ZDICÍ
PRVKY
Na výstavbu zídek, plotů, garáží, okrasných stěn
a jednoduché zahradní architektury
Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.
FACE BLOCK
Tyto tvarovky jsou určeny pro výstavbu budov, garáží, okrasných zídek a stěn, oplocení, drobné zahradní architektury, aj.
Pohledové části tvarovek nevyžadují další povrchovou úpravu
a nejsou určeny ke zdění beze spár. K ukončení staveb slouží
zákrytové desky FACE BLOCK. Tvarovky jsou mrazuvzdorné
a opatřeny impregnací.
FACE BLOCK – okrová
povrch hladký
přírodní
písková
cihlová
hnědá
bílošedá
okrová
černá
písková
cihlová
hnědá
bílošedá
okrová
černá
povrch štípaný
přírodní
88
colormix Arktis
FACE BLOCK
A
hladký povrch
B
jednostranně
štípaný
2B
dvoustranně
štípaný
3B
štípaný roh
4B
trojstranně
štípaný
Tvarovka
Věncovka
Příčkovka
ZDV 200
ZDH 200
výrobek / typové označení
Tvarovka hladká* / HX 2/19/A
Tvarovka jednostranně štípaná* /
HX 2/19/B
Tvarovka oboustranně štípaná* /
HX 2/19/2B
Tvarovka – štípaný roh / HX 2/19/3B
Tvarovka – štípané 3 strany /
HX 2/19/4B
Tvarovka – štípané 4 strany /
HX 2/19/5B
Tvarovka – štípané 3 strany /
HX 2/19/6B
Snížená tvarovka jednostranně
štípaná / SX 2/19/B
Snížená tvarovka oboustranně
štípaná / SX 2/19/2B
Příčkovka hladká / HX 4/9/A
Příčkovka jednostranně štípaná /
HX 4/9/B
Příčkovka sloupková – štípaný roh /
HX 3/9/3B
Obkladový pásek – jednostranně
štípaný / HX 4/200/B
Doplňková tvarovka jednostranně
štípaná / HX 2/9/B
Doplňková tvarovka oboustranně
štípaná / HX 2/9/2B
Věncovka jednostranně štípaná /
HX 101/19/B
Zákrytová deska se štípaným čelem /
ZDV 200 – doplňková tvárnice
Zákrytová deska hladká /
ZDH 200 – doplňková tvárnice
S
rozměr d × š × v (mm)
390 × 190 × 190
390 × 195 × 190
390 × 200 × 190
395 × 195 × 190
400 × 195 × 190
400 × 200 × 190
395 × 200 × 190
390 × 195 × 90
390 × 200 × 90
390 × 90 × 190
390 × 95 × 190
293 × 90 × 190
200 × 30 × 50
90 × 195 × 190
90 × 200 × 190
390 × 195 × 190
200 × 300 × 70
5B
čtyřstranně
štípaný
Doplňková tvarovka
barva
povrch
přírodní
písková, cihlová, hnědá, bílošedá, okrová
Arktis
přírodní
písková, cihlová, hnědá, bílošedá, okrová, černá
přírodní
písková, cihlová, hnědá, bílošedá, okrová, černá
přírodní
písková, cihlová, hnědá, bílošedá, okrová, černá
přírodní
písková, cihlová, hnědá, bílošedá, okrová, černá
přírodní
písková, cihlová, hnědá, bílošedá, okrová, černá
přírodní
písková, cihlová, hnědá, bílošedá, okrová, černá
přírodní
černá
přírodní
černá
přírodní
písková, cihlová, hnědá, bílošedá, okrová, černá
přírodní
písková, cihlová, hnědá, bílošedá, okrová, černá
přírodní
písková, cihlová, hnědá, bílošedá, okrová, černá
přírodní
písková, cihlová, hnědá, bílošedá, okrová, černá
přírodní
cihlová, okrová, černá
přírodní
cihlová, okrová, černá
přírodní
písková, cihlová, hnědá, bílošedá, okrová
přírodní
písková, cihlová, hnědá, bílošedá, okrová, černá
hladký
hladký
hladký
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
hladký
hladký
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
štípaný
Arktis
hladký
195 × 300 × 70
6B
trojstranně
štípaný
Snížená tvarovka
cena (€/ks) s DPH
Oblast I Oblast II
2,46
2,64
2,94
3,12
3,08
3,26
2,71
2,90
3,14
3,34
3,52
3,73
4,33
4,55
3,92
4,12
4,45
4,64
4,93
5,12
5,56
5,75
6,24
6,44
6,77
6,97
5,44
5,65
5,92
6,13
1,33
1,42
1,62
1,70
1,49
1,58
1,73
1,82
1,46
1,61
1,66
1,80
1,46
1,60
1,70
1,84
1,49
1,58
1,73
1,82
0,10
0,11
0,19
0,20
0,73
0,80
0,83
0,90
0,88
0,95
0,97
1,04
3,76
3,98
4,09
4,32
2,40
2,46
2,88
2,94
2,90
2,99
Výrobek je součástí systému S1 (okrová), S3 (cihlová), S5 (černá, přírodní), strana 6, 7, 8.
