Restaura ce u Aipldauerů
Iidelni lísteh
PoIévka
Česneková
s domácím
uzeným,
strouhaným
sýrem
achlebovými
krutóny
... 35,.Kč
Jídla z vepřového masa
(krkovice
cca250g Vepřový
steak
bezkosti)
naragů
z lesních
hub,
rest.
zakysaná
brambory,
smetana
.............................. 165,.Kč
(var.
vepřový
hrano|ky
iízek,
brambory)
cca200g Smažený
............... 115,.
Kč
cca250g Restované
brambory
masem,
vejce.
sdomácím
uzeným
sázené
.. 95,-Kč
šu|ánky
cca250g Bramborové
sezelím
a s orestovaným
domácím
uzeným95,-Kč
játra,vepřové
(drůbeží
ragů
sdomácími
bramboráčky
cca200g Se|ské
maso'
kuřecí
maso'
slanina)
.....................................
105,.
Kč
- hranolky
(kořeněné
Domácíburger
Kč
americké
brambory).......
. 95,.
Domácí
burger
............................
.................... 59,.
Kč
Jídla z drůbeŽe
(prsa),
hranolky,vař.
cca2009 Kuřecíšpíz
brambor
.......................
125,.
Kč
rest.
cca1509 Kuřecísteakna
kukuřici,
hrano|ky
.........................
125,.
Kč
jemně
pikantní'
cca750g Kuřecíkřídla
zeleninová
ob|oha
................ 99,.
Kč
cca1509 Kuřecířízek(hranolky,vař.
brambory)
..........................
Kč
95,.
játra,
cca2509 Kuřecísmažená
salát................................
caciki
Kč
99,.
SÝry
sýr,
hranolky,
vař.brambor,
cca150g Smažený
zeleninová
obloha
. ........ 95,.Kč
Hermelín,
vař.brambor,
cca1509 Smažený
hranolky,
zeleninová
obloha
... 95,-Kč
Víkendové
menu d!e nabídky
u^vtl/.restaura c euaipl dau eÍ.t.cz
Restaura ce u Aipldauerů
Iideloi lístel1
Bezmasá jíd!a
lesními
houbami................
Kč
95,.
cca2509 Šulánkyvesmetanovéomáčces
Kč
švestkami
......................
95,.
s mákem
a restovanými
cca250g Šu|ánky
Sladká jídla
1ks
1ks
pa|ačinka
Kč
š|ehačka,
čoko|áda
................ 55,.
Ve|ká
sezmrzlinou,
palačinka
čoko!áda
... 45,.Kč
s marmeládou
z les.ovoce,
š|ehačka,
Velká
Něco na chuť
pálivý
chléb
...............
Kč
klobás,jemně
hořčice,
59,.
uzený
Domácí
Kč
.. 39,.
kečup,
česnek,
5ýr. ...........................
Domácí|angoš,
75,.
Kč
směsía
sýrem
......................
P|kantnítopinky
s masovou
.. 35,.
Kč
brambůrb/
...........................................
cca2009 Domácí
Poháry
Přílohy
Kč
30,.
cca1509 Hrano|ky.......................................................
30'.Kč
brambory.....................................
cca150g Domácíamerické
petrže!ía
Kč
máslem
...........................
30,.
bramborys
cca1509 Vařené
.. 8,.Kč
kečup,
hořčice
................
....i..................
1ks
tatarka,
jemný
............................. ... ...... 10,.Kč
Jogurtový
dressing
t.............. 5,.Kč
lks
chléb
...........................................
Sa!áty
prsíčky
kuřecími
. . 99,.Kč
mísa
z čerstvé
zeleniny
sgrilovanými
Sa|átová
Kč
t........25,.
1porce Ze|ný
sa!át
............................................
Kč
t.............. 30,.
Caciki
salát
......................................
menudle nabídky
Víkendové
t nMu/.restauraceuaipldaueru.cz
Restaura ce u Aipldauerů
PORADAME:. AKCE
. VEČínry
. OSLAVY
NAROZENIN
. DIsrorÉKY
(DlsrorÉKY
PRooĚn)
. QRlLoVAruí
rÝTY(SrLE)
OUzENírlogÁs
TRAMpsrÝcH
clcÁn
. GRlLoVAruÍruŘnr
(M0ŽN0
l NAoBJeonÁvru
. VEC|RKY.
NAoSLAVY
NARoZENINY)
PRovícr
INFoRmncí
NAVSTIVTE
NASEWEBOVESTRANKY:
tt t v.restauraceuaipldau
eru,cz
A REZERVACE
NATEL.CISLECH:
OBJEDNAVKY
777919155
728703203
Download

Jídelní lístek - Restaurace U Aipldauerů