Vida - Dübel - Bant
Birim
Birim Fiyat
Fiyat TL
141254
217,95 TL/kutu
141255
142,14 TL/kutu
51290
15,58 TL/kutu
51291
18,90 TL/kutu
SU Vida 3,5 x 45
51292
23,98 TL/kutu
SU Vida 3,5 x 55
5397
25,94 TL/kutu
16.000 Adet/Kutu
9.000 Adet/Kutu
Birim Fiyat
141251
271,23 TL/kutu
141252
188,01 TL/kutu
97991
17,05 TL/kutu
97992
21,81 TL/kutu
16.000 Adet/Kutu
9.000 Adet/Kutu
YHB Vida
Ürün No.
Birim Fiyat
YHB Vida 22*45
(Geniþ kafa)
1000 Adet/Kutu
149774
36,85 TL/kutu
Açýklama
DC, DU ve TU profillerin
zemine ve duvara tespit
edilmesinde kullanýlýr.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Malzemeler, Ankara ve İzmit fabrika sahası kamyon üstü teslim olup, nakliye ücreti alıcıya aittir.
Stokta olmayan ürünler için teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren 4 hafta içindedir.
Sipariş tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz alınır.
48
Knauf Danışma Hattı: 444 YAPI (444 92 74) E-mail: [email protected]
Knauf Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. No: 16, 06800 Bilkent/Çankaya Ankara Tel (+90 312) 297 01 00 Fax (+90 312) 266 45 06 Web: www.knauf.com.tr
Yürürlüğe giriş tarihi: 28 Şubat 2014
Ürün Açýklamasý
Vida
Aquapanel ® Maxi Matkap Uçlu Vida (MU)
Birim Fiyat
58549
16,00 €/kutu
250 Adet/Kutu
94730
Aquapanel ® Vidasý
Matkap Uçlu 4,2 x25 mm
250 Adet/Kutu
9,50 €/kutu
Aquapanel ® Maxi Sivri Uçlu Vida (SU)
Birim Fiyat
53500
14,00 €/kutu
87319
29,00 €/kutu
500 Adet/Kutu
Aquapanel ® Vidasý
Sivri Uçlu 4,2 x25 mm
1000 Adet/Kutu
Yürürlüğe giriş tarihi: 14 Ocak 2014
Brio Vida
Birim Fiyat
Açýklama
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Brio Vidasý 17 mm
(500 adet/paket)
67067
3,93 €/paket
Vida çaplarý ve boylarý özel olarak
Brio Alçýpanlar için hazýrlanmýþ özel vidalardýr.
Brio Vidasý 22 mm
(500 adet/paket)
67068
4,53 €/paket
Vida çaplarý ve boylarý özel olarak Brio
Alçýpanlar için hazýrlanmýþ özel vidalardýr.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Malzemeler, Ankara ve İzmit fabrika sahası kamyon üstü teslim olup, nakliye ücreti alıcıya aittir.
Stokta olmayan ürünler için teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren 4 hafta içindedir.
Sipariş tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz alınır.
Knauf Danışma Hattı: 444 YAPI (444 92 74) E-mail: [email protected]
Knauf Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. No: 16, 06800 Bilkent/Çankaya Ankara Tel (+90 312) 297 01 00 Fax (+90 312) 266 45 06 Web: www.knauf.com.tr
49
Vida
Diamant Vida (HGP)
Birim Fiyat
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Diamant Vida 3,9 x 23
(1000 Adet/Paket)
54402
11,33 €/paket
Diamant Vida 3,9 x 38
(1000 Adet/Paket)
54403
12,93 €/paket
Diamant Vida 3,9 x 55
(1000 Adet/Paket)
216607
15,73 €/paket
Açýklama
Vida çaplarý ve boylarý özel olarak Diamant
Alçýpanlar için hazýrlanmýþ özel vidalardýr.
Vidipan Vida
Birim Fiyat
60480
13,50 €/kutu
60482
15,20 €/kutu
Knauf Vidipan’larýn metale veya ahþaba
tespit edilmesinde kullanýlan özel
Vidipan vidalarýdýr.
Cleaneo Akustik Alçýpan Vidasý (SN)
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Cleaneo sivri uçlu
vida SN 3,5 30
3503
Birim Fiyat
18,40 €
Paketleme
Açýklama
1000 ad/paket
Mercimek Baþlý Vida (MB)
Ürün No.
