SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. (TÜRKİYE) YAYINIDIR.
YIL: 2015 I SAYI: 27
SY.1 R3 (01.01.2011)
İletişim Sahada / 2-8
Securitas Engelsiz Hayatı
Destekliyor / 18 -19
8/16 Paylaşım Ödülü / 31
yayınıdır.
1
İletişim Sahada
“Securitas’ın sunduğu hizmetleri ‘disiplinli, kurumsal ve profesyonel’ olarak
tanımlayabiliriz”
Limak Port olarak 1 milyon metrekareye yakın bir
alanın güvenliğini sağlayabilmek için alanında profesyonel ve kurumsal bir güvenlik firması ihtiyacından
yola çıkarak Securitas ile tanıştık. Securitas’ı, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren ve entegre güvenlik
çözümleri sunan kurumsal bir firma olması, güvenlik
ihtiyacımıza yönelik İnsan Kaynakları konularında
yükümüzü hafifletecek olması nedeniyle tercih ettik.
Mehmet Ünlü
LimakPort İskenderun
Mali ve İdari İşler Direktörü
Securitas’ın teknoloji ve bilgiyi, hizmetlerine entegre
etmesinin de sağladığı avantajlarla Limanımızdaki
güvenlik ihtiyacını karşıladığını düşünüyoruz. Uluslararası kalite ve deneyimlerini, yerellikle birleştirmesi,
kurumsal çalışma prensipleri ve profesyonel bakış
açısı Securitas’ın sektördeki diğer firmalardan farklılaşmasını sağlıyor. Securitas’ın sunduğu hizmetleri
‘disiplinli, kurumsal ve profesyonel’ olarak tanımlayabiliriz.
Çukurova Ziyaretinin İkinci Adımı: Gaziantep
Bu sayımızda Çukurova Bölge Müdürlüğümüze bağlı Gaziantep ilimizde yaptığımız ziyaretlerimizi sizlerle
paylaşıyoruz.
Yazı: Elif Koca
Gaziantep ziyaretimizin ilk durağı uzun senelerdir hizmet
verdiğimi Tiryaki Agro oluyor. Bize ziyaretimiz sırasında
Çukurova Bölge Müdürü Cenk Bakırtel, Şube Müdür Emre
Özdemir ve Şube Şefi Adem Kıvcı eşlik ediyor. Projede bizi
Birim Şefi ve aynı zamanda Günün Kahramanı Abdullah
Güneş karşılıyor. Proje ziyaretimizde Tiryaki Agro İdari İşler
Müdürü Mehmet Delibaş ile görüşüyoruz, kendisi ile fıstık
üretimi, faaliyet alanlarına göre pazardaki yerleri ne dair
sohbet ediyoruz. Ardından Birim Şefimiz bizleri fıstıkların ayrıştığı, temizlenip paketlenmeye hazır hale geldiği
bölüme götürüyor. Hijyen açısından gerekli önlemleri alıp
içeriyi geziyoruz. Ceplerimize biraz fıstık doldurup fabrikadaki görev noktalarını ziyaret ediyoruz. Güvenlik ekibimizle
sohbetler ediyor, çalışan portalı ve 8/16 Haber için fotoğraflar çekiliyoruz.
Aynı gün hep birlikte Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği geçiyoruz. Gaziantep şehir merkezinde
bulunan bina oldukça hareketli, burada Suriye’den gelen
mültecilere yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. Mültecilere
burada eğitimler veriliyor, gerekli bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılıyor. 5 kattan oluşan derneğin her katında
farklı bir etkinlik söz konusu. Her kattı ziyaret ediyoruz,
güvenlik görevlilerimizle sohbetler edip, fotoğraflar çekiliyoruz. Projede yeni başlayan güvenlik görevlilerimiz de
var, uzun zamandır Securitas ailesinin bir üyesi olan da.
Yenilere hemen 8/16 Haber’den bahsediyoruz, çalışan
portalını hepsi biliyor zaten. Fotoğraf çekimlerinin ve keyifli
sohbetin ardından güvenlik görevlilerimizle vedalaşıyor ve
projeden ayırılıyoruz.
Gaziantep seyahatimizi burada tamamlıyor ve bir sonraki
sayıda devam edebilmeyi umuyoruz. İletişim Müdürlüğü
olarak ziyaretimiz sırasında bizlerle ilgilenen, bizi ağırlayan
tüm projelerimize, sıcak karşılama ve ağırlamaları için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda da Çukurova Bölge Müdürü Cenk Bakırtel’e, Şube Müdür Emre Özdemir’e ve Şube
Şefi Adem Kıvcı’ya da bize eşlik ettikleri ve en iyi şekilde
ev sahipliği yaptıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Securitas Türkiye Güncel Operasyon Haritası
MARMARA
AVRUPA
1.457
KUZEY
MARMARA
MARMARA
ANADOLU
1.664
KARADENİZ
465
1.596
GÜNEY
MARMARA
458
İÇ ANADOLU
1.554
EGE
1.265
AKDENİZ
1.618
Kaynak: Proje ve Risk Koordinatörlüğü
2
ÇUKUROVA
923
İletişim Sahada
#iletisimsahada
Sığınmacılar Derneği
Tiryaki Agro
3
İletişim Sahada
Yeniden Karadeniz’deyiz
Bu sayımızda Karadeniz Bölge Müdürlüğümüze yaptığımız ziyareti sizlerle paylaşıyoruz.
Ziyaretimize Samsun’un popüler mekanı olan Bulvar
AVM ile başlıyoruz. Bize, Şube Müdürü Aziz Köse ve
Proje ve Risk Uzmanı Hande Erol eşlik ediyor. Projede
bizi güvenlik ekibimiz karşılıyor. Aynı zamanda iş ortağı
temsilcimiz Bulvar AVM Pazarlama Müdürü Leyla Ege Alan
ve Muhasebe Sorumlusu Neslihan Öncel ile görüşüyor ve
sohbet etme fırsatı buluyoruz. Görev noktalarını dolaşarak
ekibimiz ile tanışma ve sohbet etme fırsatımız da oluyor.
Bize Proje Amiri Kadir Saraç eşlik ediyor.
Ardından British American Tobacco (BAT) projesini ziyaret
ediyoruz. Oldukça büyük bir alana kurulu olan projemizde
ekibimizle görüşüyor, sohbet etme fırsatı buluyor ve bolca
fotoğraf çekiyoruz. Aynı zamanda iş ortağı temsilcimiz, BAT
İdari İşler Müdürü Kubilay Bey ile görüşüyoruz. Kubilay Bey
bize tesisi gezdiriyor.
Bir sonraki durağımız ise mağazalarımız oluyor. 5M Migros,
Decathlon, H&M ve Zara’yı ziyaret ediyoruz. Vardiyada
olan ekibimiz bizi oldukça güler yüzlü karşılıyor.
Ziyaretlerimizi Eti Bakır ve Cengiz Enerji projelerini ziyaret
ederek tamamlıyoruz. Eti Bakır’da Proje Amiri Hüseyin
Demirer bize eşlik ediyor.
İletişim Müdürlüğü olarak ziyaretimiz sırasında bizlerle
ilgilenen, bizi ağırlayan tüm projelerimize, sıcak karşılama
ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda
Şube Müdürü Aziz Köse ve Proje Risk Uzmanı Hande Erol’a
da bize eşlik ettikleri ve en iyi şekilde ev sahipliği yaptıkları
için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Eti Bakır
4
İletişim Sahada
#iletisimsahada
British American Tobacco (BAT)
5
İletişim Sahada
#iletisimsahada
Bulvar AVM
H&M
Decathlon
Samsun 5 M Migros
Cengiz Enerji
Zara
Desteklerinden dolayı Kalite ve Risk Koordinatör Yardımcısı Volkan Aksu’ya teşekkür ederiz.
6
İletişim Sahada - Çat Kapı Proje Ziyaretleri
#catkapi
Coca Cola Etimesgut
Coca Cola Fabrika
7
Çalışan Köşesi
Değerli Securitas Çalışanları;
3 Aralık “Dünya Engelliler Günü” olması nedeniyle, bu sayımızda yasal olarak engelli olan ve bakmakla yükümlü olduğumuz yakınlarımıza tanınan “Engelli İndirimi”
hakkında soru cevap şeklinde bilgi paylaşacağız.
Engelli İndirimi nedir?
Engelli İndirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve
üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına girecekleri
derecelere göre belirlenen miktarda vergi indirimi uygulanmasıdır. Bir başka deyişle çalışanların ücretlerinden
kesilecek vergi tutarlarının engelli oranlarına göre indirime
tabi tutulması demektir. Bir anlamda çalışanların bakmakla
yükümlü olduğu kişilerin engelli olması durumunda (En
az %40) engelli oranına göre kendisinden kesilen vergiye
indirim uygulaması diyebiliriz.
Konu 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Madde 31-(Değişik:9/4/2003-4842/3 md.) de düzenlenmiştir.
Sağlık kurulu raporu iki türden oluşmaktadır.
1. Sürekli Rapor: Bu tür raporlarda yenileme işlemi
gerekmemektedir
2. Süreli Rapor: Bu tür raporlarda ise, yenileme
yapılacak kontrol zamanı mutlaka belirtilmektedir.
“Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan
hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî
% 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engellilik dereceleri itibariyle
belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının Vergi Matrahından indirilir.”ifadeleri ile yasal olarak tanımlanmıştır.
Rapor ile birlikte Şube Müdürlüğünüze başvurarak Engellilik İndiriminden faydalanabilirsiniz.
Yukarıda bahsedilen indirim doğrudan çalışanın kendisi
için (Hizmet Erbabı) geçerli iken 1999 yılında yürürlüğe
giren bir tebliğ ile çalışanların bakmakla yükümlü olduğu
kişiler de bu kapsama dahil edilmiştir. Ancak bakmakla
yükümlü kişiler, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına
göre anne, baba, eş ve çocuk’tan ibarettir.
%60 tan fazlasını kaybetmiş kişiler (İkinci derece engelliler) için 440 TL,
Engellilik İndiriminden Nasıl Faydalanabiliriz?
Engellilik indiriminden yararlanmak isteyenler bir dilekçeye aşağıda belirtilen belgeleri de ekleyerek Vergi Dairesi
Başkanlığı olan yerlerde ilgili Grup Müdürlüğü’ne, diğer
illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi
Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer
ilçelerde de Mal Müdürlüğüne başvurmalıdırlar.
a. Securitas çalışanının işyerinden alacağı belge/yazı.
b. İlgili yazıyı Şube Müdürlüğü’nüzden talep edebilirsiniz. Çalışan kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu
kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi
c. Çalışan kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişinin 3’er adet vesikalık fotoğrafı
d. Müstehaklık Belgesi: Engelli kişiye bakmakla
yükümlü olduğunu gösterir belgedir.
8
Bu belgelerle birlikte Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvuru yapılacak, sonrasında Vergi Dairesi tarafından yetkili
sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınmak üzere sevk
işlemi yapılacaktır. Yetkili sağlık kuruluşunca verilecek
raporlar ilgili müdürlüklerce Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığı’nda oluşturulan Merkez Sağlık Kuruluna
gönderilecektir. Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları
tarafından düzenlenen raporları inceleyerek, başvuru
sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişinin çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğine karar verecektir.
Çalışma gücünün;
%80 den fazlasını kaybetmiş kişiler (Birinci derece engelliler) için 880 TL,
%40 tan fazlasını kaybetmiş kişiler (Üçüncü derece engelliler) için 200 TL dir.
Söz konusu tutarlar vergi matrahından indirilir. Bir başka
deyiş bu tutarlara vergi uygulanmayacağı için bu tutarlara
ilişkin kesilmesi gereken vergi kesilmemiş olur.