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 145.
* Možnost půlení.
89
Vzorová zídka FACE BLOCK – černá, přírodní, štípaný
Vzorová zídka FACE BLOCK – černá, cihlová, štípaný
90
Vzorová zídka CRASH BLOCK – cihlová, rumplovaný
Vzorová zídka CRASH BLOCK – hnědá, rumplovaný
Vzorová zídka CRASH BLOCK – černá, přírodní, rumplovaný
91
CRASH BLOCK
Zdicí kameny se záměrně otlučeným povrchem, které imitují
přírodní stavební materiál. Používají se obvykle na výstavbu
oplocení, obrub, zídek a okrasných stěn, především v zahradní
a městské architektuře, v parcích aj. K ukončení staveb slouží
zákrytové desky CRASH BLOCK. Kameny jsou mrazuvzdorné
a opatřeny impregnací.
CRASH BLOCK – cihlová
CRASH BLOCK – okrová
HX 4/19/R
povrch rumplovaný
HX 6/19/R
190
390
190
190
přírodní
cihlová
výrobek / typové označení
Základní zdicí kámen / HX 4/19/R
Zdicí kámen tříčtvrteční /
HX 6/19/R
Zdicí kámen poloviční /
HX 8/19/R
Zdicí kámen snížený s otvory /
HX 4/9/RO
Zdicí kámen snížený plný /
HX 4/9/R
Zákrytová deska /
ZDR 200 – doplňková tvárnice
S
hnědá
okrová
barva
přírodní
cihlová, hnědá, okrová, černá
přírodní
cihlová, hnědá, okrová, černá
přírodní
cihlová, hnědá, okrová, černá
přírodní
cihlová, hnědá, okrová, černá
přírodní
cihlová, hnědá, okrová, černá
přírodní
cihlová, hnědá, okrová, černá
92
290
černá
cena (€/ks) s DPH
Oblast I
Oblast II
4,01
4,25
4,49
4,73
3,61
3,79
4,19
4,37
2,46
2,58
2,80
2,92
2,65
2,77
2,94
3,06
2,38
2,52
2,66
2,81
2,23
2,32
2,57
2,65
Výrobek je součástí systému S2 (okrová), S4 (hnědá), S6 (černá, přírodní), strana 6, 7, 8.
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 145.
190
HX 8/19/R
HX 4/9/RO
90
190
190
390
190
190
HX 4/9/R
ZDR 200
70
90
390
190
195
300
SIMPLE BLOCK
Zdicí systém SIMPLE BLOCK je určen pro výstavbu drobných
staveb, zídek, oplocení apod. Tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou tedy určeny pro technologii bezespárového zdění.
K ukončení staveb slouží zákrytové desky SIMPLE BLOCK.
Tvarovky jsou mrazuvzdorné a opatřeny impregnací.
SIMPLE BLOCK – okrová, hrubozrnný
SIMPLE BLOCK – přírodní, hladký
povrch hladký
přírodní
okrová
cihlová
černá
povrch hrubozrnný
přírodní
okrová
výrobek / typové označení
Tvarovka průběžná celá /
HX 1/20/AF
Tvarovka ukončující celá /
HX 2/20/AF
Tvarovka ukončující poloviční /
HX 3/20/AF
Tvarovka sloupková /
HX 1/30/AF
Zákrytová deska průběžná /
ZDS 200 – doplňková tvárnice
Zákrytová deska sloupková /
ZDS 300 – doplňková tvárnice
S
cihlová
barva
povrch
přírodní
okrová, cihlová, černá
přírodní
okrová, cihlová
přírodní
okrová, cihlová, černá
přírodní
okrová, cihlová
přírodní
okrová, cihlová, černá
přírodní
okrová, cihlová
přírodní
okrová, cihlová, černá
přírodní
okrová, cihlová
přírodní
okrová, cihlová, černá
přírodní
okrová, cihlová, černá
hladký
hladký
hrubozrnný
hrubozrnný
hladký
hladký
hrubozrnný
hrubozrnný
hladký
hladký
hrubozrnný
hrubozrnný
hladký
hladký
hrubozrnný
hrubozrnný
hladký
hladký
hladký
hladký
cena (€/ks) s DPH
Oblast I Oblast II
1,98
2,10
2,17
2,29
1,98
2,10
2,17
2,29
1,97
2,09
2,16
2,28
1,97
2,09
2,16
2,28
1,16
1,22
1,36
1,42
1,16
1,22
1,36
1,42
2,42
2,56
2,62
2,75
2,42
2,56
2,62
2,75
2,36
2,42
2,84
2,90
3,06
3,16
3,54
3,64
HX 1/20/AF
HX 2/20/AF
150
150
400
400
200
200
HX 3/20/AF
HX 1/30/AF
150
200
150
200
400
300
ZDS 200
ZDS 300
55
280
55
200
380
240
Výrobek je součástí systému S1 (okrová), S3 (cihlová), strana 6, 7.
