WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
Dürbheimer Str. 15
D-78604 Rietheim Weilheim
Fon +49 (0) 74 24 95 57- 0
Fax +49 (0) 74 24 95 57 - 44
www.werma.com · [email protected]
09/14 • 990 001 99
Amicus SK s.r.o.
Koreszkova 9
909 01 Skalica
Tel: +421 (0) 34 664 86 44
Fax: +421 (0) 34 664 85 30
Email: [email protected]
www.amicussk.sk
Prehľad výrobkov
Product Overview
Obsah/Contents
Systém pre optimalizáciu výrobných procesov,
montážnych a logistických priestorov
6
Systems for Process Optimisation in Production,
Assembly and Logistic areas
Signálne stĺpy • modulárne
Signal Towers · modular
8
Signálne stĺpy • kompaktné
Signal Towers · pre-assembled
11
Optické signalizácie • inštalačné /zabudovateľné/
svietidlá
Optical Signal Devices · Installation Beacons
14
Optické signalizácie • voľne stojace
Optical Signal Devices · Free-Standing Beacons
18
Opticko-akustické signalizácie
Optical-Audible Signal Devices
27
Akustické signalizácie
Audible Signal Devices
33
Ex - Signalizácie
Ex Signal Devices
42
Všeobecné Informácie
General Information
45
www.werma.com
3
WERMA.
Zabezpečíme, aby ste boli videní a počutí.
Produkty na zakázku
Od Vašej myšlienky až po finálny produkt
WERMA Signaltechnik, patrí k celosvetovo najväčším výrobcom optických
a akustických signalizačných zariadení. Medzinárodná spoločnosť sídliaca
v juho-západnom Nemecku udáva trend v oblasti technológií a moderných
inovácií. Značka WERMA je známa nielen kvôli najvyššej kvalite, unikátnym
inováciám a vynikajúcim službám; ale symbolizuje tiež nadnárodnosť a
prezenciu na globálnom trhu.
Modulárne a kompaktné signálne stĺpy
Disponujeme vhodným produktom/príslušenstvom pre akúkoľvek aplikáciu.
Modulárny systém signálnych stĺpov Vám umožní prispôsobiť dizajn stĺpu podľa
Vašich špecifických požiadaviek.
Signalizačné zariadenia WERMA pomáhajú udržiavať pracovné prostredie
bezpečné a zefektívňujú výrobné procesy - na strojoch, vo výrobných halách
alebo v stavebnom priemysle. Werma, so svojou ponukou viac ako 3 500 produktov, ponúka riešenia pre extrémne širokú škálu signalizačných aplikácií.
Vyskúšajte medzinárodne osvedčenú rozmanitosť WERMA produktov a
služieb.
WERMA.
We make sure you’re seen and heard.
Dizajn na mieru
Sme schopní ponúknuť rôzne farby, dizajn a varianty napätí podĺa individuálnych
požiadaviek, pre takmer všetky signálne zariadenia. Jednotná farba a dizajn
môžu zlepšiť celkový vzhľad strojov alebo zariadení, na ktorých je signalizácia
umiestnená.
Dizajn ako strategický, konkurenčný faktor
Jednoducho nám špecifikujte aký chcete dizajn a my sa postaráme o zvyšok.
Odborníci Vám odporučia spomedzi rôznych možností taký, aby ste dostali najlepší možný výsledok: estetickú a signalizačnú technológiu prispôsobenú Vášmu
signálnemu zariadeniu presne na mieru.
WERMA Signaltechnik is one of the world‘s leading companies for optical
and audible signal devices. The international company located in South
West Germany sets the tone technologically with its many state-of-the-art
innovations. The WERMA brand is known for the highest quality, excellent
service and also stands for internationality and a global market presence.
Our signal devices make working environments safe and processes efficient on machines, in factory halls or in the building services industry. With a broad
line of over 3,500 products, WERMA offers solutions for an extremely wide
range of signalling applications.
Experience the internationally-proven diversity of WERMA.
Customised products
From your idea to the final product
Modular and pre-assembled signal towers
We have an appropriate product/accessory for just about any application.
The modular system of signal towers allows you to customise the design
of the tower to your specific requirement.
Customised design
We are able to offer individual colours, designs and voltages for almost every
signal device. Uniform colour and design can enhance the overall appearance of
the machine or equipment upon which the signal device is fitted.
Design as a strategic competitive factor
Simply specify the design you want and we will do the rest. Experts will advise
you on design options in order to get the best possible result: aesthetics and
signal technology merged into your customised signal device.
4
www.werma.com
www.werma.com
5
Systems for Process Optimisation
in Production, Assembly and Logistic areas
Systém zberu dát zo strojov a zariadení (MDC Systém)
Machine Data Collection Systems (MDC Systems)
Manuálny sýstém privolania
Manual Call Systems
Systém
Systems
Systém
Systems
Systém pre optimalizáciu výrobných procesov,
montážnych a logistických priestorov
AndonCONTROL
AndonCONTROL
WIN - Bezdrôtová
informačná sieť
AndonSWITCH
WIN - Wireless
Information Network
AndonSWITCH
Bezdrôtový systém privolania pomoci
Wireless Call Systems
AndonBOX
AndonBOX
Set na pripojenie
KombiSIGN reflect
(prenášajúci signál)
Connection Set
KombiSIGN reflect
6
www.werma.com
www.werma.com
7
KombiSIGN 70
Modulárny signálny stĺp /
Ø 70 mm
Modulárny signálny stĺp /
Ø 70 mm
Modular Signal Tower
System Ø 70 mm
Modular Signal Tower
System Ø 70 mm
IP 65
Optické signálne elementy
•
•
•
•
•
•
•
10
20
30
Optical Signal Elements
(LED) Trvalo-svietiace svietidlo
•
(LED) Zábleskové svietidlo
•
LED Trvalo-svietiace svietidlo vysokosvietivé •
LED EVS Element
•
LED Blikajúce svietidlo
•
LED Rotačné svietidlo
•
LED Trvalo-svietiace svietidlo viacfarebné •
IP 54
Ø 70 mm
(LED) Permanent Light
(LED) Flashing Light
LED Permanent Light ultrabright
LED EVS Element
LED Blinking Light
LED Rotating Light
LED Permanent Light multicolour
10
20
30
Ø 70 mm
Optické signálne elementy
Optical Signal Elements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(LED) Trvalo-svietiace svietidlo
(LED) Zábleskové svietidlo
LED Trvalo-svietiace svietidlo vysokosvietivé
LED EVS Element
LED Blikajúce svietidlo
LED Rotačné svietidlo
LED Trvalo-svietiace svietidlo viacfarebné
(LED) Permanent Light
(LED) Flashing Light
LED Permanent Light ultrabright
LED EVS Element
LED Blinking Light
LED Rotating Light
LED Permanent Light multicolour
Akustické signalizačné elementy Audible Signal Elements
Akustické signalizačné elementy
Audible Signal Elements
• Bzučiak element
• Sirena element
• Hlasový element
• Buzzer
• Siren Elements
• Vocal Elements
• Bzučiak element
• Sirena element
• Hlasový element
• Buzzer
• Siren Elements
• Vocal Elements
Príslušenstvo
Accessories
Príslušenstvo
Accesories
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Montáž na základňu, rúrku, držiak,
jednootvorová montáž
•
Žiarovky, LED žiarovky
Indikačná tabuľka, informačné priehľadné fólie •
Mounting for Base, Tube,
Bracket, Single Hole Mounting
Bulbs, LED Bulbs
Indication Board, Info transparencies
Montáž na základňu, rúrku, držiak,
jednootvorová montáž
Žiarovky, LED žiarovky
Indikačná tabuľka, informačné priehľadné fólie
Signálne stĺpy · modulárne
Signal Towers · modular
Signálne stĺpy · modulárne
Signal Towers · modular
KombiSIGN 71
Mounting for Base, Tube,
Bracket, Single Hole Mounting
Bulbs, LED Bulbs
Indication Board, Info transparencies
Svorkovnicový element M12
Svorkovnicový element M12
Terminal Element M12
Terminal Element M12
AS-rozhranie element
AS-rozhranie element
AS-Interface Element
AS-Interface Element
Svorkovnicový element s
USB rozhraním
Terminal Element with
USB Interface
8
www.werma.com
www.werma.com
9
698/699
Modulárny signálny stĺp
Ø 50 mm
LED Signálny stĺp
KOMPAKT 37 s farebnými
sklíčkami
Modular Signal Tower
System Ø 50 mm
LED Signal Tower
KOMPAKT 37
with coloured lens
Signálne stĺpy · kompaktné
Signal Towers · pre-assembled
Signálne stĺpy · modulárne
Signal Towers · modular
KombiSIGN 50
699
IP 54
10
20
30
IP 65
Ø 50 mm
10
20
30
85 dB
Ø 37,5 mm
698/699
LED Signálny stĺp
KOMPAKT 37 v
striebornom prevedení s
čírimi sklíčkami
Optické signálne elementy
Optical Signal Elements
• (LED) Trvalo-svietiace svietidlo
• LED Zábleskové svietidlo
• LED Blikajúce svietidlo
• (LED) Permanent Light
• LED Flashing Light
• LED Blinking Light
Akustické signalizačné elementy
Audible Signal Elements
• Bzučiak element
• Buzzer
Príslušenstvo
Accessories
•
•
•
•
•
•
Montáž na základňu, rúrku, držiak,
jednootvorová montáž
Žiarovky, LED žiarovky
Indikačná tabuľka, informačné
priehľadné fólie
LED Signal Tower
KOMPAKT 37 in silver
finish
699
IP 65
30
Ø 37,5 mm
85 dB
LED Signálny stĺp
KOMPAKT 71
Mounting for Base, Tube,
Bracket Mounting
Bulbs, LED Bulbs
