SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Úvodní slovo
Za 130 let prošlo dílnami, učebnami a ateliéry již tisíce studentů. Zde by měli být všichni zaznamenáni pro současnost i pro budoucí generace. Do seznamu absolventů se však může vloudit chyba. Pokud nějakou objevíte,
kontaktujte nás. Děkujeme.
Absolventi SUPŠ
1884
Jiránek
Karel
1886–1890
Juna
Zdeněk
1886–1889
Malina
Karel
1886–1890
Náhlovský
Antonín
1886–1889
Skřivánek
Emil
1886–1890
Bébr
Jan
1884–1887
Bouda
Václav
1884–1887
Tichý
František
1886–1890
Hora
Josef
1884–1887
Verich
Bohumil
1886–1890
Juna
Josef
1884–1887
Kitzberger
Alois
1884–1893
König
Ferdinand
1884–1887
Kopal
František
1884–1887
Bárta*
Karel
1887–1890
Král
Josef
1884–1887
Brabenec
Josef
1887–1888
Landyš
Václav
1884–1885
Friedrich
Josef
1887–1891
Nezdar
Josef
1884–1887
Fröhlich
Jaroslav
1887–1891
Pěnička
Jan
1884–1885
Hejduk
Jan
1887–1891
Pekař
Josef
1884–1888
Hloušek
Čeněk
1887–1888
Pecina
Vilém
1884–1888
Hudec
František
1887–1891
Řeháček
Josef
1884–1887
Jelínek
Otokar
1887–1889
Staněk
Josef
1884–1893
Jareš*
Josef
1887–1889
Schiller*
Rudolf
1884–1892
Komarovský
Karel
1887–1890
Šprachta
Josef
1884–1895
Kozderka
Čeněk
1887–1889
Tichánek
Zděnko
1884–1887
Kvapil
František
1887–1890
Vyčítal
Vojtěch
1884–1887
Kuryl*
Josef
1887–1888
Wedel
Wilibald
1884–1887
Maryško
Václav
1887–1890
Messner
František
1887–1890
Myslivec
Robert
1887–1891
Sieber
Gustav
1887–1890
1885–1888
Šírek
František
1887–1890
Antonín
1887–1888
Jan
1887–1891
1885
Hák
Jaroslav
1887
Jelínek
Alois
1885–1887
Švimberský
Kraus
Vilém
1885–1888
Vaníček
Pekař
Jaroslav
1885–1886
Petrnoušek
Ladislav
1885–1888
Picek
František
1885–1892
Seger
Alfred
1885–1889
Tomsa
František
1885–1889
Votrubec
Václav
1885–1889
Jůna
Josef
1885–1889
Pecina
Vilém
1885–1888
Antonín
Bartoš
Václav
1888–1893
DeBigontina
Antonín
1888–1889
Freund
Josef
1888–1892
Halekal
František
1888–1892
Jelínek
Josef
1888–1890
Kadlec
František
1888–1890
Komarovský
Alois
1888–1893
Kindermann
Amler
1888–1889
1886–1889
Marek*
Vilém
1888–1889
1886
Beran
1888
Epštein
Šimon
1886–1890
Novotný
František
1888–1892
Fajx
Josef
1886–1889
Pelda
Oldřich
1888–1891
Hudec
Václav
1886–1889
Ryttr
Václav
1888–1889
Jelínek
Václav
1886–1892
Řehák
Aleš
1888–1891
* hospitant/hospitantka
2
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Šlechta
Jan
1888–1891
Štučka
Antonín
1888–1891
Werich
František
1888–1892
Volf*
Antonín
1888–1890
Žába
Jan
1888–1889
Salač
Václav
1888–1891
1889
1891
Anděl
František
1891–1894
Khelikar
Josef
1891–1895
Janků*
Josef
1891–1892
Kysela
Antonín
1891–1892
Müller
Václav
1891–1892
Macek*
A. J.
1891–1892
Opočenský
Jan
1891–1892
Havlíček
Rudolf
1889–1893
Pekař
Jan*
1891–1892
Kolomazník
Josef
1889–1890
Rajman
Václav
1891–1892
Karel
1891–1895
1891–1892
Kuncl
Felix
1889–1893
Saidl
Rakouš
Josef
1889–1894
Staněk*
Josef
Skřivánek
Emil
1889–1890
Šída
Anselm
1891–1892
Šída
František
1891–1894
Třasák
Václav
1891–1895
Vorel
Bedřich
1891–1893
1890
Anděl
Josef
1890–1893
Brdlík
Josef
1890–1891
Beran*
Antonín
1890–1891
1892
Bernat
Josef
1890–1891
Hovorka*
—
1892–1893
Bursa*
Pavel
1890–1891
Horna*
Miloš
1892–1893
Bouda*
Josef
1890–1891
Jäger
František
1892–1895
Drahoňovský
Josef
1890–1894
Machytka
František
1892–1896
Drazský
Josef
1890–1894
Müller*
Vilém
1892–1893
Dědeček
Antonín
1890–1893
Pacal*
František
1892–1893
Götz
Jaroslav
1890–1891
Šourek
Bohumil
1892–1893
Hejduk
František
1890–1895
Tůma
František
1892–1894
Anděl
František
1892–1894
Hruška*
Adolf
1890–1892
Hádek*
Karel
1890–1891
Jiránek
Adolf
1890–1894
Jeřáb*
Josef
1890–1891
Khün
Antonín
1890–1894
Müller
Ladislav
1890–1891
Masopust*
Jan
1890–1891
Müller
Václav
1890–1891
Novák
Jan
1890–1894
Resl
Eduard
1890–1891
Richter*
František
1890–1891
Šída
František
1890–1891
Šimek*
Karel
1890–1891
Šrajer
Antonín
1890–1891
Verich*
Josef
1890–1891
Zakouřil
Karel
1890–1894
1893
Brož
Oldřich
1893–1895
Černovický*
Vilém
1893–1894
Csanki*
Josef
1893–1894
Fišar
Bohuslav
1893–1896
Hamouz
Vylém
1893–1894
Helikar
Jan
1893–1896
Hudec*
František
1893–1894
Javůrek
Jaroslav
1893–1894
Jiránek*
Jan
1893–1894
Jelínek*
Václav
1893–1895
Křepinský
Rudolf
1893–1897
Meier
Emil
1893–1897
Menzel
Emil
1893–1896
Peterka
Antonín
1893–1898
Ruta*
Jan
1893–1894
3
Sibr
Josef
1893–1895
Staněk*
Josef
1893–1894
Verich*
Bohumil
1893–1894
Vondráček*
Ludvík
1893–1894
1894
1896
Adam
Václav
1896–1900
Anděl*
Karel
1896–1897
Banset
František
1896–1899
Brdlík*
Alois
1896–1898
Arnošt
1896–1900
Bartoš*
Václav
1894–1895
Čížek
Václav
1894–1895
Doubrava
Durych
Ladislav
1894–1895
František
1896–1900
Hájek
Josef
1894–1986
Mareš
Josef
1896–1899
Hájek*
Jan
1894–1895
Mašek
Jan
1896–1900
Jaeger
Ludvík
1894–1899
Mašek
Jaroslav
1896–1900
Jahn*
Antonín
1894–1895
Menčl
Miroslav
1896–1897
Kraus
Pavel
1894–1898
Kučera
Josef
1884–1896
Kitzberger*
Karel
1894–1896
Kačerovský*
Josef
1894–1895
Pavlík
Vojtěch
1894–1896
Hrušovský*
Florian
1894–1895
Šubrt*
Rudolf
1894–1895
Šourek*
Karel
1894–1895
Tomsa*
František
1894–1895
Žák
Josef
1894–1896
Dražil
Vincenc
1894–1897
Lukeš
František
1894–1897
1895
Jareš*
Mareš
Eduard
1896–1897
Müller*
František
1896–1900
Nejedlo
Maxmilián
1896–1900
Pelda
Ladislav
1896–1900
Petrnoušek*
Jan
1896–1897
Svoboda*
Jan
1896–1900
Štika*
Vilém
1896–1897
Tomsa
František
1896–1900
Bartoš
Josef
1897–1898
Bernard
Jan
1897–1901
Černohouz
Josef
1897–1900
1897
Čermák
František
1899–1900
Damašak
Jaroslav
1897–1901
Horáček
Ladislav
1897–1901
Hofmann*
Karel
1897–1898
John
Otakar
1897–1902
Janeček
Ladislav
1897–1901
Knap
František
1897–1898
Kubánek*
Jan
1897–1898
Kudláček*
—
1897–1898
Novák
Josef
1897–1901
Sochor
Viktor
1897–1891
Svoboda
Emil
1897–1904
Soukup*
Václav
1897–1899
Horna
Bedřich
1897–1900
Anděl*
František
1895–1896
Čížek*
Heřman
1895–1896
Hora
Emil
1895–1898
Herman*
František
1895–1896
Janeček
Petr
1895–1899
Král*
Eustach
1895–1896
Karbus*
Josef
1895–1896
Luska
Josef
1895–1899
Mrňavý
Štěpán
1895–1899
Miller
Josef
1895–1899
Machytka*
Josef
1895–1896
Nöhrig
Ferdinand
1895–1897
Rezler
Josef
1895–1896
Sudek
Bohuslav
1895–1898
Sudek
Jaromír
1895–1899
Brož
Bohumil
1898–1899
Antonín
1898–1902
1898
Sluka*
Jan
1895–1896
Démut
Šírek
Ludvík
1895–1898
Housa
Alois
1900–1901
1895–
Koutek
Josef
1898–1901
Veinberg
4
Antonín
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Kratochvíl*
Antonín
1898–1899
Mottl
Alois
1900–1901
Nejedlo
Josef
1898–1900
Náhlovský*
Jan
1901–1904
Pekař
František
1901–1904
Svěcený
Antonín
1901–1904
Steinhauser
Norbert Jaroslav
1901–1905
Zdrůbek
Zdeněk
1901–1905
Leopold
1901–1905
Paldus
Rudolf
1898–1901
Dušík
Rympler*
Jan
1898–1901
Hloubuček
Josef
1901–1904
Krouza
Václav
1901–1905
Šulc*
Josef
1898–1905
Vinš
Arnošt
1900–1901
Židů
Jaroslav
1898–1902
Žák
Antonín
1899–1901
1902
třídní učitel: Karel Resl
Bičík
František
1902–1904
Bušek
Karel
1904–1905
třídní učitel: Karel Resl
Cvrček
Josef
1902–1903
Eduard
1905–1906
Josef
1902–1905
1899
Hádek
Jan
1900–1901
Gullich
Ponocný
Karel
1899–1903
Havel
Streubel
Jindřich
1899–1903
Kořínek
Antonín
1902–1906
Bedřich
1902–1904
Svoboda
Aleš
1899–1902
Landyš
Šafář
Josef
1900–1902
Pazderník
Josef
1902–1906
Karel
1902–1905
Vítek
Josef
1899–1902
Pokorný
Zeman
Václav
1901–1904
Schmidt
František
1902–1903
Rympler*
Jan
1899–1900
Štekr
František
1902–1906
Brčlik
Ferdinand
1902–1906
Kočvara
Antonín
1902–1905
Liška
Pavel
1902–1905
1900
třídní učitel: Karel Resl
Chotěbor
František
1900–1904
Lukeš
Alois
1900–1903
Maštalíř
Jaroslav
1900–1904
Oplt
Antonín
1900–1901
Ron
Josef
1900–1905
Sedlický
Josef
1900–1904
Seitz
Hugo
1902–1903
Tomsa
Antonín
1901–1902
Vlašmíský
Karel
1900–1904
Verich
Bedřich
1900–1903
Zeman
Petr
1900–1904
Rakouš
Josef
1900–1903
1901
třídní učitel: Karel Resl
Brdlík
Ferdinand
1901–1905
Jeřáb
Karel
1901–1905
Kopal
František
1901–1909
Lhoták
Josef
1901–1902
1903
třídní učitel: Karel Resl
Dědeček
Josef
1903–1906
Gans
Otto
1903–1906
Horna
Alexandr
1903–1906
Hanzl
Karel
1903–1904
Jirků
Alois
1903–1906
Kassler
Erich
1903–1904
Kořínek
Josef
1903–1907
Kozák
František
1903–1906
Králíček
Jaromír
1905–1907
Meyer*
Ferdinand
1905–1906
Rada
Vilém
1903–1906
Rudolf*
Adolf
1905–1906
Říha
Augustin
1903–1907
Strouhal
Ludvík
1903–1906
Soukup
Josef
1904–1905
Ševců
Josef
1903–1907
Škoda
Bohumil
1903–1904
5
Šulc
Jan
1904–1905
Šimonová*
Marika
1904–1906
Trakal
Bohumil
1903–1906
Uzený
Karel
1903–1906
Vlček
Emil
1903–1906
Votrubec
Bohumír
1903–1905
Landyš
Bedřich
1903–1906
1904
třídní učitel: Karel Resl
1906
třídní učitel: Karel Resl
Janků
Brantišek
1906–1909
Cimbál
František
1906–1909
Dědek
Václav
1906–1909
Foitl
Ladislav
1906–1910
Javůrek
Bedřich
1906–1910
Kopal
František
1906–1909
Machek
František
1906–1910
Miller
Bohumil
1906–1910
Baudys
Karel
1904–1907
Müller
František
1906–1910
Bejček
František
1904–1908
Palma
Vilém
1906–1907
Cettel
Jiří
1904–1908
Pšenička
Otokar
1906–1909
Drahoňovský
František
1904–1908
Rakouš*
František
1906–1910
Egert
František
1904–1908
Sýkora
Josef
1906–1910
Fuchs*
Emanuel
1906–1908
Tejnský
Bohumil
1906–1910
Hudský
Bohumil
1904–1907
Víšek
Karel
1906–1910
Janků
Václav
1904–1906
Janků
Václav
1906–1907
Kvapil
Josef
1904–1907
Ortlík
Josef
1904–1906
Pelikán
Bohumil
1904–1905
Slánský
František
1904–1908
Štika*
Karel
1905–1907
1905
třídní učitel: Karel Resl
1907
třídní učitel: Karel Resl
Bauer
Josef
1909–1910
Egert
Josef
1907–1910
Falta
Jaroslav
1907–1911
Günther
Ler
1907–1911
Helikar
Rudolf
1907–1910
Hudský
Václav
1907–1908
Kopal
Josef
1907–1910
Brodský
František
1905–1906
Brožek
František
1905–1908
Krajcar
František
1905–1908
Kysela
František
1905–1908
Lang
František
1905–1907
Lauda*
Bohumír
1906–1908
Müller*
Eduard
1907–1908
Neťuka
Václav
1905–1909
Pozdníček
Josef
1905–1908
Procházka*
Bohumil
1907–1908
Ron
Václav
1905–1906
Roubíček
Emil
1905–1909
Řezníček
Bohumil
1905–1909
Streubel
Kajetán
905–1908
Šámal*
Václav
1907–1909
Votoček
František
1905–1909
Bečka
Karel
1908–1911
Zikmund
František
1905–1908
Cimrman
Josef
1908–1909
Sochor
Josef
1905–1911
Douba
Ferdinand
Šafář
Emil
1905–1906
Eisenbarth
Emilián
6
Košvanec
Antonín
1907–1911
Kůs
KůsJaroslav
1907–1911
Kysela
Stanislav
1907–1910
Kliment*
Josef
1910–1911
Pavienský
Karel
1907–1910
Přenosik
Ladislav
1907–1911
Picek*
Jaroslav
1907–1908
Slavík
Ladislav
1908–1909
Zikmund
Rudolf
1907–1910
1908
třídní učitel: Karel Resl
1910–1911
1908–1912
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Franců
Josef
1908–1911
Jegr
František
1908–1911
Lamač
Josef
Louda
Ladislav
1911–1912
Pavlišta
Josef
1908–1911
Pfeffermann
Antonín
1908–1912
Plch
Josef
1908–1910
Podhorský
Jaroslav
1908–1912
Řehák
Karel
1908–1911
Sláma
Stanislav
1908–1912
Staněk*
Antonín
1910–1911
Ševců
Alois
1908–1911
Šprachta
Emil
1908–1912
Tuček
Karel
1908–1912
1908–1909
1909
třídní učitel: Josef Varcl
1909–1914
1911
třídní učitel: Josef Varcl
Bárta
Josef
1911–1914
Cettl*
Josef
1911–1912
Fürst
Ladislav
1911–1912
Havel
Josef
1911–1914
Händlová
Marie
1911–1914
Chotěbor
Ladislav
1911–1916
Jirounek
Josef
1911–1914
Karásek
Václav
1911–1914
Konětopská
Marie
1911–1916
Kovářík
František
1911–1914
Král
Václav
1913–1914
Němec
Miloslav
1911–1914
Nykodym*
Emil
1907–1911
Opl
Václav
1911–1914
Rychtr
Václav
1911–1914
Bárta
František
Reisser*
Karel
1913–1914
Hlaváček
Kamil
1910–1911
Šámal
Josef
1911–1916
Hlavica
Antonín
1912–1913
Tejnský
Bohumil
1911–1912
Lukeš
František
1909–1913
Machačný
Josef
1912–1913
Dr. Maula
Václav
1912–1913
Svobodová*
Olga
1909–1910
Landmerer*
Leon
1910–1911
Šeborová
Gabriela
1912–1913
Ulbrich*
Emil
1911–1912
VrabecJan
Jan
1909–1912
Bartoš
Josef
1912–1916
Petr
1912–1916
Brixí
Jaroslav
1912–1916
Durych
Josef
1912–1917
Frančák
Václav
1912–1917
Mach
Václav
1912–1919
Odcházel
Josef
1912–1916
Pfeffermann
Jiří
1912–1913
1910–1914
Přenosil
František
1912–1919
Jaroslav
1912–1916
Vojtěch
1912–1913
třídní učitel: Karel Resl
Josef
třídní učitel: Karel Resl
Brabenec
1910
Brabenec
1912
Bělohlávek
Zdeněk
1910–1913
Svoboda
Drahoňovská
Marie
1910–1914
Víšek
Durych
Karel
1910–1911
Hofrichter
František
1910–1914
Jůzek
František
1910–1914
Kolombo
Josef
1910–1913
Malý
František
1910–1914
Patočka
Ladislav
1910–1914
Splítek
Vladimír
1910–1911
Streube
Jan
1910–1914
1913
třídní učitel: Josef Varcl
Baudys
Josef
1913–1914
Egrt
František
1913–1917
Homola
Pavel
1913–1919
Knížek
Jaroslav
1913–1914
Kolář
Josef
1913–1914
Kormout
Ludvík
1913–1916
Krtička
Antonín
1913–1919
7
Masopust
Josef
1913–1918
Chlum
Josef
1918–1919
Pazderák
Josef
1913–1918
Chvalovský
František
1918–1919
Seidl
Josef
1913–1918
Jeřáb
Josef
1918–1921
Šrajer*
Julius
1913–1914
Ježek
Josef
1918–1920
Véle
Bohumil
1913–1919
Jíra
Václav
1918–1922
Vrba
Stanislav
1913–1914
Lhotáková
Anna
1918–1922
Palme
Antonín
1918–1922
Rejzek
Otakar
1918–1922
Rozkovec
Rozkovec
1918–1919
Sedláček
Sedláček
1918–1919
Slavík
Josef
1918–1921
Škoda*
Gustav
1918–1921
Teplík
Rudolf
1918–1919
Tomsa
Josef
1918–1919
Ťukal
František
1918–1922
Valeš
František
1918–1922
1915
třídní učitel: Karel Resl
Baudys
Vilém
1915–1919
Dlask
Václav
1915–1918
Holán
Josef
1915–1920
Holánová
Marie
1915–1919
Hrnčířová
Ludmila
1915–1921
Jůna*
Zdeněk
1918–1919
Kubíčekf
Josef
1915–1919
Mazánek
Václav
1915–1916
Roubíček
Jaroslav
1915–1919
1919
třídní učitel: Josef Holubář
1916
Fanta
Antonín
1919–1920
Hoffmann
Jindřich
1919–1920
Kozáková
Božena
1916–1920
Charvát
Oskar
1919–1923
Krejčí
František
1916–1920
Komárovský
František
1919–1923
Karel
1919–1923
třídní učitel: Karel Resl
Kinský*
Karel
1918–1920
Lachman
Šichová
Ludmila
1916–1920
Louda*
Antonín
1919–1921
Malík
Arnošt
1919–1920
Posner
Ladislav
1919–1922
Slezák
František
1919–1922
Vávra
Václav
1919–1922
Škoda
Gustav
1919–1922
1917
třídní učitel: Antonín Karč
Bezemek
Josef
1917–1921
Cettl
Miloslav
1917–1918
Fejfar
František
1917–1921
Frydrychová
Anna
1917–1921
Herman*
Jiří
1918–1919
Kostka
Jaroslav
1917–1920
Kozák
Josef
1917–1918
Lachmann
Josef
1917–1921
Štěpánek
Rudolf
1917–1922
Vysůček
Josef
1917–1920
1918
třídní učitel: Josef Holubář
1920
třídní učitel: Josef Herbst
Josef Holubář
Červenková*
Marie
1921–1922
Chotěbor*
Ludvík
1920–1921
Kučera
František
1920–1924
Marková*
Filjí
1921–1922
Pospíšil*
František
1922–1923
Rakouš*
Ladislav
1920–1922
Bonset*
František
1918–1920
Splítek*
Vlad.