Örnek: Bakmakla yükümlü yakını (%60 tan fazlasını
kaybetmiş) bulunan bir çalışanımızın vergi matrahı 1600
olsun bu kişinin kesilecek vergi tutarı (%15 oranındaki)
240 tl iken 440 Tl vergi indirimi sayesinde 1600-440=
1260 Tl ye %15 vergi uygulanır ve kesilen vergi tutarı
174 Tl olur.Bu sayede 66 Tl vergi avantajı sağlar.
Çalışan Köşesi
Engellilik indirimi haricinde emeklilik hakkı vergi
avantajı gibi 1. Dereceden yakınlara indirimin
sağlandığı başka konular da var mıdır?
a)Gümrük Vergisinde Sağlanan Vergi Avantajları
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında çalışan özürlü kişi, ikametini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmesi
halinde özel tertibatlı aracı ithalat vergilerinden muaf
olarak ithal edebilecektir.
b)Özel Tüketim Vergisinde Sağlanan Vergi
Avantajları
Özel Tüketim Vergisi Kanununda, özür durumuna göre
tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) %90
ve daha fazla olan özürlülerin bazı taşıt araçlarını “özel
tertibat veya mekanik ilave yaptırılması şartı” olmaksızın
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden satın alabilmelerine imkân sağlanmıştır.
c)Motorlu Taşıtlar Vergisinde Sağlanan Vergi
Avantajları
Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı
(engellilik derecesi) %90 ve daha fazla olan malul ve
özürlülerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve özürlülerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı
taşıtlar” Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden istisna edilmiştir.
d)Katma Değer Vergisinde Sağlanan Vergi
Avantajları
Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için
özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar
programları, Katma Değer Vergisi’nden istisna edilmiştir.
tilmiş her türlü araç-gereç (örneğin, görme özürlülerin
kullandıkları baston, yazı makinası, kabartma klavye, sesli
kitap; ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez-protez gibi
cihazlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında
kabul edilecektir.
e)Emlak Vergisinde Sağlanan Vergi Avantajları
Özürlülerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması ( kullanım hakkına sahip olunması
hali dahil) halinde, şartları taşıyan özürlülere emlak vergisi
ödememeleri için fırsat tanınmıştır. Kendi üzerlerine kayıtlı
olan evlerinde bizzat oturmasalar dahi emlak vergisi indiriminden faydalanabilmektedirler.
Bu sayımızda sizlerle paylaşacağımız diğer
bir konu da portal’daki kişisel bilgilerinizin
güncellenmesi hakkında:
Bildiğiniz üzere bir süredir hesabınıza yatan maaş tutarları
ve yemek yardımı alan (Sodexo) çalışanlarımızın yüklenen
yemek yardımı tutarları, sms ile sizlere bildiriliyor. Ancak
yaptığımız uygulama bir kısım çalışanlarımıza ulaşmıyor.
Bu nedenle, halen kullanmakta olduğunuz telefon numaranızın portalda kayıtlı olup olmadığını kontrol etmeniz
ve gerekiyorsa güncellemeniz, yapacağımız bildirimlerin
sizlere ulaştırılması açısından önemlidir.
Portalda Ben/Profilim/İletişim Bilgileri adımından GSM
numaranızı kontrol edip güncelleyebilirsiniz.
2015 yılının son günleri de geride kalıyor.2016 yılının
sizlere, sevdiklerinize ve tüm Securitas ailesine sağlık,
mutluluk, huzur ve barış getirmesini dilerim.
Buna göre; münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri,
günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üre-
“Securitas Çalışanlarıdır” felsefesinden hareketle, Güvenlik Sektörünün Lideri olan
Securitas’ın Personel Müdürlüğü, çalışanlarını, çalışma hayatı ile ilgili her konuda
doğru olarak bilgilendirmeyi, yapılan her türlü uygulamayı yasalara uygun olarak
yapmayı ve çalışanları bu yönde aydınlatmayı amaç edinmiştir. Bu sebeple artık tüm
çalışanlarımızın iş ile ilgili sorularını gönderebilecekleri bir elekronik posta adresimiz
var. [email protected] adresine sorularınızı bekliyoruz.
9
Securitas Gururla Sunar
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde Albayrak projesinde görevli
Atilla Hanoğlu ve Emrullah Dinç projede vermiş oldukları hizmet ve
ilettikleri risk bildirimleri nedeniyle Bölge Müdürü Memet Hanlıoğlu
tarafından ödüllendirildiler.
Ege Bölge Müdürlüğü Ikea İzmir Bornova
Mağazası projesinde görevli Şaban Çolak,
müşterinin unuttuğu çantayı bularak teslim
etti. Kendisini dikkati dolayısıyla tebrik eder,
başarılarının devamını dileriz.
Ege Bölge Müdürlüğü 5102 Şube Müdürlüğümüze bağlı Erze
Ambalaj projesinde görevli Muhammed İçen ve Saadettin Sönmez,
projede meydana gelen yangına kısa sürede müdahale etmeleri
ve itfaiye ekiplerini doğru yönlendirmeleri sonucu yangının daha
da büyümesini ve diğer birimlere sıçramasını engellediler. Her iki
personelimiz de, dikkatleri ve özverili çalışmasından dolayı altın ile
ödüllendirildiler.
Ege Bölge Müdürlüğü Ikea İzmir Bornova
Mağazası projesinde görevli Kıymet Ünal,
müşterinin banka Atm’sinde unuttuğu
1.000 TL miktarındaki parayı dikkati
sayesinde fark ederek tutanakla teslim aldı
ve müşteriye ulaştırdı. Kenisini farkındalığı
dolayısıyla tebrik eder, başarılarının
devamını dileriz.
Tan Tekstil’den Securitas’a Teşekkür/ Ege
Bölge Müdürlüğü/Denizli
“Geçen haftalarda Firma olarak çalışanlarımızın
motivasyonunu artırmak adına “Memnuniyet
Anketi” yapmıştık. Değerlendirme kısmını bu hafta
tamamladık. Bu ankette “Güvenlik personelinin
çalışanlarla iletişimi ve çalışanlara karşı davranışları
nasıldır?” şeklinde bir sorumuz vardı. 353 kişinin
katılım yaptığı ankette çalışanların cevap verdiği
bu sorudan %87’lik dilim ile çok iyi ve iyi şeklinde
sonuç aldık. Öncelikle Kurumunuzu ve Sizi
tebrik ediyoruz. Sizi, ziyaretleriniz esnasında da
söylediğim gibi hepsi pırıl pırıl çocuklar ve biz Tan
Tekstil Ailesi olarak kendi çalışanlarımızdan ayrı
tutmuyoruz. Ve aileden sayıyoruz. Hepsini sizin
aracılığınızla tebrik ediyor Kurumunuza, Size ve
Personelinize başarılarınızın devamını diliyorum.”
Gönül Yılmaz / İnsan Kaynakları Müdürü, Tan
Tekstil San. Tic. A.Ş.
Ege Bölge Müdürlüğü/ Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi (Örnek Davranış)
“18 Kasım 2015 tarihinde saat 16.30 civarı çalıştığım şubeye üç genç müşteri geldi. Birinin kolunda siyah büyük bir
çanta vardı. Kart teslimatı için zemin katta beklediler ve işlemleri bittikten sonra çıktılar. Hemen sonrasında arkama
dönüp baktığımda siyah çantanın oturdukları koltukta durduğunu fark ettim. Çantanın ağzı kapalı olduğundan, içi
tam olarak gözükmüyordu. Dışarı çıktığımda gençleri göremedim. Kart hesap numarasından işlemi gerçekleştiren
müşterinin telefonunu arattırdım fakat kapalıydı. Şüphe duymam için yeterince sebebim olduğunu düşündüm.
1. Müşteri kartı alırken telefonla konuşuyordu; şubede olduğunu, işinin bittiğini ve çıkıyorum dediğini duydum fakat
kısa bir zaman sonra bankadan ayrıldıklarında aradığım telefon kapalıydı.
2. Bankanın kapanma saatine çok yakın bir zamandı.
3. Çanta unutulacak kadar küçük bir boyutta değildi.
4. Üç kişi olmalarına rağmen çantayı almak için kısa sürede dönen olmadı.
Öncelikle personeli, çantayı karıştırmamaları için uyardım. Çantayı almak için kimse gelmeyince, 10 dakika geçmeden
155’i aradım. Bu sırada saat 16:40 civarıydı. Polis şubenin hemen boşaltılması gerektiğini ve güvenliğin kapının
dışında kalması gerektiğini söyledi. Yetkiliye alarmı çalmasını önerdim. Şube yedi katlıydı, koşarak herkese haber
verdim ve binanın boşaltılmasını sağladım.
Polis şubeye geldiğinde şüpheli çanta kontrol edildi ve içinden zararlı bir şey çıkmadı. Çantanın sahibine ulaşılarak,
kimlik kontrolü yapıldı ve temiz çıktı.
Bu olay olumlu bir şekilde sonuçlandığı gibi çok büyük riskler içeren olumsuz durumlara da sebebiyet verebilirdi.
Özellikle günümüzde yaşanan terör olaylarından sonra bu olayda almış olduğum tedbirlerin doğru ve yerinde
olduğunu düşünüyorum. Securitas’ın bizlere sunmuş olduğu eğitimler sayesinde, öncelikle can güvenliğinin
sağlanması gerektiğine ve birçok kişinin hayatını riske atan bu olaya yönelik uygun bir davranış biçimi sergilediğime
inanıyorum. Farkındalıklı ve dikkatli davranışım için yöneticilerimiz tarafından tebrik edildim. Başarılarımı destekleyen
ve beni gururlandıran yöneticilerimize çok teşekkür ederim.”
Gülfer Baylav- Türkiye Vakıflar Bankası Güvenlik Görevlisi
10
Securitas Gururla Sunar
Ikea Bornova Projesi - Securitas’a Teşekkür
“15.10.2015 tarihinde Bornova İkea’da cüzdanımı kaybetmiştim.
Cüzdanımı tam olarak teslim aldım. İkea’da çalışan Güvenlik Şefi ve
ekibinize teşekkürlerimi sunarım.” Cemile Akbinar/ Ikea Müşteri
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde Schenker Arkas
Güzeller Depo biriminde yapılan Drill uygulamasında başarılı olan
güvenlik ekibi, iş ortağı tarafından tebrik edildi.
Güney Marmara Bölge Müdürlüğü Bosch projesi bünyesinde
gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları sonucunda İsmail Melih Cansız ve
Demir Demirler teşekkür ve altın ödülünü kazandı.
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde DEKA Proje Amiri
Recep Demirci’ye yüksek performansı nedeniyle takdir belgesi ve
çeyrek altın takdim edildi.
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan BASF
– Gebze Tesisi’nde görevli Recep Kapısız’a başarılı çalışmaları ve
yüksek performansı nedeniyle takdir belgesi ve çeyrek altın hediye
edildi.
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Radisson Blu Otel projesi ekibinden Erdal Sarıtaş’a, başarılı çalışmaları sonucunda çeyrek
altın hediye edildi. Otel Güvenlik Müdürü Tayfun Şener tarafından başarılı görülen Cabbar Özçoban, Erdal Sarıtaş ve Hayrullah Top’a ise kadir
belgeleri verildi.
11
Securitas Gururla Sunar
Farkındalık Ödülleri
Farkındalık Programı kapsamında risk bildirimi yaparak ödül kazanan tüm Securitaslıları tebrik ediyor ve
başarılarının devamını diliyoruz.
12
Çukurova Bölge Müdürlüğü, AB Delegasyon Projesi
Çukurova Bölge Müdürlüğü, BM Ocha Projesi
Çukurova Bölge Müdürlüğü, SGGD Şehit Kamil Projesi
Ege Bölge Müdürlüğü
Ege Bölge Müdürlüğü, Magic Rock Projesi, Ahmet Ünlü ve Aslan Aşir
Ercem
Ege Bölge Müdürlüğü, Ayvalık Doğuş Murat Reis Otel Projesi, Buket
Serpen ve Hakan Keser
Securitas Gururla Sunar
Farkındalık Ödülleri
Farkındalık Programı kapsamında risk bildirimi yaparak ödül kazanan tüm Securitaslıları tebrik ediyor ve
başarılarının devamını diliyoruz.
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Tüprag Altın Madeni Projesi
Ege Bölge Müdürlüğü, Casa Costa Projesi, Ömer Karataş ve Haluk
Dikmen
Ege Bölge Müdürlüğü, Bodrum Garaj Üstü Migros Mağaza Projesi,
Ercan Kütük
Ege Bölge Müdürlüğü, Anık Turizm Sanayi Club Med Otel Projesi,
Berrak Toz ve Aslan Orun
Ege Bölge Müdürlüğü
13
Securitas Gururla Sunar
Farkındalık Ödülleri
Farkındalık Programı kapsamında risk bildirimi yaparak ödül kazanan tüm Securitaslıları tebrik ediyor ve
başarılarının devamını diliyoruz.
Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü, BSH Projesi, Çerkezköy
14
Güney Marmara Bölge Müdürlüğü, Ascendum Makina Projesi,
İsmail Akarsu
Güney Marmara Bölge Müdürlüğü, Borusan Makina Projesi,
Semih Coşkun
Güney Marmara Bölge Müdürlüğü, Bosch Rexroth Projesi,
Umut Girgin
Güney Marmara Bölge Müdürlüğü, Borusan Lojistik Projesi,
Murat Sivaslıoğlu
Securitas Gururla Sunar
Farkındalık Ödülleri
Farkındalık Programı kapsamında risk bildirimi yaparak ödül kazanan tüm Securitaslıları tebrik ediyor ve
başarılarının devamını diliyoruz.
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü, Polin Su Projesi, Dilovası Birimi,
Ercan Işık
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü, Schenker Projesi, Orhanlı Depo
Birimi, Proje Amiri Dursun Kandemir
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü, Arkas Lojistik Projesi, Tavşanlı
Depo Birimi, Proje Amiri Volkan Çavuş
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü, BASF Projesi, Gebze Tesisi
Birimi, Erdem Çağlar
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü, BASF Projesi, Gebze Tesisi
Birimi, Ramazan Demir
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü
Farkındalık ödül listelerine Securitas Türkiye Çalışan Portalı’ndan ulaşabilirsiniz
15
Securitas Türkiye Yeni Projelerle İş Başında...
Çukurova Bölge Müdürlüğü 6102 Şube bünyesinde Adana Pakmil
projesinde göreve başlandı.
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü
bünyesinde DSM Besin Maddeleri Ltd. Şti. /
Gebze biriminde göreve başlandı.
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde Nordex projesinde göreve
başlandı.
Akdeniz Bölge Müdürlüğü bünyesinde
Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım
Servisleri A.Ş’de göreve başlandı.
Akdeniz Bölge Müdürlüğü bünyesinde
Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş’nin yeni ofis
binalarında göreve başlandı.
Akdeniz Bölge Müdürlüğü bünyesinde Isparta Centrum Garden AVM
projesinde göreve başlandı.
Akdeniz Bölge Müdürlüğü bünyesinde Tahta Kale Spot AVM
Alanya’da göreve başlandı.
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde OKSA Kimya Sanayi
A.Ş. (Ecolab) / Tuzla biriminde, göreve başlandı.
Güney Marmara Bölge Müdürlüğü bünyesinde Aktaş Holding
projesinde göreve başlandı.
16
Securitas Türkiye Yeni Projelerle İş Başında...
Securitas Türkiye, yine birçok farklı sektörde hizmet vermeye devam ediyor. Yeni projelerimizde
göreve başlayan tüm çalışanlarımıza Securitas Ailesi’ne “Hoş Geldiniz“ diyor ve başarılar diliyoruz.
Güney Marmara Bölge Müdürlüğü bünyesinde Hidromek projesinde
göreve başlandı.
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde Axa Sigorta Ege Bölge Müdürlüğü
projesinde göreve başlandı.
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde Zenit Madencilik İşletmeleri
Sındırgı Balıkesir projesinde göreve başlandı.
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde Nordex Enerji Bandırma projesinde
göreve başlandı.
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde Çanakkale
Gökçeada Enercon RES projesinde göreve
başlandı.
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde Nordex
Enerji Aydın Didim Akbük RES projesinde
göreve başlandı.
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde Hastalya
Mercedes Dalaman Showroom projesinde
göreve başlandı.
Ege Bölge Müdürlüğü 5102 Şube bünyesinde H&M İzmir projesinde göreve başlandı.
17
Engelsiz Köşesi
Yazı: Elif Koca
Securitas, Engelsiz Hayatı Destekliyor!
Securitas Türkiye, Bilgi Platformu kapsamında 2012 senesinde İmaj Kapıda Başlar Programı içerisinde yer
alan Engelsiz Projesi, Aralık 2013 senesinde başlı başına bir proje olarak hayata geçti ve Securitas İdari kadrosuna proje tanıtımı yapıldı. 2015 senesi itibariyle de saha kadrosunda pilot projelerde farkındalığı arttırma
çalışmalarına başlayan Engelsiz Projesi başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.
Engelli bireyler konusunda Securitas Çalışanlarının ve iş ortaklarının
farkındalığını arttırmak amacıyla başlatılan ve sürdürülebilir faaliyetler
arasında yer alan Engelsiz Projesi’nin Securitas idari kadro tarafındaki ilk
adımları “Engelsiz Ofis Uygulamaları ” ve “Engelsiz Gönüllüleri” oldu.
2014 senesinde oluşturulan Engelsiz Gönüllüleri gurubu bir çok etkinlikte görev alarak katılım sağladı. Dünya Engelliler Federasyonu ile yapılan
iş birliği çerçevesinde engelsiz ofis çalışmalarına Securitas Genel Müdürlük ofis ile başlandı. Bunun yanı sıra Securitas yayınları arasında yer alan
Kişisel Güvenlik Rehberi engelli bireylere göre revize edildi. Saha kadrosuna verilmesi planlanan engelsiz güvenlik hizmeti için eğitimlerin pilot
uygulamalarına federasyon iş birliği ile başlandı.
Engelsiz hayatı desteklemek adına Securitas süreli yayınlarından birisi
olan Bülten’de engelsiz sayfası hayata geçirilerek idari kadroda farkındalık
çalışmalarına devam edildi.
Engelsiz Projesi
Gönüllülerinden
Sürpriz Ziyaret
Securitas Engelsiz Projesi kapsamında Securitas İç Anadolu Bölge Müdürü Nihat Ertan ile birlikte İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Engelsiz Projesi
Gönüllüleri Hicran Demirtuğ ve Serpil Ayyıldız İstanbul Maltepe Güzide
Yılmaz İlkokulu Özel Eğitim sınıfını ziyaret ettiler. Proje Gönüllülerimiz
İlkokul Müdürü İlknur Hanım, öğretmenler, Özel Eğitim alan öğrencilerin
velileri ve özel eğitim gören 7 öğrenci ile keyifli ve verimli bir buluşma
gerçekleştirdiler. Securitas gönüllüleri daha verimli bir eğitim hayatı için
Özel Eğitim Sınıfına 3 adet diz üstü bilgisayar hediye ettiler.
18
Projenin bir sonraki aşamasında ise 2015 senesinde Securitas saha kadrosuna projenin tanıtımının yapılması ve iş ortakları tarafında pilot proje
kapsamında uygulamalara başlanması oldu. Bu kapsamda pilot projelerde belirlenen çalışanlarımıza İşaret dili eğitimi ve engelsiz iletişim eğitimi verildi. Saha kadrosu için bir sonraki adım ise daha geniş bir kitleye
ulaşmak amacı ile eğitimin uygulanabilirliği değerlendirildikten sonra bu
eğitimlerin elektronik ortamda Securitas gönüllüleri için verilmesi olacak.
Verilen güvenlik hizmetinin kalitesini daha da arttırmayı ve iş ortaklarına
engelsiz iş yeri kapsamında destek olmayı amaçlayan Securitas’ın
Engelsiz Projesi, Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu’nun
sorumluluğunda yürütülüyor. Projede ayrıca Kıdemli Halkla İlişkiler
Uzmanı Elif Koca, İnsan Kaynakları Uzmanı Güzin Gün, Hukuk İşleri
Asistanı Osman Aydın ve İdari İşler Müdürü Salih Metin Çakır görev
alıyor. Securitas, hizmet verdiği projelere değer katmaya devam ederek,
Engelsiz Projesi ile de Dünya Engelliler Federasyonu’nun uluslar arası
konferanslarında Türkiye’deki örnek uygulamalar arasında gösterilmesini
hedefliyor.
Securitas Türkiye
Engelsiz Ofis
Sertifikasını Aldı
Engelsiz Köşesi
Yazı: Elif Koca
Değerli Okuyucular,
Toplumların sosyal bilincinin artırılması, bireylerin herhangi bir nedenle
ayrıştırılmaması, her alanda verilen
hizmet ve görevlerin haklar temelinde
herkesi kapsaması günümüzde evrensel değerler çerçevesinde kabul ve
ilan edilen insani değerlerdir.
Securitas’a Küresel Sosyal Farkındalık
Ödülü
Dünya Engelliler Vakfı DEV ve Dünya Engelliler Birliği (World Disability
Union-WDU); Tüm ilgili ve yetkili taraflarla birlikte ulusal ve uluslararası
ölçekte Bilinçlendirme, Erişilebilirlik
ve USTAD 2011:2015 Çevre ve Yapı
Standardına bağlı hizmetler ve uygulamaları bütün dezavantajlı insanlar
yararına sunmaktadır.
Kamu Kurum ve Kuruluşları yanında özel kamu hizmeti veren sektörel
kuruluşlara bir yandan 5378 sayılı
engelliler kanuna uyum ve uygunluk
sağlarken diğer yandan gelişmiş sosyal sorumluluk çerçevesinde farkındalık oluşturulmaktadır.
Wdu & Securitas işbirliği bu bağlamda model olacak özelliklere ve içeriğe
sahiptir.
Securitas Genel Müdürlük ofisi,
USTAD 2011 : 2015 Çevre ve Yapı
Standardı maddelerince tüm dezavantajlı insanlar için erişilebilir hale
getirilmiş ve USTAD Sertifikası ile sertifikalandırılmıştır.
Securitas, Beyaz ve Mavi yakalı personeli USTAD Akademi Eğitimleri kapsamında ‘Doğru ve Etkin İletişim’ ve
‘Temel İşaret Dili’ Eğitimlerini alarak
hizmetini çeşitlendirmiş, marka değerini artırmıştır.
Securitas Güvenlik Hizmetleri, “3 Aralık 2015 Dünya Engelliler Günü” vesilesiyle, Dünya Engelliler Vakfı (DEV), Dünya
Engelliler Birliği (WDU) tarafından verilen Küresel Sosyal
Farkındalık Ödülleri’ne layık görüldü.
Securitas, Engelsiz Hayatı Desteklemek
İçin Eğitim Alıyor
5-6 Eylül 2015 Engelsiz Proje Grubu Gönüllüleri tarafından organize edilen ve Dünya Engelliler Vakfı Eğitmenleri
tarafından verilen Temel İşaret Dili Eğitimi ( 4 saat) Engellilerle Doğru İletişim Eğitimi (4 saat) idari ve sahadan
toplam 22 Çalışanımızın katılımıyla Marmara Avrupa Bölge
Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleşti. Alınan bu eğitimler
ilerleyen zamanlarda portal üzerinden uzaktan eğitim ile
paylaşılacak.
Erişilebilirliliğe ve Herkes için Turizme taraf olan kuruluşların WDU
2015/2016 Ajandası içinde 3 Aralık 2015 Dünya Engelliler Gününde
Antalya da gerçekleştirilecek WDU
Herkes İçin Turizm Deklarasyonu’nda
Securitas’ ta aktif taraf kuruluşlar arasında yerini almıştır.
Siz değerli okuyucularımız ve ilgiler
için WDU 2015/2016 Ajandasını aşağıda paylaşıyoruz…
WDU 2015/2016 Ajandası;
1) 3 Aralık 2015 “Dünya Engelliler
Günü” WDU Herkes İçin Turizm Deklarasyonu,
2) 01 Ocak - 20 Nisan 2016 Erişilebilirlik Örnek Uygulamalarının ve Görsel
Hazırlıkların tamamlanması,
3) 22 - 24 Nisan 2016 Tarihlerinde
yaklaşık 80 ülkeden 400 kuruluşun
misafir edileceği Herkes için Turizm
Festivali,
Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği Seçici
Kurulu tarafından, engelsiz bir dünyaya katkılarından dolayı
Securitas Engelsiz Projesi ile WDU Küresel Sosyal Farkındalık başarı ödülü Securitas’a verildi.