Indication Board
LED Signal Tower
KOMPAKT 71
IP 65
AS-Interface Element
www.werma.com
20
697
AS-rozhranie element
10
10
10
20
30
Ø 70 mm
K dispozícii tiež s/Also available with
USB rozhranie
USB Interface
www.werma.com
11
690
LED Signálny stĺp
deSIGN 42
LED Signálny stĺp
VarioSIGN
LED Signal Tower
deSIGN 42
LED Signal Tower
VarioSIGN
IP 65
10
20
30
IP 65
Ø 42 mm
691
30
85 dB
LED Signálny stĺp
FlatSIGN s priehľadným
krytom
LED Signálny stĺp
CleanSIGN s montážou
na stenu
LED Signal Tower
FlatSIGN with transparent
housing
LED Signal Tower
CleanSIGN for
Wall Mounting
10
20
30
105x195x48
80 dB
691
IP 67/
IP 69k
10
20
30
112x485x125
85 dB
695
LED Signálny stĺp
CleanSIGN s montážou
na základňu alebo strop
LED Signálny stĺp
FlatSIGN kovový dizajn
LED Signal Tower
FlatSIGN in
silver finish
IP 65
www.werma.com
20
62x220x90
695
IP 65
12
10
Signálne stĺpy · kompaktné
Signal Towers · pre-assembled
Signálne stĺpy · kompaktné
Signal Towers · pre-assembled
694
10
20
30
105x195x48
LED Signal Tower
CleanSIGN for Base or
Ceiling Mounting
80 dB
IP 67/
IP 69k
www.werma.com
10
20
30
112x391x125
85 dB
13
232
LED Inštalačné svetlo
M20
Inštalačné zábleskové
svetlo M22
LED Installation Beacon
M20
Installation Flashing
Beacon M22
IP 65
10
20
IP 65
30
29 x 32
10
20
30
1
29 x 32
Ws
230
Úsporné LED inštalačné
svetlo M20
206/207/208
Economy LED Installation
Beacon M20
IP 65
10
20
Optická signalizácia · Inštalačné sietidlá
Optical Signal Devices · Installation Beacons
Optická signalizácia · Inštalačné sietidlá
Optical Signal Devices · Installation Beacons
230
Inštalačné svetlo M22
Installation Beacon
M22
30
29 x 32
208
231
IP 65
30
57 x 53 / 69
1
Ws
Varianty
Variants
LED Installation Beacon
M22
• (LED) Trvalo-svietiace svetlo
• Zábleskové svetlo
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
10
20
30
29 x 32
216
Inštalačné trvalosvietiace svetlo M22
231
Installation Permanent
Beacon M22
Úsporné LED inštalačné
svetlo M22
Economy LED Installation
Beacon M22
IP 65
www.werma.com
20
LED Inštalačné svetlo
M22
IP 65
14
10
10
20
IP 65
10
20
30
57 x 69
30
29 x 32
www.werma.com
15
816
LED Inštalačné svetlo 239
(Viacfarebné) M22
LED svetlo (viacfarebné)
s USB rozhraním
Ø 37 mm (PG 29)
LED Installation Beacon
(Multicolour) M22
IP 65
10
20
30
50 x 22
LED Beacon (Multicolour)
with USB Interface
Ø 37 mm (PG29)
5 farieb v
jednom svetle
5 colours in
one beacon
Varianty
Variants
• Vystúpené sklíčka, nepriehľadné
• Krátke sklíčka, priehľadné
• AS-rozhranie (krátke sklíčka)
• Raised Lens, opaque
• Low lens, clear
• AS-Interface (low lens)
IP 65
800/801/802
10
20
30
75 x 66
Varianty
Variants
• Číre sklíčka
• Nepriehladné sklíčka
• Clear lens
• Opaque lens
Viac ako 200.000 farebných
možností v jednom svetle
More than 200,000
colours in one beacon
Optická signalizácia · Inštalačné sietidlá
Optical Signal Devices · Installation Beacons
Optická signalizácia · Inštalačné sietidlá
Optical Signal Devices · Installation Beacons
239
Inštalačné svetlo
Ø 37 mm (PG 29)
Installation Beacon
Ø 37 mm (PG29)
802
IP 65
10
20
30
816
1
57 x 31
LED trvalosvietiace svetlo
(viacfarebné) Ø 37 mm
(PG 29)
Ws
Varianty
Variants
• (LED) Trvalo-svietiace svetlo
• Zábleskové svetlo
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
LED Permanent Beacon
Multicolour Ø 37 mm (PG29)
815/816/817
Inštalačné svetlo
Ø 37 mm (PG 29)
IP 65
10
20
75 x 66
30
7 farieb v
jednom svetle
7 colours in
one beacon
Installation Beacon
Ø 37 mm (PG29)
817
IP 65
Varianty
10
20
75 x 66
30
2
Ws
Variants
Varianty
Variants
• Číre sklíčka
• Nepriehladné sklíčka
• Clear lens
• Opaque lens
• (LED) Trvalo-svietiace/Blikajúce svetlo • (LED) Permanent/Blinking Beacon
• LED Rotating Beacon
• LED Rotačné svetlo
• Flashing Beacon
• Zábleskové svetlo
16
www.werma.com
www.werma.com
17
210/211/212
Signálne svetlo / montáž
na základňu
Signálne svetlo / montáž
na základňu
Signal Beacon for
Base Mounting
Signal Beacon for
Base Mounting
202
IP 65
10
20
30
212
1
58x65,5/81
IP 65
Ws
10
20
30
Ws
Varianty
Variants
Varianty
Variants
• (LED) Trvalo-svietiace svetlo
• Zábleskové svetlo
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
• (LED) Trvalo-svietiace svetlo
• Zábleskové svetlo