1920–1921
Bárta*
Josef
1918–1920
Šefrová*
Jana
1921–1922
Bubák
Antonín
1918–1919
Burda
Josef
1920–1921
Hrnčíř
Vladimír
1918–1921
Hrnčířová
Ludmila
1920–1921
8
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
1921
třídní učitel: Josef Herbst
Beran
Josef
1921–1924
Bažantová*
Marie
1921–1923
Dlask*
Vladislav
1921–1922
Furch
František
1921–1922
Havlas
Ladislav
1921–1925
Herbe
Josef
1921–1925
Hudec
Vilém
1921–1925
Hübner
Josef
1921–1925
Chochotka*
Felix
1921–1922
Jíra
Václav
1921–1925
Khynl
František
1921–1925
Krejčí
Josef
1921–1924
Frendlovská
Božena
1923–1927
Hejduk
Josef
1923–1926
Martinů
Václav
1923–1927
Novák
Jaroslav
1923–1925
Patočka
Josef
1923–1925
Picek
Josef
1923–1927
Prislinger
Václav
1925–1927
Sumek
Ladislav
1923–1925
Šafář
Oldřich
1923–1926
Tumajer
František
1923–1925
Zobín
Václav
1923–1927
1924
třídní učitel: Josef Řehák
Landyž
Jaroslav
1921–1922
Beran
Miloš
1924–1928
Otta
Viktor
1921–1925
Bín
Josef
1924–1928
Staněk
Jan
1921–1925
Havelka
Josef
1924–1925
Antonín
1924–1928
Šimek
Ladislav
1921–1923
Horký
Válek
Jaroslav
1921–1925
Hataš
Josef
1924–1927
1921–1922
Hylmar*
Jindřich
1924–1925
Ivančo
JanKohan
1924–1927
Jaroš*
Rudolf
1924–1925
Kitzberger
Václav
1924–1928
Krotkov
Nikolaj Valerievič
1924–1927
Mareš
Karel
1924–1928
Minihofer
Jindřich
1924–1928
Moškovitš
Vojtěch
1924–1927
Nechanický
Josef
1924–1928
Pajkrt
František
1924–1925
Pasecký
Josef
1924–1927
Pecina
Vladimír
1924–1925
Pelech
Jan
1924–1928
Rezler
Jakub
1924–1926
Seelich
Vratislav
1924–1927
Šonský
Vlastimil
1924–1927
Trakal
Rudolf
1924–1927
Vinšová
Alena
1924–1929
1925–1928
Vrabec*
Josef
1922
třídní učitel: František Kulhánek
Bakeš
Emanuel
1922–1924
Bárta
Václav
1922–1926
Cimbál
Miloslav
1922–1926
Dědek
Josef
1922–1925
Hauft
Václav
1922–1923
Janata
Vladislav
1922–1926
Pitro
Josef
1922–1926
Rubeš*
František
1922–1923
Skrovná
Olga
1922–1926
Slunéčko
Emanuel
1922–1925
Tovara
Josef
1922–1925
Vlček
Josef
1922–1925
1923
třídní učitel: Josef Herbst
1925
Bartoš
Josef
1923–1925
Altam
Václav
Baudys
Jaroslav
1923–1926
Čapek
Ladislav
1925–1928
Brodský
Karel
1923–1926
Fraňková
Božena
1925–1926
Bursa
Josef
1923–1924
Hojný
Václav
1925–1929
Čacký
Jaroslav
1923–1927
Jakubcová
An.
1925–1929
Dlouhá
Anna
1923–1927
Janeček
Josef
1925–1928
9
Lehocký
Štěpán
1925–1928
Brichcí
Ladislav
1928–1931
Martínek
Josef
1925–1928
Drholec
Bohumil
1928–1932
Novák
Karel
1925–1928
Hnízdil
Vladislav
1928–1931
Novotný
Karel
1925–1929
Kozuško
Ladislav
1928–1931
Porcal
František
1925–1929
Kudrnáč
Emil
1928–1931
Salačová
Božena
1925–1929
Lamač
Jaroslav
1928–1933
Šulc
Jan
1925–1927
Levora
František
1928–1929
Miklošík
Antonín
1928–1932
Sedláček
Viktor
1928–1931
Sochor*
Jan
1928–1929
Štěpán
Jindřich
1928–1932
Truska
Josef
1928–1932
Vondrák
Jaroslav
1928–1932
Votlučka
Jaroslav
1928–1932
Žďárský
Václav
1929–1932
1926
třídní učitel: Josef Herbst
Cerman
Vladimír
1926–1930
Erben
Jan
1926–1930
Kothera
Josef
1926–1930
Kopal
Václav
1926–1928
Krámský
Miloslav
1926–1930
Lancmann
Josef
1926–1927
Markovič
Štefan
1926–1929
Neumann
Václav
1926–1930
Patejdl
Josef
1926–1927
Drahoňovský
Jaroslav
1929–1933
1929
třídní učitel: Josef Varcl
Seitz*
Karel
1926–1927
Drahovzal
Ladislav
1929–1932
Tomeš
Josef
1926–1929
Eminger
Erich
1929–1933
Veselý
Ladislav
1926–1930
Frendlovský
Josef
1929–1933
Vošvrda
František
1926–1927
Hlubuček
Ladislav
1929–1932
Valešová*
Václava
1926–1927
Honzejk
Stanislav
1929–1933
Seelich
Vratislav
1926–1927
Hošek
Miroslav
1929–1933
Honková
Vlasta
1929–1933
Kolár
Erich
1929–1933
Konopka
Josef
1929–1931
Kůtek
Josef
1929–1932
Lhota
Zdeněk
1929–1933
Mlčak
Arnold
1929–1933
Skopec
Karel
1929–1931
Svoboda
Karel
1929–1933
1927
třídní učitel: Josef Řehák
Černý
Stanislav
1927–1928
Drahoňovský
Jaroslav
1927–1930
Just
Felix
1929–1931
Kozák
Miloslav
1927–1931
Kuntoš
Vladimír
1927–1931
Lánský
Josef
1927–1931
Pařízek*
Václav
1927–1929
Robek
Jaroslav
1927–1928
Svoboda
Ladislav
1928–1931
Bejček
Stanislav
1930–1934
Šída
Jaroslav
1927–1931
Borč
Miloš
1930–1934
Šimůnek*
Josef
1927–1929
Janda
Josef
1930–1934
1928
třídní učitel: František Kulhánek
Adamec*
Jindřich
1928–1929
Bernat
Antonín
1928–1931
10
1930
třídní učitel: Josef Varcl
Mareš
Jiří
1930–1931
Procházková*
Marietta
1930–1931
Růžička
Jaromír
1930–1934
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
1931
třídní učitel: Josef Řehák
Bělohradský
Karel
1931–1935
Jíra
Oldřich
1931–1937
Kubíček
Antonín
1931–1935
Šulc
František
1934–1938
Vávra
Josef
1934–1938
Zdrůbek
Zdeněk
1934–1938
1935
třídní učitel: Josef Herbst
1932
třídní učitel: Josef Varcl
Bartman
Jaroslav
1932–1936
Baudys
Ladislav
1932–1936
Kratochvíl*
Vladimír
1932–1933
Stadník*
František
1932–1933
Slavík*
Josef
1932–1933
Tajč
Jaroslav
1932–1936
1933
Drozen
Václav
1933–1937
Dubrovský
Antonín
1933–1936
Grossmann
Vladimír
1933–1934
Jablonka*
Antonín
1933–1934
Patka
Josef
1933–1937
Pavlíček
Miloslav
1933–1936
Ryneš*
J.
1933–1934
Souček
Bohuslav
1933–1937
Soukup
Josef
1933–1937
Ťukalová
Alice
1933–1937
1934
třídní učitel: Josef Varcl
Bakeš
Rostislav
1934–1938
Cimrman
Josef
1934–1938
Hájková
Jarmila
1934–1938
Kobosil
Oldřich
1934–1938
Koťátko
Václav
1934–1938
Lõbl
Arnošt
1934–1938
Moravcová
Marie
1934–1938
Nejedlo
Jaroslav
1934–1938
Panchartek
Vladimír
1934–1938
Pavelka
František
1934–1938
Roštejnský
Josef
1934–1938
Světlík
Václav
1934–1935
Svoboda
Emil
1934–1938
Schõffel*
Jan
1934–1935
Bažantst.
Ladislav
1935–1938
Bažantml.
Ladislav
1935–1939
Bouček
Bohuslav
1935–1939
Douděrová
Bohumila
1935–1939
Hošek
Václav
1935–1936
Kovář
Drahomír
1935–1939
Marek
Miloslav
1935–1939
Maryška
Otakar
1935–1938
Masopust*
František
1935–1936
Polák
Jaroslav
1935–1939
Víšek
Zdeněk
1935–1939
Vohnout
Josef
1935–1936
Záhora
Zdeněk
1935–1939
1936
třídní učitel: Josef Řehák
Bernat
Josef
1936–1940
Bičík
Zdeněk
1936–1940
Cimrman
Stanislav
1936–1940
Drapák
Miloslav
1936–1940
Horáková
Alena
1936–1940
Hovorka
Josef
1936–1937
Hrabal
Vojtěch
1936–1940
Jahelka
Josef
1936–1940
Jenček
Karel
1936–1940
Klejna
František
1936–1940
Koťátko
Václav
1936–1940
Karnet
Jan
1938–1939
Leubner
Jaroslav
1936–1940
Leubnerová
Miloslava
1936–1940
Lhoták
Josef
1936–1939
Najman
Josef
1936–1940
Ometák
Jan
1936–1940
Pavlíček
Jan
1936–1939
Pecina
Josef
1936–1939
Slezák
Rudolf
1936–1940
Štejfa
Václav
1936–1939
Urban
Jiří
1936–1939
11
Vávra
Oldřich
1936–1940
Kubíček
Josef
1938–1942
Zakouřil
Karel
1936–1940
Liška
Jindřich
1938–1940
Minihofer
Oldřich
1938–1942
Müllerová
Libuše
1938–1942
Nagy
Karol
1938–1939
Plch
Vlastimil
1938–1942
Ridkij
Josef
1938–1940
Řezáčová
Anna
1938–1942
Sudek
Jindřich
1938–1942
Šálek
František
1938–1943
Třešňák
Jiří
1938–1942
Vagenknechtová
Božena
1938–1942
Vaňouček
Jaroslav
1938–1942
1937
třídní učitel: František Kulhánek
Adam
Vlastimil
1937–1941
Bareš
František
1937–1941
Bárta
Zdeněk
1937–1941
Cejnar
Čestmír
1937–1941
Čermák
Josef
1937–1941
Dědek
Jaromír
1937–1941
Habřinský
Alois
1937–1938
Holman
Josef
1937–1941
Jůzek
Ivan
1937–1941
Kracík
Jaromír
1937–1941
Malát
Jindřich
1937–1940
Mareš
Karel
1937–1941
Matějec
Slavomír
Mlejnek
Alois
Nemastilová
Pavlišta
1939
třídní učitel: Josef Řeháček
Bičíková
Ludmila
1939–1943
1937–1941
Brabec
Antonín
1939–1943
1937–1941
Broulík
František
1939–1943
Jiřina
1937–1941
Cumfe
Jiří
1939–1943
Jiří
1937–1939
Doktor
František
1939–1943
Primásek
Jiří
1937–1940
Faturik
Jaroslav
1939–1944
Rudolf
Radovan
1937–1940
Hanuš
Václav
1939–1943
Řeháková
Zora
1937–1941
Horáková
Zdeňka
1939–1943
Salabová
Hana
1937–1940
Houšková
Jiřina
1939–1943
Souček
František
1937–1940
Chaloupka
Miloslav
1939–1943
Soukup
Jaromír
1937–1940
Jiroš
Antonín
1939–1943
Šír
Vladimír
1937–1941
Klein
Julius
1939–1944
Šťastný
Břetislav
1937–1940
Kořínek
Jaroslav
1939–1943
Zajíček
Bohumil
1937–1941
Kříž
Josef
1939–1943
Kukaň
Josef
1939–1943
Lejsek
Bohuslav
1939–1943
Louda
Jan
1939–1943
Maďerová
Helena
1939–1943
Maťátko
Jiří
1939–1941
Pergl
Josef
1939–1943
1938
třídní učitel: Josef Řehák
Banset
Slavoj
1938–1942
Brož
Jiří
1938–1940
Bubáková
Jarmila
1938–1942
Cejnarová
Jarmila
1938–1942
Picek
Vladislav
1939–1943
Rudolfová
Danuše
1939–1940
Solovjev
Sergěj
1939–1944
Solovjev
Jan
1940–1943
Štefánek
Josef
1939–1943
Drahoňovský
Zdeněk
1938–1942
Friess
Norbert
1938–1940
Hašek
Karel
1938–1941
Heller
František
1938–1939
Táborský
Miroslav
1939–1943
Horáková
Bohuslav
1938–1942
Typlt
Josef
1939–1943
Hradecký
Jaroslav
1938–1942
Teyschl
Otakar
1941–1943
Koštejnová
Božena
1938–1942
Viták
František
1939–1943
12
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Vodička
Milan
1941–1943
Brunclík
František
1941–1946
Wenzel
Jan
1939–1943
Čížek
Vlastislav
1941–1946
Wágner
Jaroslav
1939–1943
Drahoňovská
Květa
1941–1942
Zakouřil
Bohuslav
1939–1940
Frouk
Robert
1941–1942
Geisler
Jan
1941–1946
Homouz
Miroslav
1941–1946
1940
třídní učitel: Ing. Václav Sacher
Heligar
Arnošt
1941–1947
Hons
Ladislav
1941–1946
Drahoňovská
Emílie
1940–1944
Flégr
Jan
1940–1944
Horyna*
Jaroslav
1941–1942
Jindra
1941–1944
Jaroslav
1941–1944
Havlík
Ladislav
1940–1944
Jarešová
Hošek
Miloslav
1940–1944
Jirovec
Houšková
Milada
1940–1944
Junová
Jana
1941–1944
Mirek
1941–1942
Hradecký
Eduard
1940–1944
Juna*
Hübner
Josef
1940–1944
Jebavý
Josef
1941–1944
Karásek
Miloslav
1940–1944
Karoušek
Ladislav
1941–1946
Dagmar
1941–1946
Klaban
František
1940–1944
Kecinová
Klesal
Jan
1940–1944
Kosař
Karel
1941–1946
Korec
Jiří
1940–1944
Kordík
Josef
1941–1946
Kordíková
Věra
1941–1946
Košťáková
Julie
1940–1944
Kovářová
Květa
1940–1944
Knopp
Karel
1941–1944
Oldřich
1941–1944
Lejsek
Josef
1940–1944
Kotek
Mrázek
Josef
1940–1944
Králová
Vlasta
1941–1946
Mužák
Josef
1940–1944
Kunst
Richard
1941–1946
Svatopluk
1941–1946
Paldus
Jan
1940–1944
Kysela
Patková
Božena
1940–1944
Kašpar*
Stanislav
1941–1943
Pleštil
Josef
1940–1944
Lhoták
Miroslav
1941–1945
Zdeněk
1941–1945
Podobský
Vladislav
1940–1941
Lhoták
Prudič
Jiří
1940–1944
Lanpy*
Max
1941–1942
Papírník*
Bohumil
1940–1942
Marek
Jaroslav
1941–1946
Josef
1941–1946
Táborský
Miloslav
1940–1944
Maršálek
Vajgelt
Otakar
1940–1944
Mazánek
Václav
1941–1946
Vodičková
Ludmila
1940–1944
Mlejnek
Bohumil
1941–1946
Milerová
Marie
1941–1946
Vošvrda
Ladislav
1940–1944
Votrubek
Miroslav
1940–1943
Němcová
Helena
1941–1947
Svatopluk
1941–1946
1941–1946
Vyšata
Josef
1940–1944
Pacovský
Zajíc
Václav
1940–1944
Pejcha
Jiří
Zejmon
Jiří
1940–1944
Perglová
Gisela
1941–1946
Podzimek
Bohumil
1941–1944
Ponešová
Jana
1941–1946
Rada
Karel
1941–1946
Richtrmoc
Bohuslav
1941–1945
Salaba
Břetislav
1941–1942
Slavíčková
Jitka
1941–1946
Šmejkal*
—
1941–1942
Vojtíšek
Jiří
1941–1946
1941
třídní učitel: Ing. Václav Sacher
Miloslav Nepimach
Anděl
Josef
1941–1946
Bergman
Vladislav
1941–1946
Braunerová*
Věra
1941–1943
Bauerová
Oldřiška
1941–1946
13
Veber
Jiří
1941–1946
Štrunc
Jaroslav
1942–1947
Olga
1942–1947
1942–1944
Vítek
Bořivoj
1941–1946
Švandrlíková
Vondráčková
Věra
1941–1942
Topol
Josef
Vrbas
Věroslav
1941–1946
Teyschlová
Lea
1945–1947
Valešová
Václava
1941–1943
Valešová
Olga
1942–1946
Veigeltová
Božena
1941–1946
Vaněk
Josef
1942–1947
Weiglová
Jiřina
1941–1946
Vostřáková
Věnceslava
1942–1944
Zikmund
Jitří
1942–1946
1942
třídní učitel: Ing. Václav Sacher
1943
třídní učitel: Ing. Václav Sacher
Augusta
Jaroslav
1942–1943
Belda
Vilém
1942–1946
Běldová
Věra
1943–1948
Jan
1943–1947
1943–1947
Bergl
Jaroslav
1942–1948
Bína
Berounský
Zdeněk
1942–1947
Brožek
Josef
Broulík
Karel
1942–1946
Bursa
Ratibor
1943–1947
Brožek
Jaroslav
1942–1946
Čech
Jiří
1943–1948
Brejchová
Sylva
1942–1947
Čepelík
Josef
1943–1948
Beran*
Jaroslav
1942–1944
Dlask
Miloň
1943–1947
Dědeček
Jindřich
1942–1946
Drahoňovská
Stanislava
1943–1948
Fotr
Miroslav
1942–1948
Hafner
Emil
1943–1948
Milena
1943–1948
1943–1948
Havelka
Miloslav
1942–1946
Havlová
Heligarová
Alice
1942–1944
Hertlová
Zdeňka
Holman
Petr
1942–1946
Hnízdil
Jindřich
1943–1947
Gustav
1943–1948
1943–1947
Holmanová
Zdeňka
1942–1946
Homola
Hornová
Helena
1942–1946
Horáčková
Hana
Houška
Vlastimil
1942–1946
Horák
Jiří
1943–1947
Jelínek
František
1945–1946
Jíra
Josef
1943–1946
Klas
Lumír
1942–1947
Jursík
Zdeněk
1943–1947
Krylová
Irena
1942–1947
Kopal
Václav
1943–1944
Krýšová
Hana
1942–1947
König
Adolf
1943–1948
Kvapil
Zdeněk
1942–1947
Karoušek
Valerián
1943–1944
Čestmír
1943–1948
1943–1947
Kvapilová
Libuše
1942–1947
Luňáček
Košíček
Jiří
1942–1943
Melichová
Olga
Marek
Dušan
1942–1944
Maudaus
Vladimír
1945–1946
Ludmila
1943–1944
1943–1944
Najman
Vladimír
1942–1947
Panochová*
Náhlovský
Miloš
1942–1946
Rada
Jiří
Novotná
Danuše
1942–1943
Roubíček
Václav
1943–1947
Libuše
1943–1944
1945–1948
Odcházelová
Dana
1942–1946
Roubalová*
Papež
Miroslav
1942–1946
Říha
Miroslav
Piorncová
Zdeňka
1942–1943
Stolařová
Věra
1943–1947
Puchýř
Otakar
1942–1946
Šimůnek
Jaroslav
1943–1946
Růžička
Rostislav
1942–1946
Valková
Alena
1943–1948
Jaroslav
1943–1947
Jiří
1943–1947
Suchá*
Marie
1942–1943
Vydra
Šmigelská
Milada
1942–1946
Vágner
14
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
1945
třídní učitel: Josef Bezemek
Balabánová
Alena
1945–1947
Bičík
František
1945–1948
Blašková
Zlata
1945–1948
Bubák
Zdeněk
1945–1948
Brauner
Josef
1945–1949
Dvořák
Jiří
1945–1948
Fišer
Miloš
1945–1948
Dvořáková
Božena
1946–1949
Frýzek
Lubor
1946–1949
Havel
Bohumil
1946–1949
Hladík
Oldřich
1946–1950
Hlubůček
Vlastimil
1946–1950
Honců
Ludmila
1946–1950
Horáčková
Věra
1946–1949
Jung
František
1946–1950
Kobosilová
Danuše
1946–1949
Kozáková
Alena
1946–1949
Kubíček
František
1946–1949
Haleš
Jiří
1945–1948
Chlupáč
Vlastimil
1945–1948
Javůrek
Jan
1945–1946
Jirák
Bohumil
1945–1949
Jiroušek
Miloň
1945–1949
Jírová
Bohuše
1945–1948
Končická
Květa
1945–1949
König
Adolf
1945–1948
Kubů
Oldřich
1945–1948
Laurinová
Hana
1945–1948
Maryško
Vladimír
1945–1948
Melicharová
Věra
1945–1949
Minář
Břetislav
1945–1949
Mizera
Stanislav
1945–1948
Patková
Marie
1945–1949
Pechhold
Dušan
1945–1949
Pešán
Jiří
1945–1949
Pěnička
Ladislav
1945–1946
Porcal
Dušan
1945–1949
Prádler
Jiří
1945–1949
Procházková
Alena
1945–1949
Přibylová
Milena
1945–1949
Roubíčková
Jaroslava
1945–1949
Snítilý
Jaromír
1945–1947
Bílek
Vladimír
1947–1950
Štěpán
Karel
1945–1948
Bureš
František
1947–1951
Božena
1947–1951
1947–1950
Kubíček
Antonín
1946–1950
Lamač
Čeněk
1946–1949
Levitusová
Táňa
1946–1949
Limberg
Milan
1946–1948
Louda
Bohuslav
1946–1949
Marčík
Jaroslav
1946–1950
Mlejnková
Anna
1946–1949
Mlejnková
Jiřina
1946–1949
Mrkvičková
Alice
1946–1949
Novák
Jiří
1946–1950
Pajkrt
Milan
1946–1949
Ron
Vojtěch
1946–1949
Sojka
Vladimír
1946–1950
Tomáš
Dalibor
1946–1950
Tvrzník
Josef
1946–1949
Vodrážka
Rudolf
1946–1949
Vavřich
Josef
1946–1949
Vařečka
Jaromír
1946–1948
1947
třídní učitel: Stanislav Honsejk
Urban
Miloslav
