T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI
25.11.2015
261
01-07
Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Prof. Dr. Reşat SELBAŞ başkanlığında aşağıdaki
gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.
KARARLAR:
01- Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencilerine Teknik Gezi
Düzenlenmesi.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 13.11.2015 tarihli ve 67859904903.5/216 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
öğrencilerinin 10-13 Aralık 2015 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek olan Bursa 13.
Uluslararası Elektrik-Elektronik ve Makine Otomasyonu Fuarına Doç. Dr. Abdülkadir
ÇAKIR’ın sorumluluğunda 11 Aralık 2015 tarihinde Cuma günü teknik gezi düzenlenmesine,
aşağıda isimleri belirtilen 32 (otuziki) öğrencinin izinli sayılmalarının uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.
GEZİYE KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ
İSMAİL ÇAL
ERKAN YILDIZ
HAKAN MELİKOĞLU
SELAHATTİN TÜRKER
DOVLET DURBAYEV
SELİN AYDIN
DERVİŞ KOÇ
MUSTAFA BAYRAM
ALİCAN ÖZÇELİK
AYGÜN İŞLER
ÇAGRI KARAKAŞ
MUSTAFA DEVECİ
EZGİ KARAGÖZ
EMİN ALİ ORHAN
ERHAN KURTTEKİN
SAMET ÖZKÖK
BURAK YÜN
SAMET GÖK
HAMDİN BAĞÇECİ
ONUR KURT
SİNEM YEGİN
LATİF KARACA
SULAMAN YOUSAF
VİLDAN ER
GÖKSEL FATİH SEYHAN
ENSAR EFENDİ CELEPCİ
ŞAHİN DANIŞAN
ÇAĞATAY ÇOKAN
MAHMUT KOCATÜRK
ZAFER KIRDAŞ
MERYEM SEDA ÖCAL
CANER SOYDAN
02- İmalat Mühendisliği Bölümü 1222703006 Numaralı Öğrenci Ümit ÇEVİK’in
Transkriptinden MAT-128 Matematik II Dersi ile MFE-202 Mühendislik Matematiği II
Dersinin Kaldırılması .
İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 19.11.2015 tarihli ve 10152357-104.04/162
sayılı yazısı görüşüldü.
İmalat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden 1222703006 numaralı Ümit ÇEVİK’in not
yükseltmek amacıyla almış olduğu MAT-128 Matematik II dersi ile MFE-202 Mühendislik
Matematiği II dersinin eski hali öğrencinin transkriptinde gözüktüğünden bu derslerin eski
hallerinin transkriptinden kaldırılmasının uygunluğuna ve öğrenci bilgi sistemine işlenmesine oy
birliği ile karar verildi.
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
03- Doç.Dr.Tuncay AYDOĞAN’ın Görevlendirmesindeki Yolluk – Yevmiye,
Konaklama ve Katılım Ücretinin Ödeme Değişikliği.
Doç.Dr.Tuncay AYDOĞAN’ın 23.11.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Tuncay AYDOĞAN’ın, 09.09.2015
tarihli ve 251/03 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu’nca alınan karar gereği Kemer/Antalya’da
düzenlenen ICCESEN-2015 konferansında “Performance Analysis of CoS of Bridged WorldFIP
and ATM Networks for Real Time Communication” isimli bildiriyi sunmak üzere 15-18 Ekim
2015 tarihleri arasında 4 (dört) gün süreyle Yolluk – Yevmiye, konaklama ve katılım ücretinin
(500 EURO) Fakültemiz bütçesinden karşılanmak üzere görevlendirilmiştir. Ancak Fakültemizin
yılsonu bütçesi yetersizliği nedeniyle Yolluk – Yevmiye, konaklama ve katılım ücretinin (500
EURO) SDÜ-1137 nolu performans bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.
04- Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencileri 1022706035 Numaralı
Burak COŞKUN ve 1112705016 Numaralı Pelin KARAER’in Mezuniyetlerinin
Onaylanması.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.11.2015 tarihli ve 67859904302.15/217 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Güz
Yarıyılında mezun durumuna gelen öğrencileri 1022706035 numaralı Burak COŞKUN ve
1112705016 numaralı Pelin KARAER’in Süleyman Demirel Üniversitesi, Ön Lisans ve Lisans
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince
mezuniyetlerinin onaylanması konulu teklifin uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına
arzına oybirliği ile karar verildi.
05- Doç. Dr. Hakan ÇALIŞ’ın İş Yeri Eğitimi Denetleme Tarihinin Değiştirilmesi.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.11.2015 tarihli ve 67859904771 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde
öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Doç. Dr. Hakan ÇALIŞ’ın ‘’SDÜ Teknoloji Fakültesi
İşyeri Eğitimi Yönergesi’’ hükümleri gereğince işyeri eğitimi alacak öğrencileri yerinde
denetlemek amacıyla 14.10.2015 tarihli ve 255/07 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
yapılan görevlendirilmesinin şahsi işleri nedeniyle 26-29 Kasım 2015 tarihindeki işleri eğitimini
03-06 Aralık 2015 tarihlerinde, 24-27 Aralık 2015 tarihindeki işyeri eğitimini 07-10 Ocak 2016
tarihinde yapmak üzere konaklama ücreti, yolluk ve yevmiye ücretlerinin Fakülte Bütçesinden
karşılanarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 39. maddesi uyarınca yapılan
görevlendirmesinin değiştirilmesi konulu teklifin uygunluğuna ve konunun Rektörlük Makamına
arzına oybirliği ile karar verildi.
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
06- İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencisi 1412707045 Numaralı Murat
ÇANKURT’un Ders Muafiyetinin İptal Edilmesi.
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 25.11.2015 tarihli ve 50293278.302-129 sayılı
yazısının incelenmesi sonucunda; İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi 1412707045 numaralı
Murat ÇANKURT’un 18.11.2015 tarihli ve 260/06 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile
muaf olduğu “INM-101 Teknik Resim” dersinin muafiyetinin iptal edilmesi ile ilgili vermiş
olduğu dilekçesinin uygunluğuna ve “INM-101 Teknik Resim” dersini tekrar almasına, konunun
öğrenci bilgi sistemine işlenmesine oy birliği ile karar verildi.
07- Prof. Dr. Reşat SELBAŞ, Prof. Dr. Adnan ÇALIK ve Uzm. Dr. M.Ziya
YAKUT’un Genova/İTALYA University of Genova’da Düzenlenecek Olan Erasmus
Programı Kapsamında Yurtdışı Görevlendirilmeleri.
İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 25.11.2015 tarihli ve 10152357-903.07.02/163
sayılı, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 25.11.2015 tarihli ve 82585730903.7/218 sayılı, Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 25.11.2015 tarihli ve
18000826-903.07/71 sayılı yazılarının incelenmesi sonucunda; Prof. Dr. Reşat SELBAŞ, Prof.
Dr. Adnan ÇALIK ve Uzm. Dr. M.Ziya YAKUT’un Genova/İTALYA University of Genova’da
düzenlenecek olan Erasmus programı kapsamında ikili anlaşmalar yapmak, uluslararası ortaklı
projeler yapmak, mevcut atölye ve laboratuvar imkânlarını kullanmak amacı ile yolluk (uçakotobüs), yevmiye ve konaklama ücreti fakülte bütçesinden karşılanmak üzere 09-13 Aralık 2015
tarihleri arası 5 (beş) gün süre ile görevlendirilmeleri konulu teklifin uygunluğuna ve konunun
Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Reşat SELBAŞ
Dekan V.
Prof. Dr. Abdullah ÖZSOY
Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Ali Kemal YAKUT
Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Arzu ŞENCAN ŞAHİN
Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Tuncay AYDOĞAN
Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Melek USAL
Doçent Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Tuna GÖKSU
Yardımcı Doçent Temsilcisi
Emine EKİNCİ
Fakülte Sekreteri
(Raportör)
Download

Fakülte Yönetim Kurulu Kararları Toplantı No