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
203/204/205
213/214/215
Signálne svetlo / montáž
na stenu
Signálne svetlo / montáž
na stenu
Signal Beacon for
Bracket Mounting
Signal Beacon for
Bracket Mounting
215
205
IP 65
10
20
30
1
58x91/107
IP 65
Ws
10
20
30
1
58x107/123
Ws
Varianty
Variants
Varianty
Variants
• (LED) Trvalo-svietiace svetlo
• Zábleskové svetlo
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
• (LED) Trvalo-svietiace svetlo
• Zábleskové svetlo
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
209
219
Signálne svetlo / montáž
na trubku M25
Signálne svetlo / montáž
na trubku M 25
Signal Beacon for
Tube Mounting M25
Signal Beacon for
Tube Mounting M25
IP 65
18
1
58x81/97
10
20
30
1
58x87/103
IP 65
Ws
10
20
30
1
58x103/119
Varianty
Variants
Varianty
Variants
• (LED) Trvalo-svietiace svetlo
• Zábleskové svetlo
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
• (LED) Trvalo-svietiace svetlo
• Zábleskové svetlo
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
www.werma.com
Optická signalizácia · Voľne stojace
Optical Signal Devices · Free-Standing Beacons
Optická signalizácia · Voľne stojace
Optical Signal Devices · Free-Standing Beacons
200/201/202
www.werma.com
Ws
19
853
Signálne svetlo / montáž
na základňu
LED Signálne svetlo
LED Signal Beacon
Optická signalizácia · Voľne stojace
Optical Signal Devices · Free-Standing Beacons
Signal Beacon for
Base Mounting
222
IP 65
10
20
30
1
75 x 79
IP 66/
IP 67
Ws
10
20
30
85 x 72 x 85
Varianty
Variants
Varianty
Variants
• (LED) Trvalo-svietiace svetlo
• Zábleskové svetlo
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
• LED Trvalo-svietiace svetlo
• LED Dvoj-zábleskové svetlo
• LED EVS svetlo
• LED Permanent Beacon
• LED Double Flash Beacon
• LED EVS Beacon
223/224/225
826/827/828
Signálne svetlo / montáž
na stenu
Signálne svetlo
Signal Beacon
Signal Beacon for
Bracket Mounting
225
IP 65
10
20
30
828
1
75 x 105
IP 65
Ws
10
20
30
Variants
Varianty
Variants
• (LED) Trvalo-svietiace svetlo
• Zábleskové svetlo
• (LED) Permanent Beacon
• Flashing Beacon
• Trvalo-svietiace svetlo
• Blikajúce svetlo
• Zábleskové svetlo
• Permanent Beacon
• Blinking Beacon
• Flashing Beacon
Ws
828
Monitorovacie LED
trvalo-svietiace svetlo
Zábleskové svetlo na
použitie v cestných
tuneloch
Monitorable LED
Permanent Beacon
IP 65
www.werma.com
5
98x137/200
Varianty
806
20
Optická signalizácia · Voľne stojace
Optical Signal Devices · Free-Standing Beacons
220/221/222
10
20
Flashing Beacon
for use in road tunnels
30
IP 65
70 x 99,5
www.werma.com
10
20
30
98 x 137
5
Ws
21
885
LED Signálne svetlo
Rotačné zrkadlové svetlo
s integrovanou ohybnou
trubkou
Optická signalizácia · Voľne stojace
Optical Signal Devices · Free-Standing Beacons
LED Signal Beacon
IP 65
10
20
Rotating Mirror Beacon
with integrated flexible
tube
30
98x137/200
IP 54
Varianty
Variants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LED Trvalo-svietiace/Blikajúce svetlo
LED Dvoj-zábleskové svetlo
LED EVS svetlo
LED Rotačné signálne svetlo
LED Trvalo-svietiace/Blikajúce/
Rotačné svetlo s možnosťou ext.
spínania
LED Permanent/Blinking Beacon
LED Double Flash Beacon
LED EVS Beacon
LED Revolving Signal Beacon
LED Permanent/Blinking/Rotating
Beacon with external triggering
10
20
30
98 x 255
895/897
Trvalo-svietiace/
Dvoj-zábleskové svetlo
826/829
Optická signalizácia · Voľne stojace
Optical Signal Devices · Free-Standing Beacons
829
Permanent/Double Flash
Beacon
Monitorovacie (LED)
Trvalo-svietiace svetlo
897
Monitored (LED)
Permanent Beacon
IP 65
10
20
30
IP 65
10
20
30
15
150 x 168
Ws
839
98x137/200
Signálne svetlo
Signal Beacon
885
IP 66/
IP 67
Rotačné zrkadlové svetlo
10
20
30
15
153 x 189
Ws
Rotating Mirror Beacon
IP 65
22
www.werma.com
10
20
30
98 x 152
Varianty
Variants
•
•
•
•
•
•
•
•
Dvoj-zábleskové svetlo
LED Trvalo-svietiace svetlo
LED Rotačné svetlo
Rotačné zrkadlové svetlo
www.werma.com
Double Flash Beacon
LED Permanent Beacon
LED Rotating Beacon
Rotating Mirror Beacon
23
281
Dvoj-zábleskové svetlo
LED Prekážkové svietidlo
Double Flash Beacon
LED Obstruction Light
(ICAO Type A+B)
IP 65
10
20
30
15
142 x 218
Ws
IP 66/
IP 68