93
CAKE BLOCK
Zdařilá imitace haklíkového zdiva určená pro výstavbu okrasných zdí a menších zídek. Dle výšky stavby lze volit mezi suchým a mokrým zděním. Jednotlivé bloky lze také použít na
výstavbu schodišťových stupňů. Kameny jsou mrazuvzdorné
a opatřeny impregnací.
CAKE BLOCK – pískovec mix
CAKE BLOCK – Arktis
BB 42/28/R
povrch rumplovaný
BB 42/14/R
BB 21/28/R
280
140
280
420
280
pískovec mix
Arktis
výrobek / typové označení
Zdicí kámen celý základní / BB 42/28/R
Zdicí kámen snížený / BB 42/14/R
Zdicí kámen poloviční / BB 21/28/R
Zdicí kámen čtvrtinový / BB 21/14/R
Zdicí kámen doplňkový / BB 35/14/R
Tvarovka kotvící / BB 19/19/R
420
cena (€/ks) s DPH
Oblast I
Oblast II
10,85
11,48
5,42
5,75
5,42
5,75
2,78
2,94
4,51
4,78
4,43
4,61
POZNÁMKA: Ukázky skladebností naleznete na straně 146, 147.
94
210
280
280
BB 21/14/R
BB 35/14/R
BB 19/19/R
140
190
140
210
280
350
280
190
290
BETONOVÉ CIHLY LÍCOVÉ
Tyto cihly slouží ke zdění budov, zídek, oplocení, sloupků
pergol a jiných zahradních staveb. Svým vzhledem připomínají staré původní pálené cihly. Cihly jsou trvanlivé,
mrazuvzdorné, ekologické a mají příjemný vzhled.
Betonové cihly lícové – červená/černá
Zákrytová deska
povrch hladký
BCL – povrch hladký, rumplovaný
červená/černá
červená/hnědá
hnědá/žlutá
tm. hnědá/hnědá
šedá/černá
hnědá/béžová
přírodní
Betonové cihly lícové
výrobek
BCL
BCL
povrch
hladký
rumplovaný
BCL rumplovaná
BCL hladká
cena (€/ks) s DPH
Oblast I
Oblast II
0,66
0,70
0,80
0,84
70
70
240
Zákrytová deska
výrobek / typové označení
ZD průběžná / ZD 2-13
ZD průběžná plochá / ZDP 2-13
ZD sloupková / ZDL 3-37
ZD sloupková / ZDL 3-50
S
115
rozměr
d × š × v (mm)
500 × 200 × 50
500 × 200 × 50
470 × 470 × 80
600 × 600 × 80
cena (€/ks) s DPH
Oblast I
Oblast II
5,42
5,54
6,14
6,26
12,88
13,33
20,27
20,72
ZD 2-13
ZDL 3-37, ZDL 3-50
240
115
ZDP 2-13
Výrobek je součástí systému S3, S4 (červená/hnědá, červená/černá), strana 7.
95
Vzorová zídka BCL – hnědá/béžová, rumplovaný
Vzorová zídka BCL – šedá/černá, rumplovaný
Vzorová zídka BCL – hnědá/tmavě hnědá, rumplovaný
96
Vzorová zídka BCL – hnědá/béžová, hladký
Vzorová zídka BCL – šedá/černá, hladký
Vzorová zídka BCL – tmavě hnědá/hnědá, hladký
97
UNIVERZÁLNÍ ZÁKRYTOVÉ DESKY
Zákrytové desky jsou vyráběny jako doplňkový sortiment
ke zdicím systémům FACE BLOCK, CRASH BLOCK a SIMPLE
BLOCK, ale lze je použít i při práci s jinými zdicími systémy.
