KONFEKSİYONDA MALZEME BİLGİSİ DERSİ
DÖNEM SONU PROJESİ
2015-2016
KONU: Konfeksiyonda kullanılan malzeme ve aksesuarlar hakkında özet bilgiler ve örnekler
içeren bir klasör hazırlanması.
AMAÇLAR:
1. Malzemeleri tanımak
2. Piyasayı tanımak
3. Gerçek malzemelerle hazırlanmış görsel ve dokunsal bir kaynak kitap oluşturmak
UYGULAMA ESASLARI:
1. Klasör konu itibarıyla aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
BÖLÜM I : Giriş
BÖLÜM VII: Giysi Kapama Yöntemleri
BÖLÜM II: Tekstil Lifleri
BÖLÜM VIII: Giysi Kapama Malzemeleri
BÖLÜM III: Dikiş İpliği
BÖLÜM IX: Etiket
BÖLÜM IV: Kumaş
BÖLÜM X: Paketleme Malzemeleri
BÖLÜM V: Astar
BÖLÜM XI: Diğer Yardımcı Malzemeler
BÖLÜM VI: Tela
BÖLÜM XII: Süsleme Malzemeleri
2. Klasör düzeni ve Bölüm içerikleri EK1’de verilmiştir.
3. Her bölüm, EK4’te örneği verilen bir «bölüm başlangıç sayfası» ile başlayacaktır. Bu sayfada
yer alması gerekenler:
• Bölüm başlığı,
• Konu ile ilgili bir çizim/resim,
• Konu ile ilgili bilgiler (İstenen bilgilere ilaveler yapılabilir; malzemelerin kullanımlarını
gösteren resimler/çizimler eklenebilir. )
4. Örneklerin temininde ders notlarında yer alan sınıflandırmalar esas alınacaktır.
5. Örnekler fon kartonu üzerine temiz ve düzenli bir şekilde yerleştirilecektir (Bkz. EK5):
a. Düğme, çıtçıt gibi küçük parçalar ayrı ayrı minik kilitli poşetlere konulacak, poşetler
açılabilecek şekilde sayfaya tutturulacaktır. Örneklerin yanına ne oldukları ve
özellikleri yazılmalıdır.
b. Kumaş, astar, tela gibi malzemeler Bir ucundan zımbalanarak, dikilerek veya çift tarafı
yapışkanlı bant ile tutturulacaktır. Örneklerin yanına ne oldukları ve özellikleri
yazılmalıdır.
6. Hazırlanan fon kartonları cep dosya içine konulacak, bunlar da bir klasör içine
yerleştirilecektir. (İki sayfa sırt sırta aynı cep dosya içine koyulabilir.)
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:
1. Proje uygulama esaslarına uyum
2. Sayı ve nitelik olarak örneklerin yeterliliği
3. Sunum (düzen ve temizlik)
TESLİM TARİHİ:
Son teslim tarihi 25 Ocak 2016 Pazartesi günüdür. Bu tarihten sonra teslim edilen ödevlerde,
değerlendirme sonucu alınan not üzerinden gecikilen her gün için 5 puan not düşülecektir.
Çalışmanızda başarılar diliyorum.
Dr. Nalan Kahraman
EK 1: Klasör içinde bölümlerin sıralanışı
ve bölüm içerikleri
BÖLÜMLERİN SIRALANIŞI VE İÇERİKLERİ
A. “KAPAK” sayfası: EK2’de örnek verilmiştir.
B.
“İÇİNDEKİLER”
sayfası:
“Kapak”
ve
“İçindekiler”
sayfaları
haricindeki
sayfalar
numaralandırılacaktır. Proje dosyasında yer alan bölümlerin ve konu başlıklarının sıralı listesi ve
sayfa numaraları “İçindekiler” sayfasında belirtilecektir (Bkz. EK3).
C. “BÖLÜMLER”
BÖLÜM I
Bölüm başlığı: GİRİŞ
Bölüm içeriği: Aşağıdakiler yer alacaktır.
1. Ana malzeme tanımı
2. Yardımcı malzeme tanımı
3. Konfeksiyonda kullanılan malzemeler ve aksesuarlar (tablo)
BÖLÜM II
Bölüm başlığı: TEKSTİL LİFLERİ
Bölüm içeriği: Aşağıdakiler yer alacaktır.
1. Tekstil liflerinin sınıflandırılması
2. Tekstil liflerinin kısaltmaları
BÖLÜM III
Bölüm başlığı: DİKİŞ İPLİĞİ
Bölüm içeriği: Aşağıdakiler yer alacaktır.
1. Dikiş ipliği tanımı
2. Farklı özelliklere sahip dikiş ipliği örnekleri
ÖNERİ: Küçük kartona sarılı halde sayfaya tutturulabilir.
BÖLÜM IV
Bölüm başlığı: KUMAŞ
Bölüm içeriği: Aşağıdakiler yer alacaktır.
1. Kumaş tanımı
2. Kumaşın özelliklerini etkileyen unsurlar
3. Kumaş örnekleri (En az 5cm x 5cm ebadında olmalıdır.)
a. Dokuma kumaş örnekleri
b. Örme kumaş örnekleri
c. Dokusuz yüzey örnekleri
d. Yüzey desenlendirme örnekleri (ham, boyalı, baskı ile desenlendirme, örgü ile
desenlendirme, havlı, zımparalama, taşlama, aşındırma, …)
BÖLÜM V
Bölüm başlığı: ASTAR
Bölüm içeriği: Aşağıdakiler yer alacaktır.
1. Astar tanımı
2. Astarın giysiye kazandırdığı özellikler
3. Farklı hammadde ve dokuda astarlık kumaş örnekleri (En az 5cm x 5cm ebadında
olmalıdır.)