1945–1948
Cettlová
Vaňková
Irena
1945–1948
David
Jiří
Záleský
Milan
1945–1948
Drašarová
Ludmila
1947–1951
1945–1949
Drbohlav
František
1947–1949
Hajdler
Josef
1947–1948
Hobza
Miloslav
1947–1950
Holata
Bohuslav
1947–1950
Honys
Miroslav
1947–1951
Housa
Vlastislav
1947–1951
Hrabáček
Ladislav
1947–1950
Kurnig
Josef
1946
třídní učitel: Vladislav Kužel
Bartoníčková
Věra
1946–1948
Čapek
Jaroslav
1946–1949
Čepelík
Jiří
1946–1949
15
Chmelová
Věra
1947–1948
Laudová
Eva
1948–1952
Chval
Jiří
1947–1951
Morkes
Zdeněk
1948–1949
Jelínek
Richard
1947–1948
Mňuk
Augustin
1948–1951
Kolářová
Ivana
1947–1950
Najman
František
1948–1951
Koutek
Zdeněk
1947–1950
Pacltová
Marie
1948–1952
Krhoun
Dalibor
1947–1950
Pádrová
Daniela
1948–1952
Lejsek
Jaroslav
1947–1950
Palacko
Ladislav
1948–1952
Lisalová
Božena
1947–1951
Paulus
Luděk
1948–1952
Laurin
Květoslav
1947–1951
Ruček
Jaroslav
1948–1951
Mejstříková
Zdeňka
1947–1950
Růžičková
Jiřina
1948–1951
Rosůlek
Radomil
1947–1950
Seibert
Emil
1948–1951
Schulz
Zoltán
1947–1948
Steinerová
Eva
1948–1952
Skalská
Libuše
1947–1948
Štěpánek
Miroslav
1948–1950
Skrbková
Libuše
1947–1950
Votoček
Jiří
1948–1951
Šorf
Bohuš
1947–1950
Vaspír
Miloslav
1948–1949
Štraus
Otakar
1947–1950
Wolfová
Marta
1948–1952
Štumarová
Dagmar
1947–1951
Šulcová*
Jitka
1947–1948
Tomeš
Břetislav
1947–1950
Tomeš
Zbyněk
1947–1950
Zacharovský
Ladislav
1949–1952
Hladík
Oldřich
1947–1951
Váchová
Marie
1947–1951
Vejdovská
Jarmila
1947–1950
1948–1952
třídní učitel: Václav Ritter
1949–1953
třídní učitel: Vladimír Linka
Balcarová
Olga
1949–1950
Baštová
Zdenka
1949–1950
Černý
Jiří
1949–1953
Dřevíkovská
Jaromíra
1949–1952
Dufek
Pavel
1949–1953
Halatová
Marie
1949–1952
Hanzlová
Ludmila
1949–1954
Hochmann
Adolf
1949–1950
Belda
Jiří
1948–1952
Hrůšová
Květomila
1949–1953
Bína
Lubomír
1948–1952
Hurdálek
Josef
1949–1953
Brabec
Jiří
1948–1952
Chytrá
Adéla
1949–1953
Cvrček
Vladimír
1948–1950
Kolář
Vladislav
1949–1950
Egert
Jiří
1948–1951
Kozák
Ladislav
1949–1953
Finke
Zdeněk
1948–1951
Kranda
Dalibor
1949–1950
Friedrich
Karel
1948–1952
Martinek
Jiří
1949–1953
Gregor
Karel
1948–1952
Müllerová
Zdenka
1949–1953
Hofman
Jan
1948–1950
Pěnička
Zdeněk
1949–1952
Chytilová
Dobruše
1948–1952
Polívková
Věra
1949–1952
Knížková
Helena
1948–1952
Potůček
Miloslav
1949–1950
Kořínková
Jaruška
1948–1951
Resl
Jiří
1949–1952
Košťák
Miroslav
1948–1951
Seibertová
Alena
1949–1951
Koutník
Jaroslav
1948–1952
Srb
František
1949–1953
Kyncl
Jaroslav
1948–1953
Šéfrová
Vladimíra
1949–1952
Kynclová
Jaroslava
1948–1951
Šlechta
František
1949–1952
Lauer
Karel
1948–1952
Štaflová
Helena
1949–1952
16
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Urban
Richard
1949–1953
Valšík
Čestmír
1949–1952
Valšík
Otakar
1949–1952
Vlková
Jarmila
1949–1950
Vobořilová
Olga
1949–1950
Vrbatová
Jana
1949–1953
Wiener
Zdeněk
1949–1953
Záleský
Lubomír
1949–1950
1950–1954
třídní učitel: Ing. Jan Jiřiště
1951–1955
třídní učitel: František Valeš
Adamičková
Jarmila
1951–1955
Bär
Reiner
1951–1955
Benc
Vratislav
1951–1955
Brandtnerová
Marie
1951–1955
Bronková
Božena
1951–1955
Ducháč
Josef
1951–1955
Hebřinová
Anna
1951–1955
Holler
Petr
1951–1952
Jelínek
Antonín
1951–1955
Brendl
Antonín
1950–1954
Kaňková
Dagmar
1951–1955
Brož
Jaroslav
1950–1953
Kolář
Jiří
1951–1955
Bukvic
Jan
1950–1953
Kolomazník
Vítězslav
1951–1955
Dostrašilová
Jana
1950–1954
Konrád
Jaroslav
1951–1952
Fišerová
Maruše
1950–1953
Koppitzová
Bibiana
1951–1955
Fejtek
Jiří
1950–1954
Najman
Jaroslav
1951–1955
Hajný
Oldřich
1950–1953
Novák
Jan
1951–1955
Holas
Miroslav
1950–1953
Novotný
Oldřich
1951–1955
Hudetz
Rudolf
1952–1953
Ondráček
Miloš
1951–1955
Janků
Božena
1950–1954
Pomrhoncová
Eva
1951–1955
Kadlec
Bohumil
1950–1954
Skýpala
Jindřich
1951–1955
Kasan
Vratislav
1950–1954
Stejskal
Josef
1951–1955
Kohoušek
Jaroslav
1950–1954
Svobodová
Eva
1951–1955
Kolář
Ladislav
1950–1954
Svobodová
Miloslava
1951–1955
Krumlovský
Bedřich
1950–1954
Šachor
Miloslav
1951–1955
Muchová
Jaroslava
1950–1954
Štrynclová
Miloslava
1951–1955
Otmar
Vladimír
1950–1953
Trakalová
Miluše
1951–1954
Posejpal
Václav
1952–1953
Vonásek
Zdeňek
1951–1955
Rakušan
Zdeněk
1950–1951
Žáková
Vlasta
1951–1955
Sehnoutka
Dalibor
1950–1953
Šimek
Jiří
1950–1953
Šínová
Anna
1950–1954
Štěpánková
Božena
1950–1953
Šourková
Marie
1950–1953
Urban
Zdeněk
1950–1954
Vele
Jaroslav
1950–1953
Wünsch
Helmuth
1952–1954
Zádek
Lubomír
1952–1953
Smíkal
Vlastimil
1950–1954
Sedlák
Miloš
1951–1954
Světlíková
Milada
1950–1954
1952–1956
třídní učitel: Václav Ritter
Beldová
Jana
1952–1956
Blažková
Jana
1952–1954
Brožek
Miloš
1952–1953
Baluš
Rostislav
Cinková
Libuše
1952–1956
Černá
Růžena
1952–1955
Dědinová
Alena
1952–1956
Halbichová
Božena
1952–1956
Horáková
Drahomíra
1952–1956
Jandová
Anna
1952–1956
Jansová
Eva
1952–1955
—
17
Jaroš
Alexej
1952–1956
Livarová
Libuše
1952–1956
Machačná
Helena
1952–1956
Matějková
Jarmila
1952–1956
Menclová
Irena
1952–1956
Mešterová
Ludmila
1952–1954
Pecinová
Květuše
1952–1956
Siřiště
Václav
1952–1956
Šmídová
Vlastimila
1952–1954
Urban
Vladislav
1952–1956
Voborníková
Věra
1952–1956
Vorálková
Karla
1952–1956
Hubálek
Drahomír
1952–1956
1953–1957
třídní učitel: Ing. Jan Jiřiště
1954–1958
třídní učitel: Jan Choura
Jan Židlický
Ambrožová
Alena
1954–1958
Augustová
Růžena
1954–1958
Bendásek
Zdeněk
1954–1958
Benešová
Marta
1954–1958
Bílek
Radko
1954–1957
Brixová
Jaroslava
1954–1958
Bělohradská
Miroslava
1954–1958
Benešová
Blanka
1954–1958
Boučková
Dagmar
1954–1958
Brlícová
Věra
1954–1958
Brožová
Jaroslava
1954–1958
Burdová
Alena
1954–1958
Dostrašilová
Jaroslava
1954–1958
Čermáková
Hana
1953–1956
Dolanský
Prokop
1954–1958
Červenková
Marie
1953–1956
Drbohlavová
Zdeňka
1954–1958
Fechtnerová
Blanka
1953–1957
Fila
Rudolf
1954–1958
Havlíková
Antonie
1953–1957
Grundmanová
Stanislava
1954–1958
Hejralová
Marie
1953–1957
Hojný
Jaroslav
1954–1958
Heřmánek
Jan
1953–1957
Havelka
Miroslav
1954–1958
Hladký
Vladimír
1953–1957
Holán
Bohumil
1954–1958
Jirsová
Libuše
1953–1957
Hůlka
Josef
1954–1958
Jambor
Jaroslav
1954–1957
Hanič
Bohumil
1954–1957
Kolářová
Libuše
1953–1957
Hybnerová
Zdeňka
1954–1955
Kraus
Jaroslav
1953–1956
Chuděj
Čeněk
1954–1958
Linhartová
Hana
1953–1955
Jankovský
Erich
1954–1958
Lochman
Karel
1953–1957
Krajáková
Jindra
1954–1958
Maiová
Zuzana
1953–1957
Kunt
Jiří
1954–1958
Majal
Jiří
1953–1957
Konrádová
Marie
1954–1958
Marešová
Marie
1953–1954
Kubínová
Marie
1954–1958
Mizerová
Daniela
1953–1957
Kučerová
Jana
1954–1958
Prskavcová
Anna
1953–1957
Kuncová
Eva
1954–1958
Sochor
Rudolf
1953–1956
Mádlová
Stanislava
1954–1958
Sochorová
Jana
1953–1956
Mannová
Věra
1954–1958
Stehlíková
Alena
1953–1956
Marušková
Jana
1954–1955
Straková
Růžena
1953–1956
Najmanová
Alena
1954–1958
Tittler
Bohumír
1953–1956
Nykodýmová
Ludmila
1954–1958
Vrbová
Božena
1953–1956
Pazderníkova
Libuše
1954–1958
Zach
Jan
1953–1957
Rašťák
Eduard
1954–1958
Žídová
Jana
1953–1956
Rýznarová
Eva
1954–1958
Rýznarová
Marie
1954–1958
Rončová
Vlasta
1954–1958
18
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Samborská
Jitka
1954–1958
Soukup
Jiří
1955–1959
Slavík
Lubomír
1954–1958
Šilhán
Jiří
1955–1959
Stefaninková
Klaudie
1954–1958
Šonská
Lidmila
1955–1959
Stuchlík
Jan
1954–1958
Štrynclová
Marie
1955–1959
Šilhán
Bohumír
1954–1958
Tichý
František
1955–1959
Šimánek
Bořivoj
1954–1958
Tůmová
Ulrika
1955–1959
Šípová
Eva
1954–1958
Uhlíř
Zdeněk
1955–1959
Štejchýřová
Markéta
1954–1958
Vaníček
Jiří
1955–1959
Špindlen
Josef
1954–1958
Věneček
Jiří
1955–1959
Trakalová
Miroslav
1954–1958
Zikmundová
Marie
1955–1959
Tulachová
Alena
1954–1956
Vošický
Pavel
1954–1958
Veselíková
Jarmila
1954–1958
Veselý
Bohumír
1954–1958
Zemanová
Alena
1954–1958
Knapová
Jindra
1954–1958
1955–1959
třídní učitel: Jiří Prudič
1956–1960
třídní učitel: František Valeš
Altmanová
Milena
1956–1960
Benčová
Jiřina
1956–1960
Církva
Čestmír
1956–1960
Dostálová
Marie
1956–1960
Erben
Vlastimil
1956–1960
Fusková
Milena
1956–1960
Balatko
Petr
1955–1959
Horká
Irena
1956–1960
Cvrček
Josef
1955–1959
Hubená
Žofie
1956–1960
Cimrmanová
Stanislava
1955–1959
Ježková
Jitka
1956–1960
Cihlářová
Anežka
1955–1957
Karásek
Jiří
1956–1960
Dlouhý
Pavel
1955–1956
Kohout
Jiří
1956–1960
Eichler
Oldřich
1955–1959
Kunstová
Milada
1956–1960
Honsejk
Přemysl
1955–1959
Keller
Jindřich
1956–1960
Hofrajtrová
Jana
1955–1957
Krupičková
Jana
1956–1960
Horáčková
Lenka
1955–1959
Kolb
Jiří
1956–1957
Ježek
Josef
1955–1959
Mašek
Jiří
1956–1960
Jägrová
Jana
1955–1959
Majdl
Zdeněk
1956–1960
Jareš
Václav
1955–1959
Mocová
Jana
1956–1960
Knězová
Jana
1955–1959
Paulíková
Hana
1956–1960
Kovářová
Jana
1955–1959
Plechatá
Alena
1956–1960
Křížková
Věra
1955–1959
Roháčková
Dagmar
1956–1960
Lamač
Jan
1955–1959
Růžička
Jaroslav
1956–1960
Mlejnková
Věra
1955–1959
Slejšková
Anna
1956–1960
Novotná
Jitka
1955–1959
Stafa
Horst
1956–1960
Poršová
Libuše
1955–1959
Stropnický
Miroslav
1956–1960
Paulíková
Eva
1955–1959
Splítková
Věnceslava
1956–1960
Reslerová
Marie
1955–1959
Štrejchýřová
Eva
1956–1957
Rubíčková
Renata
1955–1959
Škodová
Anna
1956–1957
Rakušanová
Eva
1955–1959
Zadražiů
Jaroslav
1956–1958
Rybka
Jiří
1955–1960
Čákorová
Hana
1956–1960
Samborská
Libuše
1955–1959
Čapková
Eva
1956–1960
19
1957–1961
třídní učitel: Dr. František Žídek
Babicová
Helena
1957–1961
Běložník
Miloslav
1957–1961
Beranová
Hana
1957–1961
Bradáčová
Marta
1957–1961
Danilevičová
Jana
1957–1961
Dostálová
Irena
1957–1961
Drahoňovská
Miluše
1957–1958
Dvořáček
Robert
1960–1961
Fusková
Eda
1957–1961
Halfarová
Vladimíra
1957–1961
Hašková
Jaroslava
1957–1961
Hloušková
Naděžda
1957–1961
Hrašová
Jaroslava
1957–1961
Hrdinová
Hana
1957–1961
Janus
Vlastimil
1957–1958
Ježková
Lenka
1957–1961
Kahoun
Jiří
1957–1961
Kobrlová
Dáša
1957–1961
Kočí
Jiří
1957–1961
Kracíková
Milena
1957–1961
Kramplová
Dagmar
1957–1961
Lejsková
Milena
1957–1961
Lucká
Marie
1957–1961
Lukeš
Pavel
1957–1961
Malcová
Alice
1957–1961
Naáprstek
Jaroslav
1957–1961
Bouček
Vladimír
1958–1962
Břeňová
Marie
1958–1962
Dlugopoľský
Leonard
1958–1960
Frydrych
Miloslav
1958–1962
Jašová
Helena
1958–1962
Koudelková
Hana
1958–1962
Königová
Alena
1958–1962
Kraus
Jan
1958–1962
Mánková
Miloslava
1958–1962
Novák
Josef
1958–1962
Nováková
Jitka
1958–1962
Pavelková
Milada
1958–1962
Pospíšilová
Eva
1958–1962
Postránecká
Helena
1958–1960
Prášk
Karel
1958–1962
Pozmánová
Erika
1960–1962
Roštejnksý
Josef
1958–1962
Sirový
Vladimír
1958–1959
Slivanská
Květuše
1958–1962
Szkibiková
Taťána
1958–1962
Šidlová
Zdeňka
1958–1962
Špačková
Daniela
1958–1962
Tomsová
Jana
1958–1962
Vondřich
Miroslav
1958–1962
Zamastilová
Jitka
1958–1962
Haničová
Hana
1958–1962
1959–1963
Netopilová
Emílie
1957–1961
Pavlištík
Petr
1957–1961
Bendásek
Jan
1959–1962
Stuchlíková
Jitka
1957–1961
Benefitová
Eva
1959–1960
Škodová
Zdenka
1957–1961
Brdlíková
Libuše
1959–1962
Tomaník
František
1957–1958
Buchtová
Vlasta
1959–1962
třídní učitel: Vladislav Bergman
Tomsa
Petr
1957–1961
Denčíková
Dagmar
1959–1962
Vávrová
Alena
1957–1961
Erlebachová
Zdenka
1959–1963
Vondráčková
Marie
1957–1961
Fottová
želmíra
1959–1963
Votrubcová
Anna
1957–1961
Garančovská
Antonie
1959–1960
Kránská
Anna
1959–1963
Korkroš
Ján
1959–1963
Korňan
Pavol
1959–1961
1958–1962
Krainová
Marie
1959–1963
Ivana
1959–1963
1958–1962
třídní učitel: Vladimír Linka
Bednářová
Helena
Bergman
Jiří
1958–1962
Křivancová
Bílek
Michael
1958–1962
Mlčková
Marie
1959–1963
1958–1962
Mlejnková
Hana
1959–1963
Bláhová
20
Jiřina
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Náprstková
Anna
1959–1963
Šlampová
Eva
1960–1964
Nebeský
Miroslav
1959–1963
Šimáková
Vlasta
1960–1964
Plecháč
Miroslav
1959–1963
Šrajerová
Věra
1960–1964
Růtová
Jiřina
1959–1963
Šrejmová
Věra
1960–1964
Řezníková
Věra
1959–1963
Štantejská
Marie
1960–1964
Šandová
Hana
1959–1963
Tyšerová
Jana
1960–1964
Šantová
Jana
1959–1963
Váňová
Vlasta
1960–1964
Šímová
Mária
1959–1960
Zemenová
Bohumíra
1960–1964
Škubík
Karel
1959–1963
Korňan
Pavel
1960–1964
Šustová
Vlasta
1959–1963
Švábik
Gustav
1959–1963
Urich
Jan
1959–1963
Venclová
Jiřina
1959–1963
Závodná
Viera
1959–1963
1960–1964
třídní učitel: Vlastimil Šonský
1961–1965
třídní učitel: Zbyněk Suk
Bínová
Jařina
1961–1965
Černý
Jiří
1961–1965
Doležal
František
1961–1965
Dymlová
Jana
1961–1965
Ehrenhaftová
Dagmar
1961–1965
Bačo
František
1960–1964
Fučíková
Vlasta
1961–1965
Bažantová
Slávka
1960–1964
Hašlar
Radim
1961–1965
Bjelka
Jan
1960–1964
Kašáková
Helena
1961–1965
Bröcknerová
Dagmar
1960–1964
Kohoutová
Dana
1961–1965
Došková
Lidmila
1960–1964
Komár
Jiří
1961–1965
Drugda
Marian
1960–1964
Kovářová
Alena
1961–1965
Fafláková
Anna
1960–1964
Kuncová
Jana
1961–1965
Hannik
Petr
1960–1964
Kutílková
Květa
1961–1965
Hladká
Hana
1960–1964
Los
Jiří
1961–1965
Hodík
Jaroslav
1960–1964
Lamačová
Marie
1961–1965
Hošková
Ivanka
1960–1964
Loula
Petr
1961–1965
Ježková
Věra
1960–1964
Mareš
Vlastimil
1961–1965
Jiřišťová
Helena
1960–1964
Mišík
Petr
1961–1965
Junová
Libuše
1960–1964
Macků
Zdeněk
1961–1965
Junová
Jaroslava
1960–1964
Novák
Jiří
1961–1965
Komárek
Jiří
1960–1964
Novotný
Dušan
1961–1965
Křižánková
Marta
1960–1964
Paniová
Miloslava
1961–1965
Kvačka
Josef
1960–1964
Paulová
Marie
1961–1965
Kyzyvátová
Zdena
1960–1964
Pítrová
Květuše
1961–1965
Macková
Maruše
1960–1964
Podholová
Eva
1961–1965
Mařan
Jindřich
1960–1964
Podivinský
Miroslav
1961–1965
Mašindová
Naděžda
1960–1964
Prokop
Mirko
1961–1965
Nebeský
Pavel
1960–1964
Routek
Jaroslav
1961–1965
Pírek
Evžen
1960–1964
Říha
Vítězslav
1961–1965
Polonyiová
Soňa
1960–1964
Šebová
Jarmila
1961–1962
Sedlmajer
Jiří
1960–1964
Šimkovich
Viktor
1961–1965
Seifertová
Libuše
1960–1964
Štoček
Jiří
1961–1965
21
1963–1967
Toman
Ladislav
1961–1965
Tencer
Lubomír
1961–1965
Váchová
Eva
1961–1965
Ančerl
Ivan
1963–1965
Vávra
Zdeněk
1961–1965
Buriánek
Ota
1963–1967
Vlasová
Marie
1961–1965
Černá
Alena
1963–1967
Wimmerová
Libuše
1961–1965
Černá
Jana
1963–1967
Žabokrtská
Ivona
1961–1965
Dokoupilová
Hana
1963–1967
Drozenová
Venuše
1963–1968
Faltejsková
Ivana
1963–1967
Grafková
Jitka
1963–1967
Jindřich
1963–1967
1962–1966
třídní učitel: Ing. Jan Jiřiště
třídní učitel: Jaroslav Faturik
Anděl
Jiří
1962–1966
Houžvička
Baudyš
Lubomír
1962–1966
Hrazdira
Jiří
1963–1968
Bělonohá
Jindřiška
1962–1966
Jandourková
Věra
1963–1967
Bernatová
Věra
1962–1966
Kaucka
Božena
1963–1967
Bučinová
Jitka
1962–1966
Kolomazníková
Věra
1963–1967
Marie
1963–1967
Bulín
Pavel
1962–1966
Kubátová
Havlan
Pavel
1962–1964
Kudrnáč
Otakar
1964–1967
Honzejková
Libuše
1962–1966
Mašek
Vladislav
1963–1967
Zuzana
1963–1967
Hrubešová
Růžena
1962–1966
Milerová
Janeček
Jiří
1962–1966
Nalezencová
Eva
1963–1967
Janů
Jan
1962–1966
Pavelkvoá
Jiřina
1963–1967
Božena
1963–1967
Ješkeová
Mil.