Birim Fiyat
Paketleme
Mercimek baþlý vida MB
4,2x13
170747
10 TL/paket
1000 ad/paket
Açýklama
Alçýpan sistemlerinde,
metal konstrüksiyon ve
baðlantý elemanlarýnýn
birbirine baðlanmasýnda
kullanýlan vidadýr.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Malzemeler, Ankara ve İzmit fabrika sahası kamyon üstü teslim olup, nakliye ücreti alıcıya aittir.
Stokta olmayan ürünler için teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren 4 hafta içindedir.
Sipariş tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz alınır.
50
Knauf Danışma Hattı: 444 YAPI (444 92 74) E-mail: [email protected]
Knauf Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. No: 16, 06800 Bilkent/Çankaya Ankara Tel (+90 312) 297 01 00 Fax (+90 312) 266 45 06 Web: www.knauf.com.tr
Yürürlüğe giriş tarihi: 09 Temmuz 2014
Ürün Açýklamasý
Dübel
Çelik Dübel (M6 x 50)
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Birim Fiyat
Açýklama
Çelik Dübel M6x50
500 Adet/Kutu
148399
77,50 TL/kutu
Aský çubuklarýnýn betonarme tavana
monte edilmesinde kullanýlýr.
Sismik Dübel (M6 x 25)
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Birim Fiyat
Açýklama
Sismik Çelik Dübel
M6x25
100 Adet/Kutu
99223
22,00 €/Kutu
Askı sisteminin betonarme
döşemeye sabitlenmesinde
kullanılan sismik özellikli dübeldir.
Plastik Dübel (M8)
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Plastik Dübel M8
1000 Adet/Kutu
60456
Birim Fiyat
14,75 TL/kutu
Açýklama
DC, DU ve TU profillerin zemine ve
duvara tespit edilmesinde kullanýlýr.
Gazbeton Dübeli
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Birim Fiyat
Gazbeton Dübeli M8
500 Adet/Kutu
149526
60,00 TL/kutu
Açýklama
Duvar giydirme sistemlerinde
Alçýpanýn gazbeton yüzeylere
tesbit edilmesinde kullanýlýr.
Yürürlüğe giriş tarihi: 11 Haziran 2014
Boþluklu Dübel
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Birim Fiyat
Boþluklu Dübel M8
500 Adet/Kutu
149778
22,50 TL/kutu
Açýklama
Duvar giydirme sistemlerinde
agraflarýn tuðla, briket vb. yüzeylere
tesbit edilmesinde kullanýlýr.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Malzemeler, Ankara ve İzmit fabrika sahası kamyon üstü teslim olup, nakliye ücreti alıcıya aittir.
Stokta olmayan ürünler için teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren 4 hafta içindedir.
Sipariş tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz alınır.
Knauf Danışma Hattı: 444 YAPI (444 92 74) E-mail: [email protected]
Knauf Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. No: 16, 06800 Bilkent/Çankaya Ankara Tel (+90 312) 297 01 00 Fax (+90 312) 266 45 06 Web: www.knauf.com.tr
51
Dübel
Driva TP12 Alçýpan Dübeli
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Driva TP12
Alçýpan Dübeli
100 Adet/Kutu
159752
Birim Fiyat
Açýklama
27,00 € /kutu Alçýpan'a resim, klima, dolap,
radyatör vb. aðýrlýklarý asmak için
kullanýlýr. Tavanda 6,5 kg, duvarda
18 kg. yük taþýma kapasitesi vardýr.
Driva Plus TP12 Alçýpan Dübeli
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Driva Plus TP12
Alçýpan Dübeli
100 Adet/Kutu
149776
Birim Fiyat
Açýklama
54,00 €/kutu Alçýpan'a klima, dolap, radyatör,
ankastre vb. aðýrlýklarý asmak için
kullanýlýr. Tavanda 12 kg, duvarda
28 kg. yük taþýma kapasitesi vardýr.
Alçýpan Dübeli (CC)
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Birim Fiyat
Alçýpan Dübeli (CC)
100 Adet/Kutu
186080
50,00 €/kutu
Açýklama
Birden çok kat Alçýpan üzerine
klima,dolap,radyatör,ankastre
vb.aðýrlýklarý asmak için kullanýlan
çelik dübeldir.
Kanatlý Alçýpan Dübeli
Ürün No.
