Česká škola v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.
c/o Lenka Dötsch, Am Pfaffensteiner Hang 13, 93059 Regensburg
0941/8979050, [email protected]
www.ceskaskolavrezne.de
Přihláška na akci
„JEDEME DO PLZNĚ!“
zájezd pro členy ČŠŘ s rodinami a českými, slovenskými i německými kamarády
v neděli 10.5.2015 od 8.30 (odjezd) do 19 hod. (návrat)
Příjmení, jméno:
datum narození:
adresa:
e-mail:
tel./mobil:
Mám zájem o informace k českým akcím v Řezně (e-mailem cca jednou za měsíc).
Spolu se mnou závazně přihlašuji tyto další dospělé a děti:
příjmení, jméno:
datum narození:
příjmení, jméno:
datum narození:
příjmení, jméno:
datum narození:
Do Plzně a zpět pojedeme:
autobusem společně s kamarády z ČŠŘ, chceme si to užít ,
rezervujte nám
sedadel (jízdné 10 € / osobu uhradíme do 10.4.2015
na konto ČŠŘ, IBAN: DE26 7505 0000 0026 5354 3), nebo
vlastním autem respektive jinak (náklady si uhradíme sami).
V Plzni nás zajímá (u každé možnosti uveďte počet osob):
dopoledne
muzeum loutek
a/nebo
v poledne
společný oběd (pokud možno U Salzmannů nebo Na Spilce)
odpoledne
Technománie,
nebo!
věž kostela (obé na náměstí)
zoo a/nebo
Dinopark
Vstupné a stravování si uhradíme sami, ČŠŘ pouze podle zájmu provede rezervaci.
Celé akce se zúčastníme na vlastní zodpovědnost. S sebou vezmeme pro každého
platný pas nebo občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a dobrou náladu...
V
dne
podpis (při zaslání poštou) ______________
Vyplněnou přihlášku zašlete poštou nebo e-mailem na adresu ČŠŘ do 10.4.2015!
Po tomto termínu vám e-mailem zašleme informace k místu odjezdu a programu.
Download

ČŠŘ Plzeň 2015 přihláška (PDF)