10
20
30
185 x 205
883/884
Maják zrkadlový rotačný/
troj-lúčový otočný
280
Rotating Mirror Beacon/
Revolving Beacon
Signálny maják
Signal Beacon
IP 65
Varianty
Variants
•
•
•
•
•
•
•
•
LED Trvalo-svietiace svetlo
LED Rotačné svetlo
LED Dvoj-zábleskové svetlo
LED EVS svetlo
10
20
30
142 x 218
LED Permanent Beacon
LED Rotating Beacon
LED Double Flash Beacon
LED EVS Beacon
IP 65
10
20
Optická signalizácia · Voľne stojace
Optical Signal Devices · Free-Standing Beacons
Optická signalizácia · Voľne stojace
Optical Signal Devices · Free-Standing Beacons
838
30
144 x 218
Varianty
Variants
• Maják zrkadlový rotačný
• Maják troj-lúčový otočný
• Rotating Mirror Beacon
• Revolving Signal Beacon
880
Maják zrkadlový rotačný
Rotating Mirror Beacon
280
IP 54
LED Prekážkové svietidlo
24
www.werma.com
10
20
20
30
152 x 215
881
LED Obstruction Light
(ICAO Type A+B)
IP 65
10
Maják zrkadlový rotačný
Rotating Mirror Beacon
30
IP 54
142 x 218
www.werma.com
10
20
30
150 x 204
25
890
420/421
Opticko-akustická
kombinovaná signal. pre
montáž na základňu
LED svetlo / LED Prevádzkový semafór
IP 65
10
20
Optical-Audible
Combination for
Base Mounting
30
150 x 147
až do/up to
IP 65
až do/up to
8
10
20
30
89 x 101
105 dB
421
1
Ws
853
LED Prevádzkový
semafór
LED Traffic Light
IP 67
10
20
30
85 x 85 x 72
Varianty
Variants
•
•
•
•
•
•
•
•
LED/bzučiak kombinovaná signalizácia
LED/Viac-tónová siréna kombinovaná
signalizácia
Zábleskové svetlo/bzučiak kombinovaná
signalizácia
Zábleskové svetlo/Viac-tónová siréna
kombinovaná signalizácia
LED/Buzzer
LED/Multi-Tone Sounder
Flash/Buzzer
Flash/Multi-Tone Sounder
Opticko - akustická signalizácia
Optical-Audible Signal Devices
Optická signalizácia · Voľne stojace
Optical Signal Devices · Free-Standing Beacons
(LED) Beacon/
(LED) Traffic Light
422/423
Opticko-akustická
kombinovaná signaliz. pre
montáž na stenu
Optical-Audible
Combination for
Bracket Mounting
894
LED svetlo / LED Prevádzkový semafór
až do/up to
IP 65
LED Beacon/
LED Traffic Light
IP 65/
IP 69k
26
10
20
Varianty
Variants
• Číre sklíčka
• Farebné sklíčka
• Clear lens
• Coloured lens
www.werma.com
30
Ø 85 mm
až do/up to
8
10
20
30
83 x 120,5 x 91
109 dB
423
1
Ws
Varianty
Variants
•
•
•
•
•
•
•
•
LED/bzučiak kombinovaná signalizácia
LED/Viac-tónová siréna kombinovaná
signalizácia
Zábleskové svetlo/bzučiak kombinovaná
signalizácia
Zábleskové svetlo/Viac-tónová siréna
kombinovaná signalizácia
www.werma.com
LED/Buzzer
LED/Multi-Tone Sounder
Flash/Buzzer
Flash/Multi-Tone Sounder
27
432/433
424/425
Opticko-akustická
kombinovaná signal. s
húkačkou pre montáž
na stenu
Opticko-akustická
kombinovaná signalizácia
pre montáž na stenu
Optical-Audible
Combination for
Bracket Mounting
Optical-Audible
Combination for
Bracket Mounting
Opticko - akustická signalizácia
Optical-Audible Signal Devices
IP 65
20
30
83x234,5x91
98 dB
425
1
IP 65
Ws
20
30
134 x 235
108 dB
32
Varianty
Variants
Varianty
Variants
•
•
• LED/Horn Combination
• Flash/Horn Combination
•
•
•
• LED/Multi-Tone Sounder
Combination
• LED Permanent/Flashing/EVS/
Multi-Tone Sounder Combination
• LED Rotating/Multi-Tone Sounder
Combination
LED/húkačka kombinovaná
signalizácia
Zábleskové svetlo/húkačka
kombinovaná signalizácia
430/431
LED/Viac-tónová siréna
kombinovaná signalizácia
LED Trvalo-svietiace/Zábleskové
svetlo/EVS/Viac-tónová siréna
kombinovaná signalizácia
LED Rotačné svietidlo/Viac-tónová
siréna kombinovaná signalizácia
434/435
Opticko-akustická kombinovaná signalizácia pre
montáž na základňu
Opticko-akustická
kombinovaná signalizácia
s húkačkou pre montáž na
stenu
Optical-Audible
Combination for
Base Mounting
IP 65
28
10
10
20
30
146 x 171
Optical-Audible
Combination for
Bracket Mounting
108 dB
32
IP 65
10
20
30
134x407x144
108 dB
Varianty
Variants
Varianty
Variants
•
•
•
• LED/Multi-Tone Sounder
Combination
• LED Permanent/Flashing/EVS/
Multi-Tone Sounder Combination
• LED Rotating/Multi-Tone Sounder
Combination
•
•
•
• LED/Horn Combination
• LED Permanent/Flashing/EVS/
Horn Combination
• LED Rotating/Horn
Combination
LED/Viac-tónová siréna kombinovaná
signalizácia
LED Trvalo-svietiace/Zábleskové/EVS
svetlo/Viac-tónová siréna komb. sign.
