PLOŠNÁ
DLAŽBA
Na terasy, k rodinným domům, do zahrad,
parků, na náměstí a chodníky
Výrobky z produkce PRESBETON Drahotuše, s.r.o.
HLADKÁ
Hladká dlažba představuje základní typ povrchu, který má
charakter neopracovaného pohledového betonu. Je vhodná
pro dláždění chodníků, zastávek, náměstí, stezek pro cyklisty, ploch okolo obytných a rodinných domů, teras či průmyslových ploch. Široký sortiment běžných a XL formátů nabízí
řešení pro všechny typy zatížení. Použitím velkých formátů
lze docílit velmi rychlé a efektivní pokládky.
Hladká – žlutá
Hladká – přírodní
22
IN
HLADKÁ
povrch hladký
přírodní
červená S3
písková
žlutá
okrová
hnědá S3
černá
HLADKÁ bez fazety (BF)
HLADKÁ bez fazety (BF)
37
35
300
300
bílá
40
50
48
300
300
400
400
400
400
500
500
40
50
500
100
62
600
500
400
600
100
600
800
800
600
400
100
800
800
Velkoformátová dlažba XL
výrobek d × š × v (mm)
300 × 300 × 35 BF
300 × 300 × 37
400 × 400 × 40
400 × 400 × 50
500 × 500 × 48 BF
500 × 500 × 50
600 × 400 × 40
600 × 600 × 62
barva
přírodní
přírodní
písková, červená
přírodní
písková, červená, okrová,
žlutá, hnědá, černá
přírodní
přírodní
přírodní
písková, červená
přírodní
písková, červená
přírodní
černá, bílá
2
cena (Kč/m ) s DPH
252,90
252,90
329,10
265,00
výrobek d × š × v (mm)
800 × 400 × 100;
800 × 600 × 100;
800 × 800 × 100
barva
přírodní
černá
bílá
cena (Kč/m2) s DPH
762,30
834,90
834,90
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 157–158.
367,80
301,30
301,30
301,30
393,30
289,20
367,80
418,70
507,00
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
S
Výrobek je součástí systému S3, strana 9.
23
TINA
Dlažba s tryskaným povrchem v šesti barevných variantách.
Tryskání povrchu přináší specifický vzhled lehce opracovaného betonu. Tato dlažba je určena pro dláždění zpevněných
ploch v okolí rodinných domů a na veřejná prostranství. Široká nabídka formátů a tlouštěk, včetně XL formátů, umožňuje
použití této dlažby pro všechny druhy zatížení. Má výborné
protiskluzové parametry.
TINA – přírodní
TINA – písková
povrch tryskaný
přírodní
IN
písková S1
IN
meruňková
40
TOP
červená S3
bílá
500
TOP
černá
TOP
40
50
100
62
400
400
IN
600
500
400
600
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 40
500 × 500 × 50
600 × 400 × 40
600 × 600 × 62
barva
přírodní
červená, písková,
meruňková, bílá,
černá
přírodní
červená, písková,
meruňková, černá
přírodní
červená, písková,
meruňková, černá
přírodní
červená, písková,
meruňková, bílá,
černá
cena (Kč/m2) s DPH
430,80
507,00
S
24
400
100
600
800
100
800
800
494,90
557,80
430,80
507,00
507,00
596,50
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
Výrobek je součástí systému S1, S3, strana 8, 9.
800
600
Velkoformátová dlažba XL
výrobek d × š × v (mm)
800 × 400 × 100;
800 × 600 × 100;
800 × 800 × 100
barva
cena (Kč/m2) s DPH
přírodní, bílá, černá
955,90
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 157–158.
TAŤÁNA
TOP
Povrch této dlažby je opracován tryskáním, čímž krásně
vynikne jemná struktura betonu a použitého kameniva.
Dlažba je ve standardních formátech vhodná pro zpevněné plochy s lehkým zatížením, tzn. na chodníky, terasy,
náměstí. Dostupnost XL formátů umožňuje použití pro
plochy s proměnným a vysokým zatížením. Má výborné
protiskluzové parametry.
