PLOŠNÁ
DLAŽBA
Na terasy, k rodinným domům, do zahrad,
parků, na náměstí a chodníky
Výrobky z produkce PRESBETON Drahotuše, s.r.o.
HLADKÁ
Hladká dlažba představuje základní typ povrchu a je vhodná
pro dláždění chodníků, zastávek, náměstí, stezek pro cyklisty,
ploch okolo obytných a rodinných domů, terasy či průmyslové
plochy pro všechny typy zatížení. Dlažbu je možno pokládat
na terče. Použitím velkých formátů lze docílit velmi rychlé
a efektivní pokládky.
Hladká – žlutá
Hladká – přírodní
22
Hladká – přírodní
HLADKÁ
povrch hladký
přírodní
červená S3
písková
žlutá
okrová
HLADKÁ bez fazety (BF)
černá
HLADKÁ bez fazety (BF)
35
33
300
hnědá S3
300
40, 100
300
300
48
50
400
400
500
500
40, 100
500
500
100
100
60, 100
600
400
600
800
600
800
600
400
100
800
800
Velkoformátová dlažba XL
výrobek d × š × v (mm)
300 × 300 × 33 BF
300 × 300 × 35
400 × 400 × 40
500 × 500 × 48 BF
500 × 500 × 50
600 × 400 × 40
600 × 600 × 60
barva
přírodní
přírodní
písková, červená
přírodní
písková, červená, okrová,
žlutá, hnědá, černá
přírodní
přírodní
písková, červená
přírodní
písková, červená
přírodní
písková, červená, okrová,
žlutá, hnědá, černá
cena (€/m2) s DPH
Oblast I Oblast II
10,27
11,09
10,27
11,09
13,15
13,97
11,87
12,71
14,63
15,47
12,84
12,88
15,76
12,23
14,63
18,37
13,84
13,91
16,79
13,07
15,47
19,66
21,73
23,02
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 100
600 × 400 × 100
600 × 600 × 100
800 × 400 × 100
800 × 600 × 100
800 × 800 × 100
800 × 800 × 100
barva
přírodní
žlutá, hnědá, černá
cena (€/m2) s DPH
Oblast I Oblast II
32,16
34,33
35,04
37,21
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 144.
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
S
Výrobek je součástí systému S3, strana 7.
23
TINA
Dlažba s tryskaným povrchem v šesti barevných variantách.
Tryskání povrchu přináší specifický vzhled lehce opracovaného betonu. Tato dlažba je určena pro dláždění zpevněných
ploch v okolí rodinných domů a na veřejná prostranství. Široká
nabídka formátů a tlouštěk umožňuje použití této dlažby pro
všechny druhy zatížení. Má výborné protiskluzové parametry.
TINA – bílá, černá
povrch tryskaný
přírodní
písková S1
meruňková
40, 100
400
červená S3
bílá
40, 100
50
500
100
60, 100
400
500
černá
600
400
600
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 40
500 × 500 × 50
600 × 400 × 40
600 × 600 × 60
barva
přírodní
červená, písková,
meruňková, bílá,
černá
přírodní
červená, písková,
meruňková,
černá
přírodní
červená, písková,
meruňková
černá
přírodní
červená, písková,
meruňková, bílá,
černá
cena (€/m2) s DPH
Oblast I Oblast II
17,99
18,83
20,87
S
24
400
100
100
21,71
600
800
19,60
20,63
22,00
23,03
22,00
17,03
23,03
17,87
19,91
20,75
19,91
20,29
20,75
21,58
výrobek d × š × v (mm)
23,65
24,94
400 × 400 × 100; 600 × 400 × 100
600 × 600 × 100; 800 × 400 × 100
800 × 600 × 100; 800 × 800 × 100
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
Výrobek je součástí systému S1, S3, strana 6, 7.
800
600
800
800
Velkoformátová dlažba XL
barva
přírodní, bílá, černá
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 144.
cena (€/m2) s DPH
Oblast I Oblast II
39,84
42,01
TAŤÁNA
Povrch této dlažby je opracován tryskáním, čímž krásně
vynikne struktura betonu a použitého kameniva. Dlažba
je ve standardních formátech vhodná pro zpevněné plochy s lehkým zatížením, tzn. na chodníky, terasy, náměstí. Dostupnost XL formátů umožňuje použití pro plochy
s proměnným a vysokým zatížením. Má výborné protiskluzové parametry.
