Kalite Poli kası
Türkiye’ nin gelişen ve büyüyen illeri arasında sanayisiyle, tarihiyle ve gastronomisiyle
yer alan Gaziantep’imizin “Marka Şehir” olarak bilinirliğini sağlama vizyonu ile
çalışmalarını sürdüren idaremizin, Gaziantep’te yaşayan vatandaşlarımızın mahalli ve
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılarken, onlara mutluluk, huzur ve güven veren,
modern bir kentte yaşam sunmak amacı ile;
Belediyemizin kurumsallaşmasını sağlayarak, sunduğumuz tüm hizmetlerde, katılımcı,
şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, kişisel insiyatif kullanımından
ziyade mevzuat hükümlerinin uygulanmasının sürdürülebilirliğini sağlamak.
Tarafımızdan yapılmakta olan bütün proje faaliyetlerin, hedeenen kapsam ve
kalitede, bütçe sınırları içerisinde, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak
yapılmasını sağlamak,
Kalite yönetim sistemini mevzuat hükümleri ile vatandaş ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda sürekli iyileştirmek,
Tüm çalışanlarımızda kalite bilinci oluşturmak,
Fatma ŞAHİN
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
64724011.FR.02/R.00/1.1
Download

Fatma ŞAHİN - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi