Upevňování profilovaných plechů
Informace
Samovrtné šrouby
4
Samovrtné šrouby EJOT SAPHIR
• spojování stavebních dílců v jedné pracovní operaci
• vrtání, tvorba závitu a spojení dílců šroubováním
• zkrácení doby montáže
• úspora nákladů na vrtačky a vrtáky
• k dodání i s navléknutou těsnící podložkou
VÝROBKY
EJOT samovrtné
šrouby
VLASTNOSTI
• hlava šestihranná nebo s drážkou TORX®
• zápich pod hlavou pro správnou a funkční montáž podélných
spojů
• úzký břit zabraňuje „cestování“ vrtáku po povrchu
montovaného dílu a zaručuje vysoký vrtací výkon
• těsnící podložka z pozinkované nebo nerezové oceli
s navulkanizovaným elastomerem (EPDM) – vysoká
odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
materiál šroubu
materiál stavebních
dílců
maximální vrtací
kapacita v mm
SAPHIR
JT2
SUPER-SAPHIR
JT3
Nerez-SAPHIR
JT4
ocel zušlechtěná
pozinkovaná
nerez A2
s kalenou ocelovou
vrtací spičkou
nerez A2
ocel, dřevo
ocel, hliník, dřevo
hliník, dřevo
12
12
6
Závitotvorné šrouby
ZÁVITOTVORNÉ ŠROUBY EJOT
• tvoří závit v předvrtaném otvoru
• k dodání i s navléknutou těsnící podložkou
• mnohostranné použití
VLASTNOSTI
• hlava šestihranná nebo s drážkou TORX®
• v provedení nerezová ocel, pozinkovaná ocel nebo hliníková
slitina
• těsnící podložka z pozinkované nebo nerezové oceli
s navulkanizovaným elastomerem (EPDM) – vysoká
odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
VÝROBKY
EJOT
závitotvorné
šrouby
JZ2/JA2
JZ3/JA3
JZ1/JA1
JZ7
materiál šroubu
ocel zušlechtěná
pozinkovaná
nerez A2
nerez A5
(1.4529)
nerez A2
ocel, dřevo
ocel, hliník, dřevo
ocel, hliník, dřevo
ocel, nerez
materiál
stavebních dílců
UPOZORNĚNÍ
Při šroubování podélných spojů stavebních dílců
do tloušťky 0,63 mm doporučujeme použití těsnících
podložek s tloušťkou elastomeru 3 mm
Upevňování profilovaných plechů
Informace
Těsnící podložky
5
TĚSNÍCÍ PODLOŽKY
• zajišťují vysokou těsnost spoje
• zlepšují odolnost spoje proti dynamickému namáhání
• zvyšují síly potřebné pro vytržení materiálu přes hlavu šroubu
• snižují riziko stržení závitu
VLASTNOSTI
• vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
• těsnící podložka z pozinkované nebo nerezové oceli
s navulkanizovaným elastometrem (EPDM)
• umožňuji použití krytek na šroubech s šestihrannou hlavou
Kaloty ORKAN
KALOTY ORKAN
• vysoká spolehlivost montáže
• vysoká tuhost
• optimální přenos sil
VLASTNOSTI
• tvar kaloty zajišťuje její vysokou pevnost
a tím i pevnost realizovaného spoje
• spolehlivé utěsnění
• z hliníkové slitiny dodávané v hladkém,
tepaném nebo lakovaném provedení
• v kombinaci se samovrtným nebo
závitotvorným šroubem EJOT® tvoří
spolehlivý upevňovací systém
• celoevropsky patentováno
UPOZORNĚNÍ
• používat pouze šrouby s těsnící
podložkou průměru 16 mm
• při stanovení svěrné tloušťky je nutné
zohlednit tloušťku kaloty 3 mm
U P E V Ň O VÁ N Í P R O F I L O VA N Ý C H P L E C H Ů
Obsah
označení výrobku
strana
podélné spoje
6
nerezové samovrtné šrouby ................................. samovrtný šroub JT3-2H-4,8
samovrtný šroub JT3-FR-2H-4,8
samovrtný šroub JT3-2H-5,5
samovrtný šroub JT4-FR-2H-4,8
pozinkované samovrtné šrouby............................. samovrtný šroub JT2-2-4,2
samovrtný šroub JT2-2H-4,8
samovrtný šroub JT2-T-2H-4,8
samovrtný šroub JT2-2H/3-4,8
samovrtný šroub JT2-2H-5,5
samovrtný šroub JT2-3H-5,5
samovrtný šroub JT2-2H-6,3
samovrtný šroub JT2-3H-6,3
samovrtný šroub JT2-2H-6,3
8
8
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
montáž na ocelové nosné konstrukce,
vrtací kapacita do 3 mm
nerezové samovrtné šrouby ................................. samovrtný šroub JT3-3H-4,8
samovrtný šroub JT3-3-5,5
samovrtný šroub JT3-FR-3-5,5
pozinkované samovrtné šrouby............................. samovrtný šroub JT2-3-4,8
samovrtný šroub JT2-T-3-4,8
samovrtný šroub JT2-3-5,5
13
13
13
14
14
14
montáž na ocelové konstrukce,
vrtací kapacita do 6 mm (resp. do 8 mm)
nerezové samovrtné šrouby ................................. samovrtný šroub JT3-6-5,5
samovrtný šroub JT3-FR-6-5,5
samovrtný šroub JT3-6-6,3
pozinkované samovrtné šrouby............................. samovrtný šroub JT2-6-5,5
samovrtný šroub JT2-8-5,5
samovrtný šroub JT2-6-6,3
15
16
16
17
17
17
montáž na ocelové nosné konstrukce,
vrtací kapacita do 12 mm
nerezové samovrtné šrouby ................................. samovrtný šroub JT3-12-5,5
samovrtný šroub JT3-FR-12-5,5
pozinkované samovrtné šrouby............................. samovrtný šroub JT2-12-5,5
samovrtný šroub JT2-12-6,3
18
18
19
19
montáž na kazetové konstrukce
nerezové samovrtné šrouby ................................. samovrtný šroub JT3-FR-3H-5,5
samovrtný šroub JT3-3H-5,5
20
20
montáž na dřevěné nosné konstrukce
nerezové samovrtné šrouby ................................. samovrtný šroub JT3-2-4,9
samovrtný šroub JT3-FR-2-4,9
samovrtný šroub JT3-2-5,6
samovrtný šroub JT3-2-6,5
samovrtný šroub JT4-FR-2-4,9
pozinkované samovrtné šrouby............................. samovrtný šroub JT2-2-4,9
samovrtný šroub JT2-2-6,5
21
21
22
22
23
24
24
montáž na hliníkové nosné konstrukce
nerezové samovrtné šrouby ................................. samovrtný šroub JT4-ZT-3-4,2
samovrtný šroub JT4-2-4,8
samovrtný šroub JT4-ZT-4-4,8
samovrtný šroub JT4-4-4,8
samovrtný šroub JT4-FR-4-4,8
samovrtný šroub JT4-FR-4-5,5
samovrtný šroub JT4-6-5,5
25
25
26
26
27
27
28
U P E V Ň O VÁ N Í P R O F I L O VA N Ý C H P L E C H Ů
Obsah
označení výrobku
strana
montáž na ocelové nosné konstrukce do 2 mm
nerezové závitotvorné šrouby ............................... závitotvorný šroub JB3-ZT-6,3
29
