Získejte znalosti a dovednosti pro efektivní zavedení KANBANu
KANBAN pro praxi
Trénink činností pro praktické použití principu
tahu a metody Kanban
1denní tréninkový kurz
Kurz vede lektor s bohatými praktickými zkušenostmi z mnoha logistických projektů
Josef Olbricht - Institut průmyslového inženýrství
Institut průmyslového inženýrství, Liberec
www.ipi-institut.cz
10.07. 2014
Charakteristika kurzu. Co se naučíte? Kdo je lektor?
Den
Témata
Dop.
• pravidla pro aplikaci principu tahu
• standardy řízení výroby a zásob dle
spotřeby zákazníka
• nácvik realizace kanbanového okruhu
• zjišťování parametrů pro výpočet oběžné
zásoby
Odp.
• nácvik optimalizace kanbanu při
zaváděni v reálném provozu
• příprava a motivace pracovníků při
implementaci kanbanového řízení
• příklady projektů a diskuse o
zkušenostech z realizace kanbanu v
praxi
Josef Olbricht (1960) se
tréninkem
i
praktickým
zlepšováním
procesů,
zeštíhlování a standardizací
výrobních i nevýrobních
procesů zabývá od roku
2000. Během své předchozí
kariéry prošel celou řadou
podnikových pozic v podniku
Sklotas a ATESO.
Jako konzultant a trenér spolupracoval a spolupracuje s
firmami jako např. Bosch, Magna, Black and Decker,,
Rieter apod. Praktické workshopy a trénink zaměřený
na problematiku Lean manufacturing a logistiku vedl ve
firmách jako např. Knorr Bremse, Black and Decker,
Magna CarTech, Cadence, Automotive Lighting,
Continental, TI Automotive, Fezko, Robert Bosch,
IVECO, Motorpal a dalších...
Komu je kurz určen
Kurz je určen pro pracovníky, kteří se zabývají logistikou, zásobami a optimalizací materiálových
toků v podnicích směřujících ke Štíhlé výrobě:
•
•
logistikům
zásobovačům
•
•
průmyslovým inženýrům
členům výrobních týmů
•
•
procesním inženýrům
technologům
Organizace
Kurz proběhne v tréninkovém centru Institutu
průmyslového inženýrství v Liberci, Klášterní 131/14. Pro
účastníky bude zajištěna strava a občerstvení po dobu
konání kurzu. Začátek kurzu je 10.07. 2014 v 9:00 hod. V
případě potřeby možnost ubytování přímo v místě konání
kurzu v centru Liberce (kategorie ubytování ***, SMART ☺
cena: 780 Kč/os,noc vč. snídaně, bezpečné parkování,
WiFi, posilovna).
Cena
Pro 1denní praktický tréninkový kurz Kanban pro praxi Vám nabízíme cenu 2.600,- Kč (bez DPH) za 1 účastníka. Při účastí 3
a více účastníků z jedné firmy je možné sjednat množstevní slevu!
Přihlášky
Objednávku účasti na kurzu posílejte na adresu [email protected] nejpozději do 27.06.2014 (uzávěrka). Počet účastníků je
limitován min. 6 účastníky. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků do uzávěrky se objednávky automaticky ruší
(nabídneme Vám případně jiný termín). Po uzávěrce a rozhodnutí o konání semináře jsou zaslané a nezrušené objednávky
naplněného semináře brány jako závazné a účastnické poplatky budou fakturovány. V případě neúčasti přihlášeného účastníka je
možné vyslat náhradníka. O naplnění a realizaci kurzu bude přihlášený účastník informován e-mailem 30.06. 2014, kdy obdrží
instrukce a další informace o objednaném tréninkovém semináři. Po uzávěrce resp. při potřebě dalších informací nás kontaktujte
na e-mailové adrese [email protected] .
Kontakt - adresa ( i místo konání kurzu)
Institut průmyslového inženýrství, s.r.o. , Klášterní 131/14, 46001 Liberec - [email protected]
IČ: 63144441, DIČ: CZ 63144441
www.ipi-institut.cz
Download

KANBAN pro praxi