Securitas Gönüllüleri Türkiye Omurilik
Felçlileri Derneği için Koştu
15 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Vodafone Avrasya Maraton’unda
Securitas gönülleri de yerini aldı. TOFD’ne yardım toplama amacı ile oluşturulan
Securitas takımının sportmen gönüllüleri, günün sonunda böyle bir sosyal sorumluluk
faaliyetinin bir parçası olmanın mutluluğu içerisindelerdi.
4) 10 - 16 Mayıs 2106 Engelliler Haftasında Herkes için Turizm Tanıtım
Günleri,
5) 14 - 16 Haziran 2016 tarihlerinde
Birleşmiş Milletler New York’ta WDU
tarafından gerçekleştirilecek Erişilebilirlik ve Herkes için Turizm konulu Yan
Etkinlik,
6) 14 - 16 Haziran 2016 tarihlerinde
Birleşmiş Milletler New York’ta Dünya
Engelliler Birliği WDU; Birleşmiş Milletler UNDESA; Dünya Turizm Örgütü
tarafından verilecek olan, WDU&UNDESA&UNWTO Herkes için Turizm
Ödüllerinin, Herkes İçin Turizm’e taraf
olan biz kamu kurumları, Sivil Toplum
Kuruluşları ve Turizm Sektörlerinin
katkı ve katılımlarıyla gerçekleştireceğimizi kamuoyunu saygıyla ilan ederiz.
Necdet ÖZTÜRK
DEV&DEB Başkan Yardımcısı
“İyilik Peşinde Koş” adı altında farklı dönemlerde, farklı
illerde düzenlenen yarışlara katılmak için Securitas Portal ve
Securitas Facebook hesaplarından yapılacak duyuruları ta-
kip ederek kayıtlar yaptırmak mümkün. Securitas Engelsiz
Projemiz kapsamında gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk
faaliyetlerimiz devam edecek.
Değerli Çalışanlarımız, bakmakla yükümlü olduğunuz yakınlarınızın (Anne, Baba, Eş, Çocuk) engelli
olmaları durumunda vergi indirimi avantajını kullanabilirsiniz. Sağlık Kurulu Raporu ile en az %40 ve daha
fazla engelli olan yakınlarınız için vergi dairesinden alacağınız engellilik oranını belirten yazıyı işyerinize
teslim etmeniz yeterlidir. Ayrıntılı bilgiyi www.gib.gov.tr adresinden alabilirsiniz.
19
Haberler
Özel Güvenlik Sektörü Çalıştayları Sonuç Raporu
Yayımlandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen, GÜSOD (Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği) ve TOBB’un katılımıyla gerçekleştirilen Özel Güvenlik Sektörü Çalıştayı
2 Temmuz 2015 tarihinde Ankara’da başladı, 30 Temmuz 2015 tarihinde Bolu’da düzenlenen çalıştay ile
tamamlandı. 11 farklı konu üzerinden ilerleyen çalıştayın raporu geçtiğimiz aylarda tamamlanarak yayımlandı.
altını çizdi. Sektörün, bu işi meslek olarak algılayan ve
devamlılığı olan daha yetkin bir iş gücüne ihtiyacı olduğunu
vurgulayan Murat Kösereisoğlu, hizmet kalitesini doğrudan etkileyen bu konuda kısa vadede neler yapılabileceğini
şöyle sıraladı;
Sektörün sorunlarını farklı açılardan ele alarak çözümler ortaya koyması planan çalıştaya emniyet, ilgili devlet kurumları temsilcileri ve özel güvenlik firmaları yöneticilerinin bir
araya geldi.
Özel güvenlik sektörünü kamu ve özel sektör işbirliğiyle kalite odaklı ve yüksek standartları olan bir iş kolu haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda, faaliyet alanları
bazında sorunlar ele alındı, çözüm önerileri paylaşıldı. Özel
güvenlik görevlilerinin çalışma koşulları ve özlük hakları, Havalimanı güvenliği, para taşımacılığı, deniz limanları ve raylı
sistem güvenliği konularının ele alındığı çalıştayların ardından sektörün gelişimi ve daha iyi koşullara sahip olabilmesi
için adımların atılması bekleniyor.
Çalıştayı değerlendiren GÜSOD Başkanı Murat Kösereisoğlu, “Ülkemizde 1600’ün üzerinden büyüklü küçüklü
güvenlik firması bulunuyor ve firmalarda yaklaşık 270.845
güvenlik görevlisi aktif olarak görev yapıyor. Hem çalışanlarımızın şartlarının iyileştirilmesi hem de çalışan hakları için
dernek olarak gerekli aksiyonları alıyoruz. Özel güvenlik
sektörü çalışma koşulları bakımından ele alındığı riskli bir
sektör. Biz de tıpkı benzer sektörlerde olduğu gibi kendi
sektörümüzün de bu risklere karşı yıpranma payını dikkate
alınmasını istiyoruz. Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik
Dairesi’nin gerçekleştirdiği bu çalıştaylar bu konuda atılmış
önemli bir adım. Önümüzdeki günlerde benzer çalıştaylarla
sorunlarımıza çözüm bulmayı hedefliyoruz.” dedi.
Önceliğin çalışan özlük haklarının iyileştirilmesi olduğuna
dikkat çeken Kösereisoğlu; çalışanların ve bildirimi yapılan
kişilerin temel özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğinin
20
1. 5510 sayılı Kanunu’nun 63’üncü maddesinde
belirtilen özellikle gece çalışmaları ve mesai ücretlerinin
denkleştirmeden muaf olması ve yükseltilmesini öneriyoruz. Bu ikisini yapabilirsek, temelde bir iyileştirme
yapmış oluruz. En azından mevcut çalışanların mesleki algılarını yükseltmek ve çalışmalarında devamlılık
sağlamak adına önemli bir adım atılmış olur. Bu alanda
atılacak bir adım, sektördeki maaş ortalaması dikkate
alındığında, özellikle fazla mesai yapılan alanlarda çalışan özel güvenlik görevlilerinde maaşlarında ortalama
yüzde 5’lik bir iyileşme sağlayabilir.
2. 5510 sayılı yasanın 41. Maddesi’nde belirtilen yıpranma hakkına özel güvenliğin de dahil edilmesi talep
ediyoruz.
3. Yine birçok platformda dile getirdiğimiz, ‘şehitlik’ ve
‘malulen emeklilik’in özel güvenliklere de uygulanması
gerektiğidir. 5510 sayılı Kanunun, 47’inci maddesinde
Vazife Malûllüğü’nü içeren maddede bir düzenleme
gerektirmektedir.
Özel Güvenlik sektörünün gelişimi, koşulların iyileştirilmesine yönelik çalıştaylar düzenlenmeye devam edecek.
Düzenlenen çalışmaları ve çalışma raporlarına http://www.
gusod.com.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.
GÜSOD (Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği)
hakkında;
Hakkında1994 yılında temelleri atılan özel güvenlik sektörünün gelişiminde, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
dair Kanun’un yasalaşma sürecinde aktif rol alan Güvenlik
Servisleri Organizasyon Birliği Derneği sektördeki çalışma koşullarından, çalışan haklarına kadar bir çok konuda
sunduğu önergeler sunmakta, ilgili kurum ve kuruluşlarla
koordineli çalışmalar yapmaktadır. Başkanlığını Murat
Kösereisoğlu’nun yürüttüğü GÜSOD, istihdam ettiği özel
güvenlik görevlisi olan çalışanlarını, müşterilerini ve toplumun ilgili kesimleri için amaçlanan ortak yararı sağlamak
amacı ile Dernek olarak üyelerinin tamamının onayı ile
“GÜSOD Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” ni
yürürlüğe koymuştur.
Haberler
Bölgeler Eğitimde Yarışıyor! Sizin Bölgeniz Kaçıncı Sırada?
Securitas Türkiye Çalışan Portalı’nda Uzaktan Eğitimleri tamamlamak için
bölgeler arasında süren yarış kıyasıya devam ediyor. Kasım 2015 sonuçlarına göre İç Anadolu Bölge Müdürlüğü birinci sırada, Marmara Avrupa Bölge
Müdürlüğü ikinci sırada, Güney Marmara Bölge Müdürlüğü de üçüncü sırada
yer alıyor. Bölgelerimizi tebrik ediyoruz, eğitim oranlarının yükselmesi için
sizlerden destek bekliyoruz. Diğer bölgelerimizin tamamlama yüzdelerini
aşağıdaki grafikten inceleyebilirsiniz.
Eğitimlerinizi hala tamamlamadıysanız Şube Şefimiz Güven ve Güvenlik
Görevlimiz Yiğit istediğiniz her an Securitas Türkiye Çalışan Portalı üzerinden sizlere destek olmak için bekliyorlar.
Merhaba,
Kasım ayına ait güvenlik ekibine gelen tebrik ve teşekkürleri ekte bulabilirsiniz.
Tebrikler ve teşekkürler Securitas.
Düşünceleriniz önemli…
İyi çalışmalar,
Nihal ÇINAR
LEROY MERLIN TÜRKİYE
Securitas’ta
kariyer
Müşteri Hizmetleri Sorumlusu
misiniz?
yapmak ister
Değerli SECURITAS Çalışanlarımız,
Değerli SECURITAS Çalışanları,
Müşterimiz aranarak teşekkür
SECURITAS, açık ve şeffaf yönetim anlayışıyla
güvenlik sektörüne öncülük etmektedir. Yönetim
anlayışımızın en belirgin hedeflerinden biri de çalışanlarımıza kendilerini ifade edebilme, duygularını, düşüncelerini paylaşabilme olanağı sağlamaktır.
İleriye doğru atacağımız adımları, ancak geçmişi ve
mevcut durumu daha iyi analiz ederek sağlamlaştırabileceğimize inanıyoruz. Bu doğrultuda, fikir ve
düşünceleriniz bizlere çok önemli bilgiler elde etme
fırsatı yaratıyor. Sizler de [email protected]
tr adresine, İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü'nün
dikkatine, olumlu ya da olumsuz her türlü eleştirinizi, önerilerinizi, duygu, düşünce ve fikirlerinizi; ayrıca ücret hesaplamaları ve maaş ödemeleri ile ilgili
sorularınızı çekinmeden iletebilirsiniz.
sağlamak
hedeflerimizden biridir. Bu hedef doğrulÜrün Teslim'de ki güvenlik
Müşterimize memnuniyetini
tusunda
yeni
yetenekleri
arkadaşa yardımları
için çok keşfetmek istiyoruz. Eğer
bizimle paylaştığı için teşekkür
ederim. Şeflerinede
sizteşekkür
de Securitas
değerlerini benimsemiş,
hizmet
edildi.
arkadaşı eğittikleri için.
kalitesini yükseltmeyi temel ilkelerden biri edinmiş,
Sayın güvenlik memuru Erkan Müşterimiz mağazada kaybetişine
ve yüksek
olan bir
beyhâkim
ve Esra hanım'a
en içtenperformansa
tiği cüzdanınısahip
bulup muhafateşekkürlerimi
sunarken
bütün
za
eden
güvenlik
ekibimize
çalışanımızsanız, mevcut ve ileride doğabilecek
dert ve kederlerinizin deniz
teşekkürlerini iletmiştir.Duyarlı
yeni
kadro ihtiyaçlarında görevlendirilmek
üzere
davranışından dolayı bizde
üzerinde ki köpükler kadar [email protected]
adresine
bir özgeçmiş
çici olmasını temenni ederim.
kendisine
teşekkürlerimizi
ilettik.
18.10.2012
Eser
KANAR
Saygılarımla…
18.10.2012
gönderiniz. Görev yapmakta olduğunuz projeleriÜrün
güvenlik
mize
veTeslimde
görev kiunvanınıza
ilişkin bilgileri not düşde vazifeli arkadaşa yükleme
Müşterimiz ile görüşüldü .Kenmeyi
unutmayınız.
Tüm
başvurular
İnsandavranışı
Kaynakları
sırasında ki yardımlarına sondisine bu duyarlı
için
suz teşekkürler ederim.İsmini
edidli. ( Naciye
CAN
Koordinatörüğü
tarafından teşekkür
incelenecek
ve değerbilmiyorum ama sağolun.