TAŤÁNA – pískovcová, hnědá
TAŤÁNA – pískovcová, hnědá
povrch tryskaný
bílá
hnědá
pískovcová S2
40, 100
400
žlutá
šedá
40, 100
50
60, 100
400
500
600
500
400
600
600
100
100
100
800
400
800
600
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 40
500 × 500 × 50
600 × 400 × 40
600 × 600 × 60
barva
bílá, hnědá, žlutá,
pískovcová, šedá
bílá, hnědá, žlutá,
pískovcová, šedá
bílá, hnědá, žlutá,
pískovcová, šedá
bílá, hnědá, žlutá,
pískovcová, šedá
800
cena (€/m2) s DPH
Oblast I Oblast II
22,79
23,63
22,96
23,99
Velkoformátová dlažba XL
výrobek d × š × v (mm)
22,79
23,63
27,01
28,30
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
S
800
400 × 400 × 100; 600 × 400 × 100
600 × 600 × 100; 800 × 400 × 100
800 × 600 × 100; 800 × 800 × 100
barva
bílá, pískovcová, šedá
cena (€/m2) s DPH
Oblast I Oblast II
43,20
45,38
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 144.
Výrobek je součástí systému S2, strana 6.
25
TAMARA
Povrch dlažby TAMARA je tvarován do reliéfu, který svým
vzhledem připomíná kámen a na vydlážděné ploše působí
velmi přirozeným dojmem. Vyrábí se ve dvou povrchových
variantách - tryskaný nebo dále neupravovaný reliéf. Dlažba
je vhodná pro zpevněné plochy s lehkým zatížením, jako jsou
náměstí, chodníky, terasy a okolí bazénů.
TAMARA – písková
TAMARA – červená
povrch reliéfní tryskaný
přírodní
písková S2
povrch reliéfní
meruňková
40
400
500 × 500 × 50
600 × 400 × 40
600 × 400 × 40
26
400
barva
povrch
přírodní
červená, písková, meruňková
přírodní
červená, písková, meruňková
přírodní
červená, písková, meruňková
pískovcová, hnědá, černá
tryskaný reliéf
tryskaný reliéf
tryskaný reliéf
tryskaný reliéf
tryskaný reliéf
tryskaný reliéf
reliéfní
Výrobek je součástí systému S2, S5, strana 6, 8.
hnědá
600
500
výrobek d × š × v (mm)
černá S5
40
400
400 × 400 × 40
pískovcová
50
500
S
červená
cena (€/m2) s DPH
Oblast I
Oblast II
18,02
18,92
20,90
21,80
19,60
20,63
22,00
23,03
17,06
17,96
19,94
20,84
20,42
21,32
TARA
Dlažba se vyrábí ve třech základních odstínech a její povrch je opracován tryskáním. Své využití najde jak v soukromém, tak veřejném sektoru, pro plochy s lehkým zatížením v okolí rodinných domů, městské komunikace pro
pěší, veřejná prostranství a méně zatížené technické plochy. Má výborné protiskluzové parametry.
TARA – písková
TARA – přírodní
povrch tryskaný
50
400
přírodní
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 50
písková
400
červená
barva
přírodní
písková, červená
cena (€/m2) s DPH
Oblast I
Oblast II
14,82
15,90
17,22
18,30
27
FATIMA
Díky otryskání povrchu této dlažby krásně vynikne jemná
struktura kameniva. Vyrábí se v pěti barevných variantách
a lze ji použít na zpevněné plochy v okolo rodinných a bytových domů jako jsou terasy, balkony aj. Je to také vhodná alternativa na odpočinkové plochy v centrech měst a obcí, kde
naleznou uplatnění standardní formáty, ale také atraktivní XL
formáty pro vysoká zatížení. Má výborné protiskluzové parametry.
FATIMA – bílá, černá
povrch tryskaný
40, 100
400
přírodní
žlutá
červená S3
bílá
100
400
600
400
černá
100
60, 100
800
600
400
100
600
600
100
800
800
800
Velkoformátová dlažba XL
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 40
600 × 600 × 60
barva
přírodní
žlutá, červená,
bílá, černá
přírodní
žlutá, červená,
bílá, černá
cena (€/m2) s DPH
Oblast I Oblast II
20,39
21,23
22,79
23,63
23,65
24,94
26,05
27,34
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
S
28
Výrobek je součástí systému S3, strana 7.