1962–1967
Paulová
Kiršner
František
1962–1966
Petrásková
Jitka
1963–1967
Kressa
Lubomír
1962–1966
Polák
Jiří
1963–1967
Kučerová
Jaroslav
1962–1966
Pleca
Josef
1963–1967
Kurelová
Radana
1962–1966
Procházka
Vladimír
1963–1967
Josef
1963–1967
Marek
Jaroslav
1962–1966
Rak
Matějková
Lidmila
1962–1965
Rainetová
Vlasta
1963–1967
Mikule
Václav
1962–1966
Randáková
Jarmila
1963–1967
Zdeňka
1963–1967
Mrvíková
Hana
1962–1966
Rybářová
Müllerová
Milena
1962–1966
Sárna
František
1963–1967
Marková
Alena
1964–1966
Skálová
Eva
1963–1967
Alena
1963–1967
Nejedlová
Ivanka
1962–1966
Smolíková
Polák
Jaroslav
1962–1966
Stránský
Jiří
1963–1967
Prokopec
Jan
1962–1966
Šálková
Jana
1963–1967
Šejn
Miloš
1962–1966
Božena
Šulcová
1963–1967
Šírková
Ivanka
1962–1966
Tomsová
Eva
1963–1967
Šonská
Ludmila
1962–1966
Vorel
Břetislav
1963–1971
Tomš
Vladimír
1962–1966
Vozák
Jiří
1963–1967
Tomášková
Blanka
1962–1966
Vlčková
Vojtěška
1963–1967
Jarmila
1963–1965
Třešková
Milena
1964–1966
Vodičková
Zemanovičová
Anna
1962–1963
Vyhlídková
Věra
1963–1967
Zemenová
Jiřina
1962–1966
Židlický
Milan
1963–1967
Žďárský
Václav
1962–1963
22
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
1964–1968
1965–1969
třídní učitel: Miroslav Beran
třídní učitel: Ing. Josef Krejčí
Bernat
Miloslav
1964–1968
Bakešová
Jana
Buchtová
Eva
Dostrašilová
Věra
Faltejsková
Petra
Fridrich
Zdeněk
1964–1968
Grasinová
Světlana
1964–1969
Hajfler
Jaroslav
1964–1968
Havlínová
Haken
Zdeňek
1964–1968
Hamerníková
Libuše
1964–1968
Horák
Rudolf
Hoskovec
Hník
1965–1969
1964–1968
Bílková
Ludmila
1965–1969
1964–1968
Braunerová
Ingrid
1965–1969
1964–1968
Fries
Pert
1965–1969
Frydrych
Jan
1965–1969
Günsbergová
Marie
1965–1969
Věra
1965–1969
Hochman
Vladimír
1965–1969
Janušová
Barbara
1965–1970
1964–1968
Jirásková
Dagmar
1965–1966
Stanislav
1964–1968
Jakubcová
Hana
1965–1969
Jaromír
1964–1968
Kazda
Petr
1965–1969
Jakubíčková
Marie
1964–1968
Kozáková
Zdenka
1965–1969
Jirkovcová
Naděžda
1964–1968
Krejčová
Alice
1965–1969
Kopalová
Eliška
1964–1968
Kukaň
Josef
1965–1969
Kukaň
Pavel
1964–1968
Maděrová
Jana
1965–1969
Kvasničková
Jana
1964–1968
Mareš
Radovan
1965–1969
Lokšík
Milan
1964–1968
Pleskotová
Radmila
1965–1969
Machátová
Miroslava
1964–1968
Rulcová
Stanislava
1965–1969
Matoušek
Pavel
1964–1968
Růžička
Aleš
1965–1967
Mikešová
Alena
1964–1968
Šídová
Eva
1965–1969
Navrátilová
Dagmar
1964–1968
Šourková
Věra
1965–1969
Orcígrová
Miloslava
1964–1968
Tomešová
Marcela
1965–1969
Otmarová
Ivana
1964–1968
Tobolková
Kateřina
1966–1969
Palič
Vlastimil
1964–1968
Vajsová
Jana
1965–1969
Pavlištová
Libuše
1964–1968
Valkounová
Ludmila
1965–1969
Pokorná
Marketa
1964–1966
Vorlíčková
Jiřina
1965–1968
Posltová
Marta
1964–1968
Zenková
Věra
1965–1969
Prášil
Jaroslav
1964–1968
Zroňková
Jarmila
1965–1969
Sasková
Ludmila
1964–1968
Žďárská
Miroslava
1965–1969
Sedmidubská
Zdeňka
1964–1968
Suchánková
Drahomíra
1964–1968
Syrová
Vladimíra
1964–1968
Soldátová
Eva
1966–1968
Bartoš
Jiří
1966–1971
Šonská
Vlasta
1964–1968
Broulík
Karel
1966–1970
Štěpán
Karel
1964–1968
Brožková
Ivana
1966–1970
Trousil
Petr
1964–1968
Cillerová
Dana
1966–1970
Vacek
Milan
1964–1968
Čurdová
Božena
1966–1970
Veliká
Dana
1964–1968
Dobrovský
Martin
1966–1970
Vološžuková
Lydie
1964–1968
Drahoňovský
Josef
1966–1970
Vošoustová
Irena
1964–1969
Dudová
Višnja
1966–1970
Votrubcová
Helena
1964–1968
Gdovín
Jiří
1966–1970
1966–1970
třídní učitel: Olga Škárková
23
Habermanová
Věra
1966–1970
Miltnerová
Dana
1967–1971
Hrnčíř
František
1966–1970
Mlejnková
Naděžda
1967–1971
Janušová
Barbara
1966–1970
Mrákotová
Eva
1967–1971
Končická
Ludmila
1966–1970
Peřinová
Zdeňka
1967–1971
Končická
Vlasta
1966–1970
Píša
Jaroslav
1967–1971
Kubíček
Jaroslav
1966–1970
Pokorný
Ludvík
1967–1970
Kulhánková
Mojmíra
1966–1970
Prudič
Michael
1967–1971
Lomos
Ivan
1966–1970
Roflík
Karel
1967–1971
Mánková
Hana
1966–1970
Svoboda
Václav
1967–1971
Mohr
Jan
1966–1970
Šída
Miroslav
1967–1971
Novákl
Libot
1966–1970
Trojnová
Stanislava
1967–1971
Podzimek
Bohumil
1966–1970
Tvrdíková
Jana
1967–1971
Poláčková
Ivana
1966–1970
Vecko
Jaroslav
1967–1968
Postler
Eduard
1966–1970
Zajícová
Adéla
1967–1971
Rokoská
Alena
1966–1970
Suchardová
Milada
1966–1970
Suchardová
Zdeňká
1966–1970
Špalková
Jaroslava
1966–1970
Valečková
Eva
1966–1970
Veckerová
Miroslava
1966–1970
Votočková
Eva
1966–1970
Wimmerová
Alena
1966–1970
Zajíc
Václav
1966–1970
1967–1971
třídní učitel: Vladislav Bergman
1968–1972
třídní učitel: Jaroslav Faturik
Adamová
Eva
1968–1972
Bártková
Vlasta
1968–1972
Bernardová
Hana
1968–1972
Bičík
Jiří
1968–1973
Brychnáč
Josef
1968–1972
Cibulková
Iva
1968–1972
Čermáková
Eva
1968–1973
Dlouhá
Jitka
1968–1972
Dontová
Jaruška
1968–1972
Adamcová
Jaroslava
1967–1971
Dräger
Martin
1968–1972
Bažantová
Dana
1967–1971
Folbrecht
David
1968–1972
Bílková
Miloslava
1967–1971
Freiberger
Jan
1968–1972
Cidlinová
Hana
1967–1971
Freiburg
Jan
1968–1972
Devátý
František
1967–1971
Haklová
Věra
1968–1972
Fajt
Václav
1967–1971
Hejduková
Jarmila
1968–1972
Fajxová
Ludmila
1967–1971
Horáček
Jaromír
1968–1972
Formanová
Světlana
1967–1971
Hrnčál
Jaroslav
1968–1972
Hnízdil
Josef
1967–1971
Janusová
Jiřina
1968–1972
Janků
Vladimíra
1967–1971
Kodejšová
Ivana
1968–1973
Jelínková
Václava
1967–1971
Kořínek
Jaroslav
1968–1972
Ježková
Stanislava
1967–1971
Poláková
Jana
1968–1972
Kodejšová
Alena
1967–1971
Rubáčová
Jitka
1968–1972
Kozáková
Hana
1967–1971
Strobachová
Věra
1968–1972
Krejbichová
Iveta
1967–1971
Syrotiuk
Bohdan
1968–1972
Křivanocá
Miroslava
1967–1971
Šafková
Eva
1968–1972
Kučera
Jan
1968–1971
Šilhánová
Jitka
1968–1972
Lichtenbergová
Hana
1967–1972
Šilhánová
Jindřiška
1968–1972
Maršák
Richard
1967–1972
Šestáková
Hana
1968–1972
24
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Tlalková
Drahomíra
1968–1972
Doležalová
Irena
1970–1974
Válková
Jana
1968–1972
Dvořáková
Alexandra
1970–1974
Vélová
Libuše
1968–1972
Folprecht
Miroslav
1970–1974
Vik
Vladimír
1968–1973
Francová
Dana
1970–1974
Žíková
Marta
1968–1972
Fryč
Petr
1970–1974
Horák
Ladislav
1970–1974
Habermann
Alfréd
1971–1974
Kordíková
Helena
1970–1974
Lafek
Petr
1970–1974
1969–1973
Machková
Zuzana
1970–1974
Lubor
1970–1974
1969–1973
třídní učitel: Miroslav Beran
Václav Mazánek
Beranová
Eva
Bergman
Marcel
1969–1973
Mádr
Bernatová
Hana
1969–1973
Menclová
Daniela
1970–1974
Bearecký
Karel
1970–1973
Nováková
Vladimíra
1970–1974
Marie
1970–1974
Hais
Milan
1969–1973
Ouhrabková
Herčík
Pavel
1969–1973
Pajtnerová
Květoslava
1970–1974
Heike
Jiří
1969–1973
Petrů
Eva
1970–1974
Zuzana
1970–1974
Charvát
Luboš
1969–1973
Prudičová
Janus
Josef
1969–1973
Příhodová
Karla
1970–1974
Jaroslava
1970–1974
Kašpar
Antonín
1969–1971
Rokoská
Kolovratník
Jiří
1969–1973
Ropková
Radmila
1970–1974
Lanková
Bohumila
1969–1972
Sochor
Vladimír
1970–1974
Olga
1970–1974
Légner
Zdeněk
1969–1973
Szymanská
Lepšová
Magda
1969–1973
Škodová
Bohuslava
1970–1974
Pechová
Iveta
1969–1973
Topol
Radoslav
1970–1974
Vaňková
Olga
1970–1974
Petraš
Pavel
1969–1973
Poborská
Hana
1969–1973
Pokorný
Josef
1969–1973
Pytlík
Jan
1969–1974
Rysková
Iva
1969–1973
Soukalová
Hana
1969–1973
Arnold
Richard
1972–1975
Stráská
Dagmar
1969–1973
Beldová
Elena
1971–1975
Šimková
Lenka
1969–1973
Beneš
Zdeněk
1971–1975
Škajerová
Ivana
1969–1973
Bergman
Richard
1971–1975
Štýbr
Jiří
1969–1973
Brodecký
František
1971–1975
Vochvest
Dobroslav
1969–1973
Broulíková
Eva
1971–1975
Zdeněk
Milan
1969–1973
Červinková
Iva
1971–1975
Zavadil
Jaroslav
1970–1973
1970–1974
třídní učitel: Ing. Josef Krejčí
1971–1975
třídní učitel: Jiří Belda
ak. mal. Václav Žatečka
Dubinská
Věra
1971–1975
Eckhartová
Věra
1971–1975
Egrtová
Věra
1971–1975
Havelková
Alena
1971–1975
Andělová
Alena
1970–1974
Hojná
Irena
1971–1975
Bernardová
Zdenka
1970–1974
Ištvánek
Miloš
1971–1975
Brunerová
Zuzana
1970–1974
Kynclová
Jaroslava
1971–1975
Brendl
Zbyněk
1971–1974
Makalouš
Ivo
1971–1972
Čermák
Jan
1970–1975
Michal
Petr
1971–1975
25
Mlejnek
Milan
1971–1975
Kohout
Robert
Motyčka
Menclová
Libor
1971–1975
Matějková
Ivana
1972–1976
Vladimíra
1972–1975
Miková
Irena
1973–1976
Mašková
Dagmar
1973–1975
Pátková
Alena
1972–1976
Novotný
Bořivoj
1972–1975
Pišl
Oleg
1972–1976
Paroulková
Marie
1971–1975
Pospíchal
Milan
1972–1976
Piskáček
Roman
1971–1973
Procházková
Šárka
1972–1976
Pitrova
Květoslava
1971–1975
Rejňák
Ivan
1972–1976
Predigerová
Dagmar
1971–1976
Rulcová
Taťána
1972–1976
Podaný
Miroslav
1972–1975
Řezníčková
Blanka
1972–1977
Rygrová
Jarmila
1971–1975
Rozehnal
Aleš
1972–1976
Říha
Zdeněk
1972–1975
Skalická
Eva
1972–1977
Shánělová
Milena
1971–1977
Skřivánková
Jiřina
1972–1976
Sokol
Rudolf
1972–1975
Sochor
Miroslav
1972–1976
Soukup
Jaroslav
1972–1975
Šoutová
Jana
1972–1976
Škodová
Jana
1971–1975
Ulrych
Ivo
1972–1976
Štrbáňová
Věra
1971–1975
Vinš
Milan
1972–1977
Trčková
Miroslava
1971–1975
Vlachová
Vladimíra
1972–1976
Tučková
Zdenka
1971–1975
Váša
Lubomír
1971–1975
Vozák
Petr
1971–1975
Vaněk
Miloš
1972–1975
Volprecht
Jan
1972–1975
Zajíčková
Stanislava
1971–1975
Záveský
Vojtěch
1971–1975
1972–1976
třídní učitel: Vladislav Hyšman
1973–1976
1973–1977
třídní učitel: Jiří Chval
Barešová
Miroslava
1973–1977
Belda
Jiří
1973–1977
Bezouška
Vlasta
1973–1977
Buldrová
Květa
1973–1977
Böhmová
Věra
1974–1977
Černý
Jiří
1974–1977
Ďoubalíková
Hana
1973–1977
Bortl
Radomír
1972–1976
Dvořáčková
Jana
1974–1977
Brejlová
Vladimíra
1972–1976
Filingrová
Hana
1973–1977
Brožová
Miroslava
1972–1976
Havelková
Vilma
1973–1977
Bauer
František
1973–1976
Hutník
Miloš
1973–1978
Červenka
Vladimír
1972–1976
Jablůnka
Zdeněk
1973–1977
Dvořáková
Petr
1973–1976
Jareš
Karel
1974–1977
Fidlerová
Eva
1972–1976
Kolombová
Irena
1973–1977
Havlíčková
Hana
1972–1976
Kopalová
Jarmila
1973–1977
Horáčková
Jaroslava
1972–1976
Langová
Jana
1973–1977
Horáková
Stanislava
1972–1976
Mazurová
Naděžda
1973–1975
Janatková
Jitka
1972–1976
Mičková
Eva
1973–1975
Jiříček
Jan
1972–1976
Nováková
Ludmila
1973–1977
Kadlec
Jan
1972–1976
Opočenský
Pavel
1974–1975
Kohoutková
Ladislava
1972–1976
Paterová
Hana
1973–1974
Kořínková
Dagmar
1972–1976
Polesný
František
1973–1977
Kočová
Jana
1973–1976
Rotterová
Veronika
1973–1977
Kopalová
Jiřina
1973–1976
Studnička
Jiří
1973–1977
26
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Štěpánová
Hana
1974–1977
Jadrníček
Jiří
Tajchmanová
Marcela
1973–1977
Jamborová
Iva
1975–1981
Veselovská
Zdena
1973–1977
Janoušková
Zuzana
1975–1979
Zámečník
Vítězoslav
1974–1977
Javůrková
Ivona
1975–1979
Jodasová
Dana–Rieger
1975–1979
Jírová
Markéta
1977–1979
třídní učitel: Olga Škárková
Krausová
Zora
1975–1979
Jaroslav Faturik
Kuhn–
Gaberová
Helena
1975–1979
1974–1978
1975–1979
Aksman
Radomír
1974–1978
Bačkovský
Jan
1974–1978
Beyrová
Mahulena
1974–1978
Čihák
Karel
1974–1978
Drbalová
Helena
1974–1978
Hazdrová
Milena
1974–1978
Hochman
Bohumír
1974–1978
Horáková
Milena
1974–1978
Janatka
Radim
1974–1978
Jasinská
Zuzana
1974–1978
Kafková
Zdena
1974–1978
Klas
Štěpán
1974–1975
Kobr
Zdeněk
1974–1979
Navrátilová
Dana
1974–1978
Nikendey
Jan
1974–1978
Novotný
Karel
1974–1978
Pátková
Dana
1974–1978
Pechlátová
Stanislava
1974–1978
Podrazilová
Hana
1975–1978
Provazník
Roman
1974–1978
Reslová
Věra
1974–1980
Riegel
Norbert
1974–1978
Říhová
Stanislava
1974–1978
třídní učitel: Vladislav Hyšman
Vohnoutová
Jaroslava
1975–1978
Zdeněk Haken
Váša
Jiří
1974–1978
Beldová
Lenka
1976–1980
Žabková
Radoslava
1974–1978
Cettlová
Taťána
1976–1980
Čornaničová
Dáša
1976–1980
Hyšková
Irena
1976–1980
Hadačová
Dagmar
1976–1980
Hýsek
Pavel
1977–1980
1975–1979
Krčmářová
Jitka
1976–1980
Margita
1976–1980
1975–1979
třídní učitel: ak. mal. Václav Žatečka
Václav Mazánek
Bakešová
Jana
Kyselová
Eliška
1975–1978
Mach
Jan
1975–1978
Merunková
Blanka
1975–1979
Mirošová
Marie
1975–1979
Misík
Tomáš
1975–1979
Nováková
Jana
1975–1979
Paštiková
Jana
1975–1981
Pfeifer
Jiří
1975–1979
Pokorná
Dagmar
1975–1979
Pavlů
Zuzana
1976–1979
Pražáková
Blanka
1976–1979
Rašovský
Jiří
1975–1979
Svobodová
Alena
1975–1979
Svobodová
Hana
1975–1979
Seifert
Ondřej
1976–1979
Stoklasa
Vítězslav
1976–1979
Šejnohová
Lidmila
1975–1979
Talafa
Josef
1976–1979
Zetka
Egon
1975–1980
1976–1980
Bláhová
Blanka
1975–1979
Krajínková
Čížková
Monika
1975–1979
Krejčová
Ivana
1976–1980
Hamerská
