VERGİ VE TEŞVİKLER ÇALIŞMA GRUBU
TOPLANTI NOTLARI
13.10.2015, PwC
Katılımcılar:
VDK: Mehmet Ali Kaya (VDK İstanbul Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve
Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanı), Saadettin Yılmaz (Grup Başkan Yardımcısı)
YASED: Emrah Akın (Çalışma Grubu Başkanı - KPMG), Sernur Tatari (Apple), Cem
Kocamış (Bayer), Tuba Ekmekçi (Borçelik), Semra Mutlu (Borçelik), E. Ezgi Bektaş
(Bosch), Özgür Toros (Deloitte), Bilgi Güngör Düzer (Dow), Alper Yılmaz (EY),
Mustafa Şahin (Imperial Tobacco), Demet İnan Telmen (Koç Holding), Ece Ulutaş
(KPMG), Bilge Gerek (Lifung), Ayşegül Akay (L’oreal), Ali Gündüz Kaya (Mey), Murat
Doğru (Migros), Nükhet Erkekel Irmak (Novartis), Kamil Kalyon (OMV), İlgi Çalık
(P&G), Tolga Çeçen (Philip Moris Sa), Serhat Onan (PwC), Seyhan Urasoğlu
(Siemens), Doğu Özden (Tofaş), Selim Okutur (Toyota), Zeynep Kurtberk (Türk
Henkel), Şahika Mergan (Türk Telekom), Dilek Yüksel (Unilever), Hakan Eraslan
(White&Case), Tuba Özsezen (YASED), Rudi Artun Eren (YASED)
Görüşülen Konular ve Kararlar:
 Toplantı kapsamında ilk olarak Çalışma Grubu Başkanı Sn. Emrah Akın genel
ekonomik durum hakkında değerlendirmede bulunmuştur. Orta Vadeli
Programın (2015-2017) açıklandığı, buna göre hedeflenenler ile
öngörülenlerin farklılık gösterdiği belirtilmiştir. Seçimler sebebiyle, 2002
yılında olduğu gibi, geçici bütçe hazırlanması öngörülmektedir. Bunun süresi
maksimum 6 aydır.
 15 Ekim tarihinde İzmir’de Ekonomi Bakanlığı Sn. Nihat Zeybekci katılımı
YASED üye şirketlerinin üst düzey temsilcileri, Çalışma Grubu Başkanlarımız,
İzmir’de faaliyet gösteren diğer uluslararası firmalar ve ESBAŞ, EBSO, İzmir
Ticaret Borsası gibi kurum ve kuruluşların Başkanlarının katılım göstereceği
“Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı” gerçekleştirilecektir. Bu
toplantıda Vergi ve Teşvikler Çalışma Grubu’nun sözcülüğünü ve toplantının
genel moderatörlüğünü Emrah Akın yapacaktır. Grubun öncelikli gündemleri
arasında yer alan “Bölgesel Yönetim ve Bölgesel Hizmet Merkezi Olarak
Türkiye ve Hizmet ihracatının vergisel mekanizmalarla desteklenmesi”,
“Yatırım ve ArGe Teşvikleri”, “Dolaylı/Dolaysız Vergiler Dengesi” gibi konulara
ilişkin görüşlerimizin toplantıda Ekonomi Bakanı’na aktarılacağı üyelere
bildirilmiştir. (Toplantı belirtilen tarihte başarı ile yapılmıştır.)
Bkz: ek 1)
1  Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile ocak ayında
gerçekleşen çalıştayın devamının Kasım ayında yapılması öngörülmektedir. Bu
çalıştayda, ocak ayında gündeme getirilen konuların (Bkz: ek 2) takiplerinin
yapılması, ve varsa ilave konuların gündeme getirilmesi öngörülmektedir.
 Yatırım indirimi tevkifatı konusunda varsa sorun yaşayan üyelerimizin YASED
ile irtibata geçmeleri talep edilmiştir. (Bkz: ek 3)
 Menkul kıymet gelirlerinin ve borsa alım satım kazançlarının vergilenmesini
düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. Maddesi’nin yürürlük tarihinin
31 Aralık 2015’te bittiği hatırlatılmıştır. Bu konunun takibi yapılacaktır.
 Toplantının ikinci bölümünde, Sn. Mehmet Ali Kaya ile üyelerimiz arasında bilgi
ve görüş teatisi gerçekleşmiştir.
