ROZMÍSTĚNÍ VČELSTEV VČELAŘŮ ZO HRADEC KRÁLOVÉ
V KATASTRÁLNÍCH UZEMÍCH OKRESU HRADEC KRÁLOVÉ
Rok 2012
(počet včelařů Základní organizace Hradec Králové / počet včelstev)
Obce mimo okres Hradec Králové:
Bílá Třemešná
1/8
Lukavec u Hořic
1/4
Uhřínov
Hoděšovice
1/6
Pravy
1/15
Zdobnice v Orl. h. 1/4
Dolní Roveň
Holice
Kounov
1/15
1/4
1/16
Praha
Proseč u Skutče
Šárovcova Lhota
1/7
1/10
Záměl
Trutnov
1/10
Jičín
1/3
Náchod
Hradec Králové
1/4
Rychnov nad Kněžnou
1:1 500 000
počet včelařů
žádní včelaři
1
2
3
Petrovice
u Nového
Bydžova
1/11
4
3/40
Lípa u
H. Král.
5
6
Střezetice
7
10
1/10
Dolní Přím
Horní
2/31 Přím
11
14
7/77
Stěžírky
Želí
1/16
1/9
Michnovka
3/33
Dobřenice
1/11
Všestar Plotiště
nad Labem Věkoše
2/48
2/37
4/29 6/44
Svobodné
Plácky
Dvory
Stěžery
5/62
4/21
1/3
Krásnice
Praskačka
1/4
1/10
Skalička
nad Labem
1/20
Piletice
Číbuz
1/12
7/88
Slatina u
H.Král.
3/15
Slezské
Kukleny
Hradec Králové Předměstí
3/29
1/4
11/72
Malšova
14/127
Lhota
Pražské
Malšovice u
2/61
Předměstí
H.Král.
2/34 Vlčkovice u
2/14
Urbanice u Prask.
Plačice
Pras.
Trávník u Osic
1/6
Osičky
Předměřice
nad Labem
5/51
Rosnice u
Všestar
2/197
Bříza u
Hvozdnice
u Hradce
Libčany Králové Hřibsko
4/22
1/121 3/37 2/24
Lhota
pod Lib. 1/12
Královéhradecký kraj, 2012.
Data: ČÚZK.
2/35
Sendražice
u Smiřic
Chlum u
2/16
H.Král.
1/2
2/25 Horní Neděliště
2/26
Lochenice
Třebeš
5/24
Březhrad
2/20
Kluky
5/45
1/4
Roudnička
Nový
Hradec
Králové
10/133
5/28
Svinary
2/16
Divec
Libníkovice
1/6
Blešno
2/12
6/101
Běleč nad
Orlicí
Vysoká 5/40
nad Labem
1:200 000
Download

mapa rozšíření včelstev