T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI OMÜ VAKIF BURSU BAŞVURU FORMU
KİMLİK BİLGİLERİ
TC KİMLİK NUMARASI
ADI SOYADI
ÖĞRENCİ NO
DOĞUM TARİHİ (yyyy)
19….
OKUL BİLGİLERİ
ÜNİVERSİTENİN ADI
FAKÜLTE,YÜKSEKOKUL veya
ENSTİTÜ ADI
Doktora
Master
BÖLÜM ADI
GİRİŞ PUANI / TÜRÜ
(*)
OKULA GİRİŞ YILI (yyyy)
Hz.
SINIFI
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
5.Sınıf
BAŞARISIZ DERS SAYISI
1
2
3
BU BÖLÜMDE HAZIRLIK OKUYUP
OKUMADIĞI
Evet
Hayır
KAYIT DONDURUP
DONDURMADIĞI, İZİN ALIP
Bir Yıl
İki Yıl
3 Yıl
AİLE BİLGİLERİ
BABA MESLEĞİ
GELİRİ
ANNE MESLEĞİ
GELİRİ
OKUYAN KARDEŞ SAYISI
Ortaöğretim
AİLE ÜZERİNE KAYITLI
KONUT/ARAÇ SAYISI
/
Lise
Üniversite
YILLIK MTV MİKTARI
ADRES BİLGİLERİ
AİLESİNİN ADRESİ
ADRES İLİ/İLÇESİ
ULAŞILABİLECEK TELEFON
NUMARASI


Banka Hesap Numarası değerlendirme sonrasında öğrenciden istenecektir.
Başarısız ders sayısı birden fazla olan öğrenciler başvuru yapamaz.
6. Sınıf
T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI VAKIF BURSU BAŞVURU İLANI
BAŞVURU TARİHLERİ
Son Başvuru Tarihi : 14 Kasım 2014
Başvuru Birimleri : Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri
OMÜ VAKFI YÖNETMELİĞİ
1 – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı bursu, Ondokuz Mayıs Ün iversitesi Önlisans, Lisans ve
Lisansüstü öğrencilerini kapsar.
2 – Bursu alacak öğrenci sayısını ve burs miktarını Vakıf Yönetim Kurulu belirler.
3 – Vakıf Bursu alabilmek için burs başvurusunda bulunan öğr encide; ‘ başka bir yerden burs
almamak, tek dersten fazla bütünleme dersi bulunmamak, disiplin cezası almamak ’ şartları aranır.
Burs talebinde bulunacak 1.sınıf öğrencileri, 1.dönem sonunda, Rektörlükçe yapılan
incelemeler sonunda ve burs yönetmeliğine uygun bulunduğu takdirde 2.dönem başından
itibaren burs almaya hak kazanırlar.
Burs talebinde bulunan Tıp Fakültesi I. sınıf öğrencilerinde, ‘I. Yarıyıl Blok notu ortalamalarının
70 (yetmiş) ve üzeri olması’ koşulu aranır.
4 – Vakıf, belirlediği bursiyer öğrenci sayısını Rektörlüğe bildirir.
5 – Rektörlük, Vakıf Burs Yönetmeliğine göre tespit ettikleri bursiyer adayı öğrencilerin listesini
(öğrencinin ailesinin adresi ve telefonu, öğrencinin ikamet adresi ve varsa telefonu, okulu, sınıfı
ve numarası, banka hesap numarasını belirtir yazılı liste ayrıca disket veya CD de kayıtlı olarak)
eğitim-öğrenim dönemi başında Vakıf Başkanlığına bildirir.
6 – Vakıf Bursu, toplam 8 (sekiz) ay süreyle, aylık olarak ödenir.
7 – Burs ödemesi, bursu alacak öğrencinin adına kayıtlı banka hesabına yapılır.
8 – Burs çıktığı halde burs almak için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat
etmeyen öğrencilerin bursu, o dönem verilen ilk burs taksidi tarihinden itibaren 30’uncu günün
sonunda iptal edilir.
9 – Vakıf Başkanlığı bir önceki dönemden burs alan öğrenci listesini, Vakıf bursu alabilmek içi n
gerekli olan (başka bir yerden burs almamak, disiplin cezası almamak, tek dersten fazla
bütünleme dersi bulunmamak) şartlarının incelenmesi ve burs almaya devam etmesi için
Rektörlüğe gönderir. Rektörlük incelemesi sonucunda bursu almaya hak eden öğrenci lerin bursu
yenilenir. Vakıf Başkanlığınca tespit edilen adet göz önüne alınarak, Üniversiteden mezun olarak
veya başka nedenlerle açılan bursiyer adetine göre, Rektörlükçe burs yönetmeliği şartlarına uyan
yeni bursiyerler belirlenir.
10 – Rektörlükçe gelen talep üzerine, öğrencilerin imkanlar nispetinde harç kredileri Vakıf
tarafından karşılanır.
11- Vakıf Yönetim Kurulu, gerektiğinde Rektörlükçe istenilen ek bursiyer talebini
değerlendirerek, burs verebilir.
12– Ondokuz Mayıs Üniversitesinin öğrencilerind en herhangi bir sebeple disiplin cezası alan
öğrenciye Vakıf bursu verilmeyecektir. Öğrenci Vakıf bursu aldığı dönem içerisinde disiplin
cezası almışsa Vakıf bursu iptal edilecektir
Download

2014-2015 öğretim yılında üniversite burs kontenjanlarının