P Ř E H L E D B O H O S L U Ž E B F A R N O S T I O L E Š N I C E , R O VE Č N É A Č E R N O VI C E
19. 4. 2014
3.velikonoční
(neděle)
8.00 mše svatá – za Bohuslavu Stejskalovou a rodinu; za rodiče Kovářovy
a Kotoučkovy; za † Jaroslava Kadlece; za † manžela, rodiče a DvO
9.30 Rovečné – mše svatá
11.00 Černovice – mše svatá
20. 4. 2015
(pondělí)
7.00 mše svatá – na poděkování za 40 let manželství,
za žijící rodinu a DvO, adorace, chvály
21. 4. 2015
(úterý)
SV. ANSELMA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
22. 4. 2015
(středa)
17.00 mše svatá – Hodonín
18.30 mše svatá – za † Josefa Kadlece, dvoje rodiče a duše v očistci
23. 4. 2015
(čtvrtek)
SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18.00 Černovice – mše svatá, katecheze pro děti, žehnání polí
24. 4. 2015
(pátek)
SV. JIŘÍ, MUČEDNÍKA
18.30 mše svatá – za syna Miroslava a Boží požehnání pro jeho rodinu
25. 4. 2015
(sobota)
SV. MARKA, EVANGELISTY
8.00 mše svatá – na poděkování za 30 let společného života
s prosbou o Boží ochranu a pomoc Panny Marie pro celou rodinu
11.00 svatební obřad Černovice – Dušan Veselý a Tereza Broklová
26. 4. 2014
4.velikonoční
(neděle)
8.00
9.30
11.00
12.00
14.00
mše svatá – za učitelku Marii Višinkovou, rodiče a sourozence
Rovečné – mše svatá
Černovice – mše svatá
křest Černovice – Tobiáš Bubeník
ŽEHNÁNÍ POLÍ
S VAT B Y
11. 4. 2014 (sobota)
11.00
25. 4. 2014 (sobota)
11.00
Josef Báča (Starý Svojanov) – Veronika Svobodová (Starý
Svojanov)
Dušan Veselý (Drásov) – Tereza Broklová (Černovice) – Černovice
23. 5. 2014 (sobota)
11.00
Vít Plíhal (Olešnice) – Karolína Seeháková (Letovice)
20. 6. 2014 (sobota)
11.00
Tomáš Bednář (Křtěnov) – Veronika Olšánová (Letovice)

Mariánská pouť La Salette, Loude, Fatima – v červenci od 5.-17.7.2015 pořádá naše
farnost pouť do La Salette, Loude, San Sebastián de Garabandalu, Santiaga a Fatimy.

Jubileum milosrdenství – papež František oznámil v pátek (13. března 2015) slavení
nového mimořádného Svatého roku. Jubileum milosrdenství bude zahájeno otevřením
Svaté brány ve vatikánské bazilice o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8.
prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 2016.

Poutní výlet rodin do Prostějova 8.5. – více ve vývěskách
Download

Stáhněte si aktuální ohlášky