montáž na ocelové nosné konstrukce od 2 mm
nerezové závitotvorné šrouby ............................... závitotvorný šroub JZ3-6,3
závitotvorný šroub JZ3-6,3
závitotvorný šroub JZ3-S-6,3
závitotvorný šroub JZ3-ZT-6,3
závitotvorný šroub JZ3-8,0
pozinkované závitotvorné šrouby .......................... závitotvorný šroub JZ2-6,3
30
31
31
32
32
33
montáž na ocelové nosné konstrukce do 2 mm
a na dřevěné nosné konstrukce
nerezové závitotvorné šrouby ............................... závitotvorný šroub JA3-FR-4,9
závitotvorný šroub JA3-LT-4,9
závitotvorný šroub JA3-6,5
závitotvorný šroub JA3-6,5
závitotvorný šroub JA3-ZT-6,5
závitotvorný šroub JA3-S-6,5
pozinkované závitotvorné šrouby .......................... závitotvorný šroub JA2-6,5
34
34
35
36
37
37
38
montáž na vysokopevnostní ocelové nosné konstrukce
nerezové závitotvorné šrouby ............................... závitotvorný šroub JZ7-6,3
39
montáž ve vysocekorozivním prostředí
nerezové závitotvorné šrouby ............................... závitotvorný šroub JZ1-6,3
závitotvorný šroub JA1-6,5
40
40
utěsnění otvorů po šroubech
nerezové závitotvorné šrouby ............................... opravný šroub JB3-7,2
41
příslušenství k samovrtným a závitotvorným šroubům
hříbkové těsnění EP
podložka VS pro posuvná pole
nerezová těsnící podložka E
pozinkovaná těsnící podložka V
nerezová těsnící podložka ES
krytka na šrouby se šestihrannou hlavou s podl.
krytka na šrouby s drážkou TORX
krytka pro hříbkové těsnění
krytka závitu
41
41
42
42
42
43
43
44
44
kaloty pro montáž profilovaných plechů v horní vlně
kalota ORKAN pro trapézové plechy
kalota ORKAN pro vlnité plechy
45
45
jednostranný otevřený nýt AL/E
jednostranný otevřený nýt Al/V
jednostranný uzavřený nýt Al/E
jednostranný uzavřený nýt Al/V
49
49
50
50
jednostranný nýt Bulb-tite
jednostranný nýt K14-Al/E
51
51
zatloukací nýt Al/E-4,8
kovová kotva T-DN - 6
šroub do betonu BS-R 6,3
52
52
52
nýtované podélné spoje
nýtované spoje
m o n t á ž n a k o v, z d i v o , b e t o n
7
Upevňování profilovaných plechů
nerezové samovrtné šrouby
podélné spoje
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-2H-4,8
8
Určeno pro
• podélné spoje ocelových profilovaných
plechů
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
• zápich pod hlavou šroubu proti stržení závitu při
spojování tenkých plechů
Alternativně i pro
• podélné spoje hliníkových profilovaných
plechů
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
těsnící podložka E14/2, Ø 14 mm
4.8
19
4
balení
ks
1.000
SW8
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
JT3-2H-4,8x19-E14/2
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+1,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-FR-2H-4,8
s plochou půlkulatou hlavou s drážkou TORX®
T25
Určeno pro
• podélné spoje ocelových profilovaných
plechů
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
• zápich pod hlavou šroubu proti stržení závitu při
spojování tenkých plechů
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+1,0 mm
utahovací nástavec ................................... TORX® T25
ODKAZY
příslušenství
FR-tool
utahovačka DAM5
strana 41 - 44
strana 136
strana 128
Alternativně i pro
• podélné spoje hliníkových profilovaných
plechů
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
těsnící podložka E11/2, Ø 11 mm
4.8
19
4
balení
ks
1.000
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
JT3 -FR-2H-4,8x19-E11/2
Upevňování profilovaných plechů
podélné spoje
nerezové samovrtné šrouby
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-2H-5,5
9
Určeno pro
• podélné spoje ocelových profilovaných
plechů
Alternativně i pro
• podélné spoje hliníkových profilovaných
plechů
SW8
délka délka pilotu* svěrná tloušťka balení
cena
Ø
označení výrobku
mm
mm
mm
ks
Kč/100 ks
mm
těsnící podložka E14/3, Ø 14 mm
JT3-2H-5,5x25-E14/3
5.5
25
7
500
JT3-2H-5,5x30-E14/3
5.5
30
11
500
JT3-2H-5,5x30/13-E14/3*
5.5
30
13
7
500
těsnící podložka E16/2, Ø 16 mm
JT3-2H-5,5x25-E16/2
5.5
25
7
500
JT3-2H-5,5x30-E16/2
5.5
30
11
500
JT3-2H-5,5x30/13-E16/2*
5.5
30
13
7
500
těsnící podložka E22/3, Ø 22 mm
JT3-2H-5,5x25-E22/3
5.5
25
7
500
JT3-2H-5,5x30-E22/3
5.5
30
11
500
JT3-2H-5,5x30/13-E22/3*
5.5
30
13
7
500
* prodloužený pilot umožňuje provrtání více vrstev plechů nebo plechů s vloženou izolační páskou
(kazetové konstrukce s přerušeným tepelným mostem)
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
• zápich pod hlavou šroubu proti stržení závitu při
spojování tenkých plechů
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ........................... 1,25+1,25 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
samovrtný šroub JT3-FR-3H-5,5
samovrtný šroub JT3-3H-5,5
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 20
strana 20
strana 128
strana 135 - 139
EJOT® Nerez-SAPHIR
samovrtný šroub JT4-FR-2H-4,8
s plochou půlkulatou hlavou s drážkou TORX®
T25
Určeno pro
• podélné spoje hliníkových profilovaných
plechů
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
těsnící podložka E11/2, Ø 11 mm
4.8
19
6
balení
ks
1.000
cena
Kč/100 ks
označení výrobku
JT4-FR-2H-4,8x19-E11/2
VLASTNOSTI
• nerez A2
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
• zápich pod hlavou šroubu proti stržení závitu při
spojování tenkých plechů
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+1,0 mm
utahovací nástavec ................................... TORX® T25
ODKAZY
příslušenství
FR-tool
utahovačka DAM5
strana 41 - 44
strana 136
strana 128
Upevňování profilovaných plechů
pozinkované samovrtné šrouby
podélné spoje