Jsou určeny k ukončení zídek, soklů, sloupků plotů, atik apod.
Zákrytová deska průběžná plochá
Zákrytová deska průběžná
povrch hladký
přírodní
ZD 1
ZDP 2, 3
98
okrová
cihlová
ZD 2
ZDP 1, 2-13
ZD 3, ZDL 3
ZD 4
ZDP 5
ZD 5
UNIVERZÁLNÍ ZÁKRYTOVÉ DESKY
Pro zdivo tloušťky 200 mm
výrobek / typové označení
rozměr d × š × v (mm)
barva
ZD průběžná / ZD 1-20
800 × 300 × 80
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-20
400 × 300 × 80
ZD sloupková / ZD 3-20
500 × 300 × 80
ZD ukončující / ZD 4-20
450 × 300 × 80
ZD rohová / ZD 5-20
450 × 300 × 80
ZD průběžná plochá / ZDP 1-20
800 × 300 × 60
ZD průběžná zkrácená plochá / ZDP 2-20
400 × 300 × 60
ZD sloupková plochá / ZDP 3-20
500 × 300 × 60
ZD rohová plochá / ZDP 5-20
300 × 450 × 60
přírodní
okrová, cihlová
přírodní
okrová, cihlová
přírodní
okrová, cihlová
přírodní
okrová, cihlová
přírodní
okrová, cihlová
přírodní
okrová, cihlová
přírodní
okrová, cihlová
přírodní
okrová, cihlová
přírodní
rozměr d × š × v (mm)
barva
800 × 400 × 80
400 × 400 × 80
500 × 400 × 80
400 × 400 × 80
450 × 400 × 80
450 × 400 × 80
500 × 400 × 60
přírodní
přírodní
přírodní
přírodní
přírodní
přírodní
přírodní
rozměr d × š × v (mm)
barva
800 × 500 × 80
400 × 500 × 80
500 × 500 × 80
450 × 500 × 80
500 × 500 × 60
přírodní
přírodní
přírodní
přírodní
přírodní
rozměr d × š × v (mm)
barva
700 × 700 × 80
přírodní
cena (€/ks) s DPH
Oblast I
Oblast II
14,21
14,53
15,89
16,21
8,46
8,63
9,47
9,64
11,93
12,12
13,37
13,56
10,67
10,85
11,96
12,14
15,66
16,12
17,48
17,94
12,00
12,28
13,44
13,72
6,79
6,94
7,75
7,90
10,72
10,93
11,68
11,89
15,10
15,40
Pro zdivo tloušťky 300 mm
výrobek / typové označení
ZD průběžná / ZD 1-30
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-30
ZD sloupková / ZD 3-30
ZD sloupková / ZDL 3-30
ZD ukončující / ZD 4-30
ZD rohová / ZD 5-30
ZD sloupková plochá / ZDP 3-30
cena (€/ks) s DPH
Oblast I
Oblast II
18,70
19,10
11,29
11,51
15,78
16,04
18,80
19,01
13,90
14,14
19,93
20,39
15,28
15,49
Pro zdivo tloušťky 400 mm
výrobek / typové označení
ZD průběžná / ZD 1-40
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-40
ZD sloupková / ZD 3-40
ZD ukončující / ZD 4-40
ZD sloupková plochá / ZDP 3-40
cena (€/ks) s DPH
Oblast I
Oblast II
22,56
23,10
13,58
13,86
19,64
20,10
16,91
17,36
19,07
19,52
Pro zdivo tloušťky 600 mm
výrobek / typové označení
ZD sloupková / ZD 3-60
cena (€/ks) s DPH
Oblast I
Oblast II
27,64
28,54
POZNÁMKA: Vhodné především pro zdivo z tvarovek FACE BLOCK, CRASH BLOCK a SIMPLE BLOCK.
99
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
Tvarovky ztraceného bednění jsou určeny pro všechny výstavby základových pásů různých druhů staveb bez použití
klasického bednění. Tento postup přináší nejen časovou a finanční úsporu, ale také odpadá nutnost po betonáži základy
pracně odbedňovat.
Ztracené bednění
Ztracené bednění
povrch hladký
přírodní
ZB 25-15
ZB 25-20
250
ZB 25-30
250
ZB 25-40
ZB 25-50
250
250
500
150
výrobek
ZB 25-15
ZB 25-20
ZB 25-30
ZB 25-40
ZB 25-50
ZB 20-20
ZB 20-30
ZB 20-40
100
500
200
cena (€/ks) s DPH
Oblast I
Oblast II
1,62
1,82
1,85
2,09
2,06
2,34
2,51
2,86
2,45
2,72
1,45
1,62
1,69
1,91
2,04
2,34
500
500
300
ZB 20-30
200
300
ZB 20-40
200
500
200
500
400
ZB 20-20
250
200
500
500
300
Ke každému rozměru je k dispozici tvarovka k půlení.