TAŤÁNA – bílá
TAŤÁNA – bílá
povrch tryskaný
bílá
pískovcová S2
hnědá
žlutá
40
šedá
40
50
62
400
400
černá
500
600
500
400
600
600
100
100
100
800
400
800
600
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 40
500 × 500 × 50
600 × 400 × 40
600 × 600 × 62
barva
bílá, hnědá, žlutá,
pískovcová, šedá
bílá, hnědá, žlutá,
pískovcová, šedá
bílá, hnědá, žlutá,
pískovcová, šedá
bílá, hnědá, žlutá,
pískovcová, šedá
800
cena (Kč/m2) s DPH
545,70
608,60
583,20
634,00
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
S
800
Velkoformátová dlažba XL
výrobek d × š × v (mm)
800 × 400 × 100;
800 × 600 × 100;
800 × 800 × 100
barva
cena (Kč/m2) s DPH
bílá, pískovcová, šedá,
černá
1 040,60
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 157–158.
Výrobek je součástí systému S2, strana 8.
25
TAMARA
Povrch dlažby TAMARA je tvarován do reliéfu, který svým
vzhledem připomíná kámen a na vydlážděné ploše působí
velmi přirozeným dojmem. Vyrábí se ve dvou povrchových
variantách - tryskaný nebo dále neupravovaný reliéf. Dlažba
je vhodná pro zpevněné plochy s lehkým zatížením, jako jsou
náměstí, chodníky, terasy a okolí bazénů.
TAMARA – černá, reliéfní
TAMARA – černá, reliéfní
povrch reliéfní tryskaný
přírodní
IN
písková S2
IN
povrch reliéfní
meruňková
40
400
400 × 400 × 40
500 × 500 × 50
600 × 400 × 40
600 × 400 × 40
26
500
IN
hnědá
IN
600
400
barva
přírodní
písková, meruňková
přírodní
písková, meruňková
přírodní
písková, meruňková
pískovcová, hnědá, černá
Výrobek je součástí systému S2, S5, strana 8, 10.
černá S5
40
400
výrobek d × š × v (mm)
IN
pískovcová
50
500
S
TOP
povrch
tryskaný reliéf
tryskaný reliéf
tryskaný reliéf
tryskaný reliéf
tryskaný reliéf
tryskaný reliéf
reliéfní
cena (Kč/m2) s DPH
430,80
507,00
494,90
557,80
430,80
507,00
520,30
TARA
IN
Dlažba se vyrábí ve třech základních odstínech a její povrch je opracován tryskáním. Své využití najde jak v soukromém, tak veřejném sektoru, pro plochy s lehkým zatížením v okolí rodinných domů, městské komunikace pro
pěší, veřejná prostranství a méně zatížené technické plochy. Má výborné protiskluzové parametry.
TARA – písková
TARA – přírodní
povrch tryskaný
50
400
přírodní
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 50
písková
400
červená
barva
přírodní
písková, červená
cena (Kč/m2) s DPH
367,80
430,80
27
FATIMA
TOP
Díky otryskání povrchu této dlažby vynikne výraznější textura použitého kameniva a specifický vzor povrchu. Vyrábí se
v pěti barevných variantách a lze ji použít na zpevněné plochy v okolí rodinných a bytových domů jako jsou terasy, balkony aj. Je to také vhodná alternativa pro odpočinkové plochy
v centrech měst a obcí. Má výborné protiskluzové parametry.
FATIMA – bílá, černá
povrch tryskaný
přírodní
žlutá
červená S3
bílá
40
62
400
400
600
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 40
600 × 600 × 62
barva
přírodní
žlutá, červená,
bílá, černá
přírodní
žlutá, červená,
bílá, černá
600
cena (Kč/m2) s DPH
520,30
583,20
596,50
659,50
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
S
28
černá
Výrobek je součástí systému S3, strana 9.
RITA
IN
Dlažba věrně imitující vzhled travertinu. Její přirozený
vzhled nejlépe vynikne na plochách v okolí rodinných
domů, v zahradách, na terasách, ale své místo má také na
odpočinkových plochách ve městech. Vyrábí se ve třech
barevných variantách a vzhledem ke své výšce je vhodná
zejména pro pochozí plochy.
