BÜBAP YÖNETİM ŞEMASI
Prof.Dr. Gıyasettin BAYDAŞ
Bingöl Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr.Ekrem ATALAN
Rektör Yardımcısı
BAP Komisyonu Başkanı
Prof.Dr. Tekin ŞAHİN
Sağlık Bil.Ens.Md.
Üye
Prof.Dr. Mehmet AYÇİÇEK
Tarla Bitkileri Bölüm Bşk.
Üye
Doç.Dr. Yaşar BAŞ
Sosyal Bilimler Enstitü Md.
Üye
Prof.Dr. Kazım PIHTILI
Mimarlık Bölüm Bşk.
Üye
Doç.Dr. Hayati YÜKSEL
Sağlık Hiz.MYO Müdürü
Üye
Doç.Dr.Ramazan SOLMAZ
Enformatik Bölüm Bşk.
Üye
Yrd.Doç.Dr. Cihat YAŞAROĞLU
Psikoloji Bölüm Bşk.
Üye
Doç.Dr. İ.Yasin ERDOĞAN
Fen Bilimleri Enstitü Md.
Üye
Doç.Dr. Mustafa KOYUN
BÜBAP Koordinatörü
Raportör
Doç.Dr. Mustafa
KOYUN
Koordinatör
Yıldız YOLCU
Şef
Pınar AKÇALI
Bilg.İşl.
Taşınır Kayıt Kontrol
Birimi
Tahakkuk Birimi
Satınalma Birimi
Proje Takip Biriimi
Proje Harcamaları
Birimi
Download

bübap yönetim şeması - Bingöl Üniversitesi