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-2-4,2
10
SW7
Určeno pro
• podélné spoje ocelových profilovaných
plechů
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+1,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW7
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
délka
Ø
mm
mm
bez těsnící podložky
4.2
16
svěrná tloušťka
mm
balení
ks
9
1.000
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
JT2-2-4,2x16
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-2H-4,8
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• zápich pod hlavou šroubu proti stržení závitu při
spojování tenkých plechů
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+1,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
Určeno pro
• podélné spoje ocelových profilovaných
plechů
délka
Ø
mm
mm
bez těsnící podložky
4.8
19
SW8
svěrná tloušťka
mm
balení
ks
9
1.000
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
JT2-2H-4,8x19
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-T-2H-4,8
s válcovou hlavou s drážkou TORX®
T25
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• zápich pod hlavou šroubu proti stržení závitu při
spojování tenkých plechů
• k dodání také v pásech
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+1,0 mm
utahovací nástavec ................................... TORX® T25
UPOZORNĚNÍ
šrouby v pásech jsou určeny výhradně pro montáž
podélných spojů s utahovačkou LS.
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
utahovačka na podélné spoje LS
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 129
strana 135 - 139
Určeno pro
• podélné spoje ocelových profilovaných
plechů
délka svěrná tloušťka provedení
Ø
mm
mm dodávky
mm
bez těsnící podložky
4.8
19
9
v pásu
4.8
19
9
-
ks
v pásu
balení
ks
50
-
1.000
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
JT2-T-2H-4,8-19 v pásu
JT2-T-2H-4,8-19
Upevňování profilovaných plechů
podélné spoje
pozinkované samovrtné šrouby
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-2H/3-4,8
11
SW8
Určeno pro
• podélné spoje ocelových profilovaných
plechů
délka svěrná tloušťka
balení
Ø
mm
mm
ks
mm
těsnící podložka V14/2, Ø 14 mm
4.8
20
6
1.000
těsnící podložka V14/2, Ø 14 mm, lakovaná
4.8
20
6
1.000
xxxx
další barvy RAL a zvláštní barvy na vyžádání
RAL9006
bílý hliník
RAL9002
šedobílá
RAL8012
červenohnědá
cena
Kč/100 ks
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• navlečená těsnící podložka z pozinkované oceli
• zápich pod hlavou šroubu proti stržení závitu při
spojování tenkých plechů
označení výrobku
JT2-2H/3-4,8x20-V14/2
JT2-2H/3-4,8x20-V14/2 RALxxxx
RAL7016
šedá
RAL6020
antracit zelená
RAL5010
antracit
modrá
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+1,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-2H-5,5
Určeno pro
• podélné spoje ocelových profilovaných
plechů
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
5.5
22
10
těsnící podložka V16/2, Ø 16 mm
5.5
22
7
Alternativně i pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 0,63–2,0 mm
balení
ks
cena
Kč/100 ks
SW8
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z pozinkované oceli
• zápich pod hlavou šroubu proti stržení závitu při
spojování tenkých plechů
označení výrobku
JT2-2H-5,5x22
1.000
JT2-2H-5,5x22-V16/2
500
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+1,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-3H-5,5
Určeno pro
• podélné spoje ocelových profilovaných
plechů
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
5.5
19
6
5.5
25
12
těsnící podložka V16/2, Ø 16 mm
5.5
19
3
5.5
25
9
Alternativně i pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 0,63–2,5 mm
balení
ks
1.000
500
500
500
cena
Kč/100 ks
označení výrobku
JT2-3H-5,5x19
JT2-3H-5,5x25
JT2-3H-5,5x19-V16/2
JT2-3H-5,5x25-V16/2
SW8
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z pozinkované oceli
• zápich pod hlavou šroubu proti stržení závitu při
spojování tenkých plechů
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,5+1,5 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
Upevňování profilovaných plechů
pozinkované samovrtné šrouby
podélné spoje
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-2H-6,3
12
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• zápich pod hlavou šroubu proti stržení závitu při
spojování tenkých plechů
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+1,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
Určeno pro
• podélné spoje ocelových profilovaných
plechů
Ø
mm
bez těsnící podložky
6.3
6.3
SW8
délka
mm
balení
ks
22
32
500
500
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
JT2-2H-6,3x22
JT2-2H-6,3x32
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-3H-6,3
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• zápich pod hlavou šroubu proti stržení závitu při
spojování tenkých plechů
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,5+1,5 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
Určeno pro
• podélné spoje ocelových profilovaných
plechů
Ø
mm
bez těsnící podložky
6.3
6.3
SW8
délka
mm
balení
ks
22
32
500
500
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
JT2-3H-6,3x22
JT2-3H-6,3x32
Upevňování profilovaných plechů
montáž na ocelové nosné konstrukce
vrtací kapacita do 3 mm
nerezové samovrtné šrouby
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-3H-4,8
13
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 0,75–2,00 mm
Alternativně i pro
• upevnění hliníkových profilovaných
plechů
na hliníkové nebo ocelové nosné konstrukce
tl. 0,75–2,00 mm