RITA – břidlicová
povrch reliéfní
40
400
břidlicová S6
pískovcová S2
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 40
S
400
ořechová
cena (Kč/m2) s DPH
532,40
Výrobek je součástí systému S2, S6, strana 8, 10.
29
DAREA
IN
Povrch této dlažby je dokonalou imitací dřevěných desek.
Krásně se bude vyjímat na zpevněných plochách v okolí rodinných domů, chat a chalup, kde přirozeně splyne s okolním
prostředím. Vzhledem ke své výšce je tato dlažba vhodná zejména pro pochozí plochy.
DAREA – krémová
DAREA – šedá
povrch reliéfní
40
400
hnědá S4
krémová S4
výrobek d × š × v (mm)
600 × 400 × 40
S
30
šedá
S6
cena (Kč/m2) s DPH
520,30
Výrobek je součástí systému S4, S6, strana 9, 10.
600
ALMA, LAURIA
PCT
HOV
Á ÚPRA
VA
PO
V
RC
Povrch těchto dlažeb je tvarován do reliéfu a je opatřen
povrchovou úpravou Perfect Clean TOP, která vytváří na
povrchu hedvábný lesk, brilantní barvy a usnadňuje údržbu a čištění. Reliéf dlažby ALMA je tvořen rovnoměrně
zvrásněným povrchem s nepravidelnou obvodovou hranou jednotlivých desek. Vzniká tak efekt jemně opracovaného kamene. Reliéf LAURIA je výrazněji tvarován a vytváří dojem nepravidelně lámaného kamene proměnlivé
tloušťky. Dlažby jsou vhodné zejména k dláždění teras,
zimních zahrad a dalších ploch v okolí rodinných domů,
popř. ploch v návaznosti na jejich vnitřní prostory, kde vyžadujeme dokonalý vzhled a snadnou údržbu.
IMPREGNAC
ALMA – hnědá
E
Ukázka povrchového ochranného systému nejvyšší kategorie (Perfect Clean TOP)
ALMA – povrch reliéfní
40
400
hnědá
bílá
černá
pískovcová
šedá
50
500
400
500
LAURIA – povrch reliéfní
62
600
600
hnědá
výrobek
ALMA
ALMA
LAURIA
LAURIA
bílá
černá
d × š × v (mm)
400 × 400 × 40
600 × 600 × 62
400 × 400 × 40
500 × 500 × 50
pískovcová
šedá
cena (Kč/m2) s DPH
698,20
749,00
698,20
723,60
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
31
SIMONA
TOP
Povrch této vymývané dlažby je tvořen ušlechtilými kamennými drtěmi s širokou paletou barevných
variant. Sortiment tradičních a XL formátů umožňuje téměř univerzální použití, lze je použít pro
všechny typy zpevněných ploch. Díky mnoha barevným variantám je vhodným řešením pro plochy jak
soukromého, tak veřejného sektoru.
SIMONA – žlutá
SIMONA – žlutá (rozdíl v barevnosti způsoben jinými světelnými podmínkami)
povrch vymývaný
černá S6
bílá
červená
žlutá S2
bíločerná
40
červenočerná
mix
40
50
62
400
400
500
600
500
400
600
600
100
100
100
800
400
600
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 40
500 × 500 × 50
600 × 400 × 40
600 × 600 × 62
barva
bílá, červená, černá, žlutá, bíločerná,
červenočerná, mix
bílá, červená, černá, žlutá
bílá, červená, černá, žlutá
bílá, červená, černá, žlutá
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
S
32
Výrobek je součástí systému S2, S4, S6, strana 8, 9, 10.
800
800
cena (Kč/m2) s DPH
800
Velkoformátová dlažba XL
608,60
výrobek d × š × v (mm)
659,50
621,90
723,60
800 × 400 × 100;
800 × 600 × 100;
800 × 800 × 100
barva
cena (Kč/m2)
s DPH
bílá, červená,
černá, žlutá
1 173,70
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 157–158.
