KOVOTHERM, spol. s r.o.
Spirálový vazaè drátìných úvazkù C1
Spirálový vazaè drátìných úvazkù patøí mezi svidøíkové náøadí, které pracuje na principu zmìny tažné síly za rukoje
v otáèivý pohyb skružovacího háèku. Slouží k zavazování pytlù drátìnými úvazky, ke svazování betonáøských armatur
pomocí drátkù, nebo s upraveným háèkem k zajišování zátek lahví se sektem.
Technické údaje:
Délka: 270 mm
Hmotnost: 295 g
Háèek: armaturový
380,- Kè
Cena je bez DPH
Cena vèetnì DPH - 460,- Kè
Množstevní slevy:
Od 10 ks - 5%
Od 50 ks - 10%
Od 100 ks - 15%
Výrobky Vám zašleme i na dobírku.
KOVOTHERM, spol. s r.o., Kodicillova 3, 264 01 Sedlèany
Tel.: +420 318 822 242, fax: +420 318 821 137, e-mail: [email protected]
www.kovotherm.cz
Download

Prospekt - spirálový vazač drátěných úvazků.pdf