13.10.2012 )
lendirmeye
alınacaktır.
(08.10.2012 )
4 Kasım 2012 tarihinde cüznotunun elimize ulaştığının
danımı düşürdüm ve güvenbilgisi verildi.Güvenlik
ekibi
Bildiğiniz
gibi, hassasiyeti
İnsan Kaynakları
Koordinatörüğülik arkadaşların
ile memnuniyet paylaşılarak
sayesinde
telefonla arayarak
müz'ün
üzerinde
hassasiyetle
durduğu
göstermiş
oldukları konuların
hassasiyet
teslim aldım.Güvenlik şirketine
için o gelmektedir.
gün ki ekip üyelerine
başında
“kariyer
planlaması”
Çalıve LEROY MERLİN’eteşekkür
teşekkür edildi.NİHAL ÇINAR
şanlarımızaederim.
Securitas içerisinde yükselme
olanağı
05.11.2012
21
Haberler
Mercedes Aksaray Fabrikası Fotoğraf Çekimi
Mercedes Aksaray Fabrikası güvenlik ekibimiz ile profesyonel fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Emek ve
destekleri için kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.
22
SECURITAS
ÖNERİ SİSTEMİ
Öneri sistemi; Securitas Türkiye ve çalışanlarımızın yararına olabilecek, fark yaratacak, faydalı olacağı düşünülen konularla ilgili, yapılan iş, çalışılan ortam, verilen
hizmet, lojistik, iş güvenliği, eğitim, kariyer, gelişim, moral-motivasyon vb. konularda mevcut sistemin iyileştirilmesi için uygulanabilir çözüm önerilerinin
sistematik olarak toplanıp değerlendirilmesidir.
13 Mart
2015’ten
bu yana
149
mesaj
356
öneri
Bir sonraki eğitimi ne zaman
yayınlayacaksınız?
öneri niteliği taşımadığından öneri
sahiplerine açıklama yapılarak ilk
aşamada değerlendirme dışında
bırakıldı.
Mesaj
205
Projemi değiştirmek
istiyorum.
205 Öneri ikinci aşamada
Komisyon tarafından
değerlendirilmeye
hak kazandı.
Komisyon
Değerlendirmesi’nden geçen
74 Öneri’nin 15 tanesi Ülke
Başkanlığı tarafından
uygulanabilir bulunarak 500
TL değerinde Gifti Box ile
ödüllendiriliyor.
15
FARK YARATAN
Uzun Vadede Hayata
Geçecek Olan Öneriler
Smart seçeneklerine Diğer seçeneği
de eklenerek acil durumlarda yanlış
kayıt yapılmasının önüne geçilebilir.
Abdullah Güneş
Görev sırasında kullandığımız
teçhizatlar (telsiz, el feneri, biber gazı,
araç tepe lambası vb.) daha donanımlı
ve sistemli olabilir.
Talat Alkan ve Mehmet Uçar
Açık havada görev yapan Güvenlik
Görevlilerimiz için güneşe ve
yağmura karşı şemsiye, çatı saçağı
vb. fiziki tedbirler alınabilir.
Mehmet Ali Taşdelen
Gece tek çalışan güvenlik
görevlilerimize panik butonu
dağıtılabilir.
Ömer Balaban
Securitas toplantılarına güvenlik
görevlileri de davet edilerek bilginin
daha geniş kitleye yayılması
sağlanabilir.
Şuayip Kaya
ÖNERİLERE
500 TL
GIFTI BOX
Hemen Hayata
Geçecek Olan Öneriler
Sıcak hava koşullarında çalışan saha
personeli ve yöneticilerinin kıyafetleri
açık renk olabilir.
Ahmet Ayan ve Kamil Ermez
Çalışan Portalı’nda “Sorunum Var” sekmesi
açılabilir. Olumsuz görüşler/düşünceler bu
sekmenin altında paylaşılırsa yalnızca
ilgilenenler okur. Böylelikle Portala her
girişimizde olumsuz yazılar okuyarak
motivasyon kaybına uğramayız.
Dalyan Ulaş
Securitas’ın yan şirketleri ve bağlı
bulunduğu üst şirketleri de dahil olmak
üzere organizasyon şeması
yenilenmelidir.
Başarılarımız, fark yaratan çalışmalarımız
performans değerlendirme aracı olarak
kullanılabilir ve Çalışan Portalı’nda farklı bir
alanda gösterilerek ödüllendirilebilirler.
Cabbar Özçoban
Geçmiş ÖGG ve 5188 sınav soruları
Çalışan Portalı’na test olarak paylaşılsın
ve gerekirse projeler arasında yarışma
yapılabilir. Böylelikle Güvenlik
Görevlilerinin teknik bilgileri tazelenir ve
akılda kalıcı olur.
Eyyüp Kılınç ve Nihat Korkmaz
Silahlı güvenlik hizmeti verilen
işletmelerde doldur-boşalt
istasyonu yapılarak olası silah
kazalarının riski azaltılabilir.
Ömer Balaban
Gamze Sarıkoca
Her türlü alışverişimizde, farklı
mağazalarda faydalanabilmemiz için
kurumsal indirim imkanımız olabilir.
Çevreye daha duyarlı olmak adına
müsvette kağıtları geri dönüşümle tekrar
kullanıma kazandırmak için ofislere atık
toplama kutuları ve bilgi güvenliği için
imha makineleri konulabilir.
Turgut Uysan
Tayfun Atlıhan
Hemen Hayata Geçecek Olan
Öneri Sahiplerine
ANKARA'da 1 GÜN
1 gece Ankara'da konaklayacak
Rehber eşliğinde Ankara Turu’na katılacak
Genel Müdürlük'te 1 gün geçirecek
Genel Müdürlük’te düzenlenecek törenle plaketlerini alacak
Ülke Başkanı ve Ülke Başkan Yardımcısı ile tanışıp sohbet edecek.
23
Birbirinden Başarılı Özel Görevler Gerçekleştirdik
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nı Securitas Korudu
Bu etkinlik için New York, Viyana, Lübnan ofislerinden
gelen ve 15 gün boyunca beraber çalıştığımız BM UNCCD
nin polisi ve yetkilileri ayrıca memnuniyetlerini iletmişler
profesyonel çalışmalarımız için tüm ekibi kutlamıştır.
Securitas daha önce görev aldığı uluslar arası organizasyonlardaki tecrübesini bu etkinlikte de tekrar ederek
önemli bir başarıya imza atmıştır.
Bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde ve Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonun da gerçekleşen Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin en üst karar organı
olan Taraflar Konferansı UNCCD COP 12 sona erdi.
Ankara ATO Congresium da on beş gün devam eden COP
12 de, İç Anadolu Bölge müdürlüğünün idari kadrosu ve
güvenlik personeli her gün 90 personeli ile başarılı bir şekilde görev yapmış UNCCD, BM ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile konferansa gelen delegelerin ve ziyaretçilerin takdirini
kazanarak tam not almıştır.
24
Bu önemli başarıya en büyük katkıyı sağlayan başta
emektar güvenlik personelimize, Bölge Müdürümüz Nihat
Ertan’a tecrübesi ve özverili çalışması ile her zaman desteklerini esirgemeyen İç Anadolu bölge idari kadrosuna
teşekkür eder şükranlarımı sunarım.
Saygılarımla
Murat Kurşunoğlu
Şube Müdürü
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Birbirinden Başarılı Özel Görevler Gerçekleştirdik
25
Birbirinden Başarılı Özel Görevler Gerçekleştirdik
Securitas Türkiye etkinlik, fuar, toplantı ve benzeri birçok farklı alanda başarıyla “Özel Görevler”
gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu etkinliklerde görev alan tüm çalışanlarımızı tebrik ediyoruz.
Ege Bölge Müdürlüğü/ Turgutreis D-Marin Klasik
Müzik Konseri :
“Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2015 Nisan ayında
5802 Bodrum Şube Şefi olarak göreve başladım. 15-19
Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdiğim ilk özel
görev olan “Doğuş Turgutreis Klasik Müzik Festivali”nin
ardından tarafıma gelen tebrik ve teşekkür, beni ve ekibimi
gururlandıran en güzel başarımız oldu.
Emniyet ve Jandarma kollukları tarafından günümüzde yaşanan terör olayları nedeniyle çok dikkatli olunması gereken
bir festivaldi. Geçen senelerde yapılmış olmasına rağmen
emniyet ve güvenlik güçleri tarafından bu sene bir tedirginlik yaşanıyordu.
Bu sebeple festivalde 5 gün görev alacak personelin aynı
kişilerden olmasına tarafımca dikkat edildi. Çünkü festival alanındaki çalışan personelin daha iyi tanınması, giriş
çıkışlarda göz aşinalığı olması ve personelin projede görevli olduğunun bilinmesi bizim işimizin riskini minimuma
indirecekti.
Festivale üst düzey yetkili genelkurmay ve emniyet teşkilatının da katılıyor olması, yapacağımız işin son derece önem
26
ve dikkat gerektirdiğini göstermekteydi.
Tüm giriş kontrolleri, kapı dedektörleri ve el dedektörleri ile
sağlandı. Aynı zamanda güler yüzlü hizmetimizle festivale
gelen katılımcılar bizden oldukça memnun kaldılar.
Görevli personelimiz tarafından telsiz kodları, şüpheli
durum kodları ve telsiz anonsları sorunsuzca sağlandı ve
müdahaleler zamanında yapıldı.
Konser bitiminde Doğuş Turgutreis D- Marin İdari İşler Müdürü Cengiz Umut ekibime ve bana teşekkürlerini sunarak,
memnuniyetlerinin üst düzeyde olduğunu belirttiler.
Festival sonrasında Kıdemli Milli Projeler Koordinatör Yardımcısı Hüseyin Erim Bey, Doğuş Grubu İdari İşler Sorumlusu Rafet Hima Bey festivalde sergilemiş olduğum performansımdan çok memnun olduklarını dile getirmişlerdir.
Bizim için yüksek risk içeren bu özel görevde görev almaktan ve iyi sonuçlar elde etmekten gurur duyuyor, şirketimiz
adına güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum.”
Esra Çiftçi- Bodrum Şube Şefi
Birbirinden Başarılı Özel Görevler Gerçekleştirdik
Securitas Türkiye etkinlik, fuar, toplantı ve benzeri birçok farklı alanda başarıyla “Özel Görevler”
gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu etkinliklerde görev alan tüm çalışanlarımızı tebrik ediyoruz.
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde H&M Bağdat mağazasında BALMAIN Paris özel koleksiyonu özel görevi gerçekleştirildi.
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde Arkas Spor ile Bulgaristan Temsilcisi Marek Union-Ivkoni takımları şampiyonlar ligi voleybol karşılaşması özel
görevi gerçekleştirildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Arkas Spor ve Bornova Anadolu voleybol maçı özel görevi gerçekleştirildi.
27
Herkes portalda
sen nerdesin?
Portal hakkında tüm soru ve sorunlarınız için:
[email protected]
Yazı: Şirin Kolbaşı
Artık Herkes Yayıncı
Bundan 15 yıl önce makale yazmak, akademisyenlerin işi olarak biliniyordu. İletişim araçlarının artması ile birlikte, bir şeyler yazıp yayınlamak belirli bir grubun elinde olmaktan çıktı. Artık bilgiyi paylaşmak ve büyük kitlelere
ulaştırmak çok kolay. Peki, kariyerinizde yükselmek için bu bilgiyi paylaşmayı hiç düşündünüz mü?
İnternet üzerinden yayın yapan araçlar belki de en eski araçlardan biri. Blog’lar sayesinde artık kişisel yayınlar yapabiliyoruz. Hem de hiçbir ücret ödemeden. Bugün dünyada
milyonlarca blog bulunuyor. Ciddi bir ölçüm yapılmasının
çok zor olmasıyla birlikte; sadece bir blog sağlayıcı sitede
her ay 43.7 milyon yeni içerik girildiği hesaplanmış. Diğer
bir blog sitesinin ise 72 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor .
Bu sayının yarısı kadar bile diğer blog’lardan içerik geldiğini
varsayarsak, nasıl bir bilgi akışı olduğunu kabaca tahmin
edebiliriz.
Nereye Yazacağım?