GRENA
Tato dlažba se vyrábí ve dvou povrchových provedeních
– vymývaném a curling. Působí přirozeným dojmem a je
vhodná pro zpevněné plochy v okolí rodinných a bytových domů jako jsou terasy a balkony, ale své využití najde i ve městech a obcích. Dlažbu lze použít pro pochozí
plochy, nabídka XL formátů u vymývané varianty však
umožňuje využití i pro plochy zatížené pojezdem vozidel
a jiné vysoce zatížené plochy.
GRENA – bílá, vymývaný
GRENA – bílá, vymývaný
TOP
povrch vymývaný
šedá
povrch curling
žlutá
bílá
hnědá
černá
IN
36, 40
400
400
šedá S5
žlutá
bílá S5
hnědá S4
černá
100
100
62
100
800
600
600
výrobek
d × š × v (mm)
400 x 400 x 40
600 x 600 x 62
400 x 400 x 36
400
barva
šedá, žlutá, bílá,
hnědá, černá
šedá, žlutá, bílá,
hnědá, černá
šedá, žlutá, bílá,
hnědá, černá
600
povrch
cena (Kč/m2)
s DPH
vymývaný
608,60
vymývaný
723,60
curling
761,10
800
800
Velkoformátová dlažba XL
výrobek d × š × v (mm)
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
S
800
800 × 400 × 100;
800 × 600 × 100;
800 × 800 × 100
barva
povrch
cena (Kč/m2)
s DPH
šedá, žlutá, bílá,
černá
vymývaný
1 173,70
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 157–158.
Výrobek je součástí systému S4, S5, strana 9, 10.
33
GITA, GABRIELA, ŽANETA, BEATA, VERONIKA,
KAROLÍNA, KRISTÝNA
IN
Použitá říční kameniva vytváří oblíbené a praktické
oblázkové povrchy, pestrobarevné kamenné drtě
pak přináší přirozený vzhled původního kamene
nebo efektní kombinace barev. Tyto dlažby jsou určeny pro dláždění chodníků, odpočinkových ploch ve
městech a obcích, ale díky mnoha barevným variantám se hodí především pro plochy v okolí rodinných
a bytových domů jako jsou terasy, balkony, okolí bazénů, pro zahrady a parky.
GITA
GITA
povrch vymývaný
GITA
GABRIELA
ŽANETA
BEATA
40
400
VERONIKA
62
400
500
KRISTÝNA
40
50
500
KAROLÍNA
600
400
600
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 40
500 × 500 × 50
600 × 400 × 40
600 × 600 × 62
GITA
418,70
481,60
418,70
545,70
GABRIELA
418,70
481,60
418,70
545,70
Uvedené ceny výrobků jsou v Kč/m2 s DPH.
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
34
ŽANETA
545,70
571,10
545,70
621,90
BEATA
545,70
571,10
545,70
621,90
VERONIKA
545,70
–
–
–
600
KAROLÍNA
545,70
–
–
–
KRISTÝNA
545,70
–
–
–
LINDA, PAMELA, BIANCA, KARINA, NORA
Povrch těchto dlažeb je opracován broušením, kdy vystoupí textura použitého kameniva a vzniká broušený
(teracový) povrch. Následně může být povrch jemně
opracován tryskáním a vzniká tak další kategorie dlažeb
s broušeno-tryskaným povrchem, který má specifický
vzhled jemně opracovaného teracového povrchu a výborné protiskluzové vlastnosti. Tyto dlažby jsou vhodné
pro pochozí plochy, jako jsou chodníky v okolí rodinných
domů, terasy, balkony aj.
NORA − broušeno-tryskaný
LINDA − broušeno-tryskaný
povrch broušeno-tryskaný
TOP
36
36
400
LINDA S1
PAMELA
povrch broušený
LINDA
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 36
600 × 400 × 36
400 × 400 × 36
BIANCA S5
KARINA
NORA S5
BIANCA
KARINA
NORA
400
400
600
IN
PAMELA
povrch
broušeno-tryskaný
broušeno-tryskaný
broušený
cena (Kč/m2) s DPH
634,00
684,90
735,70
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 36.
S
Výrobek je součástí systému S1 a S5, strana 8, 10.