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
4.8
19
7
těsnící podložka E14/2, Ø 14 mm
4.8
19
4
balení
ks
cena
Kč/100 ks
SW8
označení výrobku
1.000
JT3-3H-4,8x19
1.000
JT3-3H-4,8x19-E14/2
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z nerezové oceli
• zápich pod hlavou šroubu proti stržení závitu při
spojování tenkých plechů
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+2,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
strana 41 - 44
příslušenství
strana 128
utahovačka DAM5
strana 135 - 139
montážní nástavce
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-3-5,5
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 1,0–2,5 mm
Alternativně i pro
• upevnění hliníkových profilovaných
plechů
na hliníkové nebo ocelové nosné konstrukce
tl. 1,0–2,5 mm
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
těsnící podložka E16/2, Ø 16 mm
5.5
50
31
5.5
70
51
balení
ks
cena
Kč/100 ks
SW8
označení výrobku
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ..............................1,0 + 2,5 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
strana 41 - 44
příslušenství
strana 20
samovrtný šroub JT3-3H-5,5
strana 128
utahovačka DAM5
strana 135 - 139
montážní nástavce
JT3-3-5,5x50-E16/2
JT3-3-5,5x70-E16/2
250
250
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-FR-3-5,5
s plochou půlkulatou hlavou s drážkou TORX®
Určeno pro
• upevnění ocelových vlnitých plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 1,0–2,5 mm
Alternativně i pro
• upevnění hliníkových vlnitých plechů
na hliníkové nebo ocelové nosné konstrukce
tl. 1,0–2,5 mm
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
T25
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
těsnící podložka E11/2, Ø 11 mm
5.5
50
31
těsnící podložka E16/2, Ø 16 mm
5.5
50
31
balení
ks
cena
Kč/100 ks
označení výrobku
500
JT3-FR-3-5,5x50-E11/2
250
JT3-FR-3-5,5x50-E16/2
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+2,5 mm
utahovací nástavec ................................... TORX® T25
ODKAZY
strana 41 - 44
příslušenství
strana 20
samovrtný šroub JT3-FR-3H-5,5
strana 136
FR-tool
strana 128
utahovačka DAM5
strana 135 - 139
montážní nástavce
Upevňování profilovaných plechů
pozinkované samovrtné šrouby
montáž na ocelové nosné konstrukce
vrtací kapacita do 3 mm
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-3-4,8
14
SW8
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z pozinkované oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,5+2,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 0,63–2,00 mm
Alternativně i pro
• podélné spoje ocelových profilovaných
plechů
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
4.8
19
11
4.8
25
17
4.8
38
27
těsnící podložka V14/2, Ø 14 mm
4.8
19
8
4.8
25
14
4.8
38
24
balení
ks
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
1.000
500
500
JT2-3-4,8x19
JT2-3-4,8x25
JT2-3-4,8x38
1.000
500
500
JT2-3-4,8x19-V14/2
JT2-3-4,8x25-V14/2
JT2-3-4,8x38-V14/2
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-T-3-4,8
s válcovou hlavou s drážkou TORX®
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z pozinkované oceli
• k dodání v pásech
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,5+1,5 mm
utahovací nástavec ................................... TORX® T25
UPOZORNĚNÍ
šrouby v pásech jsou určeny výhradně pro montáž
podélných spojů s utahovačkou LS
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
utahovačka na podélné spoje LS
montážní nástavce
T25
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 0,63-2,00 mm
Alternativně i pro
• podélné spoje ocelových profilovaných
plechů
délka svěrná tloušťka provedení
Ø
mm
mm
dodávky
mm
bez těsnící podložky
4.8
19
9
v pásu
4.8
19
9
těsnící podložka V14/2, Ø 14 mm
4.8
19
6
-
ks
v pásu
balení
ks
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
50
-
1.000
1.000
JT2-T-3-4,8-19 v pásu
JT2-T-3-4,8-19
-
1.000
JT2-T-3-4,8-19-V14/2
strana 41 - 44
strana 128
strana 129
strana 135 - 139
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-3-5,5
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z pozinkované oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII .............................. 1,0+2,5 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 1,0–2,5 mm
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
5.5
19
6
5.5
25
12
těsnící podložka V16/2, Ø 16 mm
5.5
19
3
5.5
25
9
SW8
balení
ks
1.000
500
500
500
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
JT2-3-5,5x19
JT2-3-5,5x25
JT2-3-5,5x19-V16/2
JT2-3-5,5x25-V16/2
Upevňování profilovaných plechů
montáž na ocelové nosné konstrukce
vrtací kapacita do 6 mm / 8 mm
nerezové samovrtné šrouby
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-6-5,5
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 1,5–4,0 mm
Alternativně i pro
• upevnění hliníkových profilovaných plechů
• upevnění sendvičových panelů
na hliníkové nebo ocelové nosné konstrukce
tl. 1,5–4,0 mm
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
těsnící podložka E14/3, Ø 14 mm
5.5
25
7
5.5
30
11
5.5
35
16
těsnící podložka E16/2, Ø 16 mm
5.5
25
7
5.5
30
11
5.5
35
16
5.5
50
31
5.5
70
51
5.5
90
71
5.5
110
91
5.5
130
111
5.5
150
131
5.5
170
151
5.5
190
171
těsnící podložka E22/3, Ø 22 mm
5.5
25
7
5.5
30
11
5.5
35
16
5.5
50
31
5.5
70
51
5.5
90
71
5.5
110
91
5.5
130
111
5.5
150
131
5.5
170
151
5.5
190
171
balení
ks
cena
Kč/100 ks
označení výrobku
500
500
500
JT3-6-5,5x25-E14/3
JT3-6-5,5x30-E14/3
JT3-6-5,5x35-E14/3
500
500
500
250
250
200
200
200
150
150
100
JT3-6-5,5x25-E16/2
JT3-6-5,5x30-E16/2
