BALLON
VAKUOVÁ
IMPREGNACE
INSTRUMENT
Technologie vakuové nebo vakuotlakové impregnace slouží pro jakostní impregnaci vinutí.
Vakuové impregnační zařízení je určeno pro použití všech běžných impregnačních prostředků.
Proces impregnace je plně automatický. Řízení, nastavení a sledování technologie probíhá přes
řídicí systém Siemens SIMATIC.
PROČ
•
•
•
•
•
PRÁVĚ VAKUOVÁ IMPREGNACE?
Vyšší životnost strojů, homogenní izolace
Jakostní vysušení vinutí pod vakuem
Kvalitní penetrace vinutí
Skladování impregnační pryskyřice pod vakuem - vyšší životnost, žádný zápach
Moderní technologie zpracování izolačního systému - konkurenční výhoda
Vakuotlaková impregnace generátoru
MOŽNOSTI
Vakuotlaková impregnace trakčních motorů
KONFIGURACE
Technologii lze doplnit sledováním viskozity, měřením výšky hladiny v pracovní nádobě i
zásobníku, mícháním a vyhříváním či chlazením impregnační pryskyřice.
B A L L O N
I N S T R U M E N T
s . r . o . ,
E r b e n o v a
4 7 ,
6 9 5
0 1 ,
H o d o n í n ,
Č e s k á
R e p u b l i k a
Download

Vakuotlaková impregnace