35
ŘEZANÁ VÝROBA
ŘEZANÉ FORMÁTY
Řezané formáty plošných dlažeb umožňují vytvářet spolu
se základními formáty 400 × 400 mm a 600 × 400 mm
velmi efektní a atraktivní skladby. Pro inspiraci bylo navrženo několik základních skladebných variant za použití čtyř nabízených řezaných formátů plošných dlažeb –
98 × 98 mm, 400 × 98 mm, 198 × 198 mm, 400 × 198 mm.
Množství barevných variant je však téměř neomezené
a z nabízených řezaných formátů je možné vytvořit zcela
originální návrh dle konkrétního přání. Doporučujeme však
kombinovat pouze podobné druhy povrchů.
36, 40
36, 40
400
198
400
98
36, 40
198
198
řezané formáty
1 řez
98
36, 40
98
cena Kč s DPH
78,65
VZOR PDN 1-S1
VZOR PDN 3
Kombinace prvků: dlažba SIMONA –
žlutá 400 × 400 mm, červená 198 × 198 mm (řez)
Kombinace prvků: dlažba SIMONA – černá 400 × 400 mm,
bílá 400 × 98 mm (řez), černá 98 × 98 mm (řez)
VZOR PDN 1-T
VZOR PDN 4
Kombinace prvků: dlažba TAŤÁNA –
hnědá 400 × 400 mm, pískovcová 198 × 198 mm (řez)
Kombinace prvků: dlažba SIMONA –
červená 400 × 400 mm, bílá 98 × 98 mm (řez)
VZOR PDN 2
VZOR PDN 5
Kombinace prvků: dlažba SIMONA –
žlutá 400 × 400 mm, bílá 400 × 98 mm (řez)
Kombinace prvků: dlažba SIMONA –
bílá 400 × 400 mm, černá 400 × 98 mm (řez)
36
ŘEZANÁ VÝROBA
VZOR PDN 6
VZOR PDN 10
Kombinace prvků: dlažba TAŤÁNA – bílá 400 × 400 mm,
šedá 400 × 198 mm (řez), pískovcová 198 × 198 mm (řez)
Kombinace prvků: dlažba TAŤÁNA – žlutá 400 × 400 mm,
šedá 400 × 98 mm (řez), bílá 98 × 98 mm (řez)
VZOR PDN 7
VZOR PDN 11
Kombinace prvků: dlažba TAŤÁNA –
bílá 400 × 400 mm, žlutá 400 × 198 mm (řez)
Kombinace prvků: dlažba KARINA 400 × 400 mm,
BIANCA 400 × 98 mm (řez), BIANCA 98 × 98 mm (řez)
VZOR PDN 8
VZOR PDN 12
Kombinace prvků: dlažba TAŤÁNA – šedá 400 × 400 mm,
bílá 400 × 198 mm (řez), šedá 198 × 198 mm (řez)
Kombinace prvků: dlažba PAMELA 400 × 400 mm,
LINDA 400 × 98 mm (řez), LINDA 98 × 98 mm (řez)
VZOR PDN 9
Kombinace prvků: dlažba TAŤÁNA –
hnědá 400 × 400 mm, šedá 198 × 198 mm (řez)
37
ŘEZANÁ VÝROBA – NOVINKA
POHLEDOVÉ HRANY PLOŠNÝCH DLAŽEB
Plochy dlážděné z plošných dlažeb lze pohledově ukončit
doplňkovými deskami s upravenou pohledovou hranou.
Tyto výrobky vznikají seříznutím hrany dlažby a nalepením
segmentu s totožným vzhledem jako je povrch dlaždic.
Dlažby s pohledovými hranami se používají pro lemování
a ukončení chodníků, teras, balkonů a jiných pohledově přiznaných okrajů ploch a konstrukcí vytvářených z plošných
dlažeb. Úprava pohledových hran je možná na vybraných
typech výrobků na formátu 400 × 400 × 40/36 mm v provedení s jednou nebo dvěma upravenými hranami (rohový
prvek). Lepený spoj je na okraji desky upraven broušenou
zkosenou hranou, která je povrchově dále zušlechtěna leštěním.
pohledové hrany
1 × upravená pohl. hrana
2 × upravená pohl. hrana
d × š × v (mm)
400 × 392 × 40
392 × 392 × 40
cena (Kč/ks) s DPH
320,70
453,80
Uvedená cena zahrnuje kompletní výrobek.
