Městské lesy Hradec Králové, a.s.
Přemyslova 219 • Hradec Králové 500 08 • tel.: 495 272 656 • e-mail: [email protected]
Orlice
ice
Orl
1
Nepasice
Svinary
V dubině
hájovna
U Stříbrného
rybníka
MALŠOVICE
Malšova
Lhota
44
45
56
ce
208
225
226
227
Šanovec
224
223
234
235
á
ov
k
P í s
233
P
Ji
232
d
ě
e
b
244
247
hájovna
Poděbradka
243
231
242
a utomob il ka
r
a d
245
222
Z ele n á
Krytý dub
236
214
ík
Letecká
střelnice
ní
ic
215
n
U Řešátkovy
chaty
ž
n
216
v
č
217
218
246
ů
n
li
249
207
hájovna
Marokánka
a u t o m o b i l k a
219
237
Mazurovy
chalupy
248
Kapounství
o
tr
e
ic
e
písník
Marokánka
i
d
n
c
238
ra
202
č
u
220
228
H
239
Olšina
e
v
y
S e v e r n í
209
210
211
d
o
k
ra
o
Bažantnice
H
n
l
k a ná
104
203
a
ě
Sítovka
Bělečský
rybník 204
Š
107
Po
212
229
s ká
t í
109
108
106
Zacharka
94
ep
T 110
ře
p
105
230
ás
103
Cesta myslivců
99
97
kř
iv
98
é
l
95
93
dz
102
ců
ky
ič
101
Pomník myslivců
Císařská
studánka
100
s t u
p
Ke
82
83
84
96stráň
Černá
í
iř
o
221
73
85
86
71
hájovna
U dvou šraňků
íku
sen
U
B
u
Do
b
111
Ze
l e n k o v a
113
112
92
91
89
D
ROUDNIČKA
90
75
e
ic
n
88 č
87
P ís e
K V
70 u
ý s k yt
72 Výskyt
74
213
60
62
76
77
Kámen
myslivců
sliv
a my
Peckovk
a
Biřička
Židovo
jezero
64
65
61
hájovna
Kapounky
58
59
63
Pánův
palouk
49
K
Cikán
hájovna
Datlík
52
51
e
Zelený
sloupek
81
121
ic
k
líče
r
a
K
78
79
lce
ško
66
67
Cest
115
80
Datlík
Roudnička
Ke
53
n
50
205
n i c
e
l e č
B ě
114
55
č
206
46
čárka
KLUKY
54
68
MĚSTSKÉ LESY
HRADEC KRÁLOVÉ a.s.
e
Orli
Častovec
Půlící
hvězdárna
d
Krňovice
hájovna
Klusánky
34
47
48
201
n
Š
57
40
hřbitov
U Kříže
ka
hov
c
e
Třeb
o
K
hájovna
Zelený sloupek
41
ra
38
39
35
36
37
h
23
24
ka
krov
n
u
B
á
K
n á
o
l í k o v a
NOVÝ
HRADEC KRÁLOVÉ
42
Lesní
43
říži
K� e K
26
27
22
e
nu
ply
Jáma
H
25
Obory
k a 241
240
hájovna
Bažantnice
hájovna
U křížku
Vysoká nad Labem
Bělečko
Vy
so
ck
á
c
e
s
Hoděšovice
ta
Špačková
Koliba
Býšť
Legenda
cesty
značené turistické trasy
lesní cesta pro pěší
lesní cesta průjezdná, zpevněná
lesní cesta asfaltová
silnice
Kopytnářka
ostatní značené trasy
jezdecká trasa
cyklotrasa
lyžařská běžecká trasa
planetární trasa
ina
ý
n
i c
33
k a
u
Na
Plachta
v
b
K du
31
32
TŘEBEŠ
28
29
30
119
d o
H a
Děd
k
20
21
Jízdárna
S
p o
t o
k
U zděné
boudy
M 18
17
í br n ý
t ř
e č
13
14
15
16
Běleč nad Orlicí
B ě l
č n
a
19
m
v
5
ek 6
st
o
Na haltýři
s
11
12
MORAVSKÉ
PŘEDMĚSTÍ
8
10
hájovna
3c e s Škvárovka
á
k
s
č
e
l
ě
B
ta
n k a
e f o
T e l
Střelnice
7
h rá z
Smi ř ická
i ce
Orl
4
s e
P í
HRADEC
KRÁLOVÉ
Škvárovka
9
Stříbrný
rybník
TŘEBECHOVICE
POD OREBEM
2
chráněná území
majetek města HK ve správě MLHK a.s.
hranice lesních porostů
lesní majetek mimo správu MLHK a.s.
246 čísla lesních oddělení
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Podle mapových podkladů zpracovala a vytiskla SILUETA Pardubice, 2000
3 km
Download

zelena velka cedule.indd - Městské lesy Hradec Králové as