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 100; 600 × 400 × 100
600 × 600 × 100; 800 × 400 × 100
800 × 600 × 100; 800 × 800 × 100
barva
přírodní, žlutá, černá
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 144.
cena (€/m2) s DPH
Oblast I Oblast II
43,20
45,37
RITA
Dlažba věrně imitující vzhled travertinu. Vzhledem ke své
výšce je vhodná zejména pro pochozí plochy. Její přirozený vzhled krásně vynikne na plochách v okolí rodinných
domů, v zahradách, na terasách, ale své místo má také na
odpočinkových plochách ve městech a obcích.
RITA – břidlicová
RITA – břidlicová
povrch reliéfní
40
400
břidlicová S6
kaštanová
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 40
S
muškátová
pískovcová S2
400
ořechová
cena (€/m2) s DPH
Oblast I
Oblast II
20,87
21,71
Výrobek je součástí systému S2, S6, strana 6, 8.
29
DAREA
Povrch této dlažby je dokonalou imitací dřevěných desek.
Krásně se bude vyjímat na zpevněných plochách v okolí rodinných domů, chat a chalup, kde přirozeně splyne s okolním
prostředím. Vzhledem ke své výšce je vhodná zejména pro
pochozí plochy.
DAREA – hnědá, šedá
DAREA – krémová, hnědá, šedá
povrch reliéfní
40
400
hnědá S4
krémová S4
výrobek d × š × v (mm)
600 × 400 × 40
S
30
šedá
S6
cena (€/m2) s DPH
Oblast I
Oblast II
20,39
21,23
Výrobek je součástí systému S4, S6, strana 7, 8.
600
SIMONA
Povrch této vymývané dlažby je tvořen ušlechtilými kamennými drtěmi s širokou paletou barevných variant.
Sortiment tradičních a XL formátů umožňuje téměř univerzální použití, je vhodná pro všechny typy zpevněných
ploch. Díky mnoha barevným variantám je vhodným řešením pro plochy jak soukromého, tak veřejného sektoru.
SIMONA – rosso
SIMONA – bílá
povrch vymývaný
40, 100
50
400
400
500
bílá
černá S6
červená
rosso
500
bíločerná
40, 100
60, 100
600
hnědá S4
zelená
žlutá S2
červenočerná
mix
400
600
600
100
100
100
800
400
600
výrobek
d × š × v (mm)
400 × 400 × 40
500 × 500 × 50
600 × 400 × 40
600 × 600 × 60
barva
bílá, rosso, červená, hnědá, zelená, černá,
žlutá, bíločená, červenočerná, mix
bílá, rosso, červená, hnědá, zelená, černá,
žlutá
bílá, rosso, červená, hnědá, zelená, černá,
žlutá
bílá, rosso, červená, hnědá, zelená, černá,
žlutá
800
800
cena (€/m2) s DPH
Oblast I Oblast II
23,75
24,59
24,88
25,91
23,75
24,59
33,25
34,54
800
Velkoformátová dlažba XL
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 100; 600 × 400 × 100
600 × 600 × 100; 800 × 400 × 100
800 × 600 × 100; 800 × 800 × 100
barva
bílá, červená,
černá, žlutá
cena (€/m2) s DPH
Oblast I Oblast II
48,48
50,65
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 144.
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
S
Výrobek je součástí systému S2, S4, S6, strana 6, 7, 8.
31
GRENA
Tato dlažba se vyrábí ve dvou povrchových provedeních – vymývaném a curling. Působí přirozeným dojmem a je vhodná
pro zpevněné plochy v okolí rodinných a bytových domů jako
jsou terasy a balkony, ale své využití najde i ve městech a obcích. Dlažba je vhodná pro pochozí plochy, nabídka XL formátů
však umožňuje použití i pro plochy zatížené pojezdem vozidel
a jiné vysoce zatížené plochy.