JT3-6-5,5x35-E16/2
JT3-6-5,5x50-E16/2
JT3-6-5,5x70-E16/2
JT3-6-5,5x90-E16/2
JT3-6-5,5x110-E16/2
JT3-6-5,5x130-E16/2
JT3-6-5,5x150-E16/2
JT3-6-5,5x170-E16/2
JT3-6-5,5x190-E16/2
500
500
500
250
200
150
150
100
100
100
100
JT3-6-5,5x25-E22/3
JT3-6-5,5x30-E22/3
JT3-6-5,5x35-E22/3
JT3-6-5,5x50-E22/3
JT3-6-5,5x70-E22/3
JT3-6-5,5x90-E22/3
JT3-6-5,5x110-E22/3
JT3-6-5,5x130-E22/3
JT3-6-5,5x150-E22/3
JT3-6-5,5x170-E22/3
JT3-6-5,5x190-E22/3
15
SW8
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 2,0+4,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
závitotvorný šroub JZ3-6,3
utahovačka DAM5
utahovačka DAM5-SH2
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 31
strana 128
strana 128
strana 135 - 139
Upevňování profilovaných plechů
nerezové samovrtné šrouby
montáž na ocelové nosné konstrukce
vrtací kapacita do 6 mm / 8 mm
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-FR-6-5,5
16
s plochou půlkulatou hlavou s drážkou TORX®
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 2,0+4,0 mm
utahovací nástavec ................................... TORX® T25
ODKAZY
příslušenství
FR-tool
utahovačka DAM5
Určeno pro
• upevnění ocelových vlnitých plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 1,5–4,0 mm
Alternativně i pro
• upevnění hliníkových vlnitých plechů
na hliníkové nosné konstrukce
tl. 1,5–4,0 mm
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
těsnící podložka E11/2, Ø 11 mm
5.5
25
7
těsnící podložka E16/2, Ø 16 mm
5.5
25
7
balení
ks
T25
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
1.000
JT3-FR-6-5,5x25-E11/2
500
JT3-FR-6-5,5x25-E16/2
strana 41 - 44
strana 136
strana 128
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-6-6,3
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z nerezové oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+5,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 2,0–5,0 mm
Alternativně i pro
• upevnění hliníkových profilovaných
plechů
na hliníkové nosné konstrukce
tl. 2,0–5,0 mm
svěrná tloušťka
Ø
délka v mm
mm
mm
bez těsnící podložky
6.3
25
10
těsnící podložka E16/2, Ø 16 mm
6.3
25
7
těsnící podložka E22/3, Ø 22 mm
6.3
25
7
balení
ks
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
500
JT3-6-6,3x25
500
JT3-6-6,3x25-E16/2
500
JT3-6-6,3x25-E22/3
SW8
Upevňování profilovaných plechů
montáž na ocelové nosné konstrukce
vrtací kapacita do 6 mm / 8 mm
pozinkované samovrtné šrouby
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-6-5,5
17
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 1,5–4,0 mm
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
5.5
19
7
5.5
25
13
těsnící podložka V16/2, Ø 16 mm
5.5
19
4
5.5
25
10
SW8
balení
ks
cena
Kč/100 ks
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z pozinkované oceli
označení výrobku
JT2-6-5,5x19
JT2-6-5,5x25
1.000
500
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 2,0+4,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
JT2-6-5,5x19-V16/2
JT2-6-5,5x25-V16/2
500
500
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-8-5,5
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 1,5–6,0 mm
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
5.5
25
12
5.5
35
22
těsnící podložka V16/2, Ø 16 mm
5.5
25
9
5.5
35
19
SW8
balení
ks
cena
Kč/100 ks
označení výrobku
500
500
JT2-8-5,5x25
JT2-8-5,5x35
500
500
JT2-8-5,5x25-V16/2
JT2-8-5,5x35-V16/2
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z pozinkované oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 2,0+6,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-6-6,3
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 2,0–5,0 mm
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
6.3
19
7
6.3
22
10
6.3
25
13
6.3
32
20
6.3
38
26
těsnící podložka V16/2, Ø 16 mm
6.3
19
4
6.3
22
7
6.3
25
10
6.3
32
17
6.3
38
23
SW3/8
balení
ks
cena
Kč/100 ks
označení výrobku
500
500
500
500
500
JT2-6-6,3x19
JT2-6-6,3x22
JT2-6-6,3x25
JT2-6-6,3x32
JT2-6-6,3x38
500
500
500
500
500
JT2-6-6,3x19-V16/2
JT2-6-6,3x22-V16/2
JT2-6-6,3x25-V16/2
JT2-6-6,3x32-V16/2
JT2-6-6,3x38-V16/2
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z pozinkované oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+5,0 mm
utahovací nástavec .......................... šestihran SW3/8“
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
Upevňování profilovaných plechů
nerezové samovrtné šrouby
montáž na ocelové nosné konstrukce
vrtací kapacita do 12 mm
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-12-5,5
18
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 4,0–12,0 mm
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z nerezové oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................. 2,0+10,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
závitotvorný šroub JZ3-6,3
utahovačka DAM5
utahovačka DAM5-SH2
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 31
strana 128
strana 128
strana 135 - 139
Alternativně i pro
• upevnění hliníkových profilovaných
plechů
• upevnění sendvičových panelů
na hliníkové nebo ocelové nosné konstrukce
tl. 4,0–12,0 mm
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
5.5
40
14
5.5
78
54
5.5
98
74
5.5
118
94
5.5
138
114
5.5
158
134
5.5
178
154
5.5
198
174
těsnící podložka E16/2, Ø 16 mm
5.5
40
11
5.5
78
51
5.5
98
71
5.5
118
91
5.5
138
111
5.5
158
131
5.5
178
151
5.5
198
171
těsnící podložka E22/3, Ø 22 mm
5.5
40
11
5.5
78
51
5.5
98
71
5.5
118
91
5.5
138
111
5.5
158
131
5.5
178
151
5.5
198
171
balení
ks
SW8
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
500
250
250
200
200
200
200
200