LED Rotačné svietidlo/Viac-tónová
siréna kombinovaná signalizácia
www.werma.com
Opticko - akustická signalizácia
Optical-Audible Signal Devices
až do/up to
10
LED/húkačka kombinovaná
signalizácia
LED Trvalo-svietiace/Zábleskové/EVS
svetlo/húkačka kombinovaná
signalizácia
LED Rotačné svietidlo/húkačka,
kombinovaná signalizácia
www.werma.com
29
444
439
Opticko-akustická kombinovaná signalizácia
Zábleskové svetlo/Viactónová siréna
Optical-Audible
Combination
Flash/Multi-Tone Sounder
Combination
IP 66
20
30
109x105x112
114 dB
20
32
1,6
Ws
Opticko - akustická signalizácia
Optical-Audible Signal Devices
Zábleskové svetlo/Viactónová siréna
Varianty
Variants
•
•
• LED Double Flash/Multi-Tone
Sounder Combination
• LED EVS/Multi-Tone Sounder
Combination
Flash/Multi-Tone Sounder
Combination
IP 66
32
150
LED/bzučiak
kombinovaná
signalizácia
10
20
30
50 x 22
30
110 dB
2,5
Ws
Flash/Multi-Tone
Sounder Combination
IP 66
80 dB
42
450
10
20
30
168x211x155
120 dB
2/3,5
Ws
975
LED/bzučiak kombinovaná
signalizácia s funkciou
potvrdenia
Plastové krabičky pre
kombinované
signalizácie
LED/Buzzer Combination
with acknowledgement
function
Surface Housing
for Combinations
IP 65
www.werma.com
20
Zábleskové svetlo/Viactónová siréna
LED/Buzzer
Combination
30
10
165x169x132
442
IP 65
105 dB
32
441
LED Dvoj-zábleskové svetlo/Viactónová siréna kombinovaná
signalizácia
LED EVS/Viac-tónová siréna
kombinovaná signalizácia
30
10
20
50 x 22
30
Opticko - akustická signalizácia
Optical-Audible Signal Devices
IP 65
10
10
136x138x119
IP 65
80 dB
www.werma.com
31
494
107
LED svetlo/Siréna
Inštalačný bzučiak M22
LED Beacon/Siren
Combination
Installation Buzzer M22
IP 65/
IP 69k
10
20
30
IP 65
90 dB
Ø 85
10
20
30
80 dB
(10 cm)
28 x 12
Varianty
Variants
Inštalačný bzučiak M22
• Číre sklíčka
• Farebné sklíčka
• Clear lens
• Coloured lens
Installation Buzzer M22
890/190
IP 65
(LED) svetlo 890/
Viac-tónová siréna 190
(LED) Beacon 890/
Multi-Tone Sounder 190
Combination
IP 65
110 dB
30
80 dB
Inštalačná viac-tónová
siréna M22
Installation Multi-Tone
Sounder M22
32
10
20
30
72 x 40
100 dB
8
853/153
111
(LED) svetlo 853/
Siréna 153
Inštalačný bzučiak M22
(LED) Beacon 853/
Sounder 153 Combination
12 V, 24 V
IP 65
www.werma.com
20
52 x 35
110
IP 65
32
10
Akustická signalizácia
Audible Signal Devices
Opticko - akustická signalizácia
Optical-Audible Signal Devices
109
105 dB
8
Installation Buzzer M22
48 V, 115-230 V
1
IP 65
www.werma.com
10
20
50 x 22
30
80 dB
33
114
118 483/119 483
Inštalačný bzučiak
Bzučiak
Installation Buzzer
Buzzer
10
IP 65
20
30
85 dB
42,5 x 10
IP 33
10
20
30
90 dB
70 x 80 x 77
118/119
Inštalačný bzučiak
127/133
Installation Buzzer
Akustická signalizácia
Audible Signal Devices
IP 30
IP 43
10
20
Audible Signal Device
for Base Mounting
30
43 x 13
s krytkou/
with cap
90 dB
80 dB
až do/up to
Pozri stranu 44
See page 44
IP 65
338
AC Inštalačný bzučiak
AC Installation Buzzer
10
20
30
105 dB
89 x 64
Varianty
Variants
• Bzučiak
• Viac-tónová siréna
• Buzzer
• Multi-Tone Sounder
133
8
Akustická signalizácia
Audible Signal Devices
Akustické signalizácie pre
montáž na základňu
s krytkou/
with cap
128/134/585
10
20
30
23x18,5x40
65-75
dB
Akustické signalizácie pre
montáž na stenu
Audible Signal Device
for Bracket Mounting
382
Elektromechanický inštalačný bzučiak
Electromechanical
Installation Buzzer
10
20
30
54,5 x 36,5
34
www.werma.com
90 dB
až do/up to
IP 65
10
20
30
83 x 84 x 91
Varianty
Variants
• Bzučiak
• Viac-tónová siréna
• Siréna
• Buzzer
• Multi-Tone Sounder
• Signal Horn
www.werma.com
109 dB
134
8
35
140
126/482
Akustické signalizácie pre
montáž na stenu
Viac-tónová siréna
Multi-Tone Sounder
Audible Signal Device
for Bracket Mounting
až do/up to
IP 33
10
20
30
105 dB
70 x 80 x 77
až do/up to
126
IP 65
4
10
20
30
100 x 100
115 dB
32
Pozri stranu 44
See page 44
Varianty
Variants
• Viac-tónová siréna
• Siréna
• Multi-Tone Sounder
• Signal Horn
139
Viac-tónová siréna
123
Multi-Tone Sounder
Siren
Akustická signalizácia
Audible Signal Devices
IP 66
IP 54
10
20
30
54x66,5x67
105 dB
10
20
30
136x108x119
105 dB
32
Akustická signalizácia
Audible Signal Devices
Siréna
141
Viac-tónová siréna
Multi-Tone Sounder
129
IP 66
10
20
30
165x136x132
110 dB
32
Viac-tónová siréna
Multi-Tone Sounder
142
až do/up to
IP 67
10
20
30
133x143x150
110 dB
Viac-tónová siréna
31
Multi-Tone Sounder
IP 66
36
www.werma.com
www.werma.com
10
20
30
168x168x155
120 dB
42
37
144
585
Viac-tónová siréna