Jitka
1975–1979
Křížek
Jaroslav
1976–1980
Vladimír
1976–1980
Hlavová
Eliška
1975–1979
Kubín
Hořínková
Anna
1975–1979
Kyselová–Bluchová
Božena
1976–1980
Hůla
Karel
1976–1979
Metlička
Otakar
1977–1980
27
Mrňák
Miroslav
1977–1980
Vondráčková
Zuzana
1977–1981
Nesvadbová
Milena
1976–1980
Zajícová
Božena
1977–1981
Pasecký
Jiří
1976–1980
Zaňka
Petr
1977–1981
Picek
Miroslav
1976–1980
Zubko
Jan
1977–1981
Pittner
Roman
1976–1980
Randa
Jiří
1976–1980
Sobotová
Ivana
1976–1980
Svobodová
Václava
1976–1979
Andráková
Markéta
1978–1982
Šefr
René
1976–1980
Baroň
Petr
1978–1982
Šupita
Roman
1976–1980
Bernard
Ladislav
1978–1982
Urbanová
Irena
1976–1980
Barešová
Kamila
1979–1982
Ujka
Karel
1977–1980
Floriánová
Ilona
1978–1982
Vaněčková
Věra
1976–1978
Guštarová
Magdaléna
1979–1982
Varclová
Michaela
1976–1980
Hornichová
Daniela
1978–1982
Veronová
Jana
1976–1980
Charousková
Pavla
1978–1982
Waldmann
Luboš
1977–1980
Jamborová
Lada
1978–1982
Jandová
Iveta
1978–1982
Jančovičová
Irena
1978–1982
Jíra
Viktor
1979–1983
Iva
1978–1982
Igor
1978–1982
1977–1981
třídní učitel: Valentin Papazian
1978–1982
třídní učitel: Ing. Josef Krejčí
Čajka
Radomír
1977–1981
Kabešová
Čechlovský
Miloš
1977–1981
Kitzberger
Černá
Eva
1977–1981
Kobrle
Vít
1978–1982
Ludmila
1978–1982
Červová
Milena
1977–1980
Kvapilová
Erbanová
Alena
1977–1981
Lukášová
Zuzana
1978–1982
Vladimír
1978–1982
1978–1982
Filip
Pavel
1977–1981
Mališ
Jenčovský
Vladimír
1977–1981
Maňásek
Tomáš
Jurásek
Evžen
1977–1979
Michaličová
Marie
1978–1982
Jaroslav
1978–1982
1980–1982
Klimentová
Ladislava
1977–1982
Mojsl
Klapka
Rudolf
1978–1981
Marat
Vladislav
Kocourek
Milan
1978–1981
Odstrčil
Petr
1979–1982
Renáta
1978–1982
1978–1982
Majrych
Josef
1977–1981
Rubešová
Morovics
Adrian
1977–1982
Rypl
Jaroslav
Marczell
Tibor
1978–1981
Šírová
Miroslava
1978–1982
Petra
1978–1982
Nevrklová
Zuzana
1977–1981
Tomšů
Půr
Roman
1977–1981
Tehník
Jiří
1979–1982
Luboš
1978–1982
Rázl
Milan
1977–1981
Urík
Rybín
Aleš
1977–1981
Went
Petr
1979–1982
Svobodová
Renata
1977–1981
Žatečková
Lenka
1978–1982
Selmbacher
Roman
1978–1981
Škvárová
Jana
1977–1981
Šteller
Martin
1977–1981
1979–1983
třídní učitel: Václav Mazánek
Jaroslav Prášil
Trojan
Petr
1977–1981
Tylšová
Kamila
1977–1981
Albrechtová
Miriam
1979–1983
Uchytilová
Iveta
1977–1983
Bukvičová
Petra
1979–1983
Unger
Jiří
1977–1981
Čapková
Jolana
1979–1983
28
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Fabiánová
Jitka
1979–1983
Kotrč
Roman
1980–1984
Grimová
Pavla
1979–1984
Kováčová
Roswita
1980–1984
Horák
Milan
1979–1983
Krčmářová
Radmila
1980–1984
Horatschke
Petr
1979–1983
Kršková
Irena
1980–1984
Humpolíková
Milada
1979–1983
Masfeld
Michael
1980–1984
Jaroš
Ctibor
1979–1983
Markov
Roman
1980–1984
Jelínek
Jaromír
1979–1983
Němec
Milan
1981–1984
Kovářová
Jana
1979–1983
Olexa
Petr
1980–1984
Kožela
Stanislav
1979–1983
Oubrechtová
Ladislava
1980–1984
Kuncová
Ivana
1979–1983
Pecinová
Martina
1980–1984
Lenková
Jana
1979–1983
Pavlů
Veronika
1980–1984
Lísalová
Šárka
1979–1983
Rulc
Miloš
1980–1984
Mádr
Aleš
1979–1983
Růžička
Vladan
1980–1984
Marková
Ivana
1979–1983
Súlovská
Běla
1980–1984
Nováková
Ivana
1979–1983
Šilhánová
Jitka
1980–1984
Revay
Pavel
1980–1983
Špetlík
Radomír
1981–1984
Sedláková
Eva
1979–1983
Šrytr
Pavel
1981–1984
Schmidová
Markéta
1979–1983
Turková
Pavlína
1980–1984
Studený
Roman
1979–1983
Tvrzníková
Jarmila
1980–1984
Špička
Martin
1979–1983
Vávrová
Ivana
1980–1984
Šťastný
Petr
1979–1983
Vavřínková
Ivana
1980–1984
Štěpánková
Martina
1979–1983
Vodehnalová
Bohumíra
1980–1984
Švédíková
Olga
1979–1983
Vojtěchová
Blanka
1980–1984
Šimečková
Ivana
1979–1984
Závodský
Tomáš
1980–1984
Tomanová
Martina
1979–1983
Zapletalová
Monika
1980–1984
Výborná
Brigita
1979–1983
Zbortek
Josef
1981–1984
Vyskočilová
Eva
1979–1983
Žrout
Vladimír
1980–1984
Vachtová
Václava
1980–1983
Zelená
Iveta
1979–1983
Zerzánová
Ivana
1979–1983
Žatecký
Vlastimil
1979–1983
Žižková
Zuzana
1981–1983
1980–1984
1981–1985
třídní učitel: Ing. Josef Krejčí
Aronová
Zdeňka
1981–1985
Bernard
Michal
1981–1985
Černý
Antonín
1981–1985
Čolasová
Andronika
1981–1985
třídní učitel: Jiří Chval
Davídková
Michaela
1981–1985
1980–
Dvořáková
Jana
1981–1985
Aronová
Zdeňka
Brzobohatá
Martina
1980–1984
Gottstein
Michal
1981–1985
Brzoňová
Iveta
1980–1984
Grim
Tomáš
1981–1985
Dian
Martin
1980–1984
Hampejsová
Jolana
1981–1985
Davídková
Michaela
Fejtová
Zdena
1981–
Hyksová
Iva
1981–1985
1980–1984
Jelínková
Jana
1981–1985
Formanová
Daniela
1980–1984
Kalhousová
Milena
1981–1985
Grimová
Olga
1980–1984
Komárek
Jan
1981–1985
Hartman
Petr
1980–1984
Komárková
Eva
1981–1985
Jahelka
Jiří
1981–1984
Kosina
Jiří
1981–1985
29
Köryšová
Blanka
1981–1985
Krédlová
Jolana
1981–1985
Kuntoš
Jaroslav
1981–1985
Laudová
Barbora
1981–1985
Moravcová
Hana
1981–1985
Mühlsteinová
Barbora
1981–1985
Novák
Jiří
1981–1985
Odvárka
Tomáš
1981–1985
Pluhařová
Irena
1981–1985
Rusakovová
Vlada
1981–1985
Sedláková
Ivana
1981–1985
Schindler
Jiří
1981–1985
Véle
Jiří
1981–1985
1982–1986
třídní učitel: Mgr. Pavel Škrlík
Blahová
1983–1987
třídní učitel: Jaroslav Prášil
Beranová
Monika
1983–1987
Chocenská
Alena
1983–1987
Čejková
Jana
1983–1987
Dřevikovský
Lukáš
1983–1987
Grmelová
Jana
1983–1987
Houbová
Monika
1983–1987
Chocenská
Alena
1983–1987
Jankovská
Lucie
1983–1987
Ježek
Zdeněk
1983–1987
Jiránková
Alena
1983–1987
Malinková
Dita
1983–1987
Pařízek
Tomáš
1983–1987
Petr
Lumír
1983–1987
Pék
Daniel
1983–1987
Monika
1982–1986
Pokorná
Romana
1983–1987
Čechová
Renata
1982–1986
Sasková
Dagmar
1983–1987
Formanová
Milena
1982–1986
Vágner
Pavel
1983–1987
Friessová
Šárka
1982–1986
Valečková
Jaromíra
1983–1987
Fučík
Robert
1982–1986
Vosátková
Pavla
1983–1987
Gavlas
Jan
1982–1986
Zelendová
Jana
1983–1987
Havlíčková
Iris
1982–1986
Janda
Ivan
1982–1986
Ježková
Hana
1982–1986
Koděra
Martin
1982–1986
Kopáňková
Monika
1982–1986
Kopřivová
Anna
1982–1986
Krůlová
Miloslava
1982–1986
Ludwigová
Markéta
1982–1986
Majrych
Pavel
1982–1986
Marešová
Štěpánka
1982–1986
Nejedlo
Vladimír
1982–1986
Pavlíková
Jana
1982–1986
Pros
Jiří
1982–1986
Schejbal
Jaroslav
1982–1986
Sehnoutková
Radka
1982–1986
Skrbek
David
1982–1986
Šolínová
Lenka
1982–1986
Tomášková
Leticie
1982–1986
Vogel
Petr
1982–1986
Winterová
Kateřina
1982–1986
30
1984–1988
třídní učitel: Pavel Matoušek
Benešová
Marie
1984–1988
Blažková
Eva
1984–1988
Blažková
Eva
1984–1988
Bláhová
Markéta
1984–1988
Boňko
Pavel
1984–1988
Horníček
Stanislav
1984–1988
Hromádko
Dan
1984–1988
Hron
Marcel
1984–1988
Jeřábková
Jaroslava
1984–1988
Klak
Pavel
1984–1988
Kovář
Jan
1984–1988
Kozáková
Vanda
1984–1988
Lišková
Eva
1984–1988
Mašek
Jan
1984–1988
Medková
Veronika
1984–1988
Nejedlo
Radek
1984–1988
Nociarová
Hana
1984–1988
Pachlová
Kateřina
1984–1988
Richtrová
Iveta
1984–1988
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Sehnoutková
Radka
1984–1988
Capoušek
David
1986–1990
Tláskalová
Monika
1984–1988
Hromádko
Dan
1986–1990
Vaňková
Olga
1984–1988
Hüblbauer
Michal
1986–1990
Vávrová
Pavlína
1984–1988
Hurda
Libor
1986–1990
Výtiska
Robert
1984–1988
Charousek
David
1986–1990
Živorová
Lenka
1984–1988
Kašpar
Jaroslav
1986–1990
Kučera
Miroslav
1986–1990
Linková
Šárka
1986–1990
Meloun
David
1986–1990
Nosková
Jitka
1986–1990
Nývlt
Petr
1986–1990
Osuchowská
Martina
1986–1990
Rašková
Helena
1986–1990
Rožďalovská
Pavla
1986–1990
Rufert
Marek
1986–1990
Rýdlo
Petr
1986–1990
Sehnoutková
Ivana
1986–1990
Vlasák
Tomáš
1986–1990
Vydra
Petr
1986–1990
Zelenka
Daniel
1986–1990
1985–1989
třídní učitel: Ing. Josef Krejčí
Baudyšová
Lucie
1985–1989
Bálková
Bohdana
1985–1989
Bělonožníkov
Eva
1985–1989
Brentnerová
Iveta
1985–1989
Djugová
Denisa
1985–1989
Dvořáková
Michaela
1985–1989
Genov
Jiří
1985–1989
Havlík
Jan
1985–1989
Holubová
Dana
1985–1989
Houbová
Monika
1985–1989
Janda
Martin
1985–1989
Jorová
Kateřina
1985–1989
Kabeš
Robert
1985–1989
Kačírek
Vlastimil
1985–1989
1987–1991
třídní učitel: Zbyněk Tůma
Küblbeck
Miroslav
1985–1989
Malá
Eva
1985–1989
Bulínová
Kateřina
1987–1991
Mařan
Marek
1985–1989
Burda
Rudolf
1987–1991
Odvárka
Jan
1985–1989
Čipelová
Martina
1987–1991
Ouvín
Miroslav
1985–1989
Engelová
Ester
1987–1991
Peroutka
Jaroslav
1985–1989
Flanderková
Marie
1987–1991
Polívka
Martin
1985–1989
Homola
Filip
1987–1991
Rejzková
Helena
1985–1989
Hromádková
Aneta
1987–1991
Rohlenová
Jana
1985–1989
Kobrová
Jitka
1987–1991
Sadílková
Hana
1985–1989
Krédl
Michal
1987–1991
Schifauerová
Jana
1985–1989
Lukášová
Zuzana
1987–1991
Stránská
Markéta
1985–1989
Malá
Jana
1987–1991
Špičák
Radovan
1985–1989
Mitvalská
Leona
1987–1991
Trojanová
Sylva
1985–1989
Mlynář
Petr
1987–1991
Vltavská
Radmila
1985–1989
Nováková
Veronika
1987–1991
Vosejpková
Lada
1985–1989
1986–1990
třídní učitel: Mgr. Pavel Škrlík
Brýdl
Tomáš
1987–1991
Poppová
Petra
1987–1991
Prokop
Ondřej
1987–1991
Rychetský
Josef
1987–1991
Suchý
Robert
1987–1991
Pavla
1987–1991
Antonín
1987–1991
Broučková
Radmila
1986–1990
Sugdolová
Capoušková
Lada
1986–1990
Vlček
31
Vlkandová
Gabriela
1987–1991
Chreňo
Miloslav
1989–1993
Zdeňková
Andrea
1987–1991
Jacko
Imrich
1989–1993
Zikešová
Olga
1987–1991
Jerling
Robert
1989–1993
Král
Filip
1989–1993
Kubalák
Martin
1989–1993
Kučerová
Bronislava
1989–1993
1988–1992
Loukota
Jan
1989–1993
Zuzana
1989–1993
1988–1992
třídní učitel: Jaroslav Prášil
Bartošová
Petra
Burdová
Michaela
1988–1992
Lukášová
Gregořicová
Andrea
1988–1992
Malá
Eva
1989–1993
Přemysl
1989–1993
Habermannová
Veronika
1988–1992
Motyčka
Hrubeš
Bohumil
1988–1992
Novotný
Vladimír
1989–1993
Hrubý
Martin
1988–1992
Oušková
Jana
1989–1993
Ondřej
1989–1993
Hulešová
Zdena
1988–1992
Prokop
Jaroš
Václav
1988–1992
Skupinová
Michaela
1989–1993
Kahounová
Jana
1988–1992
Stříbrná
Pavlína
1989–1993
Eva
1989–1993
Kastner
Martin
1988–1992
Syrová
Liebichová
Gabriela
1988–1992
Tomšík
Petr
1989–1993
Manych
Martin
1988–1992
Trejtnar
Matěj
1989–1993
Jaroslav
1989–1993
Měkotová
Gabriela
1988–1992
Válek
Nováková
Věra
1988–1992
Váňová
Jana
1989–1993
Libor
1989–1993
Jan
1989–1993
Papst
David
1988–1992
Veselý
Pecháčková
Sabina
1988–1992
Votava
Pernický
Miroslav
1988–1992
1990–1994
Prášilová
Zuzana
1988–1992
Seidl
Ondřej
1988–1992
Stančíková
Ivona
1988–1992
Bergman
Patrik
1990–1994
Šálek
Jan
1988–1992
Cvanciger
Miroslav
1990–1994
Šámalová
Andrea
1988–1992
Čapek
Jan
1990–1994
Šlesingerová
Dagmar
1988–1992
Čipera
Jan
1990–1994
Vinařová
Petra
1988–1992
Faktor
Jindřich
1990–1994
Weigert
Vladimír
1988–1992
Hanzalová
Daniela
1990–1994
Žák
Milan
1988–1992
Hönig
David
1990–1994
Ježková
Pavlína
1990–1994
Klofec
Lukáš
1990–1994
Kmoch
Lukáš
1990–1994
1989–1993
třídní učitel: Ing. Zbyněk Blecha
třídní učitel: Mgr Pavel Škrlík
Aubrechtová
Eva
1989–1993
Kovaříková
Markéta
1990–1994
Bláhová
Šárka
1989–1993
Krausová
Eliška
1990–1994
Cimala
Michal
1989–1993
Kučera
Jaroslav
1990–1994
Dejmková
Martina
1989–1993
Kuchyňka
Kamil
1990–1994
Fikar
Daniel
1989–1993
Marek
Michal
1990–1994
Frydrych
Jan
1989–1993
Mikolášek
Petr
1990–1994
Hajzerová
Klára
1989–1993
Mlejnková
Jana
1990–1994
Hejný
Michal
1989–1993
Moravec
Petr
1990–1994
Henčlová
Miroslava
1989–1993
Polívka
Petr
1990–1994
Hůrková
Eva
1989–1993
Poncová
Marta
1990–1994
32
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Říha
Martin
1990–1994
Domonkošová
Zdeňka
1992–1996
Šálek
Jaroslav
1990–1994
Drahoňovská
Kateřina
1992–1996
Švingal
Jan
1990–1994
Drechslerová
Zita
1992–1996
Tulisová
Jitka
1990–1994
Frajmanová
Kateřina
1992–1996
Udržalová
Petra
1990–1994
Hladík
Roman
1992–1996
Vaněk
Pavel
1990–1994
Hladíková
Marcela
1992–1996
Vondrouš
Petr
1990–1994
Hobelant
David
1992–1996
Hoffmann
Marek
1992–1996
Holman
Martin
1992–1996
Hrdinová
Renáta
1992–1996
1991–1995
třídní učitel: ak. mal. Jiří Studnička
Benešová
Jana
1991–1995
Kozáková
Marcela
1992–1996
Beranová
Kristina
1991–1995
Krušinová
Veronika
1992–1996
Tomáš
1992–1996
Blažková
Eva
1991–1995
Kukla
Brunclík
Michal
1991–1995
Mička
Roman
1992–1996
Bučková
Martina
1991–1995
Mlejnková
Jana
1992–1996
Jan
1992–1996
Cach
Petr
1991–1995
Moravec
Finfrlová
Petra
1991–1995
Mrázová
Zuzana
1992–1996
Heřmanský
Kristian
1991–1995
Nováková
Pavlína
1992–1996
Dušan
1992–1996
Holubová
Adéla
1991–1995
Novotný
Janečková
Petra
1991–1995
Pokorný
Martin
1992–1996
