Snižujte materiálové náklady a komplexitu
svých výrobků systematicky.
Trimming
eliminujte zbytečné díly a naučte zbylé díly dělat jejich práci
Ideální
komponenty
technického
výrobku, jsou takové komponenty, které
neexistují, ale jimi poskytované funkce
zákazníkovi jsou nadále plněny. Ideální
(neexistující) díly není potřeba vyrábět,
montovat, měnit, udržovat, likvidovat,
neprodukují nežádoucí efekty, nezabírají
místo, ani se neopotřebují. Proto je velmi
lákavé „mít“ takových dílů (prvků) v
inovovaném výrobku co nejvíce. Jak
dosáhnout toho, aby takové prvky
vznikly? Cestou je uplatnění vybraných
principů systematické technické inovace
označovaných jako TRIMMING.
2 denní praktický kurz
Kurz vedou první 2 lektoři z ČR
certifikovaní asociací MATRIZ:
Ing. Pavel Jirman – TRIZ expert
Dr. Ivan Mašín – průmyslový a inovační inženýr
Institut kreativity a inovací, Liberec 4.-5.3.2015
Charakteristika kurzu – Co se naučíte
V rámci kurzu se naučíte základní dovednosti, potřebné k cestě za úspěšnou a
praktickou technickou inovací:
•modelovat strukturu a funkce inovovaného výrobku
•Identifikovat různé typy funkcí (např. neužitečná, nedostatečná, škodlivá apod.) zajišťovaných
jednotlivými díly v technickém systému
•uplatnit správně pravidla trimmingu
•definovat zadání pro systematické vyhledávání nebo kreativní hledání idejí
Modelování zahrnuje sekvenci tvorby na sebe navazujících modelů: modelu komponent,
modelu struktury a modelu funkcí. Tyto modely postupně popisují technický systém, vazby mezi
komponentami a umožňují sestavit zadání k jejich zdokonalení. Pravidla trimingu vedou řešitele
ve směru ideálního řešení a snížení počtu dílů, hmotnosti, přenesení funkce na jiný díl apod.
Komu je kurz určen
Metoda vychází z metodologie klasického TRIZu, která se stává na celém světě stěžejní metodou z pohledu inovace
výrobků a procesů ve 21. století. Je proto určena jako povinná výbava:.
•
•
vývojářům
konstruktérům
•
•
průmyslovým inženýrům
technickým ředitelům
•
•
technikům
technologům
Organizace
Kurz proběhne ve speciální učebně pro systematickou inovaci v
Institutu kreativity a inovací v Liberci, Klášterní 131/14. Kurz proběhne v
češtině. Pro účastníky bude zajištěna strava a občerstvení po dobu konání
kurzu. Začátek kurzu je 4.3.2015 v 9,30 hod. V případě potřeby možnost
ubytování přímo v místě konání kurzu v centru Liberce (kategorie
ubytování ***, SMART  cena: 780 Kč/os,noc vč. snídaně, bezpečné
parkování, WiFi, posilovna).
Cena
Praktický dvoudenní tréninkový kurz TRIMMING Vám nabízíme za cenu 4 400 Kč (bez DPH) za
jednoho účastníka. V ceně je zahrnuto kursovné, občerstvení (vč. obědu) a materiály ke kurzu.
Přihlášky
Objednávku účasti na kurzu posílejte na adresu [email protected] nejpozději do 18.2. 2015 (uzávěrka). Počet účastníků je limitován
min. 6 účastníky. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků do uzávěrky se objednávky automaticky ruší (nabídneme Vám
případně jiný termín). Po uzávěrce a rozhodnutí o konání semináře jsou zaslané a nezrušené objednávky naplněného semináře brány
jako závazné a účastnické poplatky budou fakturovány. V případě neúčasti přihlášeného účastníka je možné vyslat náhradníka. O
naplnění a realizaci kurzu bude přihlášený účastník informován e-mailem 25.2.2015, kdy obdrží instrukce a další informace o
objednaném tréninkovém semináři. Po uzávěrce resp. při potřebě dalších informací nás kontaktujte na e-mailové adrese adresu
[email protected] . Další informace případně poskytne Dr. Ivan Mašín – 602 439 258.
Kontakt - adresa
Institut kreativity a inovací, s.r.o. , Klášterní 131/14, 46001 Liberec - adresu
[email protected]
IČ: 254 72 445, DIČ: CZ 254 72 445
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. , č.ú.: 184 032 460 / 0300
Download

Trimming 4.-5.3.2015, Liberec - IKI