Obecní úřad Jivno
a
Sbor dobrovolných hasičů Jivno
Vás zvou na
Svatovojtěšskou pouť
která se bude konat v sobotu 25. dubna 2015
14:00 hod. – slavnostní mše
Po celé odpoledne až do večera bude
k poslechu hrát oblíbená hudba Radověnka
19:00 hod. – pouťová taneční zábava
Hraje: Radověnka
Vstupné: 100,-Kč
Download

Sbor dobrovolných hasičů Jivno