz için aş ağıdaki iletiş im bilgilerinden bizlere ulaş abilirsiniz.
E-mail: [email protected]
Tel: Hamit Karakaya 0542 503 8316 – Öznur Altıntaş 0538 578 0349 –
Selin Suna 0535 103 3201 –Eda Erdoğmuş 0534 564 6134
Saygılarımızla,
Koç Forum Organizasyon Ekibi
Download

Turkish Letter - Koç Forum 2016 4