Oznámení o zahájení nabízení
fond:
Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
třída fondu: Třída A1 - Kapitalizační
ISIN: CZ0008474731
datum zahájení nabízení:
7. dubna 2015
datum, ke kterému bude zahájeno přijímání žádostí o vydávání a odkupování PL:
7. dubna 2015
datum počátku období, ve kterém budou v Obchodní den Investiční společností
přijímány žádosti o vydání, respektive odkoupení, PL za 1 Kč:
datum konce období, ve kterém budou v Obchodní den Investiční společností
přijímány žádosti o vydání, respektive odkoupení, PL za 1 Kč:
7. dubna 2015
30. dubna 2015
datum, pro které bude vyhlášena první aktuální hodnota PL:
4. května 2015
datum, kdy bude vyhlášena první aktuální hodnota PL:
5. května 2015
PL = podílový list
Download

Oznámení o zahájení nabízení