KČT ODBOR 112204 MODRÉ SLUNCE, OLOMOUC
VÁS ZVE NA TRADIČNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Jak naše planeta vypadala v dávných dobách? Byl život plný
procházek divokou přírodou a číhalo na každém rohu nebezpečí?
Nejspíš jedno velké dobrodružství, kterého se můžete zúčastnit
i Vy! Stačí jen vyplnit níže přiloženou závaznou
přihlášku a odnesete si spoustu nových zkušeností,
zážitků i vzpomínek.
TERMÍN:
LOKALITA:
CENA:
UBYTOVÁNÍ:
STRAVOVÁNÍ:
29. června – 12. července 2014
Dzbel, LSZ Borová
3 700,stany na podsadách
táborová kuchyně
Závaznou přihlášku zašlete do 8.. června 2014 na adresu:
Kateřina Soldánová, Družstevní 21, 779 00 Olomouc
nebo na webové adrese:
http://www.kotatka-tom4101.mypage.cz/rubrika/tabor
tom4101.mypage.cz/rubrika/tabor
Na základě závazné přihlášky Vám
ám budou zaslány úplné informace.
Faktura Vám bude vystavena na požádání.
Číslo účtu: 1804751349/0800
Kontakty:
[email protected]
Kateřina Soldánová: 776 085 873
Martin Snášel:
731 429 947


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji závazně své dítě k účasti na letním táboře pořádaném oddílem TOM 4101 MODRÉ SLUNCE,
konaném v termínu 29. 6. – 12. 7. 2014 ve Dzbeli.
Jméno a příjmení:
Adresa:
Kontakt:
Platba: převodem, složenkou, v hotovosti, fakturou *
Datum
Datum narození:
*zakroužkujte vaši volbu
Podpis rodičů
Download

Papírová přihláška (.pdf)