Siréna
Multi-Tone Sounder
Signal Horn
IP 65
10
20
30
152x109x112,5
114 dB
32
153
30
98 dB
Siréna
Sounder
Signal Horn
8
10
20
30
85 x 85 x 72
105 dB
IP 65
10
20
30
134 x 169
108 dB
Akustická signalizácia
Audible Signal Devices
Akustická signalizácia
Audible Signal Devices
20
Siréna
12 V, 24 V
48 V, 115-230 V
1
574
190
Viac-tónová siréna
Siréna
Multi-Tone Sounder
Signal Horn
IP 65
10
20
30
150 x 127
110 dB
584
32
IP 65
10
20
30
134 x 407
108 dB
582
Siréna
Elektromechanická siréna
Signal Horn
Electromechanical
Signal Horn
IP 65
www.werma.com
10
91,5x82,5x84
575
IP 66
38
IP 65
10
20
30
91,5x82,5x198
98 dB
IP 33
www.werma.com
10
20
30
70 x 172 x 77
92 dB
39
570
170
Elektromechanická siréna
Troj-tónový GONG
Electromechanical
Signal Horn
Three Tone Gong
IP 55
571
10
20
30
148 x 350x152
108 dB
IP 55
10
20
30
148x350x152
100 dB
Elektromechanická siréna
Electromechanical
Signal Horn
172
Troj-tónový GONG
10
20
30
132x340x139
Three Tone Gong
108 dB
572
IP 65
10
20
30
178x232x104
100 dB
Elektromechanická siréna
Electromechanical
Signal Horn
IP 65
10
20
30
156 x 223 x118
Akustická signalizácia
Audible Signal Devices
Akustická signalizácia
Audible Signal Devices
IP 65
914
Zvonec
104 dB
Alarm Bell
573
Elektromechanická siréna
IP 66
10
20
30
167 x 76
98 dB
Electromechanical
Signal Horn
IP 65
40
www.werma.com
10
20
30
178x232x104
105 dB
Pozri stranu 44
See page 44
www.werma.com
41
728/729/785
740
Ex Signálny stĺp
Ex Signálne svetlo
Ex Signal Tower
Ex Signal Beacon
728
10
20
30
10
20
30
IP 66/
IP 67
154x431x201
IP 66
2G
2D
2G
2D
Zone 1 + 2
Zone 21 + 22
Zone 1 + 2
Zone 21 + 22
741
Ex Signálny stĺp
Ex Signal Tower
IP 65
10
20
Varianty
Variants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ex LED Trvalo-svietiace svetlo (729)
Ex zábleskové svetlo (728)
Ex LED Dvoj-zábleskové svetlo (729)
Ex LED EVS svetlo (729)
Ex LED Rotačné svetlo (729)
Ex Rotačné zrkadlové svetlo (785)
5
139 x 214
Ws
Ex LED Permanent Beacon (729)
Ex Flashing Beacon (728)
Ex LED Double Flash Beacon (729)
Ex LED EVS Beacon (729)
Ex LED Rotating Beacon (729)
Ex Rotating Mirror Beacon (785)
30
782/783/784/738
76x257x75
2G
Zone 1 + 2
Ex Signálne svetlo
720
738
IP 66
Ex Zábleskové svetlo
Ex Flashing Beacon
IP 67
42
www.werma.com
10
20
30
110x285x116,5
2G
2D
Zone 1 + 2
Zone 21 + 22
15
Ws
30
209 x 315
2G
2D
Zone 21 + 22
Variants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.werma.com
20
Zone 1 + 2
Varianty
Ex LED Trvalo-svietiace svetlo (782)
Ex LED Rotačné signálne svetlo (782)
Ex Rotačné zrkadlové svetlo (783)
Ex Rotačné signálne svetlo (784)
Ex Dvoj- Zábleskové svetlo (738)
10
15
Ws
Ex - Signalizácie
Ex Signal Devices
Ex - Signalizácie
Ex Signal Devices
Ex Signal Beacon
Ex LED Permanent Beacon (782)
Ex LED Rotating Signal Beacon (782)
Ex Rotating Mirror Beacon (783)
Ex Revolving Signal Beacon (784)
Ex Double Flash Beacon (738)
43
Kľúč k piktogramom/Key to Pictograms
718
Ex Elektronický inštalačný
bzučiak
Ex Electronic Installation
Buzzer
714
20
Priemer v mm (Signálne stĺpy)
Diameter in mm
(Signal Towers)
20
30
Rozmery v mm
(Ø x Výška / L x H x W)
Dimensions / protrusion from panel in
mm (Ø x Height / L x H x W)
Záblesková sila vo watt sekundách
(Joul)
Flash energy in
watt seconds (Joule)
Počet tónov
Number of tones
Hlasitosť v decibeloch (dB (A))
Volume in decibels
(dB (A))
Tento produkt je dostupný aj v Ex
verzii
The product is also available
in an Ex version
Výrobok je odsúhlasený medzinárodnou asociáciou
Products in compliance with the
AS-Interface specifications; certified by
AS-International Association
Táto značka potvrdzuje, že výrobok je
vhodný pre určenú aplikáciu
This mark confirms that the
product is suited for the intended
application
"Tieto výrobky sú v súlade so
všeobecnými zásadami EHEDG
(European Hygienic Engineering
and Design Group)"
These products comply with
the guidelines of the EHEDG
(European Hygienic Engineering
and Design Group)
Fraunhofer-Institut – Certifikát pre
chemickú odolnosť a vhodnosť pre
použitie v čistých priestoroch
Fraunhofer-Institut – Certificate
for chemical resistance and
suitability for use in clean rooms
ICAO (Medzinárodná organizácia
civilného letectva)
ICAO (International Civil Aviation
Organisation)
"EVS (systém zvýšeného vnímania)
Nepravidelná sekvencia svetelných
zábleskov eliminuje efekt navyknutia
na záblesky. Určený k signalizácii
obzvlášť nebezpečných stavov, kedy
je potreba okamžitej reakcie obsluhy."