Markéta
1992–1996
Jarešová
Martina
1991–1995
Sochorová
Jaroš
Václav
1991–1995
Stránská
Petra
1992–1996
Jenč
Petr
1991–1995
Strelka
Ondřej
1992–1996
Pavel
1992–1996
Ježková
Pavlína
1991–1995
Ševců
Kroupa
Jan
1991–1995
Tomková
Petra
1992–1996
Kubíček
Lukáš
1991–1995
Vávra
Daniel
1992–1996
Robert
1992–1996
Kubinec
Ondřej
1991–1995
Vlasák
Kukaňová
Tereza
1991–1995
Vlček
Martin
1992–1996
Maixner
Michal
1991–1995
Vondrouš
Petr
1992–1996
Ondřej
1992–1996
Veronika
1992–1996
Reichard
Martin
1991–1995
Zajíc
Řehák
Aleš
1991–1995
Zárubová
Smetana
Petr
1991–1995
Stoch
Karel
1991–1995
Střílková
Jana
1991–1995
Válek
Jaroslav
1991–1995
Bajer
Jiří
1993–1997
Větrovský
Vladimír
1991–1995
Bek
Jan
1993–1997
Vlček
Martin
1991–1995
Bobková
Jitka
1993–1997
Vyžďurová
Stanislava
1991–1995
Brodecká
Štěpánka
1993–1997
Dařbujan
Vojtěch
1993–1997
1992–1996
1993–1997
třídní učitel: ak. soch. Pavel Brožek
Doležal
Ivo
1993–1997
třídní učitel: ak. mal. Václav Zajíc
Drahoňovský
Tomáš
1993–1997
Balcarová
Jana
1992–1996
Drahoňovský
Jan
1993–1997
Bělonohá
Zuzana
1992–1996
Friebelová
Iveta
1993–1997
Böhmová
Petra
1992–1996
Chmelík
Tomáš
1993–1997
Cettl
Miloš
1992–1996
Chmelíková
Radka
1993–1997
33
Chramosta
Jaroslav
1993–1997
Krsková
Kristýna
1994–1998
Chreňová
Helena
1993–1997
Krulíčková
Lucie
1994–1998
Janečková
Petra
1993–1997
Kumstátová
AlIběta
1994–1998
Jaroš
Jan
1993–1997
Kuntoš
Jan
1994–1998
Jeřábková
Běla
1993–1997
Ludvík
Tomáš
1994–1998
Jirousek
Daniel
1993–1997
Mařan
David
1994–1998
Kořínek
Vítězslav
1993–1997
Mastíková
Martina
1994–1998
Kresta
Jakub
1993–1997
Moudrý
Jan
1994–1998
Kroupa
Jan
1993–1997
Nechala
Filip
1994–1998
Lásková
Valerie
1993–1997
Nováková
Pavlína
1994–1998
Mařan
David
1993–1997
Nováková
Eva
1994–1998
Mikule
Radek
1993–1997
Parák
David
1994–1998
Pisarčíková
Veronika
1993–1997
Pleskač
Alexandr
1994–1998
Plačková
Pavlína
1993–1997
Pokorný
Martin
1994–1998
Suk
Aleš
1993–1997
Riantová
Jiřina
1994–1998
Švásta
Karel
1993–1997
Staněk
Lukáš
1994–1998
Urbanová
Markéta
1993–1997
Štefanka
Martin
1994–1998
Veselá
Miroslava
1993–1997
Trávníček
David
1994–1998
Víšková
Markéta
1993–1997
Vaisarová
Lucie
1994–1998
Vydrová
Bohdana
1993–1997
Vašíček
Petr
1994–1998
Zajíc
Daniel
1993–1997
Vašíček
Pavel
1994–1998
Véla
Vladimír
1994–1998
1994–1998
třídní učitel: Jaroslav Prášil
Mgr. Jiří Mašek
Benešová
Jana
1994–1998
Bergman
Jakub
1994–1998
Beseda
Martin
1994–1998
Vlková
Blanka
1994–1998
Vraná
Iva
1994–1998
Zahálková
Radka
1994–1998
Zímová
Kateřina
1994–1998
1995–1999
Bičíková
Monika
1994–1998
třídní učitel: Ing. Eva Šmahelová
Bobek
Lukáš
1994–1998
Ing. Zbyněk Blecha
Brunclík
Michal
1994–1998
Brož
David
1995–1999
Fričová
Jana
1994–1998
Brožová
Petra
1995–1999
Fryštacká
Anna
1994–1998
Brychta
Radovan
1995–1999
Gottsteinová
Jarmila
1994–1998
Červinková
Alena
1995–1999
Hájková
Lenka
1994–1998
Dašek
Martin
1995–1999
Hrabáček
Jiří
1994–1998
Dejmková
Jana
1995–1999
Chauturová
Iva
1994–1998
Dvořák
David
1995–1999
Chmelíková
Jana
1994–1998
Festová
Karolína
1995–1999
Kazda
Petr
1994–1998
Gašparík
Jan
1995–1999
Kazda
Jan
1994–1998
Hašková
Daniela
1995–1999
Knop
Karel
1994–1998
Hejna
Lukáš
1995–1999
Kout
Petr
1994–1998
Hilmarová
Alice
1995–1999
Kozáková
Marcela
1994–1998
Hlavatý
David
1995–1999
Kresta
Jakub
1994–1998
Homoliak
Dušan
1995–1999
34
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Hozdecká
Šárka
1995–1999
Buchar
Jan
1996–2000
Jenček
Jan
1995–1999
Hejralová
Pavla
1996–2000
Jeníček
Jindřich
1995–1999
Holíková
Žaneta
1996–2000
Jílek
Jiří
1995–1999
Hummelová
Jana
1996–2000
Jura
Jan
1995–1999
Chytrá
Tereza
1996–2000
Kašpar
Dalibor
1995–1999
Jekl
Pavel
1996–2000
Klemensová
Jeannette
1995–1999
Jurová
Petra
1996–2000
Kodejšková
Lucie
1995–1999
Kyjovský
Martin
1996–2000
Košíčková
Jana
1995–1999
Labudová
Michaela
1996–2000
Kršková
Michaela
1995–1999
Malá
Marie
1996–2000
Kumprechtová
Petra
1995–1999
Malá
Zdeňka
1996–2000
Kurková
Michaela
1995–1999
Marák
Jiří
1996–2000
Kurková
Lucie
1995–1999
Pícha
Jan
1996–2000
Marek
Jan
1995–1999
Procházka
Radek
1996–2000
Mitrová
Markéta
1995–1999
Šťastný
Václav
1996–2000
Nosková
Michaela
1995–1999
Vaňková
Petra
1996–2000
Novotný
Lubomír
1995–1999
Žák
Milan
1996–2000
Papcún
Martin
1995–1999
Pavlík
Vít
1995–1999
Petříčková
Světlana
1995–1999
Prudič
Michael
1995–1999
Sekanina
Vítězslav
1995–1999
Siedek
Martin
1995–1999
Sinecká
Lenka
1995–1999
Smetanová
Barbora
1995–1999
Szalay
David
1995–1999
Šťastný
Václav
1995–1999
Švorcová
Lucie
1995–1999
Tasovská
Klára
1995–1999
Tichý
David
1995–1999
Treml
Daniel
1995–1999
Urban
Karel
1995–1999
Vidlička
Jan
1995–1999
Vlastníková
Erika
1995–1999
Zachoval
František
1995–1999
Zlevorová
Soňa
1995–1999
Železníková
Olga
1995–1999
1996–2000
třídní učitel: ak. mal. Václav Žatečka
Barvínková
Lenka
1997–2001
třídní učitel: ak. mal. Josef Sedmík
Mgr. Pavel Škrlík
Bártová
Sabina
1997–2001
Bednářová
Lucie
1997–2001
Bobčík
Vítězslav
1997–2001
Čermák
David
1997–2001
Čihák
Karel
1997–2001
Fantová
Jana
1997–2001
Hanuš
Pavel
1997–2001
Houdová
Lenka
1997–2001
Janů
Renata
1997–2001
Kleinerová
Kateřina
1997–2001
Klemešová
Michaela
1997–2001
Kodejšková
Irena
1997–2001
Kolovratník
Tomáš
1997–2001
Koudelková
Jana
1997–2001
Krajíček
Michal
1997–2001
Kunstová
Petra
1997–2001
Laurynová
Lucie
1997–2001
Lodňánková
Lenka
1997–2001
Lučaníková
Ludmila
1997–2001
Lada Jírová
Majerová
Pavla
1997–2001
1996–2000
Marečková
Jana
1997–2001
Zuzana
1997–2001
Michaela
1997–2001
Beránek
Petr
1996–2000
Martinková
Brzoňová
Petra
1996–2000
Maupicová
35
Melnyková
Martina
1997–2001
Jurkovičová
Stanislava
1998–2002
Adam
1998–2002
Mohr
Jan
1997–2001
Klimiček
Novák
Pavel
1997–2001
Kmínková
Daniela
1998–2002
Novotná
Lucie
1997–2001
Kotianová
Jana
1998–2002
Ondrejkovič
Petr
1997–2001
Kovačíková
Radka
1998–2002
Pavliščáková
Berta
1997–2001
Krausová
Jana
1998–2002
Pěkník
Petr
1997–2001
Krhánek
Jan
1998–2002
Pilgrová
Jana
1997–2001
Kubiritová
Hana
1998–2002
Plíhalová
Veronika
1997–2001
Lukáčková
Denisa
1998–2002
Miroslav
1998–2002
Rambousková
Adéla
1997–2001
Majer
Řeháčková
Kateřina
1997–2001
Musílek
Tomáš
1998–2002
Skrbková
Barbora
1997–2001
Podešva
Ondřej
1998–2002
Miloš
1998–2002
Sobotková
Eliška
1997–2001
Podzimek
Strnad
Jakub
1997–2001
Sojková
Karina
1998–2002
Svobodová
Tereza
1997–2001
Stránská
Lenka
1998–2002
Renáta
1998–2002
Šrytr
Jan
1997–2001
Studená
Šťastný
Miroslav
1997–2001
Šorma
Miroslav
1998–2002
Vaverková
Marta
1997–2001
Šťastný
Miroslav
1998–2002
Vlčková
Tereza
1997–2001
Urban
Josef
1998–2002
Žďárská
Lenka
1997–2001
Venclová
Tereza
1998–2002
Voborníková
Lucie
1998–2002
Vodáková
Helena
1998–2002
Vrátný
Filip
1998–2002
Zápotocká
Jana
1998–2002
Zelená
Martina
1998–2002
1998–2002
třídní učitel: ak. soch Jan Mastník
Ing. Jana Brandejská
Altmanová
Monika
1998–2002
Ambrůžková
Lucie
1998–2002
Monika
Altmanová
1998–2002
Beldová
Tereza
1998–2002
Běloušková
Veronika
1998–2002
Bobková
Petra
1998–2002
Aksman
Jan
1999–2003
Čermák
Josef
1998–2002
Ambrůžková
Lucie
1999–2003
Jana
1999–2003
Hana
1999–2003
1999–2003
třídní učitel: Ing Eva Šmahelová
Ing. Jana Brandejská
Černá
Johana
1998–2002
Blažková
Čurdová
Pavlína
1998–2002
Bošková
Dandová
Adéla
1998–2002
Čapková
Eva
1999–2003
Lubor
1999–2003
Ota
1999–2003
Fejfar
Jan
1998–2002
Černý
Fialová
Barbora
1998–2002
Drápal
Fišerová
Barbora
1998–2002
Drbohlavová
Štěpánka
1999–2003
Alžběta
1999–2003
Hájek
Miroslav
1998–2002
Dufková
Hájková
Pavlína
1998–2002
Festová
Eva
1999–2003
Fridrichová
Eva
1998–2002
Fiala
Lukáš
1999–2003
Charousková
Markéta
1998–2002
Hadravová
Kristýna
1999–2003
Charousová
Dominika
1998–2002
Jakubíková
Veronika
1999–2003
Martina
1999–2003
Jelínková
Lenka
1998–2002
Kalousková
Jilemnický
Tomáš
1998–2002
Kaňák
Ladislav
1999–2003
Jíňová
Veronika
1998–2002
Kapalínová
Andrea
1999–2003
36
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Koutská
Milada
1999–2003
Hocková
Helena
2000–2004
Kubicová
Lucie
1999–2003
Hovorková
Vendula
2000–2004
Kubíček
Michal
1999–2003
Janáková
Lucie
2000–2004
Kupčáková
Pavla
1999–2003
Janatová
Pavlína
2000–2004
Kůželová
Helena
1999–2003
Kejzlarová
Pavla
2000–2004
Matějček
Jiří
1999–2003
Knap
Jiří
2000–2004
Mrňák
Tomáš
1999–2003
Kolombová
Jana
2000–2004
Munzarová
Jana
1999–2003
Komárková
Petra
2000–2004
Nosková
Kateřina
1999–2003
Konečný
Ondřej
2000–2004
Nováková
Hana
1999–2003
Kopecká
Pavla
2000–2004
Novotná
Renata
1999–2003
Kopecká
Anna
2000–2004
Odhánělová
Vendula
1999–2003
Kosíková
Kateřina
2000–2004
Paštová
Veronika
1999–2003
Kotrmanová
Štěpánka
2000–2004
Pohlová
Ludmila
1999–2003
Králíková
Jaroslava
2000–2004
Ponikelská
Lenka
1999–2003
Křelina
Jakub
2000–2004
Pražáková
Libuše
1999–2003
Kučera
Lukáš
2000–2004
Provazníková
Jana
1999–2003
Kučerová
Kateřina
2000–2004
Ptáček
Michal
1999–2003
Maupic
Jakub
2000–2004
Repová
Iveta
1999–2003
Minařík
Václav
2000–2004
Řezníčková
Jitka
1999–2003
Mrkvička
Václav
2000–2004
Strausová
Tereza
1999–2003
Nalezencová
Dana
2000–2004
Šebková
Alena
1999–2003
Olivová
Šárka
2000–2004
Šimůnek
Jan
1999–2003
Ortová
Jaroslava
2000–2004
Šrámková
Marie
1999–2003
Podaný
Vojtěch
2000–2004
Tomášek
David
1999–2003
Popovičová
Veronika
2000–2004
Vídeňská
Eva
1999–2003
Prokopová
Kateřina
2000–2004
Vlasák
Jan
1999–2003
Solař
Martin
2000–2004
Vránová
Lucie
1999–2003
Stolín
Bedřich
2000–2004
Žďárská
Zuzana
1999–2003
Šebek
Vítězslav
2000–2004
Štefíková
Anna
2000–2004
Švajdová
Marta
2000–2004
Tasovský
Pavel
2000–2004
Teichman
Tomáš
2000–2004
Ureš
Viktor
2000–2004
Valešová
Iveta
2000–2004
Žofková
Klára
2000–2004
2000–2004
třídní učitel: Lada Jírová
Bohumil Skalický
Barchánek
David
2000–2004
Bártová
Magda
2000–2004
Blahovec
Matěj
2000–2004
Brádler
Josef
2000–2004
Dadejíková
Karolína
2000–2004
Damašková
Martina
2000–2004
Dufková
Jana
2000–2004
Fantová
Zuzana
2000–2004
Bělíková
Světlana
2001–2005
Haišmanová
Tereza
2000–2004
Bláha
Jiří
2001–2005
Hájek
Jakub
2000–2004
Bláhová
Adéla
2001–2005
Havrdová
Leona
2000–2004
Bursa
Zdeněk
2001–2005
Hnátková
Zuzana
2000–2004
Coufalová
Hana
2001–2005
2001–2005
třídní učitel: Mgr. Pavel Škrlík
Jaroslav Válek
37
Čambalová
Pavlína
2001–2005
Černý
Pavel
2001–2005
Dianová
Adéla
2001–2005
Dlabola
Mojmír
2001–2005
Hainzová
Barbora
2001–2005
Hanyšová
Hana
2001–2005
Holasová
Hana
2001–2005
Hoskovec
Jaroslav
2001–2005
Hübsch
Pavel
2001–2005
Kaňka
Daniel
2001–2005
Kasalová
Markéta
2001–2005
Kocifaj
Jakub
2001–2005
Kopecký
Michal
2001–2005
Krása
Ondřej
2001–2005
Lacinová
Pavla
2001–2005
Lesáková
Kristýna
2001–2005
Maťátková
Simona
2001–2005
Maturová
Andrea
2001–2005
Mědílková
Veronika
2001–2005
Merčák
Jiří
2001–2005
Mikšaníková
Marie
2001–2005
Nosková
Petra
2001–2005
Nováková
Blanka
2001–2005
Olšová
Marie
2001–2005
Pereczová
Radka
2001–2005
Petrušková
Daniela
2001–2005
Piskáček
Ondřej
2001–2005
Raichlová
Zuzana
2001–2005
Ryklová
Michaela
2001–2005
Rypl
Jaroslav
2001–2005
Skopalová
Veronika
2001–2005
Sunek
Jiří
2001–2005
Šefrová
Nikola
2001–2005
Štefánek
Tomáš
2001–2005
Štenglová
Martina
2001–2005
Valšík
Michal
2001–2005
Viková
Veronika
2001–2005
Vodák
Martin
2001–2005
Vondráčková
Žaneta
2001–2005
Vondruška
Prokop
2001–2005
Zichová
Václava
2001–2005
Živorová
Jaroslava
2001–2005
38
2002–2006
třídní učitel: Miroslav Šída
Pavel Matoušek
Bakešová
Markéta
2002–2006
Bohušová
Pavla
2002–2006
Buriánková
Kamila
2002–2006
Cinková
Kristýna
2002–2006
Čapek
Radovan
2002–2006
Čechlovská
Klára
2002–2006
Češka
Jan
2002–2006
Doležal
Jiří
2002–2006
Fialová
Veronika
2002–2006
Fišerová
Klára
2002–2006
Galek
Pavel
2002–2006
Halamová
Dora
2002–2006
Halousková
Zuzana
2002–2006
Haškovcová
Eva
2002–2006
Havránková
Slávka
2002–2006
Hloušová
Martina
2002–2006
Hnízdil
Luboš
2002–2006
Humlová
Monika
2002–2006
Jasinková
Veronika
2002–2006
Ječmínková
Šárka
2002–2006
Jurová
Zuzana
2002–2006
Kabátová
Monika
2002–2006
Kabešová
Miroslava
2002–2006
Kolářová
Kristina
2002–2006
Langhansová
Linda
2002–2006
Limberský
Alexandr
2002–2006
Loutchanová
Ivana
2002–2006
Marková
Petra
2002–2006
Moravcová
Kamila
2002–2006
Nalezenec
David
2002–2006
Novák
Milan
2002–2006
Novák
Jindřich
2002–2006
Nováková
Eliška
2002–2006
Novotná
Martina
2002–2006
Peková
Radka
2002–2006
Plšková
Veronika
2002–2006
Sauerová
Lenka
