Navrátil Miloslav
diagnostika automatik
plynových kotlů Buderus
Již od roku 2006 se zabýváme hloubkovou
diagnostikou řídících a zapalovacích
automatik plynových kotlů.
Úspěšně jsme “diagnostikovali” přes
1400 kusů automatik.
tel: 606 269 882
email: [email protected]
http: www.elektroaplynservis.cz
Diagnostika řídících automatik
plynových kotlů Buderus.
Logamax U012,U014
Logamax U052,U054
Logamax U152,U154
Logamax plus GB022
Diagnostika ventilátorů ebmpapst.
V e n t ilá t o r y :
RG128, RG130, NRG118, ...
Diagnostika ventilátorů ebmpapst
kotlů Buderus a jiných.
●
●
Zobrazený tester premixových
ventilátorů pomocí PWM
regulace 0 – 100%
plnohodnotně otestuje řízení
otáček ventilátoru.
Pro potřeby diagnostiky
digitálně zobrazuje skutečné
otáčky ventilátoru.
Diagnostika řídících automatik
Buderus Logamax U012, U014
●
●
●
Řídící automatika
Honeywell SMCMD01
Rozmístění SMD součástek
Vlastníme kompletní
dokumentaci včetně
schémat zapojení.
Diagnostika řídících automatik
Buderus Logamax U012, U014
●
Zobrazený tester řídících
automatik plnohodnotně
nasimuluje všechny funkce
plynového kotle Buderus
Logamax U012-U014 pro
potřeby hloubkové
diagnostiky.
Diagnostika řídících automatik
Buderus Logamax U052, U054
●
Řídící automatika UBA H3
kotlů Buderus Logamax
U052, U054.
Diagnostika řídících automatik
Buderus Logamax U052, U054
●
Zobrazený tester řídících automatik plnohodnotně nasimuluje
všechny funkce plynového kotle Buderus Logamax U052, U054
pro potřeby hloubkové diagnostiky.
Diagnostika řídících automatik
Buderus Logamax U152, U154
●
Řídící automatika UBA H3
kotlů Buderus Logamax
U152, U154.
Diagnostika řídících automatik
Buderus Logamax U152, U154
●
Zobrazený tester řídících automatik plnohodnotně nasimuluje
všechny funkce plynového kotle Buderus Logamax U152, U154
pro potřeby hloubkové diagnostiky.
Diagnostika řídících automatik
Buderus Logamax plus GB022
●
Řídící automatika DBA kotlů
Buderus Logamax plus
GB022.
Diagnostika řídících automatik
Buderus Logamax plus GB022
●
Zobrazený tester řídících automatik plnohodnotně nasimuluje
všechny funkce plynového kotle Buderus Logamax plus GB022
(desky DBA) pro potřeby hloubkové diagnostiky.
Diagnostikované automatiky jsou
dodávány s “opravenkou”, s popisem
zjištěných závad, náhrady vadných
prvků a dalšími potřebnými
identifikačními údaji. Záruka na opravu
je 6měsíců.
Po dohodě možnost hloubkové
diagnostiky i jiných řídících a
zapalovacích automatik.
Download

Diagnostika Buderus.pdf