JT3-12-5,5x40
JT3-12-5,5x78
JT3-12-5,5x98
JT3-12-5,5x118
JT3-12-5,5x138
JT3-12-5,5x158
JT3-12-5,5x178
JT3-12-5,5x198
500
250
250
150
150
150
150
100
JT3-12-5,5x40-E16/2
JT3-12-5,5x78-E16/2
JT3-12-5,5x98-E16/2
JT3-12-5,5x118-E16/2
JT3-12-5,5x138-E16/2
JT3-12-5,5x158-E16/2
JT3-12-5,5x178-E16/2
JT3-12-5,5x198-E16/2
250
200
150
150
100
100
100
100
JT3-12-5,5x40-E22/3
JT3-12-5,5x78-E22/3
JT3-12-5,5x98-E22/3
JT3-12-5,5x118-E22/3
JT3-12-5,5x138-E22/3
JT3-12-5,5x158-E22/3
JT3-12-5,5x178-E22/3
JT3-12-5,5x198-E22/3
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-FR-12-5,5
s plochou půlkulatou hlavou s drážkou TORX®
Určeno pro
• upevnění ocelových vlnitých plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 4,0–12,0 mm
Alternativně i pro
• upevnění hliníkových vlnitých plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 4,0–12,0 mm
T25
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................. 2,0+10,0 mm
utahovací nástavec ................................... TORX® T25
ODKAZY
příslušenství
FR-tool
utahovačka DAM5
strana 41 - 44
strana 136
strana 128
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
těsnící podložka E11/2, Ø 11 mm
5.5
40
11
těsnící podložka E16/2, Ø 16 mm
5.5
40
11
balení
ks
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
500
JT3-FR-12-5,5x40-E11/2
500
JT3-FR-12-5,5x40-E16/2
Upevňování profilovaných plechů
montáž na ocelové nosné konstrukce
vrtací kapacita do 12 mm
pozinkované samovrtné šrouby
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-12-5,5
19
Určeno pro
• upevnění celových profilovaných plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 4,0–12,0 mm
SW8
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
5.5
35
13
5.5
50
28
5.5
65
43
5.5
80
58
5.5
110
88
5.5
130
108
těsnící podložka V16/2, Ø 16 mm
5.5
35
10
5.5
50
25
5.5
65
40
5.5
80
55
5.5
110
85
5.5
130
105
*
povrchová úprava Climadur
balení
ks
cena
Kč/100 ks
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z pozinkované oceli
označení výrobku
500
500
250
250
250
200
JT2-12-5,5x35
JT2-12-5,5x50
JT2-12-5,5x65*
JT2-12-5,5x80
JT2-12-5,5x110*
JT2-12-5,5x130*
500
250
250
200
200
200
JT2-12-5,5x35-V16/2
JT2-12-5,5x50-V16/2
JT2-12-5,5x65-V16/2*
JT2-12-5,5x80-V16/2
JT2-12-5,5x110-V16/2*
JT2-12-5,5x130-V16/2*
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................. 2,0+10,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-12-6,3
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 4,0–12,0 mm
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
6.3
35
13
6.3
50
28
těsnící podložka V16/2, Ø 16 mm
6.3
35
10
6.3
50
25
SW10
balení
ks
cena
Kč/100 ks
označení výrobku
500
500
JT2-12-6,3x35
JT2-12-6,3x50
250
250
JT2-12-6,3x35-V16/2
JT2-12-6,3x50-V16/2
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z pozinkované oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................. 2,0+10,0 mm
utahovací nástavec .............................šestihran SW10
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
Upevňování profilovaných plechů
nerezové samovrtné šrouby
montáž na kazetové konstrukce
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-FR-3H-5,5
20
s plochou půlkulatou hlavou s drážkou TORX®
Určeno pro
• upevnění ocelových vlnitých plechů
na kazety
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
• zápich pod hlavou šroubu proti stržení závitu při
spojování tenkých plechů
Alternativně i pro
• podélné spoje
• upevnění ocelových a hliníkových vlnitých
plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 1,0–2,5 mm
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
těsnící podložka E11/2, Ø 11 mm
5.5
25
7
těsnící podložka E16/2, Ø 16 mm
5.5
25
7
balení
ks
T25
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
1.000
JT3-FR-3H-5,5x25-E11/2
500
JT3-FR-3H-5,5x25-E16/2
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+2,5 mm
utahovací nástavec ................................... TORX® T25
ODKAZY
příslušenství
FR-tool
utahovačka DAM5
strana 41 - 44
strana 136
strana 128
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-3H-5,5
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na kazety
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
• zápich pod hlavou šroubu proti stržení závitu při
spojování tenkých plechů
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+2,5 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
Alternativně i pro
• podélné spoje
• upevnění ocelových a hliníkových
profilovaných plechů
na ocelové nosné konstrukce
tl. 1,0–2,5 mm
délka délka pilotu svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
mm
těsnící podložka E14/3, Ø 14 mm
5.5
25
7
5.5
30
11
5.5
35
16
5.5
45
23
15
těsnící podložka E16/2, Ø 16 mm
5.5
25
7
5.5
30
11
5.5
35
16
5.5
45
23
15
těsnící podložka E22/3, Ø 22 mm
5.5
25
7
5.5
30
11
5.5
35
16
5.5
45
23
15
balení
ks
SW8
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
500
500
500
500
JT3-3H-5,5x25-E14/3
JT3-3H-5,5x30-E14/3
JT3-3H-5,5x35-E14/3
JT3-3H-5,5x45/23-E14/3*
500
500
500
500
JT3-3H-5,5x25-E16/2
JT3-3H-5,5x30-E16/2
JT3-3H-5,5x35-E16/2
JT3-3H-5,5x45/23-E16/2*
500
500
500
250
JT3-3H-5,5x25-E22/3
JT3-3H-5,5x30-E22/3
JT3-3H-5,5x35-E22/3
JT3-3H-5,5x45/23-E22/3*
* prodloužený pilot umožňuje provrtání většího počtu vrstev plechů přes sebe nebo plechů s vloženou
izolační páskou (kazetové konstrukce s přerušeným tepelným mostem)
Upevňování profilovaných plechů
montáž na dřevěné nosné konstrukce
nerezové samovrtné šrouby
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-2-4,9
21
