Navrátil Miloslav
diagnostika automatik
plynových kotlů
Již od roku 2006 se zabýváme hloubkovou
diagnostikou řídících a zapalovacích
automatik plynových kotlů.
Úspěšně jsme “diagnostikovali” přes
1400 kusů automatik.
tel: 606 269 882
email: [email protected]
http: www.elektroaplynservis.cz
Zabýváme se hloubkovou diagnostikou
řídících a zapalovacích automatik
plynových kotlů.
Junkers
Dakon, Protherm, Viadrus, Destila,
Buderus, Thermona, Baxi, Radiant,
Viessmann,Junkers a dalších......
Diagnostika řídících automatik
plynových kotlů.
D a k o n:
DUA, DUA Plus, BEA, Kompakt, Ipse, Dagas
kondenz.Furimat F853, ventilátory ebmpapst
B uderus : Logamax U012,U014,U052,U054,U152,U154
Logamax plus GB022, ventilátory ebmpapst
R a dia nt:
Radmic 2, Ramire 3LS
P ro therm : Medvěd, Panther, Tiger, Rejnok
T herm ona : Bertelli a Partners MLC 04.41, MLC 04.51
Diagnostika zapalovacích automatik
plynových kotlů.
H o neyw ell :
S4560, S4565
B ertelli a P a rtners :
Type AT, Type FT
S IT :
537ABC, 577DBC
I nec o :
Iono 800, Iono 801, Type FPL
B ra hm a :
Type CM32
V ies s m a nn :
DGAI.69 Dungs
J unk ers :
ET8 748 300 150
P a c tro l :
P16 FI (DP)
Diagnostika ventilátorů ebmpapst.
V entilá to ry:
RG128, RG130, NRG118, ...
P lyno výc h k otlů:
Dakon, Buderus, ....
Diagnostika řídících automatik
Dakon DUA
●
Řídící automatiky Procond
SMD0145,0155,0165,0175
●
Řídící automatiky Honeywell
W4115B1184,1192,1200,1218
SMD141,151,161,171
●
Řídící automatiky Bulex
Diagnostika řídících automatik
Dakon DUA
●
Zobrazený tester řídících
automatik plnohodnotně
nasimulují všechny funkce
plynového kotle Dakon DUA
pro potřeby hloubkové
diagnostiky.
Diagnostika řídících automatik
Dakon DUA Plus
●
Řídící automatiky Unical
●
Deska ovládacího panelu
●
Vlastníme kompletní
dokumentaci včetně
schémat zapojení řídící
automatiky.
Diagnostika řídících automatik
Dakon DUA Plus
●
Zobrazený tester řídících
automatik plnohodnotně
nasimuluje všechny funkce
plynového kotle Dakon DUA
Plus pro potřeby hloubkové
diagnostiky.
Diagnostika řídících automatik
Dakon BEA
●
●
Řídící automatika Unical
Vlastníme kompletní
dokumentaci včetně
schémat zapojení řídící
automatiky.
Diagnostika řídících automatik
Dakon Kompakt
●
Řídící automatika Honeywell
SMCAU 01 – 00630032...63
●
Vlastníme kompletní
dokumentaci včetně
schémat zapojení řídící
automatiky.
Diagnostika řídících automatik
Dakon Ipse
●
●
●
Řídící automatika Procond
Unical 00630008
Ovládací panel řídící
automatiky Procond Unical
00630008
Vlastníme kompletní
dokumentaci včetně
schémat zapojení řídící
automatiky.
Diagnostika řídících automatik
Dakon Ipse
●
Zobrazený tester řídících
automatik plnohodnotně
nasimuluje všechny funkce
plynového kotle Dakon Ipse
pro potřeby hloubkové
diagnostiky.
Diagnostika řídících automatik
Dagas
●
●
Řídící automatika Dagas
Vlastníme kompletní
dokumentaci včetně
schémat zapojení řídící
automatiky.
Diagnostika řídících automatik
Dagas
●
Zobrazený tester řídících automatik plnohodnotně
nasimuluje všechny funkce plynového kotle Dagas02 a
Dagas+03 pro potřeby hloubkové diagnostiky a lze
otestovat verze C,B i R.
Diagnostika řídících automatik
Dakon KS - kondenzační
●
●
Řídící automatika Furimat
853
Vlastníme schémata, tester,
software a komunikační
kabel pro diagnostiku
řídících automatik Furimat
853.
Diagnostika ventilátorů ebmpapst
kotlů Dakon a jiných.
V entilá to ry:
RG128, RG130, NRG118, ...
Diagnostika ventilátorů ebmpapst
kotlů Dakon a jiných.
●
●
Zobrazený tester premixových
ventilátorů pomocí PWM
regulace 0 – 100%
plnohodnotně otestuje řízení
otáček ventilátoru.
Pro potřeby diagnostiky
digitálně zobrazuje skutečné
otáčky ventilátoru.