Kanatlý Alçýpan
Dübeli N:3
500 Adet/Kutu
149777
Birim Fiyat
Açýklama
22,50 TL/kutu Alçýpana resim vb. hafif
aðýrlýklarýn asýlmasýnda
kullanýlýr.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Malzemeler, Ankara ve İzmit fabrika sahası kamyon üstü teslim olup, nakliye ücreti alıcıya aittir.
Stokta olmayan ürünler için teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren 4 hafta içindedir.
Sipariş tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz alınır.
52
Knauf Danışma Hattı: 444 YAPI (444 92 74) E-mail: [email protected]
Knauf Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. No: 16, 06800 Bilkent/Çankaya Ankara Tel (+90 312) 297 01 00 Fax (+90 312) 266 45 06 Web: www.knauf.com.tr
Yürürlüğe giriş tarihi: 28 Şubat 2014
Ürün Açýklamasý
Bant
File Derz Bandý
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Birim Fiyat
Paketleme
Derz Bandý
90 m/Adet
147297
6,81 TL/ad
24 Adet / Koli
Kurt Kaðýt Derz Bandý
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Kurt Kaðýt Derz Bandý 99382
75 m/adet
Birim Fiyat
13,20 €/adet
Açýklama
Mukavemeti yüksek olan kaðýt
derz bandýdýr. Neme maruz
kaldýðýnda genleþme göstermez.
Önceden oluþturulmuþ oluk
sayesinde iç köþelerde kolaylýkla
kullanýlýr.
Yürürlüğe giriş tarihi: 28 Şubat 2014
Ýzobant
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Birim Fiyat
Paketleme
Ýzobant 5 cm Siyah
25 m/Adet
140191
9,75 TL/ad
24 Adet / Koli
Ýzobant 7,5 cm Siyah 140193
25 m/Adet
13,75 TL/ad
16 Adet / Koli
Ýzobant 10 cm Siyah 146971
25 m/Adet
21,56 TL/ad
12 Adet / Koli
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Malzemeler, Ankara ve İzmit fabrika sahası kamyon üstü teslim olup, nakliye ücreti alıcıya aittir.
Stokta olmayan ürünler için teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren 4 hafta içindedir.
Sipariş tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz alınır.
Knauf Danışma Hattı: 444 YAPI (444 92 74) E-mail: [email protected]
Knauf Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. No: 16, 06800 Bilkent/Çankaya Ankara Tel (+90 312) 297 01 00 Fax (+90 312) 266 45 06 Web: www.knauf.com.tr
53
Bant
Aquapanel ® Derz Bandý
Ürün Açýklamasý
Ürün No.
Birim Fiyat
Paketleme
Açýklama
Aquapanel Derz Bandý
10 cm
50 m/Adet
429471
9,50 €/ad
12 Adet / Koli
Alkali etkilere karþý dayanýklý bir
cam elyaftýr. Dýþ cephede derz
donatýsý olarak kullanýlýr.
®
Fireboard Derz Bandý
Ürün Açýklamasý
Fireboard Derz Bandý
25 m-Adet
Ürün No.
Birim Fiyat
Paketleme
3698
1,25 €/ad
40 ad / Koli
Açýklama
Kenar Ayýrýcý Bant
Ürün Açýklamasý
Kenar (birleþim noktalarý)
ayýrýcý bant
65 mm
Ürün No.
Birim Fiyat
Paketleme
57871
11,46 €/rulo
Rulo
Açýklama
Brio Kendinden Yapýþkanlý Su Yalýtým Bandý
Ürün No.
Birim Fiyat
Brio Kendinden
Yapýþkanlý Kenar
Yalýtým Bandý
20cm (15 m-Rolu)
10068
30,00 €/ad
Paketleme
Açýklama
Zemin/tavan geçiþlerinde
su izolasyonu
saðlar.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Malzemeler, Ankara ve İzmit fabrika sahası kamyon üstü teslim olup, nakliye ücreti alıcıya aittir.
Stokta olmayan ürünler için teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren 4 hafta içindedir.
Sipariş tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz alınır.
54
Knauf Danışma Hattı: 444 YAPI (444 92 74) E-mail: [email protected]
Knauf Merkez: Üniversiteler Mah. 1598. Cad. No: 16, 06800 Bilkent/Çankaya Ankara Tel (+90 312) 297 01 00 Fax (+90 312) 266 45 06 Web: www.knauf.com.tr
Yürürlüğe giriş tarihi: 21 Aralık 2012
Ürün Açýklamasý
Download

Vida - Dübel - Bant (47-54).ai