Bu bilgi havuzunu kariyeriniz için kullanmanız mümkün.
Bunun iki yolu var: Faydalanmak ve yayınlamak. Dilerseniz
sizinle benzer iş deneyimlerine sahip profesyonellerin tecrübe ve yaşadıklarından faydalanabilir, dilerseniz siz kendiniz yayın yapabilirsiniz. Uzmanlar ise artık kartvizitlerin ve
özgeçmişlerin yerini blogların alacağını düşünüyor. Yazılarım
var ve bunları herkesin görmesini ve faydalanmasını istiyorum diyorsanız aşağıdaki basit adımları izleyerek siz de bir
yayıncı olabilirsiniz.
Medium: https://medium.com/
Ülke
Yönetimi’nin
yeni yıl
mesajlarını
Çalışan
Portalı’ndan
takip
edebilirsiniz.
Blog yayınlamak isteyenler için bedava pek çok platform bulunuyor. Ancak hem kullanım kolaylığı hem de güvenilirlik
açısından aşağıdaki sitelerden birinden hesap açıp, hemen
yayınlamaya başlayabilirsiniz.
Wordpress: https://tr.wordpress.com/
Google: https://www.blogger.com/start?hl=tr
Ne Yazacağım?
Eğer gerçekten etki yaratan bir yayıncı olmak istiyorsanız,
insanlara katma değer yaratacak bir içerik sunmalısınız.
Kariyeriniz ile ilgili tecrübe ve deneyimleriniz işte tam da
bunun için güzel bir içerik havuzu oluşturuyor. Başınızdan
geçen ilginç olaylar, çalışma arkadaşlarınız ile başardığınız
veya başaramadığınız projeler, iş hayatına nasıl başladığınız
gibi pek çok hikayeyi sunabilirsiniz.
İnternet öyle bir yer oldu ki, hayallerinizi gerçekleştirmemizi
kolaylaştırdı. Herkesin anlatacak bir hikayesi vardır, önemli
olan bunu nasıl söylediğinizdir. Bir yayıncı olmak için, çok
satan bir kitabın yazarı olmak zorunda değilsiniz. Kariyerinizi geliştirirken, keyifli bir arşiv oluşturabilirsiniz.
Kaynak: startbloggingonline.com/
Sosyal Medya İçin:
Twitter : @securitasTR
Facebook: www.facebook/securitasturkiye
28
http://www.portal.securitas.com.tr
www.securitas.com.tr
Haberler
Securitas Türkiye, Mobil Teknolojide de Bilgi
Lideri
Securitas Türkiye, akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirdiği uygulamalar ile kullanıcıların günlük yaşamlarının
içerisinde yer alıyor. Hayata geçirilen iki uygulama, kullanıcılara güvenliğe dair pek çok bilgi kaynağı sunuyor.
Güvenlik Sektörünün Nabzını Tutan Haberler:
Securitas Haber
“Securitas Haber” mobil uygulaması, kullanıcının seçimlerini doğrultusunda, ilgilendiği haberleri anlık olarak mobil
cihazlarına ulaştırıyor. Securitas Haber uygulamasını indirdikten sonra kullanıcı istediği anahtar kelimeleri belirliyor ve
sisteme tanımlıyor. Böylece, RSS hizmetine sahip ulusal ve
uluslararası basın kuruluşları ve ajanslardan aldığı haberleri,
kullanıcının anahtar kelimeleriyle karşılaştıran uygulama,
eşleşme bulduğu zaman kullanıcının mobil cihazına uyarı
gönderiyor.
Securitas Türkiye Kitaplığı Güvenlik Uygulaması
Güvenlikte bilgi lideri Securitas, “Securitas Türkiye Kitaplığı”
uygulaması ile kullanıcılara daha güvenli bir hayat için ipuçları
sunuyor. Uygulama, Securitas Türkiye bünyesindeki tüm
yayınlara dijital olarak erişme olanağı sağlıyor. Uygulamada,
“Kişisel ve Kurumsal Güvenlik Rehberi”, “Pratik Güvenlik
Bilgileri” “Yangından Korunma” ve “Çocuklar İçin Güvenlik”
gibi içerikler yer alıyor. Özellikle “Pratik Güvenlik Rehberi”
kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. İçeriğinde seyahate giderken alınması gereken önemler, gece eve dönerken
ya da yalnız kalındığında dikkat edilmesi gereken konular
yer alıyor. Güvenlik sektöründe ilk kez gerçekleştirilen bu
uygulamada ayrıca 5188 sayılı güvenlik kanununun İngilizce ve Türkçesi ile Securitas’ın süreli yayınları da bulunuyor.
Önümüzdeki günlerde yeni içeriklerle zenginleştirilmesi
planlanan uygulamada kişisel güvenlik uygulamalarının daha
da genişletilmesi amaçlanıyor. Her iki uygulama, iTunes’da
yer alıyor ve projenin bir sonraki aşamasında Android ve
diğer işletim sistemleri için de benzer uygulamaların oluşturulması planlanıyor.
Uygulamaları indirmek için telefonunuzdan App Store’a giriş yapmanız yeterlidir. Ara sekmesinde yer alan
kutuya Securitas Haber ve Securitas Kitaplığı yazıp arama yaparak uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Securitas
Haber ve Securitas Kitaplığı uygulamalarımız şu an için sadece iPhone telefonlar ile uyumludur.
29
Haberler
SGK’dan Securitas’a Ödül
SGK tarafından Çukurova Bölge
Müdürümüz Cenk Bakırtel’e ve
bölgemiz personel departmanı
çalışanları İsmet Çatal ve Özge Şeker’e‘’Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele ve Prim Tahsilatın Arttırılması
Yönünde Sorumlulukları Yerine
Getirmede Gösterilen Hassasiyet’’
ödülü verildi. Çukurova Bölge
Müdürlüğümüzü tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz.
Güvenliğimiz için Hataya Düşmeyelim!
İş kazalarımızın %45’i düşme, ayak burkma ve incinme sebebiyle oluyor. İş kazası sebebi ile iş günü
kaybımızın %46’sı da düşme, ayak burkma ve incinme nedeniyle oluyor.
GÜVENLİĞİMİZ İÇİN
HATAYA DÜŞMEYELİM!
DÜŞE KALKA
RİSKE ATILMAYIN!
%45
İş kazalarımızın %45’i düşme, ayak burkma ve
incinme sebebiyle oluyor.
DÜŞME
İş kazası sebebi ile iş günü kaybımızın %46’sı da
düşme, ayak burkma ve incinme nedeniyle oluyor.
İş kazalarımızın
%45’i düşme,
ayak burkma
ve incinme
sebebiyle oluyor.
Ayakkabılarda doğru
numara seçelim.
Bastığımız yere
dikkat edelim.
Görev ayakkabısı
giymeyi unutmayalım.
Ayağımız burkulursa;
Ayakkabılarda doğru
numara seçelim.
30
1. Üstüne basmayalım.
2. Buz tedavisi yapalım.
3. Ayağımızı yüksek bir yere
koyalım.
4. Mutlaka hastaneye gidelim.
40
41
Ayağımız
burkulursa;
1.
2.
3.
4.
Üstüne basmayalım.
Buz tedavisi yapalım.
Ayağımızı yüksek bir yere
koyalım.
Mutlaka hastaneye gidelim.
42
%46
DÜŞME
VE AYAK
BURKMA
İş kazası sebebi ile iş günü
kaybımızın %46’sı da
düşme, ayak burkma ve
incinme nedeniyle oluyor.
Bastığınız
yeri önce
kontrol
edin.
Görev ayakkabısı
giymeyi unutmayalım.
GÜVENLİĞİMİZ
İÇİN HATAYA
DÜŞMEYELİM!
Haberler
8/16 Haber’e En Çok Haber Gönderen Bekir Avcı
Oldu
2012 yılında başlatılan “8/16 Haber Paylaşım Ödülü” bu kez Ege Bölge Müdürlüğü’ne gitti. Ödüle Bodrum
Havalimanı Projesi Vardiya Amiri Bekir Avcı hak kazandı.
Bekir Avcı, 1 Ocak 2015’ten 30 Haziran 2015 tarihine kadar [email protected] adresine en çok haber gönderen kişi olarak, 8/16 Haber’e sağladığı büyük katkı nedeniyle
Ankara’da bulunan Securitas Türkiye Genel Müdürlüğü’nde
ağırlandı. Avcı’nın ödülü arasında; Ülke Yönetimi ile tanışma,
istediği üç departman yetkilisi ile görüşerek sohbet etme
ve aklındaki soruları bire bir sormak yer alıyordu. 13 Eylül
Pazar günü uçakla Ankara’ya gelen Avcı’nın ertesi gün ilk
görüşmesi Securitas Türkiye Kalite ve Risk Koordinatörü
Zihni Çelik ile oldu. Avcı’nın soruları ile detaylı ve keyifli bir
sohbet gerçekleştirildi.
Ardından Avcı, Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat
Kösereisoğlu ve Securitas Türkiye Ülke Başkan Yardımcısı
Kurtuluş Dönmezer ile bir araya geldi. Ülke yönetimi tarafından, ülke yönetimi adına, güvenlik görevlilerimiz ve Securitas idari kadrosu arasındaki en önemli köprülerden biri
olan 8/16 Haber’e katkılarından dolayı tebrik edilen Avcı’ya
günün anısına bir hediye takdim edildi. Bu görüşmenin
ardından İletişim Müdürlüğü ve Milli Projeler Koordinatör
Yardımcısı Hüseyin Erim ile öğle yemeği sırasında görüşen
Kandemir, devamında; Securitas Türkiye Personel Müdürü
Necmi Bahar ile bir araya geldi. Bahar’a personel alanında
önerilerini sunan Avcı’nın, personel uygulamaları hakkında
soruları da oldu.
8/16 Haber için [email protected]'ye en çok haber ileten
güvenlik görevlimizi Ankara'ya Bekliyoruz! Nasıl mı?
1 Ocak 2016’dan 30 Haziran 2016’ya kadar kadar, 8/16 Haber için [email protected]'ye en
çok haber ileten güvenlik görevlimiz;
• 1 gece Ankara'da konaklayacak,
• Genel Müdürlük'te 1 gün geçirecek,
• Dilediği 3 departmanla görüşerek sorular sorabilecek,
• Ülke Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile tanışıp sohbet edebilecek.
31
Securitas Eğitimlerine Devam Ediyor
Hizmet verdiğimiz 76 ilde, yaklaşık 600 projede güvenlik görevlilerimize
sunulan eğitimler hızla devam ediyor.
Akdeniz Bölge Müdürlüğü bünyesinde
Maquet projesinde Yangın Eğitimi verildi.
Akdeniz Bölge Müdürlüğü bünyesinde
Maritim Club Alantur projesinde, Şube
Müdür Yardımcısı Şükrü Uludağ tarafından
“Yangın Eğitimi” verildi.
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde Nato
Hava Üssü projesinde, İletişim Asistanı
İnci Özdemircan tarafından “Etkili İletişim
Eğitimi” verildi.
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer
alan MSC İzmir biriminde kahvaltı etkinliği
düzenlendi ve 5188 Uzmanı Zeynel İçke
tarafından güvenlik eğitimi verildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Enercon Meltem
RES biriminde, Lojistik Uzman Yardımcısı
Süleyman Sel tarafından “Güvenli Sürüş
Teknileri Eğitimi” verildi.
Ege Bölge Müdürlüğü İzmir Çiğli
Sauerressig Baskı Öncesi Hazırlık
Sistemleri projesinde görev başı eğitim ve
güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Aydın Söke Söktaş
Tekstil Fabrikası çalışanlarından 87 kişiye
Şube Müdürü Murat Gülbek ve Şube Şefi
Murat Pöge tarafından terör olaylarına karşı
alınacak tedbirler konulu eğitim verildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Manisa Bosch
Termoteknik projesinde görev yeri özel
talimatı eğitimi gerçekleştirildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Nordex Enerji
Bandırma RES projesinde görev başı
eğitimleri sağlandı.
Ege Bölge Müdürlüğü Axa Sigorta Ege
Bölge Müdürlüğü projesinde önleyici
zabıta aletlerinin (cop ve kelepçe) kullanımı
hakkında uygulamalı görev başı eğitimi
verildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Turgutreis D-Marin
projesinde şüpheli şahıs, şüpheli araç ve
şüpheli paket eğitimleri verildi.