Diagnostika řídících automatik
Buderus Logamax U012, U014
●
●
●
Řídící automatika
Honeywell SMCMD01
Rozmístění SMD součástek
Vlastníme kompletní
dokumentaci včetně
schémat zapojení.
Diagnostika řídících automatik
Buderus Logamax U012, U014
●
Zobrazený tester řídících
automatik plnohodnotně
nasimuluje všechny funkce
plynového kotle Buderus
Logamax U012-U014 pro
potřeby hloubkové
diagnostiky.
Diagnostika řídících automatik
Buderus Logamax U052,U054,U152, U154
●
Řídící automatika UBA H3
kotlů Buderus Logamax
U052, U054 a U152, U154.
Diagnostika řídících automatik
Buderus Logamax U052,U054,U152, U154
●
Zobrazený tester řídících automatik plnohodnotně nasimuluje
všechny funkce plynového kotle Buderus Logamax U052, U054,
U152, U154 pro potřeby hloubkové diagnostiky.
Diagnostika řídících automatik
Buderus Logamax plus GB022
●
Řídící automatika DBA kotlů
Buderus Logamax plus
GB022.
Diagnostika řídících automatik
Buderus Logamax plus GB022
●
Zobrazený tester řídících automatik plnohodnotně nasimuluje
všechny funkce plynového kotle Buderus Logamax plus GB022
verze kombi, zásobník i singl, pro potřeby hloubkové diagnostiky.
Diagnostika ventilátorů ebmpapst
kotlů Buderus a jiných.
V entilá to ry:
RG128, RG130, NRG118, ...
Diagnostika ventilátorů ebmpapst
kotlů Buderus a jiných.
●
●
Zobrazený tester premixových
ventilátorů pomocí PWM
regulace 0 – 100%
plnohodnotně otestuje řízení
otáček ventilátoru.
Pro potřeby diagnostiky
digitálně zobrazuje skutečné
otáčky ventilátoru.
Diagnostika řídících automatik
Radiant – Radmic 2
●
●
Řídící automatika
Radiant -Radmic 2
Vlastníme dokumentaci
včetně schémat zapojení
řídící automatiky.
Diagnostika řídících automatik
Radiant – Radmic 2
●
Zobrazený tester řídících
automatik plnohodnotně
nasimuluje všechny
funkce plynového kotle
Radiant Radmic 2 pro
potřeby hloubkové
diagnostiky.
Diagnostika řídících automatik
Radiant – Ramire 3 LS
●
●
Řídící automatika Ineco
SM20011 - Ramire 3 LS
kotle Radiant a panel
automatiky.
Vlastníme dokumentaci
včetně schémat zapojení
řídící automatiky.
Diagnostika řídících automatik
Radiant – Ramire 3 LS
●
Zobrazený tester řídících
automatik plnohodnotně
nasimuluje všechny funkce
plynového kotle Radiant
Ramire 3 LS pro potřeby
hloubkové diagnostiky.
Diagnostika řídících automatik
Protherm Medvěd
●
Řídící automatika
Protherm Medvěd ST6-10
Diagnostika řídících automatik
Protherm Panther
●
●
Řídící automatika
Protherm v.15
Jedná se o automatiky
kotlů KOO, KTO, KOV,
KTV, BOV, BTV.
Diagnostika řídících automatik
Protherm Tiger
●
●
Řídící automatika
Protherm Tiger ST6-8
ST6-8Z
Ovládací panel automatiky.
Diagnostika řídících automatik
Protherm Rejnok
●
Řídící automatika
Protherm Rejnok ELKOT
Diagnostika řídících automatik
Bertelli a Partners
●
●
Řídící automatika Bertelli a
Partners MLC 04.41
Vlastníme dokumentaci
řídících automatik Bertelli
a Partners MLC 04.41
Diagnostika řídících automatik
Bertelli a Partners
●
●
Řídící automatika Bertelli a
Partners MLC 04.51
Vlastníme dokumentaci
řídících automatik Bertelli
a Partners MLC 04.51
Diagnostika zapalovacích automatik
Honeywell S4560
●
Zapalovací automatika
Honeywell S4560.
(S4560A, B, C)
●
●
Kryt zapalovací automatiky.
Vlastníme kompletní
dokumentaci včetně
schémat zapojení
zapalovací automatiky
S4560.
Diagnostika zapalovacích automatik
Honeywell S4560
●
Zobrazený tester
zapalovacích automatik
Honeywell S4560
plnohodnotně otestuje funkci
automatiky včetně simulace
ionizace a dalších funkcí.
Diagnostika zapalovacích automatik
Honeywell S4565
●
●
●
●
Zapalovací automatika
Honeywell S4565..
Konkrétně typy:
A,AD,AF,AM,BD,BF,BM,
CD,CF,CM,DF,DM,P
a další....