1× upravená pohledová hrana
LEMOVACÍ PRVEK
Obvodové ukončení pochozích ploch dlážděných z plošných
dlažeb jako jsou chodníky, terasy a další, je možné provést
lemovacím prvkem o rozměru 800 × 50 × 98 mm, který
je po obvodu plochy zapuštěn do terénu. Lemovací prvek
je možno vyrobit z vybraných povrchů plošných dlažeb
a vytvořit tak doplňkový krajový prvek totožného vzhledu
jako jsou běžné plošné dlažby v hladkém, tryskaném nebo
vymývaném provedení. Řezané hrany prvku jsou opatřeny
broušenou zkosenou hranou, která je dále zušlechtěna leštěním. Lemovací prvek je vyroben výřezem z velkoformátových prvků a jeho boční stěny nejsou pohledové.
Lemovací prvky lze vyrobit k těmto provedením:
hladký povrch – HLADKÁ
tryskaný povrch – TINA, TAŤÁNA
vymývaný povrch – GRENA, SIMONA
lemovací prvek
Lemovací prvek
d × š × v (mm)
800 × 50 × 98
Uvedená cena zahrnuje kompletní výrobek.
38
cena (Kč/ks) s DPH
163,40
2× upravená pohledová hrana
ŘEZANÁ VÝROBA – NOVINKA
KRUHOVÉ VÝŘEZY
U plošných dlažeb a velkoformátových XL dlažeb je možné
zhotovit kruhové výřezy o průměru 40, 60, 100 mm pro
průchod konstrukcí dlážděným krytem nebo osazení zabudovaného venkovního osvětlení. Pozice jednotlivých
otvorů bude odsouhlasena v rámci technického vyjasnění
před přijetím objednávky.
kruhové výřezy (jádrové vrtání)
průměry: 40, 60, 100 mm
Kruhový výřez ve výrobku v. 40 mm
Kruhový výřez ve výrobku v. 62 mm
Kruhový výřez ve výrobku v. 100 mm
ø 40, 60, 100
ø
cena (Kč/ks) s DPH
78,70
115,00
175,50
ø 40, 60, 100
Uvedené ceny kruhových výřezů zahrnují pouze práce spojené s vrtáním otvoru.
Při cenové kalkulaci za celou dodávku bude připočtena cena výrobku dle platných
ceníkových cen.
ATYPICKÉ ŘEZY
Dostupná CNC řezací technologie umožňuje nabídku atypických řezů na přání zákazníka. Z běžných plošných dlažeb
a velkoformátových dlažeb XL je možné vytvářet atypické
řezy přímé i zakřivené na přání zákazníka a vytvářet tak
originální doplňkové formáty nebo kusové výrobky téměř
libovolného tvaru. Technologie dále umožňuje frézování do
povrchu plošných dlažeb ve formě logotypů a nápisů.
atypické řezy přímé
Řez výrobkem v. 40 mm
Řez výrobkem v. 62 mm
Řez výrobkem v. 100 mm
cena (Kč/bm) s DPH
60,50
78,70
115,00
atypické řezy zakřivené
Řez výrobkem v. 40 mm
Řez výrobkem v. 62 mm
Řez výrobkem v. 100 mm
cena (Kč/bm) s DPH
127,10
175,50
260,20
logotypy, frézování do povrchu dlažby
Cena bude sdělena dle specifikace zadání.
cena s DPH
Na dotaz
Uvedené ceny atypických řezů zahrnují pouze práce spojené s řezáním. Při cenové
kalkulaci za celou dodávku bude připočtena cena výrobku dle platných ceníkových cen
a dále zohledněny případné prořezy.
Cena frézování logotypů do povrchu dlažeb bude stanovena individuálně.
39
Download

Na terasy, k rodinným domům, do zahrad, parků, na