 VDK tarafından, sınırlı inceleme elemanı sayısının olması, emsal bulmadaki
zorluklar gibi sorunlara yönelik olarak çalıştıkları belirtilmiştir. Bu süreçte
şirketlerin geri bildirimlerinin önemi vurgulanmıştır. Bunun için, şirketlerin
denetimcilerle ne tarz sorunlarla karşılaştıkları vb. gibi konuları görüşmek
üzere Aralık ayında VDK’da bir toplantı yapılması ve bu konular üzerinden
geçilmesi benimsenmiştir. Bu konuda üyelerin görüş ve çözüm önerileri talep
edilecektir.
 İlaç sektöründeki denetimlerde, iskonto kaleminin çok yüksek olması
gereğince risk olarak değerlendirildiği ancak iskonto kaleminin bir zorunluluk
olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca Transfer Fiyatlandırması gibi sınırlı bir denetim
ile başlayıp, denetim alanın genişletilebildiği vurgulanmıştır. VDK tarafından;
sektörler arasında ayrım yapılmadığı ve ilaç sektöründe yoğun inceleme
sürecinin olmadığı ifade edilmiştir. Sektörel parametrelerin dikkate
alınmasının gereği tekrarlanmıştır.
 E-arşiv ve e-defter konuları üzerinde GİB’in ve VDK’nın yoğun bir şekilde
çalıştığı belirtilmiştir.
 Dolaysız bir vergi türü olan Kurumlar Vergisi kapsamında bir vergi güvenlik
müessesi olan Transfer Fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının
sonuçlarının bir dolaylı vergi olan KDV ile ilişkilendirilmesi ve bu ilişki kurularak
indirilen KDV’nin ceza ve faiz ile reddi ikincil bir vergileme yaratmaktadır.
İthalat esnasında Gümrükte nakit olarak ödenmiş bir verginin tekrar isteniyor
olması şirketler üzerinde finansal baskı yaratmaktadır. OECD gibi dünya
uygulamalarında da bu tip bir vergileme prensibi bulunmamaktadır. Bu konu
hakkında davalar genellikle mükellef lehine sonuçlanmaktadır. Mevcut sirküler
sebebiyle yapılabilecek bir şey olmadığı ancak devreden KDV’nin hakkaniyetli
olmadığına vurgu yapılmıştır. Bununla birlikte, denetim elemanlarının
mahkeme kararlarını takip etmediği hatırlatılmış, sadece sonuçları incelediği
ifade edilmiştir.
 Vergi Müfettişlerinin performans kriterlerinin arasında incelemelerde
buldukları matrah farkının bir ölçüt olarak dikkate alınmadığı Sn. Kaya
tarafından vurgulanmıştır.
 E-inceleme konusunda GİB ve VDK’ın birlikte çalıştığı, e-inceleme ile birlikte
önümüzdeki zamanlarda elektronik yoldan denetime geçileceği ve bu konuda
tecrübe sahibi ülkelerden destek alındığı belirtilmiştir.
2  Vergi Usul Kanunu hakkında yapılan çalışmalara YASED olarak katkı
sağlanmak istendiği belirtilmiş ve bu konuda VDK’nin desteği talep edilmiştir.
Alt çalışma grubu oluşturulması önerisi getirilmiştir.
Yapılacaklar:
 Kasım’da yapılması planlanan Çalıştaya hazırlık amacıyla üyelere bir önceki
çalıştayda paylaşılan konular listesi gönderilecek ve değerlendirmeleri
alınacaktır.
 Yatırım indirimi tevkifatı konusunda varsa sorun yaşayan üyelerimizin YASED
ile irtibata geçmeleri talep edilmiştir.
 Aralık ayında VDK ile yapılması öngörülen toplantı için denetimlerde
karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri YASED ile
paylaşılacaktır.
 Nakit sermaye tebliğ taslağına ilişkin TÜSİAD önerisi üyelerin görüşlerine
sunulacaktır.
3 
Download

indir - Yased