2002–2006
Stěhulková
Jana
2002–2006
Stolínová
Martina
2002–2006
Tajovský
Josef
2002–2006
Ťažký
Petr
2002–2006
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Václavíková
Jana
2002–2006
Stoklasa
Vítězslav
2003–2007
Valšík
Michal
2002–2006
Svobodová
Lucie
2003–2007
Vinš
Ondřej
2002–2006
Šebek
Vítězslav
2003–2007
Vlachová
Vendula
2002–2006
Šejvlová
Ludmila
2003–2007
Vrabcová
Barbora
2002–2006
Ševr
Martin
2003–2007
Wentová
Žaneta
2002–2006
Šťastová
Anita
2003–2007
Zemanová
Jitka
2002–2006
2003–2007
třídní učitel: Ing. Eva Šmahelová
Eva Jiřičková
Baková
Marta
2003–2007
Bednaříková
Kristýna
2003–2007
Blažková
Michaela
2003–2007
Tomsa
Otto
2003–2007
Vavřich
Miroslav
2003–2007
Vlček
Jonáš
2003–2007
Vomáčka
Radek
2003–2007
Vrbecká
Markéta
2003–2007
Vrkoslav
Martin
2003–2007
Živnůstková
Marie
2003–2007
2004–2008
Čambalová
Jana
2003–2007
Dohnalová
Kateřina
2003–2007
třídní učitel: Jiří Zemín
Dvořák
Václav
2003–2007
Ondřej Zajíc
Dvořáková
Jana
2003–2007
Alinče
Zdeněk
2004–2008
Fajxová
Markéta
2003–2007
Balda
Radomír
2004–
Faktor
Jakub
2003–2007
Bareš
Daniel
2004–2008
Hájková
Barbora
2003–2007
Barnincová
Tereza
2004–2008
Hanáček
Petr
2003–2007
Bartoníčková
Michaela
2004–2008
Hendrych
Pavel
2003–2007
Bohdálková
Kamila
2004–2008
Jakoubková
Pavlína
2003–2007
Císařovský
David
2004–2008
Janáková
Kateřina
2003–2007
Černá
Andrea
2004–2008
Janíková
Terezie
2003–2007
Drbohlavová
Jana
2004–2008
Kárová
Michaela
2003–2007
Dulová
Martina
2004–2008
Kašparová
Klára
2003–2007
Gombalová
Kateřina
2004–2008
Klír
Ondřej
2003–2007
Henková
Michaela
2004–2008
Kostelecká
Anita
2003–2007
Ioannidi
Magdalini
2004–2008
Kozáková
Štěpánka
2003–2007
Kabátová
Pavla
2004–2008
Krčmářová
Zuzana
2003–2007
Kissová
Zuzana
2004–2008
Křelina
Jakub
2003–2007
Kleinová
Martina
2004–2008
Kudrnka
Karel
2003–2007
Kučerová
Pavlína
2004–2008
Kuldová
Petra
2003–2007
Kuhn
Tomáš
2004–
Lučaníková
Pavla
2003–2007
Mantl
Jan
2004–2008
Majrych
Josef
2003–2007
Mikulecký
Ondřej
2004–2008
Malá
Lucie
2003–2007
Minařík
Jiří
2004–2008
Mergl
Lukáš
2003–2007
Moravcová
Markéta
2004–2008
2004–2008
Nikendey
Václav
2003–2007
Morávková
Ivana
Nováček
Tomáš
2003–2007
Novák
Richard
Orava
Jakub
2003–2007
Novák
Stanislav
Riegelová
Monika
2003–2007
Pasecký
Jiří
2004–2008
Sejkorová
Marika
2003–2007
Pecenová
Zuzana
2004–2008
39
Péková
Tereza
2004–2008
Smejkalová
Martina
2005–2009
Polívková
Hana
2004–2008
Studničná
Michaela
2005–2009
Rázlová
Lenka
2004–2008
Sůsa
Antonín
2005–2009
Reichl
Michal
2004–2008
Šik
Jakub
2005–2009
Serafinová
Michaela
2004–2008
Šimáková
Barbora
2005–2009
Slavíčková
Kateřina
2004–2008
Taiber
Ladislav
2005–2009
Svíba
Jonatan
2004–2008
Taiberová
Alena
2005–2009
Svobodová
Veronika
2004–2008
Uchytilová
Kamila
2005–2009
Šádková
Lucie
2004–2008
Úlehlová
Anežka
2005–2009
Štibichová
Jitka
2004–2008
Vondráčková
Pavla
2005–2009
Tázlarová
Lucie
2004–2008
Zemenová
Kateřina
2005–2009
Trucka
Aleš
2004–2008
Vondráčková
Žaneta
2004–2008
Vondráčková
Petra
2004–2008
Vyhlídko
Jiří
2004–2008
Vytvar
Jan
2004–2008
Zícha
Pavel
2004–2008
2006–2010
třídní učitel: MgA. Ondřej Šída
Zuzana Janevová
Bláha
František
2006–2010
Blahová
Eliška
2006–2010
Eichlerová
Anna
2006–2010
Hanvaldová
Lenka
2006–2010
třídní učitel: Naděžda Šolcová
Holovský
Tomáš
2006–2010
2005–2009
Ing. Jana Brandejská
Horníček
Michal
2006–2010
Bajerová
Eliška
2005–2009
Housová
Monika
2006–2010
Bartoš
Jiří
2005–2009
Chaloupková
Martina
2006–2010
Beneš
Jindřich
2005–2009
Jenčovská
Tereza
2006–2010
Bernardová
Barbora
2005–2009
Kepková
Lenka
2006–2010
Fendrichová
Kristýna
2005–2009
Kinský
Filip
2006–2010
Chmelař
Martin
2005–2009
Kmošek
Jiří
2006–2010
Jiráková
Karina
2005–2009
Kosová
Nikola
2006–2010
Klír
Mikoláš
2005–2009
Kožený
Michal
2006–2010
Jan
2006–2010
Kostínková
Anna
2005–2009
Kubeš
Kotyk
Matyáš
2005–2009
Kubíček
Jan
2006–2010
Kousalová
Lucie
2005–2009
Kulichová
Kateřina
2006–2010
Krejčová
Barbora
2005–2009
Lode
Jiří
2006–2010
Krejčová
Jana
2005–2009
Makovská
Pavla
2006–2010
Kroupa
Jiří
2005–2009
Markov
Jakub
2006–2010
Lacková
Zuzana
2005–2009
Merkl
Pavel
2006–2010
Majrychová
Simona
2005–2009
Mészárosová
Noemi
2006–2010
Manzovová
Alena
2005–2009
Morová
Dagmar
2006–2010
Műtschová
Petra
2005–2009
Mušková
Zuzana
2006–2010
Obročníková
Jana
2005–2009
Novotný
Martin
2006–2010
Prepiak
Tomáš
2005–2009
Patková
Aneta
2006–2010
Rubášová
Věra
2005–2009
Pecka
Jan
2006–2010
Skorocká
Eliška
2005–2009
Růžičková
Tereza
2006–2010
Slavíková
Veronika
2005–2009
Sameš
Jiří
2006–2010
40
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Selmbacher
Roman
2006–2010
Pechánková
Lenka
2007–2011
Stoklasa
Vítězslav
2006–2010
Pojmanová
Eliška
2007–2011
Šeda
Jan
2006–2010
Polanská
Tereza
2007–2011
Šefrová
Markéta
2006–2010
Prášilová
Tereza
2007–2011
Šejvlová
Ludmila
2006–2010
Rampas
Vladimír
2007–2011
Štefánková
Barbora
2006–2010
Reinerová
Lenka
2007–2011
Šubrt
Jiří
2006–2010
Skalník
Ondřej
2007–2011
Tichý
Jakub
2006–2010
Skrbek
Filip
2007–2011
Tomsa
Otto
2006–2010
Steinerová
Maria
2007–2011
Vodháněl
Jakub
2006–2010
Svobodová
Veronika
2007–2011
Vodičková
Lada
2006–2010
Šafaříková
Dita
2007–2011
Waldmannová
Lucie
2006–2010
Šulc
Miroslav
2007–2011
Zámečníková
Adéla
2006–2010
Šumpíková
Jana
2007–2011
Zíková
Renáta
2006–2010
Trucka
Aleš
2007–2011
Zlevor
Pavel
2006–2010
Vaněk
Petr
2007–2011
Vlček
Jonáš
2007–2011
Wolf
Richard
2007–2011
Záhorková
Lenka
2007–2011
2007–2011
třídní učitel: Bohumil Skalický
Mgr. František Kocourek
Baltaev
Asamat
2007–2011
2008–2012
Benešová
Martina
2007–2011
třídní učitel: Lucie Laurynová
Beranová
Karolína
2007–2011
ak. soch. Pavel Brožek
Brůnová
Lucie
2007–2011
Bartoň
Filip
2008–2012
Brychnáč
Jan
2007–2011
Beneš
Jindřich
2008–2012
Dostál
Miloslav
2007–2011
Berka
Marek
2008–2012
Eichlerová
Jana
2007–2011
Cibulková
Kateřina
2008–2012
Fišarová
Monika
2007–2011
Dvořáková
Simona
2008–2012
Gombalová
Kateřina
2007–2011
Fanta
Jan
2008–2012
Guziová
Barbora
2007–2011
Fröhlich
Matěj
2008–2012
Hamplová
Kateřina
2007–2011
Grossmann
Ondřej
2008–2012
Hanyšová
Petra
2007–2011
Hanuš
Jiří
2008–2012
Hanzlová
Šárka
2007–2011
Horáčková
Kristýna
2008–2012
Horáček
Petr
2007–2011
Horák
Vladimír
2008–2012
Hrubý
Vratislav
2007–2011
Horáková
Alena
2008–2012
Jirutková
Eva
2007–2011
Hujer
Tomáš
2008–2012
Kissová
Zuzana
2007–2011
Chlumská
Veronika
2008–2012
Kricnarová
Barbara
2007–2011
Kapal
Martin
2008–2012
Křečková
Adriana
2007–2011
Kinský
Daniel
2008–2012
Lonský
Vít
2007–2011
Kosková
Soňa
2008–2012
Matoušová
Iveta
2007–2011
Krátká
Martina
2008–2012
Milesson
Sára
2007–2011
Křížek
Štěpán
2008–2012
Nevěčný
Jiří
2007–2011
Kuchař
David
2008–2012
Nikolaiová
Nikola
2007–2011
Mencl
Jiří
2008–2012
Nožičková
Vendula
2007–2011
Minařík
Jiří
2008–2012
41
Mojsl
Nikola
2008–2012
Novotná
Daniela
2009–2013
Nosková
Zdeňka
2008–2012
Opravilová
Klára
2009–2013
Novák
Hynek
2008–2012
Palková
Nikola
2009–2013
Nováková
Tereza
2008–2012
Pecka
Jan
2009–2013
Oubrecht
Josef
2008–2012
Prokš
Jan
2009–2013
Rašínová
Kateřina
2008–2012
Rutkovský
Patrik
2009–2013
Remsa
Martin
2008–2012
Říhová
Barbora
2009–2013
Sedláčková
Barbora
2008–2012
Skaličan
Marek
2009–2013
Stránská
Kateřina
2008–2012
Sobotová
Petra
2009–2013
Váňová
Markéta
2008–2012
Socha
Václav
2009–2013
Večeřová
Eliška
2008–2012
Strabergerová
Kristýna
2009–2013
Vlček
Matěj
2008–2012
Stříteská
Kristýna
2009–2013
Vojtíšková
Petra
2008–2012
Šarköziová
Ivana
2009–2013
Zichová
Tereza
2008–2012
Šedivý
Václav
2009–2013
Šefrová
Anna
2009–2013
Šejvlová
Ludmila
2009–2013
Štětka
David
2009–2013
Twardziková
Pavla
2009–2013
Úlehlová
Anežka
2009–2013
Vocel
František
2009–2013
Zajíc
Jan
2009–2013
Zikmund
Petr
2009–2013
Zoubková
Alena
2009–2013
2009–2013
třídní učitel: Jiří Zemín
Eva Jiřičková
Bartáková
Andrea
2009–2013
Bluma
Antonín
2009–2013
Brekl
Martin
2009–2013
Brunclíková
Eliška
2009–2013
Drtinová
Gabriela
2009–2013
Glos
Stanislav
2009–2013
Hanousková
Nikol
2009–2013
Hanvaldová
Lenka
2009–2013
Havlas
Štěpán
2009–2013
Havránek
Vojtěch
2009–2013
Hlaváčová
Jitka
2009–2013
Jirásková
Anna
2009–2013
Jura
Václav
2009–2013
Kempný
Šimon
2009–2013
Kitzberger
Kristián
2009–2013
Klaková
Tereza
2009–2013
Knap
Tomáš
2009–2013
Koch
Nikolas
2009–2013
Koncová
Nikola
2009–2013
Kubec
Tomáš
2009–2013
Loudová
Hana
2009–2013
Macháčková
Gabriela
2009–2013
Malinová
Adéla
2009–2013
Maryšková
Romana
2009–2013
Matoušová
Iveta
2009–2013
Mütsch
Matěj
2009–2013
42
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Absolventi VOŠ
2001–2004
2007–2010
třídní učitel: Jaroslav Prášil
třídní učitel: Jaroslav Prášil
Brožová
Petra
2001–2004
Janů
Renata
2001–2004
Laurynová
Lucie
2001–2004
Melnyková
Martina
2001–2004
Novotná
Lucie
2001–2004
Žďárská
Lenka
2001–2004
2002–2005
třídní učitel: ak. mal. Josef Sedmík
Altmanová
Monika
2002–2005
Berndtová
Zuzana
2002–2005
Brdíčková
Kateřina
2002–2005
Dandová
Adéla
2002–2005
Kotianová
Jana
2002–2005
Koudelková
Jana
2002–2005
Bubeník
Lukáš
2007–2010
Doležal
Jiří
2007–2010
Fajxová
Markéta
2007–2010
Hájková
Barbora
2007–2010
Kuželová
Helena
2007–2010
Lejsek
David
2007–2010
Pengl
Tomáš
2007–2010
Piskáček
Ondřej
2007–2010
Riegelová
Monika
2007–2010
Řeřucha
Jan
2007–2010
Sejkorová
Marika
2007–2010
Stěhulková
Jana
2007–2010
Stoklasa
Václav
2007–2010
2008–2011
třídní učitel: ak. mal. Josef Sedmík
Kubiritová
Hana
2002–2005
Barnincová
Ouřada
Vojtěch
2002–2005
Bartoníčková
Michaela
2008–2011
Belantová
Andrea
2008–2011
Císařovský
David
2008–2011
Mikulecký
Ondřej
2008–2011
Serafínová
Michaela
2008–2011
Šejvlová
Ludmila
2008–2011
Tázlarová
Lucie
2008–2011
2004–2007
třídní učitel: Jaroslav Prášil
Tereza
2008–2011
Brádler
Josef
2004–2007
Hendrychová
Jiřina
2004–2007
Hocková
Helena
2004–2007
Králíková
Jaroslava
2004–2007
Olivová
Šárka
2004–2007
Vídeňská
Eva
2004–2007
Křížek
Jaroslav
2004–2007
Bajerová
Eliška
2010–2013
2004–2007
Bartoš
Jiří
2010–2013
Chodúr
Martin
2010–2013
Kepková
Lenka
2010–2013
Kosová
Nikola
2010–2013
Merkl
Pavel
2010–2013
Novotný
Martin
2010–2013
Sameš
Jiří
2010–2013
Smetana
Petr
2010–2013
Šerák
Jan
2010–2013
Vondráčková
Pavla
2010–2013
Všetečková
Markéta
2010–2013
Waldmannová
Lucie
2010–2013
Šimek
Ondřej
2005–2008
třídní učitel: ak. mal. Josef Sedmík
Barčák
Jindřich
2005–2008
Fořt
Martin
2005–2008
Holasová
Hana
2005–2008
Hübsch
Pavel
2005–2008
Pereczová
Radka
2005–2008
Ryklová
Michaela
2005–2008
Viková
Veronika
2005–2008
Zeman
Petr
2005–2008
2010–2013
třídní učitel: Jaroslav Prášil
43
Ředitelé školy
písemnosti a účetnictví
Karel Zapp
1884—1898
1899—1919
1920—1938
1939—1945
1946—1961
1962—1969
1970—1989
1990
1990—2002 2002—2009
od 2009
Josef Malina
Josef Mašek
Antonín Karč
ak. mal. Zdeněk Juna
Josef Bezemek
Jiří Prudič
Miroslav Beran
ak. soch Zdeněk Rybka
ak. mal. Václav Žatečka
Mgr. Jiří Mašek
Ing. Jana Rulcová
modelování ZLS
kreslení od ruky ZLS
rytí do drahokamů
Vilém Čapek
1885–1919
nauka o nádobách
kreslení dle předlohy
Josef Malina
modelování kamenářů,
ZL
kreslení písma
Alfred Bergmann
průmětné rýsování
nauka o drahokamech
nauka o stínu
odborné rýsování pro
kamenáře
výpomocný učitel
(1898–1899)
P. V. Davídek
Josef Švec
broušení drahokamů
Josef Cettl
odborné kreslení
dekorativní kreslení
Emanuel Fuchs
modelovaní
klenotnictví a bižuterie
tepání a rytí
dějiny zlatnictví
kreslení dle modelu
rytí drahokamů
Martin Tolar
modelovaní
1885–1888
nauka o nádobách
kreslení
nauka o slohu a ornamentování
Ferdinand Zvěřina
1886–1889
účetnictví
Karel Jaeger
1886–1907
němčina
44
1902–1907
kreslení dle modelu
zlatnictví
Alois Porges
1902–1906
rytí do kovů
technologie pro zlatníky
rytí a cizelování
1899–1920,
1899–1919 ředitelem,
1912–1913 císařský rada
modelovaní
1885–1888
1885–1924
1899–1908
naboženství
Josef Mašek
odborné předměty
Emil Horna
1897–1899
náboženství
český jazyk
Jan Šírek
1894–1923
odborné granátové
zlatnictví
měřičství a rýsování
živnostenské počty
1891–1899,
1884–1898 ředitelem
odborné kreslení
teoretické předměty
nerostopis
kreslení písma
nauka o slohu a ornamentování
Pedagogové školy
Karel Resl
1886–1906
dekorativní kreslení
nauka o slohu
Jan Náhloský
1904–1919
tělocvik
Viktor Sochor
1906–1917
rytí do drahokamů
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
ak. soch.