EVS (Enhanced Visibility System)
is a stochastic flickering light
with optimal attention-grabbing
characteristics developed on
neuro-biological foundations
Varovanie pred epilepsiou: Ľudia,
ktorý trpia fotosenzitívnou epilepsiou
môžu utrpieť epileptický záchvat alebo
inú stratu vedomia ak sú vystavení
určitému typu zábleskového svetla
alebo inýcm svetelným efektom. Toto
sa môže stať i ľuďom, ktorí doteraz netrpeli žiadnymi epiletickými záchvatmi.
Epilepsy warning: People who suffer
from photosensitive epilepsy may
suffer epileptic fits or other loss of
consciousness if exposed to certain
types of flashing lights or other light
effects. This might also occur in people
who thus far have not suffered any sort
of epileptic fit
30
43 x 14
1
Ws
2G
Zone 1 + 2
Ex Viac-tónová siréna
Ex Multi-Tone Sounder
IP 65
30
10
20
30
93 x 103
26
103 dB
1G
Zone 0, 1, 2
750
Ex Siréna
Ex - Signalizácie
Ex Signal Devices
Ex Signal Horn
IP 55
10
20
30
148x350x152
105 dB
2G
Zone 1 + 2
761
Ex Siréna
Ex Signal Horn
IP 65
44
www.werma.com
10
20
30
178x232x104
2G
2D
Zone 1 + 2
Zone 21 + 22
105 dB
www.werma.com
Všeobecné informace
General Information
90 dB
10
IP 43
20
Protecting rating
acc. to EN 60 529
Ø
10
s krytkou/
with cap
IP 30
10
Krytie deklarované podľa normy EN
60 529
45
Náš katalóg/Our Catalogue
Ak budete hľadať podrobnejšie informácie o našom rozsiahlom
výrobnom programe, nájdete ich na www.amicussk.sk,
www.werma.com, alebo v našom tlačenom katalógu.
Faxová návratka/Fax Reply
Catalogue
2014/2015
Budeme radi ak Vám budeme môcť poskytnúť osobnú
konzultáciu, telefonicky, mailom alebo vyplnením faxovej
návratky na zadnej strane.
Tešíme sa na spoluprácu.
We would be pleased to send you our current
catalogue showing our extensive product range.
Request this via e-mail at [email protected] or simply
complete the request form on the opposite page.
We look forward to hearing from you.
Prosím pošlite mi podrobnejšie
informácie o:
 Systém
 Signálne stĺpy
 Optické signalizácie
 Opticko-akustické signalizácie
 Akustické signalizácie
 Ex Signalizácie
 Kompletný výrobný program
 Nové produkty
 Prosím volajte nám späť na (________ /__________)
Please send me detailed
information about:
Kúpte si signalizačne zariadenia online
Buy Signal Devices online
Navštívte stránku www.amicussk.sk /
www.werma.com a objavte svet WERMA online.
Všeobecné informace
General Information
• Objednávky po celý deň
• Rýchle a spoľahlivé dodanie
• Bezpečné platobné možnosti
• Sledovanie dodávky
• Pohodlné hľadanie produktov
• Konfigurátor signálnych stĺpov
• Konfigurátor semaforových svietidiel
• Rôzne aplikácie
• Technické poradenstvo
• Množstvo dokumentov na stiahnutie
Take a look at www.amicussk.sk / www.werma.com
and discover the world of WERMA online.
• Ordering around the clock
• Quick and reliable delivery
• Safe payment options
• Delivery tracking service
• Convenient product search
 Systems
 Signal Towers
 Optical Signal Devices
 Optical-Audible Signal Devices
 Audible Signal Devices
 Ex Signal Devices
 Complete Product Range
 New Products
 Please call me back (__________ /____________)
Kontakt/Contact Details
Pečiatka alebo vizitka / Stamp or Business Card
• Signal Towers Configurator
• Configurator for individual Traffic Lights
• Applications
• Tech talk
• Large download area
Náš fax / Fax reply to:
+421 (0) 34 /664 85 30
46
www.werma.com
www.werma.com
47
WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
Dürbheimer Str. 15
D-78604 Rietheim Weilheim
Fon +49 (0) 74 24 95 57- 0
Fax +49 (0) 74 24 95 57 - 44
www.werma.com · [email protected]
09/14 • 990 001 99
Amicus SK s.r.o.
Koreszkova 9
909 01 Skalica
Tel: +421 (0) 34 664 86 44
Fax: +421 (0) 34 664 85 30
Email: [email protected]
www.amicussk.sk
Prehľad výrobkov
Product Overview
Download

Prehľad výrobkov Product Overview