BÖLÜM VI
Bölüm başlığı: TELA
Bölüm içeriği: Aşağıdakiler yer alacaktır.
1. Tela tanımı
2. Telanın giysilerde kullanılma amaçları
3. Tela çeşitleri (Sınıflandırma)
4. Tela örnekleri (Sınıflandırma esas alınacaktır. En az 5x5 cm ebadında olmalıdır.)
BÖLÜM VII
Bölüm başlığı: GİYSİ KAPAMA YÖNTEMLERİ
Bölüm içeriği: Aşağıdakiler yer alacaktır.
1. Kapama tanımı
2. Kapanma payı tanımı
3. Kapama teknikleri (Şema)
4. Giysi kapama yöntemleri (Sınıflandırma)
BÖLÜM VIII
Bölüm başlığı: GİYSİ KAPAMA MALZEMELERİ
Bölüm içeriği: Aşağıdakiler yer alacaktır.
1. Kapama malzemesi tanımı
2. Kapama malzemelerinin kullanım amaçları
3. Giyside kullanılacak kapama malzemesinin seçiminde dikkate alınan başlıca kriterler
4. Düğme
a. Düğme tanımı
b. Düğmelerin sınıflandırılması
c. Düğme örnekleri (Sınıflandırma esas alınacaktır.)
Örnekler ayrı ayrı minik kilitli poşetlere konulacak, poşetler açılabilecek şekilde
sayfaya tutturulacaktır.
5. Fermuar
a. Fermuarın tanımı
b. Fermuarın yapısı (Gerçek fermuarlar üzerinde gösterilecektir.)
c. Fermuarların sınıflandırılması
d. Fermuar örnekleri (Sınıflandırma esas alınacaktır.)
e. Sürgünün tanımı
f. Sürgünün kısımları (Gerçek sürgü üzerinde gösterilecektir.)
g. Sürgünün sınıflandırılması
h. Sürgü örnekleri (Sınıflandırma esas alınacaktır.)
6. Kopça
a. Kopçanın tanımı
b. Kopça örnekleri
• Klasik kopça (D tipi ve düz tip)
• Mayo ve sutyen kopçası
• Pantolon kapama kancası (dikişli ve çakma)
7. Çıtçıt
a. Çıtçıtın tanımı
b. Çıtçıt örnekleri (dikişli, çakma, manyetik, farklı malzemelerden)
8. Sentetik tutturucu
a. Sentetik tutturucu tanımı
b. Sentetik tutturucu örnekleri (Dikişle tutturulan, yapışkanlı)
9. Toka, klips, çift halka, kuşgözü örnekleri
BÖLÜM IX
Bölüm başlığı: ETİKET
Bölüm içeriği: Aşağıdakiler yer alacaktır.
1. Etiket tanımı
2. Etiket örnekleri
a. Marka etiketi
b. Beden etiketi
c. Üretici/dağıtıcı/ithalatçı firma bilgi etiketi
d. Tekstil tanıtım etiketi
e. Bakım etiketi
f. Fiyat etiketi
3. Bir bakım etiketi üzerinde sembol ve kodların gösterilerek açıklanması
BÖLÜM X
Bölüm başlığı: PAKETLEME
Bölüm içeriği: Aşağıdakiler yer alacaktır.
1. Paketlemenin tanımı
2. Paketlemenin amaçları
3. Klasik gömlek paketleme malzemelerinden örnekler
a. Ara karton, yaka kartonu
b. Klips
c. Balin
d. Karton etiket
e. Poşet
4. Diğer ambalaj örnekleri
BÖLÜM XI
Bölüm başlığı: DİĞER YARDIMCI MALZEMELER
Bölüm içeriği: Aşağıdakiler yer alacaktır.
1. Kordon, kordon ucu ve kordon kilidi
2. Zımba (rivet)
3. Lastik
4. Ekstrafor
5. Grogren
6. Balina
7. Vatka
8. Diğer
BÖLÜM XII
Bölüm başlığı: SÜSLEME MALZEMELERİ
Bölüm içeriği: Aşağıdakiler yer alacaktır.
1. Sutaşı, kurdele, dantel, aplike …
EK2: Kapak sayfası (örnek)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KONFEKSİYONDA KULLANILAN MALZEMELER
Konfeksiyonda Malzeme Bilgisi Dersi
Dönem Sonu Projesi
2015-2016
Hazırlayan
(No)
(Ad ve Soyad)
EK3: İçindekiler sayfası (örnek)
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM
KONU
BÖLÜM I
Giriş
BÖLÜM II
Sayfa
Ana malzeme tanımı
1
Yardımcı malzeme tanımı
1
Konfeksiyonda kullanılan malzeme ve aksesuarlar
1
Tekstil Lifleri
Tekstil liflerinin sınıflandırılması
2
Tekstil liflerinin kısaltmaları
3
…
…
…
…
…
…
BÖLÜM VIII
Giysi Kapama Malzemeleri
Kapama malzemesi tanımı
15
Kapama malzemelerinin kullanım amaçları
15
Giyside kullanılacak kapama malzemesinin seçiminde dikkate alınan
başlıca kriterler
16
Düğme
17
Düğmenin tanımı
Düğmelerin sınıflandırılması
Fermuar
17
Düğme örnekleri
18
Fermuarın tanımı
20
…
…
EK4: Bölüm başlangıç sayfası (örnek)
KUMAŞLAR
Kumaş:
Kumaşın özelliklerini etkileyen unsurlar:
EK5: Örnekler sayfası (örnek)
DOKUMA KUMAŞ ÖRNEKLERİ
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
ÖRME KUMAŞ ÖRNEKLERİ
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Kumaş adı
Özellikleri
Download

Konfeksiyonda Malzeme Bilgisi - Dönem Ödevi