Hledejme plýtvání tam KDE vzniká!
V procesu!
Hledejme plýtvání s těmi KDO plýtvání ovlivňují!
Se členy výrobního týmu!
Identifikace plýtvání
pro výrobní týmy
Rozvoj schopnosti výrobního týmu identifikovat
plýtvání
Zveme Vás
na jednodenní
praktický kurz
Kurz vede lektor se zkušenostmi z reálných projektů:
Josef Olbricht - Institut průmyslového inženýrství
Institut průmyslového inženýrství, Liberec
www.ipi-institut.cz
07.07. 2014
Charakteristika kurzu – Co se naučíte
Den
Josef Olbricht (1960) se
tréninkem
i
praktickým
zlepšováním
procesů,
zeštíhlování a standardizací
výrobních i nevýrobních
procesů zabývá od roku
2000. Během své předchozí
kariéry prošel celou řadou
podnikových pozic v podniku
Sklotas a ATESO.
Témata
Dop.
• Plýtvání v teritoriu výrobního týmu
• Druhy plýtvání a jeho příčiny
• Záznam a analýza ztrát v procesu =
umění vidět plýtvání
• Nácvik metod a činností týmu při
analýze plýtvání
Odp.
• Týmové řešení při stanovení ztrát a
potenciálů zlepšení
• Praktické procvičení hodnocení ztrát a
stanovení opatření k jejich eliminaci
• Příklady používání nástrojů pro
eliminaci ztrát v praxi
Jako konzultant a trenér spolupracoval a spolupracuje s
firmami jako např. Bosch, Magna, Black and Decker,,
Rieter apod. Praktické workshopy a trénink zaměřený
na problematiku Lean manufacturing vedl ve firmách
jako např. Knorr Bremse, Black and Decker, Magna
CarTech, Cadence, Automotive Lighting, Continental, TI
Automotive, Fezko, Robert Bosch, IVECO, Motorpal a
dalších...
Komu je kurz určen
Kurz je určen pro členy výrobních/nevýrobních týmů i pro další pracovníky, kteří se zabývají
eliminací plýtvání ve výrobních i nevýrobních procesech v podnicích směřujících ke Štíhlé výrobě:
•
•
členům výrobních týmů •
mistrům
•
technologům
procesním inženýrům
•
•
Lean koordinátorům
průmyslovým inženýrům
Organizace
Kurz proběhne v tréninkovém centru Institutu průmyslového
inženýrství v Liberci, Klášterní 131/14. Pro účastníky bude zajištěna
strava a občerstvení po dobu konání kurzu. Začátek kurzu je
07.07.2014 v 9:00 hod. V případě potřeby možnost ubytování přímo v
místě konání kurzu v centru Liberce (kategorie ubytování ***, SMART
☺ cena: 780 Kč/os,noc vč. snídaně, bezpečné parkování, WiFi,
posilovna).
Cena
Pro 1denní praktický tréninkový kurz Identifikace plýtvání – výrobní tým Vám nabízíme cenu 2.600,- Kč (bez DPH) za 1 účastníka.
Při účastí 3 a více účastníků z jedné firmy je možné sjednat množstevní slevu!
Přihlášky
Objednávku účasti na kurzu posílejte na adresu [email protected] nejpozději do 27.06. 2014 (uzávěrka). Počet účastníků je
limitován min. 6 účastníky. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků do uzávěrky se objednávky automaticky ruší
(nabídneme Vám případně jiný termín). Po uzávěrce a rozhodnutí o konání semináře jsou zaslané a nezrušené objednávky
naplněného semináře brány jako závazné a účastnické poplatky budou fakturovány. V případě neúčasti přihlášeného účastníka je
možné vyslat náhradníka. O naplnění a realizaci kurzu bude přihlášený účastník informován e-mailem 30.06. 2014, kdy obdrží instrukce
a další informace o objednaném tréninkovém semináři. Po uzávěrce resp. při potřebě dalších informací nás kontaktujte na e-mailové
adrese [email protected] .
Kontakt - adresa
Institut průmyslového inženýrství, s.r.o. , Klášterní 131/14, 46001 Liberec - [email protected]
IČ: 63144441, DIČ: CZ 63144441
www.ipi-institut.cz
Download

zde - IPI