Náhled zapalovacích
automatik.
Vlastníme dokumentaci k
většině zapalovacích
automatik S4565.
Diagnostika zapalovacích automatik
Honeywell S4565
●
●
Zobrazený tester
zapalovacích automatik
Honeywell S4565
plnohodnotně otestuje funkci
automatiky včetně simulace
ionizace a dalších funkcí.
K testování zapalovacích
automatik Honeywell S4565
využíváme opakovací
časovač, který automaticky
provádí zapnutí automatiky,
časování manostatu,
zapalování a ionizace a tyto
cykly neustále sám
dlouhodobě opakuje.
Diagnostika zapalovacích automatik
Bertelli a Partners Type AT
●
●
●
Zapalovací automatika
Bertelli a Partners Type
AT.
Kryt zapalovací automatiky.
Vlastníme dokumentaci k
zapalovací automatice
Bertelli a Partners Type AT.
Diagnostika zapalovacích automatik
Bertelli a Partners Type AT
●
Zobrazený tester
zapalovacích automatik
Bertelli a Partners Type AT
plnohodnotně otestuje funkci
automatiky včetně simulace
ionizace a dalších funkcí.
Diagnostika zapalovacích automatik
Bertelli a Partners Type FT
●
●
●
Zapalovací automatika
Bertelli a Partners Type
FT.
Kryt zapalovací automatiky.
Vlastníme dokumentaci k
zapalovací automatice
Bertelli a Partners Type FT.
Diagnostika zapalovacích automatik
Bertelli a Partners Type FT
●
Zobrazený tester
zapalovacích automatik
Bertelli a Partners Type FT
plnohodnotně otestuje funkci
automatiky včetně simulace
ionizace a dalších funkcí.
Diagnostika zapalovacích automatik
SIT 537 ABC , SIT 577 DBC
●
●
Zapalovací automatika SIT.
Vlastníme dokumentaci k
zapalovací automatice
SIT537ABC a SIT577DBC.
Diagnostika zapalovacích automatik
SIT 537 ABC , SIT 577 DBC
●
Zobrazený tester
zapalovacích automatik
SIT537ABC a SIT577DBC
plnohodnotně otestuje funkci
automatiky včetně simulace
ionizace a dalších funkcí.
Diagnostika zapalovacích automatik
INECO Iono 800, 801
●
●
Zapalovací automatika
Ineco.
Vlastníme dokumentaci k
zapalovací automatice
Ineco Iono 800, 801.
Diagnostika zapalovacích automatik
INECO Iono 800, 801
●
Zobrazený tester
zapalovacích automatik
INECO Iono 800, 801
plnohodnotně otestuje funkci
automatiky včetně simulace
ionizace a dalších funkcí.
Diagnostika zapalovacích automatik
INECO Type FPL
●
●
Zapalovací automatika
Ineco Type FPL.
Kryt zapalovací automatiky
Ineco Type FPL.
Diagnostika zapalovacích automatik
INECO Type FPL
●
Zobrazený tester
zapalovacích automatik
INECO Type FPL
plnohodnotně otestuje funkci
automatiky včetně simulace
ionizace a dalších funkcí.
Diagnostika zapalovacích automatik
BRAHMA Type CM32
●
●
Zapalovací automatika
BRAHMA Type CM32.
Kryt zapalovací automatiky
BRAHMA Type CM32.
Diagnostika zapalovacích automatik
BRAHMA Type CM32
●
Zobrazený tester
zapalovacích automatik
Brahma Type CM32
plnohodnotně otestuje funkci
automatiky včetně simulace
ionizace a dalších funkcí.
Diagnostika zapalovacích automatik
VIESSMANN DGAI.69F DUNGS
●
●
●
Zapalovací automatika
Viessmann DGAI.69
Dungs.
Kryt zapalovací automatiky.
Vlastníme dokumentaci k
zapalovací automatice
Viessmann DGAI.69
Dungs.
Diagnostika zapalovacích automatik
Junkers ET 8 748 300 150
●
●
Zapalovací automatika
Junkers ET8 748 300 150.
Vlastníme dokumentaci k
zapalovací automatice
Junkers ET8 748 300 150.
Junkers
Diagnostika zapalovacích automatik
Pactrol P16 FI (DP)
●
●
Zapalovací automatika
Pactrol P16 FI (DP).
Vlastníme dokumentaci k
zapalovací automatice
Pactrol P16 FI (DP).
Pactrol
Diagnostikované řídící a zapalovací
automatiky jsou dodávány s
“opravenkou”, s popisem zjištěných
závad, náhrady vadných prvků a
dalšími potřebnými identifikačními
údaji. Záruka na opravu je 6měsíců.
Po dohodě možnost hloubkové
diagnostiky i jiných řídících a
zapalovacích automatik.
Download

Navrátil Miloslav diagnostika automatik plynových kotlů