Českomoravská Fatima KOCLÍŘOV 2012
Téma přípravy 100. výročí zjevení ve Fatimě: „Chcete se obětovat Bohu?“
Světový apoštolát Fatimy – Fatimský apoštolát v ČR v roce 2012 nabízí následující programy v poutním domě, národním centru v Českomoravské Fatimě
v Koclířově u Svitav:
EXERCICIE A SEMINÁŘE:
„Modlitba, půst a víra“ 22. –26. 2. 2012 – Fra Marinko Šakota OFM
z Medžugorje, tlumočí Olga Merkovičová. Poplatek 300,– Kč
„Uzdravení v kořenech zla“ 11.–15. 4. 2012 – P. Denis O´Sullivan
z Irska. Poplatek 200,– Kč
„Vnitřní uzdravení“ 4. –6. 5. 2012 – víkendový seminář P. Elias Velly OFM
Conv., exorcista z Malty. Poplatek 200,– Kč
„Ježíš je Pán“ 7.–10. 5. 2012 – exercicie P. Eliase Velly OFM Conv. Poplatek 400,– Kč
„Znovuzrození z Ducha Sv.“ 7.–11. 8. 2012 – exercicie P. Jamese Manjackala
z Indie. Poplatek 600,– Kč
„Dvě Srdce Lásky“ 3. –8. 11. 2012 – P. Montfort Okaa z Nigérie.
Poplatek 300,– Kč
FATIMSKÝ APOŠTOLÁT:
Týden s přáteli 27. 2. –3. 3. 2012. Modlitby, adorace, výlety, sdílení jako
společný dík Pánu Bohu a Panně Marii za 60 let.
Moderuje P. Pavel Dokládal (bez poplatku, navíc 50% sleva)
Svaté triduum, 1. sobota a velikonoce s ČM Fatimou 5. –8. 4. 2012
(bez poplatku)
Mariánský apoštolát v ČR 4. –7. 10. 2012
(pro všechny zájemce, především vedoucí modlitebních skupin)
Vánoce a Nový rok v ČM Fatimě 27. 12. 2012–1. 1. 2013 (bez poplatku)
LETNÍ DOVOLENÁ V ČM FATIMĚ:
I. turnus 29. 6. –6. 7. 2012 | II. turnus 6. 7.–13. 7. 2012 (již obsazen)
III. turnus 13. 7.–20. 7. 2012 | IV. turnus 20. 7.–27. 7. 2012
V. turnus 27. 7.–3. 8. 2012 | VI. turnus 13. 8. –20. 8. 2012
VII. turnus s táborovým programem pro děti 20. 8. –27. 8. 2012 moderuje
Zdiška Ferbyová (7 nocí, jedna vždy zdarma. Každý turnus výlety, programy,
denní mše sv. Vhodné pro rodiny i osamělé)
KAŽDÝ MĚSÍC VŽDY:
• na 1. sobotu, celodenní program. Mše sv. v 10.30 hod. a 17.00 hod.
Přednášky 14.00 – 16.00 hod. Modlitba, adorace, kulturní programy, svátost
smíření, dětský program, občerstvení, ubytování.
• Fatimská vigilie každého 12. dne v měsíci od 18.00 hod. a Fatimský den
každého 13. dne v měsíci vždy od 9.00 hod.
• každou neděli v 9.00 hod. mše sv., po mši sv. „Chvilka pro děti“ a farní
kavárna. V 17.30 hod. mariánské večeřadlo, nešpory, adorace
• pobožnost ke sv. Filoméně ve farním kostele každou 1. sobotu v měsíci
ve 14.00 hod.
HLAVNÍ DEN POUTI KE SV. FILOMÉNĚ NEDĚLE 5. 8. 2012
Mše sv. 9.00, 11.00 a 15.00 hod.
HLAVNÍ DEN EVANGELIZACE P. JAMESE MANJACKALA
NEDĚLE 12. 8. 2012 10.00 –15.00 hod.
CELONÁRODNÍ MARIÁNSKÁ KONFERENCE WAF 6. 10. 2012 v 10.30 hod.
POUTNÍ ZÁJEZDY (ve spolupráci s Poutním centrem biskupství královéhradeckého a CK Voma Třebíč, CK Avetour Dobruška a CK Hladký Brno, poutní
zájezdy provází P. Pavel Dokládal a Hanka Frančáková)
Svatá Země – Izrael 22.– 29. 3. 2012 (Galilea, Judsko, Mrtvé moře)
Polsko (Hnězdno, Lícheň, Czenstochowa, Krakow, Wadowice) 21.– 24. 4. 2012
Francie, Belgie, Holandsko (Paříž, Banneaux, Antverpy, Amsterdam – Matka
všech národů) 13.–19. 5. 2012
Itálie (Řím, Nettuno, Neapol, Mugnano, San Giovanni Rotondo, Lanciano,
Manopello aj.) 17.– 23. 6. 2012
Slovensko – Turzovka (Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie) 16. 6. 2012
Chorvatsko a Bosna Hercegovina 14.–18. 9. 2012 rekreace v Gradači
a 18.–22. 9. 2012 duchovní program v Medžugorje. Odjezd s mořem 13. 9.,
odjezd bez moře 17. 9. Návrat společně 23. 9.
Lurdy, Fatima – Domus Pácis k 95. výročí – busem 14.–25. 10. 2012
Fatima – letecky Domus Pácis, 19.–23. 10. 2012
Na stránkách Světového apoštolátu Fatimy v ČR www.cm-fatima.cz najdete
na každou akci či pouť podrobný program s přihláškou i cenou, kterou můžete poslat elektronicky: [email protected], popř. poštou na adresu:
ČM Fatima, č.p. 195, 569 11 Koclířov u Svitav
Tel.: 461 543 164, mobil: 731 646 800
V nutných případech: 731 598 752
(pošlete, prosím, SMS)
Download

Českomoravská Fatima KOCLÍŘOV 2012