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na dřevěné nosné konstrukce
Ø
mm
těsnící podložka E16/2, Ø 16 mm
4.9
4.9
Alternativně i pro
• upevnění hliníkových profilovaných
plechů
na dřevěné nosné konstrukce
délka
mm
balení
ks
35
70
500
250
cena
Kč/100 ks
SW8
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
• závit dle DIN 7998
označení výrobku
JT3-2-4,9x35-E16/2
JT3-2-4,9x70-E16/2
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI .............................................2,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-FR-2-4,9
s plochou půlkulatou hlavou s drážkou TORX®
Určeno pro
• upevnění ocelových vlnitých plechů
na dřevěné nosné konstrukce
Ø
mm
těsnící podložka E11/2, Ø 11 mm
4.9
Alternativně i pro
• upevnění hliníkových vlnitých plechů
na dřevěné nosné konstrukce
délka
mm
balení
ks
35
500
cena
Kč/100 ks
označení výrobku
JT3-FR-2-4,9x35-E11/2
T25
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
• závit podle DIN 7998
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI ............................................ 2,0 mm
utahovací nástavec ................................... TORX® T25
ODKAZY
příslušenství
FR-tool
utahovačka DAM5
strana 41 - 44
strana 136
strana 128
Upevňování profilovaných plechů
nerezové samovrtné šrouby
montáž na dřevěné nosné konstrukce
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-2-5,6
22
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na dřevěné nosné konstrukce
Alternativně i pro
• upevnění hliníkových profilovaných
plechů
na dřevěné nosné konstrukce
SW8
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
Ø
mm
těsnící podložka E16/2, Ø 16 mm
5.6
těsnící podložka E22/3, Ø 22 mm
5.6
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
délka
mm
balení
ks
35
500
JT3-2-5,6x35-E16/2
35
500
JT3-2-5,6x35-E22/3
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI .............................................2,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
EJOT® SUPER-SAPHIR
samovrtný šroub JT3-2-6,5
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na dřevěné nosné konstrukce
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• navlečená těsnící podložka z nerezové oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI .............................................2,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
kaloty ORKAN
závitotvorný šroub JA3-6,5
utahovačka DAM5
utahovačka DAM5-SH2
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 45
strana 35
strana 128
strana 128
strana 135 - 139
Alternativně i pro
• upevnění hliníkových profilovaných
plechů
• upevňování sendvičových panelů
na dřevěné nosné konstrukce
délka pro sendvičové
Ø
mm
panely tl. mm
mm
těsnící podložka E16/2, Ø 16 mm
6.5
50
6.5
65
6.5
80
6.5
100
20 - 40
6.5
120
40 - 60
6.5
140
60 - 80
6.5
160
80 - 100
6.5
180
100 - 120
6.5
200
120 - 140
těsnící podložka E22/3, Ø 22 mm
6.5
50
6.5
65
6.5
80
6.5
100
20 - 40
6.5
120
40 - 60
6.5
140
60 - 80
6.5
160
80 - 100
6.5
180
100 - 120
6.5
200
120 - 140
balení
ks
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
250
250
200
200
150
150
150
100
100
JT3-2-6,5x50-E16/2
JT3-2-6,5x65-E16/2
JT3-2-6,5x80-E16/2
JT3-2-6,5x100-E16/2
JT3-2-6,5x120-E16/2
JT3-2-6,5x140-E16/2
JT3-2-6,5x160-E16/2
JT3-2-6,5x180-E16/2
JT3-2-6,5x200-E16/2
250
250
150
150
100
100
100
100
100
JT3-2-6,5x50-E22/3
JT3-2-6,5x65-E22/3
JT3-2-6,5x80-E22/3
JT3-2-6,5x100-E22/3
JT3-2-6,5x120-E22/3
JT3-2-6,5x140-E22/3
JT3-2-6,5x160-E22/3
JT3-2-6,5x180-E22/3
JT3-2-6,5x200-E22/3
SW8
Upevňování profilovaných plechů
montáž na dřevěné nosné konstrukce
nerezové samovrtné šrouby
EJOT® Nerez-SAPHIR
samovrtný šroub JT4-FR-2-4,9
s plochou půlkulatou hlavou s drážkou TORX®
Určeno pro
• upevnění hliníkových vlnitých plechů
na dřevěné nosné konstrukce
Ø
mm
bez těsnící podložky
4.9
těsnící podložka E11/2, Ø 11 mm
4.9
těsnící podložka E14/2, Ø 14 mm
4.9
Alternativně i pro
• upevnění fasádních obkladových desek
na hliníkové nebo dřevěné nosné konstrukce
délka
mm
balení
ks
cena
Kč/100 ks
35
500
JT4-FR-2-4,9x35
35
500
JT4-FR-2-4,9x35-E11/2
35
500
JT4-FR-2-4,9x35-E14/2
označení výrobku
T25
VLASTNOSTI
• nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z nerezové oceli
• závit dle DIN 7998
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI .............................................2,0 mm
utahovací nástavec ................................... TORX® T25
ODKAZY
příslušenství
FR-tool
utahovačka DAM5
strana 41 - 44
strana 136
strana 128
23
Upevňování profilovaných plechů
nerezové samovrtné šrouby
montáž na dřevěné nosné konstrukce
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-2-4,9
24
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na dřevěné nosné konstrukce
SW8
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• navlečená těsnící podložka z pozinkované oceli
• závit dle DIN 7998
cena
délka
balení
Ø
označení výrobku
mm
ks
mm
Kč/100 ks
těsnící podložka V14/2, Ø 14 mm, lakovaná
JT2-2-4,9x35-V14/2RALxxxx
4.9
35
500
xxxx čtyřmístné označení barvy RAL (další barvy RAL a zvláštní barvy na vyžádání)
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI .............................................2,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
RAL9006
bílý hliník
RAL9002
šedobílá
RAL8012
červenohnědá
RAL7016
šedá
RAL6020
antracit zelená
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
RAL5010
antracit
modrá
EJOT® SAPHIR
samovrtný šroub JT2-2-6,5
Určeno pro
• upevnění ocelových profilovaných
plechů
na dřevěné nosné konstrukce
SW3/8
VLASTNOSTI
• ocel zušlechtěná, pozinkovaná