32
Ege Bölge Müdürlüğü Doğuş Grubu Marina ve Otel projesinde, Kalite Risk Koordinatör
Yardımcısı Refik Çoban tarafından profiling, mağdur müşteri ile iletişim, yeşil güvenlik ve
gündemdeki riskler ve alınacak önlemler konularında eğitim verildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Vitapark Golf projesi
ziyaret edildi; şüpheli paket, araç ve şüpheli
şahıs eğitimleri yenilendi.
Ege Bölge Müdürlüğü Konacık 5M
mağazası projesi ziyaret edildi; şüpheli
paket, araç ve şüpheli şahıs eğitimleri
yenilendi.
Proje Ziyaretleri
Ege Bölge Müdürlüğü Midtown AVM, H&M
mağazası projemiz ziyaret edildi; şüpheli
paket, araç ve şüpheli şahıs eğitimleri
yenilendi.
Ege Bölge Müdürlüğü Migros 5 M
Manisa projesinde Şube Şefi Murat
Pöge tarafından görev yeri özel talimatı
eğitimi verildi, İnsan Kaynakları Uzman
Yardımcı Ayşegül Arslan ile mülakat süreci
tamamlandı.
Ege Bölge Müdürlüğü
Kerim Çelik projesinde
Şube Şefi Murat Pöge
tarafından görev
yeri özel talimatı
eğitimi verildi, İnsan
Kaynakları Uzman
Yardımcısı Ayşegül
Arslan ile mülakat
süreci tamamlandı.
Ege Bölge Müdürlüğü Bosch Termoteknik
projesinde Şube Şefi Murat Pöge
tarafından görev yeri özel talimatı eğitimi
verildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Mey Alkollü İçkiler
projesi ziyaret edildi, İletişim Asistanı
İnci Özdemircan tarafından Etkili İletişim
Eğitimi gerçekleştirildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Gönen Balıkesir
projesinde İş Sağlığı ve Güvenliği ve
İlkyardım eğitimleri verildi.
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde Meltem
RES Güvenli Sürüş Teknikleri eğitimi
verildi.
Çukurova Bölge Müdürlüğü bünyesinde
Limak Port projesinde Güvenli Sürüş
Teknikleri eğitimi verildi.
Çukurova Bölge Müdürlüğü bünyesinde
Kahramanmaraş Ataser projesinde Güvenli
Sürüş Teknikleri eğitimi verildi.
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde
yabancı misyonlara eğitim verildi.
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü
bünyesinde BASF projesi GOSB biriminde
eğitim gerçekleştirildi.
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü
bünyesinde Colgate projesi Gebze
biriminde eğitim gerçekleştirildi.
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü
bünyesinde BASF projesi Dilovası
biriminde eğitim gerçekleştirildi.
Çukurova Bölge Müdürlüğü bünyesinde UN WFP projesinde ilkyardım eğitimi verildi.
33
Proje Ziyaretleri
34
Ege Bölge Müdürlüğü Kuşadası Maxi
Tansaş, Kuşadası 5 M Migros ve Manisa
5M Migros projeleri ziyaret edildi, mağaza
güvenlik görevlisi özel talimatı hakkında
eğitim verildi ve kitapçık dağıtıldı.
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde
geçici ve daimi hizmet verilen LCW
İzmir mağazaları ziyaret edildi, İş ortağı
temsilcileri LC Waikiki Güvenlik ve Koruma
bölümü yöneticileri Feyza Hanım ve Şeref
Bey’in bayramı kutlandı.
Ege Bölge Müdürlüğü Sauerressig Baskı
Öncesi Hazırlık Sistemleri İzmir Çiğli
Fabrıka projesi ziyaret edildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Hilton Bodrum
Türkbükü Resort&Spa projesi Şube Şefi
Esra Çiftçi tarafından ziyaret edildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Marmaris Grand
Azur Otel projesinde görevli Doğan
Ertoğan ve Meral Özdemir görev başında
ziyaret edildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Doğuş Grubu
Turgutreis Marina projesindeki
personelimiz Kalite Risk Koordinatör
Yardımcısı Refik Çoban tarafından ziyaret
edildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Isr Holding Hilton
Otel projesi ziyaret edildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Vitapark Golf Resort
projesi ziyaret edildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Club Med Otel
projesi ziyaret edildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Kavaklıdere projesi
ziyaret edildi.
Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü
bünyesinde yer alan İstanbul Modern
projesi, Halkla İlişkiler Uzmanı Elif Koca
tarafından ziyaret edildi.
Çukurova Bölge Müdürlüğü bünyesinde
Akkuyu projesi ziyaret edildi.
Çukurova Bölge Müdürlüğü bünyesinde
Coca Cola projesi ziyaret edildi.
Çukurova Bölge Müdürlüğü bünyesinde
VakıfBank Erdemli Şube ziyaret edildi.
Çukurova Bölge Müdürlüğü bünyesinde
Limak projesi ziyaret edildi.
Proje Ziyaretleri
Çukurova Bölge Müdürlüğü bünyesinde
VakıfBank Mut Şubesi ziyaret edildi.
Çukurova Bölge Müdürlüğü bünyesinde
Rozak projesi ziyaret edildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Şube Şefleri Tenay
Aktaş ve Murat Pöge Sauerressig Baskı
Öncesi Hazırlık Sistemleri İzmir Çiğli
Fabrika projesini ziyaret etti.
Ege Bölge Müdürlüğü Şube Şefleri Tenay
Aktaş ve Murat Pöge ABB Elektrik İzmir
Çiğli Fabrika projesini ziyaret etti.
Ege Bölge Müdürlüğü Gates Powertrain
İzmir Fabrika projesi bayram ziyareti
gerçekleştirildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Decathlon İzmir
Gaziemir Optimum Outlet projesi bayram
ziyareti gerçekleştirildi.
Ege Bölge Müdürlüğü Hilton Bodrum
Türkbükü Resort&Spa projesi Bölge Müdür
Yardımcısı Turgay Varol tarafından ziyaret
edildi, bayramı kutlaması yapıldı.
Karadeniz Bölge Müdürlüğü bünyesinde
Ento projesi ziyaret edildi.
Karadeniz Bölge Müdürlüğü bünyesinde
Gülermak projesi ziyaret edildi.
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü
bünyesinde Colgate Palmolive projesinde
Maltepe Rotana Otel’de gerçekleştirilen
kutlamaya Güvenlik Görevlisi Güngör
Altuntaş katılım gösterdi. İş ortağı temsilcisi
Merve Teren ile bir kare…
Ege Bölge Müdürlüğü Kavaklıdere
projesindeki iş ortağı İdari İşler Sorumlusu
Hakkı Topaç, Şube Şefi Nasuh Kiremitçi ve
İletişim Asistanı İnci Özdemircan tarafından
ziyaret edildi.
Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü
bünyesinde Coca Cola Çorlu projesi ziyaret
edildi.
Karadeniz Bölge Müdürlüğü bünyesinde
Statkraft projesi ziyaret edildi.
Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü
bünyesinde yer alan Zorlu projesi, Halkla
İlişkiler Uzmanı Elif Koca tarafından ziyaret
edildi.
35
Basında Securitas
36
Basında Securitas
37
Sizden Gelenler
38
Akdeniz Bölge’de SKF Tarım ve Sunrise-Ünal Akpınar Otel projelerine
bayram ziyareti gerçekleştirildi.
Akdeniz Bölge’de Attelia Shine Otel ve Side Jacaranda Magic Life Otel
projelerine bayram ziyareti gerçekleştirildi.
Akdeniz Bölge’de Jacaranda Belek Otel projesine bayram ziyareti
yapıldı.
Güney Marmara’da Bain Bridge projesinde motivasyon kahvaltısı
düzenlendi.
Personellerimiz Ali Tuncay ve Ferhat Eser’in 5102 şube ziyareti..
Mutlu sağlıklı nice Yıllara Levent şefimiz :)
Ege Bölge Müdürlüğü’nden sevgiler…
Marmara Anadolu Eczacıbaşı projesinde Fuat Alaçatlı’nın doğum günü
kutlandı.
Sizden Gelenler
Karadeniz Bölge Bulvar AVM Projesinde CCTV Görevlisi Elif Akın
ziyaret edildi.
Coca Cola Elazığ projesinde yapılan denetim esnasında güvenlik
personelleri Emrullah Demirel ve Veysel Özgenç’in imaj konusunda
fark yarattıklarını belirtmek isterim. Securitas Ailesi’ne Elazığ’dan sevgi
ve selamlar… Muhmmed Keven
Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan İstanbul’un en güzide
limanı olan Salı Pazarı Limanı’nda Securitas kimliği ile çalışıyor olmak
gerçekten gurur verici. Hasan Güneş
Ankara TEB şube güvenlik ekibi toplantısı
Aydın Akay
Kalite ve Risk Koordinatör Yardımcısı Refik Çoban, Ege Bölge
Müdürlüğü Doğuş Grubu Turgutreis Marina projesi ekibi ile
paylaşımda bulundu.
Ege Bölge Müdürlüğü Vita Park Golf Tesis Müdürü Bora Bey ve
güvenlik ekibine bayram ziyareti yapıldı.
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan BLG Lojistik birimi Selim
Çakır ve Veli Yılmaz’dan selamlar…
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Namtaş projesinde görev
yapmakta olan personelimiz Enes Kelpetin’e görevinde başarılar
diliyoruz.
Not : Cep telefonu ile çekilen fotoğrafların çözünürlüklerinin düşük olması nedeniyle üzülerek yer veremiyoruz.
8/16 Haber’e göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.
39
Sizden Gelenler
40
Ege Bölge Müdürlüğü Denizli Şubesi’nde Bayram Kutlaması..
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Denizli Mey Alkollü İçkiler
Acıpayam projesinden selamlar…
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Koruçam Evleri
projesindeki personelimiz Cumali Bey’den selamlar…
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde Kontrol Şube Şefi Hüseyin
Çetinkaya’dan selamlar…
Akdeniz Bölge’de Eko temalı parklar (Rixos otel) projesine bayram
ziyareti gerçekleştirildi.
Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kanyon AVM
projesi güvenlik ekibi piknikte keyifli vakit geçirdi.
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde, By Otel projesi
Çalışan Anketi kapsamında ziyaret edildi.
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü kapsamında Mesa Çengelköy
Projesi Müşteri Temsilcisi Emre Bey’in katılımı ile güvenlik ekibi bir
araya geldi.
Sizden Gelenler
Marmara Anadolu Bölge’de By Gayrimenkul projesi, Çalışan Anketi
kapsamında ziyaret edildi.
Mey İçki Tekirdağ - İftar Yemeği
Marmara Anadolu Bölge bünyesinde Schenker Arkas Ülke Güvenlik
Şefi Erkan Engin ile birlikte Titanic Otel Kartal’da birim amirleri Dursun
Kandemir, Mehmet Kayaalp ve Yunus Turan’ın katılım gösterdiği
değerlendirme toplantısı yapıldı ve yemek yenildi.
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Erze Ambalaj Kemalpaşa
biriminden selamlar..
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Vakıfbank Balıkesir
Şubesi’ndeki personeli Gülfer Hanım’dan tüm Securitas Ailesi’ne
sevgiler…
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Vodafone Amiri Can Bey’e
eylem planı kapsamında, personel tutundurma hediyesi takdim edildi.
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Er-Bakır projesinden
selamlar…
Ege Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ekpen projesinden
selamlar…
Not : Cep telefonu ile çekilen fotoğrafların çözünürlüklerinin düşük olması nedeniyle üzülerek yer veremiyoruz.
8/16 Haber’e göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.