400
DOPLŇKY PRO PLOTOVÉ SYSTÉMY
Plotová patka je určena pro výstavbu plotů. Betonová
podhrabová deska je jednoduchá a účinná náhradní varianta za betonovou podezdívku, přičemž zamezuje prorůstání trávy pletivem a zabraňuje možnosti podhrabání
plotu.
Podhrabová deska
Plotová patka
Plotová patka, podhrabová deska
povrch hladký
přírodní
Plotová patka
průběžná
Plotová patka
rohová
350
250
250
PD 1-250
PD 1-300
300
300
350
250
250
2310
2810
výrobek
Plotová patka průběžná
Plotová patka rohová
Podhrabová deska / PD 1-250
Podhrabová deska / PD 1-300
cena (€/ks) s DPH
Oblast I
Oblast II
6,31
6,71
6,31
6,71
20,30
21,06
24,76
25,66
50
50
101
OKRASNÉ TVÁRNICE
Tyto tvárnice slouží k výstavbě okrasných lemů, ke zpevnění mírných svahů, nebo k vytvoření okrasné stěny do zahrad
nebo skalek. Při výstavbě stěny jednotlivé tvárnice díky svému tvaru do sebe zapadají a vytváří určitý zámek, který omezuje posunutí jednotlivých řad. Tyto tvárnice lze ukládat několika způsoby – rovné stěny, oblouky, vlny apod.
LUNA – přírodní
DUO STONE – přírodní
LUNA, DELA
povrch hrubozrnný
přírodní
SÁRA
povrch štípaný
písková
LUNA LU-1
hnědá
LUNA LU-2
písková
hnědá
DELA
200
230
přírodní
DUO STONE
povrch štípaný/rumplovaný
SÁRA
300
480
LUNA / LU-1
LUNA / LU-2
DELA / D-1
SÁRA / S-1
DUO STONE
102
150
195
295
320
390
600
200
400
výrobek / typové označení
DUO STONE
250
300
500
šedočerná
barva
povrch
přírodní
písková, hnědá
přírodní
písková, hnědá
přírodní
písková, hnědá
přírodní
písková, hnědá
šedočerná
hrubozrnný
hrubozrnný
hrubozrnný
hrubozrnný
hrubozrnný
hrubozrnný
štípaný
štípaný
štípaný/rumplovaný
cena (€/ks) s DPH
Oblast I
Oblast II
1,99
2,12
2,33
2,46
4,62
5,08
5,05
5,51
5,05
5,38
5,87
6,19
3,10
3,30
3,67
3,88
5,08
5,44
SVAHOVÉ TVÁRNICE
Římský kvádr se používá ke stavbě opěrných stěn, protihlukových stěn, k pokrytí náspu a vytváření svahových
arkád. Tvárnice ARKTIK STONE a NORDIK STONE jsou
určeny k úpravě a zpevnění mírných svahů a ke zřizování mimoúrovňových ploch. Tvárnice jsou mrazuvzdorné
a opatřeny impregnací.
ŘÍMSKÝ KVÁDR – písková
ARKTIK STONE – přírodní
Římský kvádr – povrch štípaný
přírodní
ARKTIK STONE, NORDIK STONE – povrch štípaný/rumplovaný
písková
přírodní
ŘÍMSKÝ KVÁDR
písková
ARKTIK STONE 1
ARKTIK STONE 2
NORDIK STONE
150
150
150
160/140
225
300
350
390
380
225
325
výrobek / typové označení
Římský kvádr / RK-03
ARKTIK STONE 1 / AS-1
S6
ARKTIK STONE 2 / AS-2
S6
NORDIK STONE / NS-1
S
235
barva
povrch
přírodní
písková
přírodní
písková
přírodní
písková
přírodní
písková
štípaný
štípaný
štípaný/rumplovaný
štípaný/rumplovaný
štípaný/rumplovaný
štípaný/rumplovaný
štípaný/rumplovaný
štípaný/rumplovaný
cena (€/ks) s DPH
Oblast I
Oblast II
3,28
3,61
3,95
4,28
3,54
3,78
4,21
4,45
2,80
2,96
3,37
3,54
3,50
3,72
4,18
4,39
Výrobek je součástí systému S6 (přírodní), strana 8.
103
Download

face block