ho
GEPAS
geodetické práce
Nabídka služeb
Geometrické plány
vyznačení budovy, rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku,
vyznačení věcného břemene
Vytyčení hranic pozemků
vytyčení vlastnických hranic, stabilizace lomových bodů
Měřické práce pro projekční činnost a ostatní z oblasti inženýrské geodézie
Poradenství v oblastech stavebního zákona
Měření radonu – na parcelách a v objektech
Geologické a hydrogeologické práce
Vyřízování stavebního povolení
Kontaktní údaje
Ing. Igor Pachlopník IČO:75929384
Kótovská 121
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
Tel: 606 600 040
EMAIL:
[email protected]
WEB:
www.gepas.cz
Ing. Václav Sotorník
Vyhlídalova 42
713 00 OSTRAVA
Tel: 724 917 032
IČO: 74765353
GEPAS geodetické práce
Nabídka služeb
Geometrické plány
vyznačení budovy, rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku,
vyznačení věcného břemene
Vytyčení hranic pozemků
vytyčení vlastnických hranic, stabilizace lomových bodů
Měřické práce pro projekční činnost a ostatní z oblasti inženýrské geodézie
Poradenství v oblastech stavebního zákona
Měření radonu – na parcelách a v objektech
Geologické a hydrogeologické práce
Vyřízování stavebního povolení
Kontaktní údaje
Ing. Igor Pachlopník IČO:75929384
Kótovská 121
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
Tel: 606 600 040
EMAIL: [email protected]
Ing. Václav Sotorník IČO: 74765353
Vyhlídalova 42
713 00 OSTRAVA
Tel: 724 917 032
WEB: www.gepas.cz
Download

GEPAS geodetické práce GEPAS geodetické práce