41
Sizden Gelenler
Lineadekor projesinde yeni güvenlik ofisinde gerçekleştirilen ilk
toplantıdan görüntüler…
Antalya Havalimanı’nda her yıl geleneksel olarak yapılan Dr.Nihat
Kalkavan Futbol Turnuvası’na 16 takım katıldı. Yaklaşık 8 hafta süren
turnuvanın sonunda Securitas, üçüncü oldu. Emeği geçen tüm
arkadaşlarımızı tebrik ederiz. Teknik Direktör: Zafer Tosun, Oyuncular:
Sinan Kırdar, Nihat Yılmaz, Yunus Akbaş, Özkan Mavi, Turgay Aycan,
Nazif Varlı, Mustafa Topkaya
Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığımız
Ramada Otel Şube Müdürü Barış Bey ve Şube Müdür Yardımcısı
Oktay Kaya…
Ansaldo projesi Niğde biriminde görevli Abdullah Ünal evlendi.
Securitas Ailesi olarak Abdullah Bey’i ve eşini tebrik ediyor, mutluluklar
diliyoruz.
Marmara Avrupa Bölge Müdürlüğü bünyesinde Kanyon AVM
projesinde çalışan Tuğba Karadeniz nişanlandı. Securitas Ailesi olarak
Tuğba Hanım’ı tebrik ediyor ve mutluluklar diliyoruz.
Akdeniz Bölge yemekte bir araya geldi.
ICF Antalya Havalimanı projesinde görev alan Saha Yöneticileri ile yemekte bir araya gelindi.
42
Sizden Gelenler
Marmara Anadolu Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve Günün
Kahramanı seçilen Yusuf Bunsuz’un portresi kendisine hediye edildi.
Marmara Anadolu Bölge Schenker Güzeller Depo’dan sevgiler…
İş Güvenliği Uzmanı Selman Kayhan’ın Befesa Silvermet İskenderun
birimini ziyaretinden bir kare… Ali Işık
Albayrak projemizden tüm Securitas Ailesi’ne selamlar..
Milas Bodrum Havalimanı Güvenlik Görevlisi Mustafa Ali Genç’ten
selamlar... Bekir Avcı
ICF Antalya Havalimanı’nda kışlık kıyafet dağıtımı için Lojistik Departmanının yoğun çalışmaları esnasından bir kare….Kendilerine destekleri için
teşekkür ederiz.
Not : Cep telefonu ile çekilen fotoğrafların çözünürlüklerinin düşük olması nedeniyle üzülerek yer veremiyoruz.
8/16 Haber’e göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.
43
Sizden Gelenler
Ali Gezer’den Securitas Ailesi’ne selamlar…
Karadeniz Bölge, Statkraft projesinden selamlar…
Karadeniz Bölge, Gülermak projesinden selamlar…
Karadeniz Bölge, Ento Madencilik projesinden selamlar
44
Şubemiz yenilendi, yeni şubemizden selamlar… TEB – Aydın Akay
Sizden Gelenler
18.09.2015 tarihinde Zorlu Center Eataly işletmesi personelleri olarak Değerli yöneticilerimiz Sn.Hakan Demirkol ve Sn.Cahit Aksoy’un da
katılımıyla Eataly güvenlik ekibi olarak sabah kahvaltısı eşliğinde projemizle ilgili istişare ve genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.
Katılımları ve bu güzel ortamın oluşmasında emeği geçen Cahit Bey’e ve Hakan Müdürümüze ve bunun nezdinde görev arkadaşlarım Tayfun
Eroğlu, İlhan Uyanık, Mehmet Temiz, Aykut Taş, Gökhan Dinler, Murat Akkuş ve yıllık izin nedeniyle toplantımıza katılamayan fakat telefonla
düşüncelerini aktaran Ziya Murat Çevik’e teşekkür ediyorum. Murat Akkuş
Projemizde çalışan yabancı
işçilerin kutsal bayrağımıza
gösterdikleri saygı bizleri
duygulandırdı. Ali Gezer – Hilal
RES
Çukurova Bölgesi Altek
Endüstriyel Yapı Market Güvenlik
Görevlisi Gökhan Keskin ve yeni
doğan bebeği Yusuf’tan herkese
selamlar…
Şube Şefimiz Levent Ak projemizi ziyaret etti, güzel bir buluşmaydı.
Ali Gezer - Hilal RES
Mersin Şube’den Emre Atabay Şefim ziyaret edildi,
misafirperverliklerinden dolayı teşekkürler… Ali Gezer – Hilal RES
Evlilik nedeniyle İzne ayrılacak olan personellerimizden Cihan
Çolakoğlu’na Ascendum Makina Müşteri Yetkilimiz Sn.Selda Akçay
(Oktay) tarafından bir adet altın hediye edildi. Hediyeleri, Güvenlik
Personellerimize vermiş oldukları değer, iyi ve kötü günlerimizde
sürekli yanımızda oldukları için kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz.
Ali Özcan Ascendum Makina Yatırım Holding A.Ş
Not : Cep telefonu ile çekilen fotoğrafların çözünürlüklerinin düşük olması nedeniyle üzülerek yer veremiyoruz.
8/16 Haber’e göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.
45
Sizden Gelenler
46
Ege Bölge Müdürlüğü H&M Bornova Mağazası projesine başlama
çalışmaları...
Ege Bölge Müdürlüğü Kartek Sürmeli Efes Otel biriminde aylık
değerlendirme toplantısından sonra güzel bir hatıra..
Ege Bölge Müdürlüğü Hiddenbay İzmir Seferihisar projesinden
sevgiler...
Ege Bölge Müdürlüğü Briza Wind Kavaklı RES Balıkesir’den tüm
Securıtas Ailesine sevgiler...
Ege Bölge Müdürlüğü Decathlon İzmir Mağaza projesinde görev
yapan Mustafa Gümüş ve Korhan Taş’tan tüm Securitas Ailesine
selamlar.
Ege Bölge Müdürlüğü Cummins projesinde görevli personelimiz
Harun Akyol’dan Tüm Securitas Ailesine selamlar..
Ege Bölge Müdürlüğü Abalıoğlu Torbalı projesinde görevli
personelimiz Ayhan Çelik’ten tüm Securitas Ailesine selamlar.
Ege Bölge Müdürlüğü Aydın Didim Akbük RES projesinde bayram
kutlaması…
Sizden Gelenler
Ege Bölge Müdürlüğü İzmir Selçuk Efes Sürmeli Otel’de bayram
kutlaması…
Ege Bölge Müdürlüğü Doğuş Göcek Marina projesinden tüm Securitas
Ailesine selamlar.
Ege Bölge Müdürlüğü Bodrum Vitapark Golf Resort Projesinden
selamlar...
Ege Bölge Müdürlüğü Milas Bodrum Havalimanı projemiz sona erdi.
Bu yolda emeği geçen herkese teşekkürler…
Ege Bölge Müdürlüğü Bodrum Milas Havalimanı personelimizle keyifli
bir öğle yemeği sonrası...
Ege Bölge Müdürlüğü Aliağa Nemport Limanı projesinden selamlar..
Ege Bölge Müdürlüğü Gönen Balıkesir Teksüt projemizden selamlar...
Ege Bölge Müdürlüğü İzmir Kemalpaşa Fuat RES projesinden
selamlar..
Not : Cep telefonu ile çekilen fotoğrafların çözünürlüklerinin düşük olması nedeniyle üzülerek yer veremiyoruz.
8/16 Haber’e göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.
47
Özlem Bakacak
İç İletişim Uzmanı
[email protected]
13 Aralık 2015, saat 17:10 sularında, Antalya Havalimanı Projemizde, 08:30/16:30 vardiyasından
çıkan Değerli Çalışanlarımız; Nuray Özçanak, Emine Kaçak, Neşegül Özçelik, Ümit Çelik, Yusuf Durmaz,
Erdoğan Yılmaz, Turan Özsözgün, Konca Çevik, Gülten Duyar Uzun, Yusuf Balkıç, Cihan Erzenli ve
Sevim Yarbaş Erzenli servis ile evlerine giderken talihsiz bir kaza geçirmişlerdir.
Merhaba,
2015 yılının son 8/16 Haber sayısında sizlerle
birbirinden renkli konuları ve fotoğrafları
paylaşmanın heyecanını yaşıyorum.
8/16 Haber’in bu sayısında tek ziyaretle
yetinmedik, iki bölgemize ziyaret gerçekleştirdik.
Çukurova Bölge Müdürlüğü ziyaretimize
Gaziantep ile devam ettik. Diğer yandan Karadeniz
Bölge Müdürlüğü bünyesinde Samsun’daki
projelerimizi ziyaret etme fırsatı bulduk.
Aynı zamanda “Çat Kapı” ziyaretlerimize Coca
Cola projemizin Ankara’daki birimlerinde
devam ettik. Ziyaretlerimize 2016 yılında da,
hız kesmeden devam edeceğiz. Bu keyifli
ziyaretleri Securitas Türkiye Çalışan Portalı’nda
#iletisimsahada ve #catkapi hashtagleriyle
takip edebilirsiniz.
Bu sayımızla birlikte “Basında Securitas”
bölümüne de yer vermeye başladık. Bu öneriyle
bize gelen ve yayınımıza renk katan, Ege Bölge
Müdürlüğü İletişim Asistanı İnci Özdemircan’a
teşekkür ediyorum. Sizlerin de 8/16 Haber
hakkında önerileriniz olursa [email protected]
com.tr adresine her zaman iletebileceğinizi
hatırlatmak isterim.
“8/16 Haber Paylaşım Ödülü”nü kazanan
çalışanımız, Bodrum Havalimanı projesinde
görevli olan Bekir Avcı oldu. Kendisini Eylül ayı
içerisinde Ankara’da ağırladık. Böylece “8/16
Paylaşım Ödülü” Ege Bölge Müdürlüğü’ne
gitmiş oldu. Yayınlarımıza sağladığı katkıdan
dolayı Bekir Avcı’ya tekrar teşekkür ediyoruz.
Bir sonraki ödülün sahibi olmak istiyorsanız,
[email protected] adresine haber ve
fotoğraflarınızı göndermenizi bekliyoruz.
“Securitas Çalışanlarıdır” anlayışıyla yola
çıktığımız “Çalışan Köşesi”nde, yasal olarak
engelli olan ve bakmakla yükümlü olunan
yakınlara tanınan “Engelli İndirimi” hakkında
paylaşımda bulunduk. Sorularınız olursa
“Securitas Açık İletişim Kanalları” aracılığıyla
bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.
8/16 Haber’de yer vermek için projelerinizden
çektiğiniz görüntüleri, haberleri her zaman
bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. Bu sayımızda
bizlere destek veren tüm çalışanlarımıza
teşekkür ediyoruz. Bu sayıda yer veremediğimiz
paylaşımlarınızı gelecek sayıda bulabilirsiniz.
Sadece çözünürlükleri düşük olan fotoğraflara,
üzülerek yer veremiyoruz.
Son olarak, Aralık ayında Antalya Havalimanı
projemizde Değerli Çalışanlarımızın geçirdiği
talihsiz trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun
dileklerimi sunmak istiyorum. Securitas Ailesi
olarak, Değerli Çalışanlarımıza acil şifalar
diliyoruz.
2016 yılının size ve tüm sevdiklerinize sağlık ve
mutluluk getirmesi dileğiyle…
YÖNETİM YERİ
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad.
Cevat Muratal İş Merkezi 112/15 Balgat ANKARA
EDİTÖR
Gamze Sarıkoca
GENEL YAYIN SORUMLUSU
Özlem Bakacak
TASARIM
dwt l mandalina
www.mandalina.com.tr
BASKI
Dumat Ofset
www.dumat.com.tr
• Securitas Türkiye'nin 3 aylık süreli yayınıdır.
• Yayında geçen yazı ve fotoğraflar izin alınmadan kullanılamaz.
48
SECURİTAS GÜVENLİK
HİZMETLERİ A.Ş.
ADINA SAHİBİ
E. Murat Kösereisoğlu
Yukarıda isimleri geçen 12 Güvenlik Görevlimiz ve ICF-Antalya Havalimanı Personeli 6 kişi yaralanarak
farklı hastanelere sevk edilmişlerdir. Aldığımız son bilgilere göre Gülten Duyar Uzun, Yusuf Balkıç, Cihan
Erzenli ve Sevim Yarbaş Erzenli taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden çalışanlarımızın durumu
yakından takip edilmektedir. Securitas Ailesi olarak tüm Çalışma Arkadaşlarımıza ve ICF Çalışanlarına acil
şifalar diliyoruz.
Download

8_16_Sayi_27