De topol Ge el Diş Heki liği Kli iği de görev yap aktadır.
. 5.
5 İsta bul’da doğ uştur
yılı da Beşiktaş Atatürk
Anadolu Lisesi’ i bitir iş İsta bul Ü iversitesi Diş Heki liği
Fakültesi de
yılı da ezu ol uştur.
Deneyimleri
2002 –
İ.Ü Diş Heki liği Ortodo ti A.B.D.
2005 – 2006 Askerlik Hizmeti (Yedek Subay)
2006 – 2010 Özel Muayenehane
2010 – 2011 Özel Hastane
2012 – 2015 Özel bir Üniversite Hastanesi
444 97 37
dentopol.com
[email protected]
Bağdat Cad. No:
7 Maltepe, İsta bul
Download

De topol Ge el Diş Heki liği Kli iği de görev yap aktadır