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z pozinkované oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI ............................................2,0 mm
utahovací nástavec .......................... šestihran SW3/8“
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
Ø
mm
bez těsnící podložky
6.5
6.5
6.5
6.5
těsnící podložka V16/2, Ø 16 mm
6.5
6.5
6.5
6.5
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
délka
mm
balení
ks
35
50
65
90
500
250
250
200
JT2-2-6,5x35
JT2-2-6,5x50
JT2-2-6,5x65
JT2-2-6,5x90
35
50
65
90
500
250
250
200
JT2-2-6,5x35-V16/2
JT2-2-6,5x50-V16/2
JT2-2-6,5x65-V16/2
JT2-2-6,5x90-V16/2
Upevňování profilovaných plechů
montáž na hliníkové nosné konstrukce
tloušťky do 2 mm / 1 mm
T20
nerezové samovrtné šrouby
EJOT® Nerez-SAPHIR
samovrtný šroub JT4-ZT-3-4,2
25
s válcovou hlavou s drážkou TORX®
Určeno pro
• upevnění hliníkových profilů
na hliníkové nosné konstrukce
tl. do 2,0 mm
délka
Ø
mm
mm
bez těsnící podložky
4.2
13
4.2
16
svěrná tloušťka
mm
balení
ks
7
10
1.000
1.000
cena
Kč/100 ks
VLASTNOSTI
• nerez A2
označení výrobku
JT4-ZT-3-4,2x13
JT4-ZT-3-4,2x16
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+2,0 mm
utahovací nástavec ................................... TORX® T20
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
EJOT® Nerez-SAPHIR
samovrtný šroub JT4-2-4,8
SW8
Určeno pro
• upevnění hliníkových profilů
na hliníkové nosné konstrukce
tl. do 1,0 mm
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
4.8
19
9
těsnící podložka E14/2, Ø 14 mm
4.8
19
6
balení
ks
cena
Kč/100 ks
označení výrobku
1.000
JT4-2-4,8x19
1.000
JT4-2-4,8x19-E14/2
VLASTNOSTI
• nerez A2
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z nerezové oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+1,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
Upevňování profilovaných plechů
nerezové samovrtné šrouby
montáž na hliníkové nosné konstrukce
tloušťky do 3 mm
EJOT® Nerez-SAPHIR
samovrtný šroub JT4-ZT-4-4,8
26
T25
s válcovou hlavou s drážkou TORX®
Určeno pro
• upevnění hliníkových profilů
na hliníkové nosné konstrukce
délka
Ø
mm
mm
bez těsnící podložky
4.8
19
4.8
25
VLASTNOSTI
• nerez A2
svěrná tloušťka
mm
balení
ks
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
11
11
1.000
1.000
JT4-ZT-4-4,8x19
JT4-ZT-4-4,8x25
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+3,0 mm
utahovací nástavec ................................... TORX® T25
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
EJOT® Nerez-SAPHIR
samovrtný šroub JT4-4-4,8
SW8
Určeno pro
• upevnění hliníkových profilů
na hliníkové nosné konstrukce
VLASTNOSTI
• nerez A2
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z nerezové oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+3,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
4.8
19
11
těsnící podložka E14/2, Ø 14 mm
4.8
19
8
balení
ks
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
1.000
JT4-4-4,8x19
1.000
JT4-4-4,8x19-E14/2
Upevňování profilovaných plechů
montáž na hliníkové nosné konstrukce
tloušťky do 3 mm
nerezové samovrtné šrouby
EJOT® Nerez-SAPHIR
samovrtný šroub JT4-FR-4-4,8
T25
Určeno pro
• upevnění hliníkových vlnitých plechů
na hliníkové nosné konstrukce
s plochou půlkulatou hlavou s drážkou TORX®
Alternativně i pro
• upevnění fasádních desek
na hliníkové nosné konstrukce
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
4.8
19
11
těsnící podložka E14/2, Ø 14 mm
4.8
19
8
balení
ks
cena
Kč/100 ks
VLASTNOSTI
• nerez A2
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z nerezové oceli
označení výrobku
1.000
JT4-FR-4-4,8x19
1.000
JT4-FR-4-4,8x19-E14/2
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+3,0 mm
utahovací nástavec ................................... TORX® T25
ODKAZY
příslušenství
FR-tool
utahovačka DAM5
strana 41 - 44
strana 136
strana 128
EJOT® Nerez-SAPHIR
samovrtný šroub JT4-FR-4-5,5
T25
Určeno pro
• upevnění hliníkových vlnitých plechů
na hliníkové nosné konstrukce
s plochou půlkulatou hlavou s drážkou TORX®
Alternativně i pro
• upevnění fasádních desek
na hliníkové nosné konstrukce
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
5.5
19
11
těsnící podložka E11/2, Ø 11 mm
5.5
19
8
balení
ks
cena
Kč/100 ks
označení výrobku
1.000
JT4-FR-4-5,5x19
1.000
JT4-FR-4-5,5x19-E11/2
VLASTNOSTI
• nerez A2
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z nerezové oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 1,0+3,0 mm
utahovací nástavec ................................... TORX® T25
ODKAZY
příslušenství
FR-tool
utahovačka DAM5
strana 41 - 44
strana 136
strana 128
27
Upevňování profilovaných plechů
nerezové samovrtné šrouby
montáž na hliníkové nosné konstrukce
tloušťky do 4 mm
EJOT® Nerez-SAPHIR
samovrtný šroub JT4-6-5,5
28
Určeno pro
• upevnění hliníkových profilů
na hliníkové nosné konstrukce
VLASTNOSTI
• nerez A2
• k dodání i s navlečenou těsnící podložkou
z nerezové oceli
TECHNICKÉ ÚDAJE
vrtací kapacita tI + tII ............................... 2,0+4,0 mm
utahovací nástavec ...............................šestihran SW8
ODKAZY
příslušenství
utahovačka DAM5
montážní nástavce
strana 41 - 44
strana 128
strana 135 - 139
délka svěrná tloušťka
Ø
mm
mm
mm
bez těsnící podložky
5.5
19
7
5.5
22
10
5.5
30
18
těsnící podložka E14/2, Ø 14 mm
5.5
19
4
5.5
22
7
5.5
30
15
SW8
balení
ks
cena
označení výrobku
Kč/100 ks
1.000
1.000
500
JT4-6-5,5x19
JT4-6-5,5x22
JT4-6-5,5x30
500
1.000
500
JT4-6-5,5x19-E14/2
JT4-6-5,5x22-E14/2
JT4-6-5,5x30-E14/2
Download

4 Informace Upevňování profilovaných plechů 4 Závitotvorné