František Kulhánek
1906–1939
cizelování
tepání a rytí do kovů
modelování
Antonín Karč
1907–1938,
1920–1938 ředitelem
kreslení
tvaroznalství
Josef Herbst
1907–1937
František Kuharig
písemnictví
Josef Karel
Vobořil
Josef Řehák
měřičství
technické rýsování a průmětnictví
odborné kreslení BR
naboženství
Jan Hájek
kreslení dle přírody
Josef Durych
dílenský učitel ZLS
tvaroznalství
technologie
1912–1919
kreslení všeobecné
a odborné
modelování odborné
a všeobecné
1915–1916
němčina
Rudolf Adam
cizelování a tepání kovů
1915–1917
kreslení dle přírody
němčina
František Lang
1916–1918
němčina
Josef Holubář
umělecké tvaroznalství
Pavel Homola
broušení drahých kamenů
1917–1921
nauka o drahokamech
František Valeš
zlatnictví
čeština
dílenský učitel
1917–1918
technologie ZLS
němčina
kreslení odborné ZLS
čeština
klenotnictví
účetnictví
živnostenské počty
1917–1928
nerostopis
Karel Víšek
1917–1918
kreslení
Karel Tuček
1924–1962
živnostenské počty
měřičství a rýsování
Jan Polák
1924–1944
účetnictví
technické rýsování
Adolf Hübner
1923–1924,
1939–1944
měřičství a průmětnictví
náboženství
Josef Horák
1922–1942
počty
1908–1909
kreslení RK
1918–1919
němčina
čeština
1908–1939
1918–1919
nauka o drahokamech
počty
Josef Varcl
1917–1918
kreslení RK
Dr. Václav Maule
němčina
Arnošt Veselý
1917–1918
1917–1953
rytí drahokamů
modelovaní RK
rytí kovů pro ZL
tepání kovů
Karel Baudys
1926–1950
dílenský učitel BK
M. Fanta
1936–1938
ruština
František Ťukal
1936–1968
zlatnictví
technologie
tepání kovů
45
Karel Zouplna
1937–1967
tvaroznalství umělecké
dílenský učitel stříbrnictví
odborné modelování
technologie
ak. soch. Vladimír Kužel
kreslení podle přírody
cizelování
měřičství
elektrotechnika
ing. Václav Sacher
průmětnictví a rýsování
1937–1944
dějiny klenotnictví
čeština
anatomie
němčina
figurální kreslení
francouzština
občanská a politická
výchova
počty živnostenské
a odborné
technické kreslení
písemnosti živnostenské
písmo
psaní strojem
ak. mal. Zděněk Juna
1939–1943
od roku 1939 ředitelem
odborné kreslení ZLS
kreslení podle přírody
deskriptivní geometrie
a rýsování
Antonín Hrdlička
Alois Vrtiška
1939–1940
Antonín Mareš
Milan Romportl
1943–1944
němčina
Vladimír Šupita
1945–1948
tělesná výchova
modelování všeobecné
zěměpis
1939–1940
Alois Vaníček
1945–1947
ruština
Ing. Dr. Jan Jiřiště
1945–1972
němčina
nauka o drahokamech
1941–1961
technologie RK a ZL
kreslení podle přírody
matematika
odborné kreslení
fyzika
odborné modelování
mineralogie
všeobecné modelování
stroje a zařízení
figurativní modelování
chemie
1941–1944
občanská a politická
výchova
1941–1942
1941–1943
němčina
1941–1944, 1975–1985,
1988–1989
cizelování a tepání kovů
odborné kreslení
46
němčina
modelování RK
němčina
ak. soch.
Josef Frendlovský
1941–1942
dějepis
technologie
Miloslav Nepimach
Miluše Bělská
1939–1942
rytí kovů
Stanislav Mackovík
dějiny výtvarné kultury
čeština
cizelování a tepání kovů
ak. soch. Vladimír Linka
věcné kreslení
modelování všeobecné
umělecké tvaroznalství
Václav Vidner
1941–1958
Bohuslav Komárek
1945–1951
živnostenské nauky
ak. soch. Josef Bezemek
1945–1962,
1946–1961 ředitelem
odborné modelování
odborné kreslení
nauka o drahokamech
modelování přírodní
nerostopis
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Josef Borský (Bürger)
Ing. B. Ludvíková
1945–1952
Jan Židlický
čeština
občanská nauka
dějepis
hygiena práce
občanská nauka
politická ekonomie
hospodářský zeměpis
1945–1946
němčina
ruština
Stanislav Honsejk
1946–1953
psychologie a hygiena
Jaroslav Roubíček
občanská výchova
František Chmelík
1946–1956
Jiří Seifert
1946–1947
Jaroslav Fišer
podnikové hospodářství
Jan Choura
matematika
technické kreslení
1946–1960
odborné kreslení
tělesná výchova
písmo
zeměpis
laboratorní cvičení z fyziky a chemie
ak. soch. Jiří Prudič
dějepis
1947–1949
ruština
1948–1953
čeština
Marie Kašparová
Miroslav Struna
akad. arch. Alois Metelák
odborné modelování
František Plavec
dílenský učitel UZ
ak. soch.
Vladislav Bergman
1956–1973
dílenský učitel
nauka o slohu
1949–1950
technické kreslení
ruština
technická fotografie
1949–1950
odborné kreslení
ruština
odborné modelování
1949–1951
dějiny výtvarné kultury
Jiří Dvořák
1950–1964
1956–1959
dílenský učitel UZ
Vlastimil Šonský
1956–1976
čeština
dílenský učitel BK
politická ekonomie
technologie
1952–1953
politická ekonomie
nauka o drahokamech
Libuše Římková
podnikové hospodářství
V. Kirstner
1954–1957
občanská nauka
ruština
Jaroslav Kraus
technické kreslení
dějepis
odborné kreslení
Dr. František Žídek
1954–1975,
1962–1969 ředitelem
dílenský učitel
1946–1956
dílenský učitel BK
Václav Ritter
1953–1965
občanská výchova
branná výchova
V. Mlejnková
1953–1954
čeština
hygiena práce
Josef Kolombo
1953–1968
rytí kamenů
dílenský učitel RK
Josef Pelech
1953–1979
tepání kovů
1952–1954
1957–1959
politická ekonomie
Rudolf Semerád
1958–1959
tepání kovů
tělesná výchova
dílenský učitel
civilní obrana
47
Václav Ždárský
1959–1965
Zdeněk Wachtl
dílenský učitel UZ
Zbyněk Suk
Rudolf Havliček
dějepis
Alexej Černý
civilní obrana
občanská výchova
odborné kreslení
M. Černá
ak. soch. Jaroslav Marek
dílenská praxe
1960–1970, 1983–1984,
1993–2001
tělesná výchova
1961–1962
stroje a zařízení
Zbyněk Vavřich
fyzika
Miroslav Beran
matematika
odborné kreslení
chemie
odborné modelování
technické kreslení
chemie, mineralogie
fyzika
Milan Vinš
RNDr. Ivan Šolc, Csc.
ruština
matematika
čeština
1962–1963
dějepis
Ing. Josef Krejčí
politická ekonomie
chemie
stroje a zařízení
matematika
fotografování
1962–1965
1962–1975
technologie
1962–1982
dílenský učitel
technologie
elektrotechnika
1962–1974
technologie
dílenský učitel ZLS
laboratorní cvičení z fyziky a chemie
chemie
Ing. Juraj Ekstein
1962–1963
technologie
48
1964–2002
1962–1969,
1982–1984
dílenský učitel UZ
Jaroslav Jambor
1964–1984
1962–1963
výpočetní technika
tělesná výchova
Jaroslav Faturik
1963–1964
fyzika
Olga Čermáková
(Škárková)
provozní praxe
Břetislav Vorel
1963–1964
fyzika
1960–1971
fyzika
Antonín Košek
1963–1990,
1970–1989 ředitelem
1960–1975
organizace a ekonomika
výroby
Emil Hejduk
1963–1964
občanská výchova
dějiny
Josef Šimek
1962–1963
elektrotechnika
technické kreslení
Karel Škoda
1962–1963
matematika
nauka o slohu
Ing. Anna Bulířová
1962–1963
technologie RK a UZ
Václav Sedlický
1964–1965
politická ekonomie
Ing. Jiří Kraus
1964–1965
technologie
Josef Rudolf
1966–1967
tělocvik
Jarmila Škodová
1966–1968
tělesná výchova
Jiří Belda
1966–1986
dílenský učitel
technologie ZL
odborné kreslení
odborné modelování
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Ing. Zbyněk Blecha
Zdeněk Pejšek
1966–1987,
1990–2011
ak. mal. Václav Žatečka
technoloie BK
odborné kreslení
chemie
odborné modelování
fyzika
dějiny výtvarné kultury
1966–1967
Ing. Josef Šmíd, CSc.
provozní praxe
Jiří Chval
1967–1991
technologie
Marta Dostrašilová
Vítězslav Starý
Ing. Věra Němcová
Ing. Václav Chundela
1970–1972
1970–1982
občanská nauka
Pavel Matoušek
Marcela Hyšmanová
Jan Knob
dílenský učitel UZ
Ing. Vratislav Balounek
Josef Komárek
technické kreslení
občanská nauka
chemie
1971–1979
němčina
fyzika
matematika
1971–1972
1971–1972
Marta Záhoříková
ruština
Jana Hebnarová
čeština
ruština
Jan Čermák
1972–1973
1972–1978
Zdeněk Haken
technologie
Jaroslav Prášil
technické kreslení
Ing Karel Jiřábek
občanská nauka
ekonomika
němčina
1975–dosud
dílenský učitel ZLS
technologie
1972–1973
1973–1979
1976–1984
dílenský učitel BK
fyzika
občanská nauka
1975–1976
ruština
matematika
chemie
1975–1976
odborné modelování
Hana Kovářová
němčina
Alena Hujerová
(Svobodová)
1975–1976
1972–1977
němčina
Vladislav Hyšman
1975–1976
matematika
organizace a ekonomika
František Šetřil
1975–1983
1971–1972
občanská nauka
Miloš Honzák
1975–2013
technologie
branná výchova
Jiří Stárek
1974–1975
ekonomika
tělesná výchova
sportovní hry
1974–1975
technické kreslení
Ing. Josef Nebeský
dějepis
Václav Mazánek
1974–1978
občanská výchova
1969–1986
rytí kamenů
1973–1974
němčina
1968–1969
odborné kreslení
1973–1974
technologie
Dalibor Sehnoutka
dílenský učitel ZLS
ak. mal. Dalibor Matouš
1973–2008,
1990–2002 ředitelem
restaurování
ak. soch. Alena Zetová
1976–1987
odborné kreslení
odborné modelování
dějiny výtvarné kultury
49
Valentin Papazian
1976–1992
Bohumil Skalický
ruština
odborné kreslení
občanská nauka
Ing. Josef Chmelař
1976–1979
ekonomika
ak. soch. Zdeněk Rybka
1976–1981,
1989–1993,
v r. 1990 ředitelem
odborné kreslení
dějiny výtvarné kultury
ak. mal. Vladimír Holas
1976–1990
odborné kreslení
PhDr.
Vladimíra Coganová
Ing. Karel Guznar, CSc.
technologie
Ing. Jaroslav Cirkl
1977–1978
němčina
Josef Kučera
1977–1986
Luděk Šenfeld
PhDr. Eva Koťátková
1978–1982
ak. soch.
Zdena Laštovičková
odborné kreslení
Naděžda Lachmanová
Eliška Bissová
branná výchova
Ing. František Zikeš
ak. soch. Jan Mastník
odborné kreslení UZ
němčina
odborné modelování
1971–1980,
1990–1991
Zbyněk Tůma
čeština
Ladislav Hejduk
1979–1981
1980–1982
1980–1984
1980–1984
technologie
1985–1992
matematika
1985–1990
dílenský učitel BR
ak. mal. Jiří Studnička
1986–dosud
odborné kreslení ZL
ak. mal.
Zuzana Loukotová
1987–1989
odborné kreslení
PhDr.
Miroslav Cogan
1988–1989,
2008–2012
dějiny výtvarné kultury
1981–2003
dílenský učitel BR
50
1984–dosud
1979–1980
němčina
František Tichý
1982–1984
chemie
dílenský učitel ZLS
Blanka Tauchmanová
1983–1984
matematika
Emil Hejduk
1979–1980
ekonomika
Václav Drozen
čeština
1979–dosud
čeština
Ing. František Adam
1982–dosud
1979–1983, 1990–1991,
2002–dosud
fyzika
Marta Zmatlíková
odborné modelování
Mgr. Pavel Škrlík
tělesná výchova
odborné kreslení BR
Ing. Stanislav Pour
1982–1983
chemie
němčina
ak. mal. Václav Zajíc
1982–1983
ekonomika
ekonomika
němčina
1982–2006
dílenský učitel RK
1977–1981
matematika
1981–1986
dějiny výtvarné kultury
Bořivoj Šimánek
ekonomika
Václav Pelant
1981–1987
odborné modelování
dějiny výtvarné kultury
Ing. Radoslav Kučera
1981–1982,
2000–dosud
restaurování
Jana Havlíčková
1988–1991
dějiny výtvarné kultury
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
ak. soch. Josef Typlt
1989–2001
Petr Šťastný
dějiny výtvarné kultury
ak. soch. Pavel Brožek
1989–dosud
dílenský učitel BR
Lada Capoušková
odborné kreslení RK
Milan Zdeněk
1989–1991
občanská nauka
angličtina
Karel Čup
1990–1997
dílenský učitel UZ
Václav Jareš
1990–dosud
dílenský učitel ZLS
Zuzana Vavřichová
1990–1991
čeština
Věra Nováková
1990–1992
čeština
Karel Melichar
1990–1992
tělocvik
Ing. Hana Slavíková
1990–1991
ekologie
Daniela Ťažká
Pavel Vydra
Prof. Miroslav Špika
1991–2004
1991–1995
ekonomika
Mgr. Eva Čapková
Ing. Lubomír Hloušek
Miroslav Tomsa
fyzika
ak. soch. Jaroslav Marek
1992–2009
odborné kreslení UO
odborné modelování
Václav Mencl
1992–2006
dílenský učitel ZLS
Judr. Pavel Dittrich
1992–1996
občanská nauka
Eva Krejčová
1992–1996
matematika
Věra Válková
1993–1994
tělocvik
Milada Smutná
1993–1997
chemie
1995–2013
dílenský učitel UO
Ing. Eva Šmahelová
1995–2012
chemie
fyzika
ekonomika
ak. mal. Josef Sedmík
1995–dosud
odborné kreslení
dějiny výtvarné kultury
Ing. Jana Brandejská
1996–dosud
matematika
1991–1993
1991–1994
1995–2013
technologie UO
ekologie
čeština
Pavel Doubrava
1995–1996
technologie UO
němčina
Ing. Libor Vaněk
1995–2006
dílenský učitel BR
Ing. Josef Hašlar
1990–1991
němčina
1995–1998
dílenský učitel ZLS
ekonomika
Radoslav Isl
1994–dosud
2002–2009 ředitelem
čeština
1990–2012, do 2009
dílenská učitelka ZLS
1994–1996
dílenský učitel RK
Mgr. Jiří Mašek
dílenský učitel ZLS
Lada Jírová
1994–1996
ekonomika
Jaroslav Válek
1997–dosud
dílenský učitel UZ
Miloslav Podaný
1997–dosud
dílenský učitel UO
Miroslav Šída
1997–dosud
dílenský učiel RK
Zuzana Janevová
2000–dosud
dílenský učitel ZLS
Vlasta Matoušová
2000–dosud
odborné kreslení
MgA. Michal Cimala
2001–2002
odborné kreslení
Jaroslav Mojsl
2001–2002
odborné modelování
51
Aleš Hozdecký
2001
Eva Víšková
angličtina
Ondřej Zajíc
2001–dosud
dílenský učitel BR
Mgr. Romana Fričová
dílenský učitel BR
PhDr. Věra Jarolímková
2001–2002
2002–dosud
MgA. Ondřej Šída
Ing. Ivan Hájek
2002–2007
Ing. Pavla Bauerová
Mgr. František Kocourek
počítačová grafika
2002–2007
odborné kreslení
písmo
Lucie Laurynová, DiS.
2002–dosud
2002–dosud
restaurování
Vojtěch Ouřada, DiS.
angličtina
Pavel Hübsch
restaurování
tělesná výchova
2002–dosud
Mgr. Lukáš Kočvara
Jiří Zemín
2003
dílenský učitel ZLS
Radana Jarešová
RhDr. Norbert Riegel
2003–dosud
MgA. Vladimír Véla
2003–2009
technologie UZ, RK
fyzika
MgA. Markéta Urbanová
2003–2005
Mgr. Zdeněk Bělohlávek
2004–2005
čeština
Naďa Šolcová
2004–dosud
angličtina
Jaroslav Tázlar
2004–2012
dílenský učitel restaurování
52
2008–2009
čeština
občanská nauka
Mgr. Bohdana Čapková
2008–2011
němčina
Petr Zeman, DiS.
2008–dosud
dílenský učitel restaurování
odborné kreslení
Soňa Koutecká
2007
odborné kreslení UZ
dílenský učitel ZLS
Ing. Mojmír Mazánek
2007–2012
dílenský učitel restaurování
2002–dosud
dílenský učitel RK
Miroslava Veselá
správce sítě
2002–2004
dílenský učitel BR
2007–dosud
výpočetní technika
technologie BR, ZLS
Ondřej Strelka
2006–2008
dílenský učitel RK
písmo
RNDr. Tomáš Řídkošil
2006–dosud
dílenský učitel restaurování
2002–2014
odborné kreslení
2006–dosud
dílenský učitel ZLS
němčina
Mgr. Leoš Patka
2006–dosud
dílenský učitel ZLS
správce sítě
Mgr. Klára Koubusová
2006–2012
technické kreslení
výpočetní technika
Mgr. Renáta Knížková
2005–dosud
odborné kreslení ZL
odborné kreslení
Miloš Cettl
2005–dosud
dílenský učitel BR
čeština
občanská nauka
2005–2006
angličtina
Tomáš Štefánek
čeština
Eva Jiřičková
2004–2013
Jan Zubko
2008–dosud
dílenský učitel ZLS
Mgr. Jitka Pospíchalová
2009
angličtina
Mgr. Stanislav Korityák
2009–2010
technologie, dílenský
učitel UO
SUPŠ A VOŠ TURNOV 1884—2014
Ing. Miloslav Kaláb
2010–dosud
technologie, fyzika, tělocvik, technické kreslení
doc. RNDr. Pavel Kašpar,
CSc.
2010–2012
technologie
Monika Šilhánová
2010–2013
angličtina
Bc. Václav Nikendey
2011–dosud
technologie konzervování a restaurování
Miroslav Mencl
2011–dosud
informačně tech. základ
Antonín Stratílek
2011–dosud
dílenský učitel UO
Vendula Nožičková
2011–2012
dílenská učitelka BR
Mgr. Renata Šubertová
2011–dosud
zástupkyně ředitelky
občanská nauka
MgA. Jiří Marák
2012–dosud
A. Rejzková,
hospodářka
1953–1966
Petr Vyhlídko,
hospodář
1966–1986
Irena Poloprudská,
hospodářka
1986–dosud
Alena Šourková,
skladnice
2003–dosud
Helena Jiřišťová,
knihovnice
2007–dosud
Lucie Goruková,
asistentka ředitele
2008–dosud
Lenka Ciglová,
účetní
2010–dosud
Jana Šimonová, Dis.
asistentka ředitelky
2011–dosud
Liana Květová,
účetní
2012–dosud
Milan Chundela,
školník
1990–dosud
Miloš Kukeně,
školník
1997–dosud
dílenský učitel UZ
Jiří Kmošek, Dis.
2012–dosud
dílenský učitel restaurování a konzervování
MgA. Jiří Kučera
2012–2013
výtvarná příprava
Bc. Tereza Kafková
2013–dosud
angličtina
Hospodářští pracovníci
Černá,
učetní
1937
Balačová,
účetní
1937–1940
A. Beranová,
úřednice
1940–1960
Libuše Kvasničková,
účetní
1962–1979
Věra Kvasničková,
účetní
1979–2011
Václav Vidner,
tajemník
1942–1944
Vl. Halfar,
tajemník
1945–1952
Havel,
tajemník
1952–1953
Vychovatelky a vychovatelé
Jana Chundelová
1992–dosud
Hana Brožová
1992–2008
Dana Kupkárová
1992–1993
Ludmila Koucká
1993–1994
Jiřina Mazánková
1994–2005
Martina Nosková
2005–dosud
Zdeňka Ruczová
2008–2010
Mgr. Jiří Nosek
2009
Mgr. Renata Šubertová
2009–2011
Jindřiška Patočková
2010–2011
Ludmila Koucká
2011–2012
Romana Šorejsová
2012–dosud
53
K oslavám 130. výročí založení školy
© SUPŠ a VOŠ Turnov – květen 2014
www.sups.info
Download

130 let - SUPŠ a VOS Turnov