GRENA – šedá
GRENA – bílá
povrch vymývaný
šedá
žlutá
bílá
hnědá
zelená
povrch curling
36, 40, 100
šedá S5
žlutá
bílá S5
hnědá S4
100
400
400
600
400
zelená
100
100
60, 100
100
800
600
600
výrobek
d × š × v (mm)
400 x 400 x 40
600 x 600 x 60
400 x 400 x 36
barva
šedá, žlutá, bílá,
hnědá, zelená
šedá, žlutá, bílá,
hnědá, zelená
šedá, žlutá, bílá,
hnědá, zelená
400
povrch
vymývaný
600
cena (€/m2) s DPH
Oblast I Oblast II
29,47
vymývaný
23,75
24,59
curling
33,25
34,54
32
Výrobek je součástí systému S4, S5, strana 7, 8.
800
800
Velkoformátová dlažba XL
výrobek d × š × v (mm)
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
S
30,26
800
400 × 400 × 100; 600 × 400 × 100
600 × 600 × 100; 800 × 400 × 100
800 × 600 × 100; 800 × 800 × 100
barva
povrch
šedá, žlutá,
bílá
vymývaný
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 144.
cena (€/m2) s DPH
Oblast I Oblast II
48,48
50,53
GITA, GABRIELA, ŽANETA, BEATA, VERONIKA,
KAROLÍNA, KRISTÝNA
Použitá říční kameniva vytváří oblíbené a praktické oblázkové povrchy, pestrobarevné kamenné drtě pak přináší
přirozený vzhled původního kamene nebo efektní kombinace barev. Tyto dlažby jsou určeny pro dláždění chodníků, odpočinkových ploch ve městech a obcích, ale díky
mnoha barevným variantám se hodí především pro plochy v okolí rodinných a bytových domů jako jsou terasy,
balkony, okolí bazénů, pro zahrady a parky.
GITA
BEATA
povrch vymývaný
GITA
GABRIELA
ŽANETA
BEATA
40, 100
400
VERONIKA
KRISTÝNA
40, 100
50
60, 100
400
500
KAROLÍNA
600
500
400
600
100
100
800
600
400
výrobek
d × š × v (mm)
400 × 400 × 40
500 × 500 × 50
600 × 400 × 40
600 × 600 × 60
600
800
100
800
800
GITA
GABRIELA
ŽANETA
BEATA
VERONIKA
KAROLÍNA
KRISTÝNA
Oblast I Oblast II Oblast I Oblast II Oblast I Oblast II Oblast I Oblast II Oblast I Oblast II Oblast I Oblast II Oblast I Oblast II
16,55
17,39
16,55
17,39
21,35
22,19
21,35
22,19
21,35
22,19
21,35
22,19
21,35
22,19
19,12
20,15
19,12
20,15
22,48
23,51
22,48
23,51
–
–
–
–
–
–
16,55
17,39
16,55
17,39
21,35
22,19
21,35
22,19
–
–
–
–
–
–
26,05
27,34
26,05
27,34
27,97
29,26
27,97
29,26
–
–
–
–
–
–
Velkoformátová dlažba XL
GITA
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 100; 600 × 400 × 100; 600 × 600 × 100; 800 × 400 × 100; 800 × 600 × 100; 800 × 800 × 100
Oblast I
42,24
Oblast II
44,41
Uvedené ceny výrobků jsou v €/m2 s DPH.
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 144.
33
LINDA, PAMELA, RACHEL
Povrch těchto dlažeb je opracován buď broušením nebo broušeno-tryskáním, přičemž vynikne barva a struktura použitých
teracových drtí. Vzhledem ke své výšce jsou vhodné pro pochozí plochy jako jsou chodníky v okolí rodinných domů, terasy, balkóny a jiné plochy s lehkým zatížením.
PAMELA − broušená, LINDA − broušená
PAMELA − broušeno-tryskaná
povrch broušeno-tryskaný
LINDA S1
PAMELA
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 36
600 × 400 × 36
400 × 400 × 36
povrch broušený
RACHEL
povrch
broušeno-tryskaný
broušeno-tryskaný
broušený
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 36.
S
34
Výrobek je součástí systému S1, strana 6.
LINDA
PAMELA
cena (€/m2) s DPH
Oblast I Oblast II
28,51
29,30
28,99
29,78
28,51
29,30
RACHEL
36
36
400
400
400
600
BIANCA, KARINA, NORA, VIVIAN
Povrch těchto dlažeb je opracován buď broušením nebo
broušeno-tryskáním, přičemž vynikne barva a struktura
použitých teracových drtí. Vzhledem ke své výšce jsou
vhodné pro pochozí plochy jako jsou chodníky v okolí rodinných domů, terasy, balkóny a jiné plochy s lehkým zatížením.
BIANCA − broušeno-tryskaná
NORA − broušeno-tryskaná
povrch broušeno-tryskaný
BIANCA S5
KARINA
povrch broušený
NORA S5
výrobek d × š × v (mm)
400 × 400 × 36
600 × 400 × 36
VIVIAN
povrch
broušeno-tryskaný, broušený
broušeno-tryskaný
BIANCA
cena (€/m2) s DPH
Oblast I
Oblast II
28,51
29,30
28,99
29,78
KARINA
NORA
VIVIAN
36
36
400
400
400
600
Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 36.
S
Výrobek je součástí systému S5, strana 8.
35
ŘEZANÉ FORMÁTY
Řezané formáty plošných dlažeb umožňují vytvářet spolu se
základními formáty 400 × 400 mm a 600 × 400 mm velmi efektní a atraktivní skladby. Pro inspiraci bylo navrženo
několik základních skladebných variant za použití čtyř nabízených řezaných formátů plošných dlažeb – 98 × 98 mm,
400 × 98 mm, 198 × 198 mm, 400 × 198 mm. Množství barevných variant je však téměř neomezené a z nabízených řezaných formátů je možné vytvořit zcela originální návrh dle
konkrétního přání. Doporučujeme však kombinovat pouze podobné druhy povrchů.
1 řez = 3,23 € s DPH
36, 40
36, 40
400
198
400
98
36, 40
198
198
98
VZOR PDN 1-S1
VZOR PDN 2
Kombinace prvků: dlažba SIMONA –
žlutá 400 × 400 mm, hnědá 198 × 198 mm (řez)
Kombinace prvků: dlažba SIMONA –
žlutá 400 × 400 mm, bílá 400 × 98 mm (řez)
36, 40
98
DAREA – ????
VZOR PDN 1-S2
VZOR PDN 3
Kombinace prvků: dlažba SIMONA –
bílá 400 × 400 mm, zelená 198 × 198 mm (řez)
Kombinace prvků: dlažba SIMONA – černá 400 × 400 mm,
bílá 400 × 98 mm (řez), černá 98 × 98 mm (řez)
VZOR PDN 1-T
VZOR PDN 4
Kombinace prvků: dlažba TAŤÁNA –
hnědá 400 × 400 mm, pískovcová 198 × 198 mm (řez)
Kombinace prvků: dlažba SIMONA –
červená 400 × 400 mm, bílá 98 × 98 mm (řez)
36
ŘEZANÉ FORMÁTY
VZOR PDN 5
VZOR PDN 9
Kombinace prvků: dlažba SIMONA –
zelená 400 × 400 mm, bílá 400 × 98 mm (řez)
Kombinace prvků: dlažba TAŤÁNA –
hnědá 400 × 400 mm, šedá 198 × 198 mm (řez)
VZOR PDN 6
VZOR PDN 10
Kombinace prvků: dlažba TAŤÁNA – bílá 400 × 400 mm,
šedá 400 × 198 mm (řez), pískovcová 198 × 198 mm (řez)
Kombinace prvků: dlažba TAŤÁNA – žlutá 400 × 400 mm,
šedá 400 × 98 mm (řez), bílá 98 × 98 mm (řez)
VZOR PDN 7
VZOR PDN 11
Kombinace prvků: dlažba TAŤÁNA –
bílá 400 × 400 mm, žlutá 400 × 198 mm (řez)
Kombinace prvků: dlažba VIVIAN 400 × 400 mm,
BIANCA 400 × 98 mm (řez), BIANCA 98 × 98 mm (řez)
VZOR PDN 8
VZOR PDN 12
Kombinace prvků: dlažba TAŤÁNA – šedá 400 × 400 mm,
bílá 400 × 198 mm (řez), šedá 198 × 198 mm (řez)
Kombinace prvků: dlažba PAMELA 400 × 400 mm,
LINDA 400 × 98 mm (řez), LINDA 98 × 98 mm (řez)
37
Download

hladká - Finistav