3/2 elektromagneticky ovládané
vestavné šoupátkové rozváděče
SD2E-B3
3
-1
7/8-14UNF • pmax 350 bar • Qmax 60 dm .min
q
3/2 rozváděče šoupátkové konstrukce
q
Nouzové ruční ovládání
q
Vysoký přenášený výkon
q
Konstrukce eliminující vliv utahovacího momentu
HC 4061
7/2012
Nahrazuje
HC 4061 9/2010
Popis konstrukce a funkce
Přímořízený šoupátkový elektromagnetický rozváděč
v provedení 2/2 se požívá především k usměrnění a
hrazení průtoku kapaliny. Rozváděč sestává z pouzdra
(1), řídicího šoupátka (2), vratné pružiny (3), vestavné
části se závitem a ovládacím systémem (4) a cívky
magnetu (7) nasazené na ovládací systém. Pouzdro
rozváděče je ve vestavné části zajištěno drátěným
kroužkem (5) a utěsněno těsnicím kroužkem (6). Tato
konstrukce eliminuje vliv utahovacího momentu na
deformaci pouzdra. Cívky elektromagnetů pro
stejnosměrné napětí jsou dodávány pro napájecí napětí
12V a 24V. Pro napájení cívek střídavým napětím
120V / 60Hz nebo 230V /50 Hzj sou pro cívky typu C19
k dispozici příslušné usměrňovače v přídavném
konektoru. U cívek typu C22 jsou v provedení pro
střídavá napětí usměrňovače integrovány přímo do
patice konektoru. Po uvolnění upevňovací matice (8)
může být cívka magnetu vyměněna nebo natočena až o
360°. Těleso rozváděče je zinkováno.
Upozornění: Rozváděče jsou dodávány bez cívek.
Cívku, konektor a těleso pro vestavbu do potrubí je třeba
objednat odděleně.
High performance
Standard

2
‚
ƒ
‡ˆ
‚ƒ
3
1
2
‡ˆ
3
1
… †„
… †„
1
HC 4061
Typový klíč ventilu
SD2E-B3
/
3/2 elektromagneticky ovládané
vestavné šoupátkové rozváděče
7/8-14 UNF
Těsnění
NBR
FPM (Viton)
Bez označení
V
S
H
Standard
High performance
Propojení
viz. tabulka propojení
Bez označení
M2
M5
M9
Nouzové ruční ovládání
standard
pryžová krytka
šroub s vnitřním šestihranem
bez nouzového ovládání
Cívka elektromagnetu, konektor a těleso v provedení do potrubí musí být objednáno samostatně.
Pro volbu cívky použijte katalog cívek HC 8007 a pro volbu tělesa katalog těles pro vestavné ventily HC 0018.
Tabulka propojení
Propojení
Symbol
Mezipolohy
Nouzové ruční ovládání
Bez označení - standard
Propojení
Symbol
Mezipolohy
rozměry v mm
Označení M9 - bez nouzového ovládání
Rozváděč standard ~70,5
Rozváděč standard ~70,5
Rozváděč high performance ~83,0
Rozváděč high performance ~83,0
Označení M2 - pryžová krytka
Označení M5 - tlačný, pomocí šroubu
s vnitřním 6HR 2,5
2
Rozváděč standard ~82,0
Rozváděč standard ~78,0
Rozváděč high performance ~100,0
Rozváděč high performance ~84,8
HC 4061
Základní parametry
Standard
High performance
Jmenovitá světlost
B3
Připojovací závit
7/8-14 UNF-2A (podle ISO 17209)
3
-1
dm × min
Maximální průtok
Maximální provozní tlak
bar
Tlakové ztráty
bar
60
250
350
viz Dp-Q charakteristika
Tlaková kapalina
Minerální olej výkonových tříd HL, HLP dle DIN 51524
Rozsah provozní teploty kapaliny
Rozsah provozní teploty okolí
2
°C
-20 do +80
-20 do +80
°C
-20 do +50
-20 do +80
-1
mm × s
Rozsah provozní viskozity
10 ... 500
Předepsaný stupeň čistoty kapaliny
Skupina cívek
50
Min. třída 21/18/15 podle ČSN ISO 4406
1)
C19B
C22B
±10
Přípustná tolerance jmenovitého napětí
%
Maximální hustota spínání
-1
AC,DC
15 000
%
100
hod
Maximální dovolený zatěžovatel
7
Životnost rozváděče - počet cyklů přestavení
Stupeň elektrického krytí dle ČSN EN 60 529
±15
AC, DC
10
1)
IP 67 (IP 65 )
Utahovací moment ventilu
Nm
Utahovací moment matice
Nm
3+1
3+1
kg
0,24
0,31
Hmotnost bez cívky
35+5
Montážní poloha
libovolná
Těleso ventilu (Katalog HC 0018)
1)
SB-B3
viz. katalog cívek Hc 8007
p-Q charakteristiky
měřeno při n = 32 mm 2 × s-1
Hraniční křivky maximálního hydraulického výkonu přenášeného rozváděčem. Příslušné označení šupátka - viz.tabulka
propojení
High performance
Olej 80°C / Okolní teplota 50°C
Jmenovité napětí Un -10% [ V ], 24V
Standard
Olej 80°C / Okolní teplota 50°C
Jmenovité napětí Un -10% [V], 24V
1,2,3,4,5
350
350
1,2,3,4,5
300
300
250
1 3
200
4
150
2
100
5
Tlak p [bar]
250
Tlak p [bar]
1 3
200
4
2
150
100
5
50
50
0
10
20
30
3
40
50
0
10
-1
Průtok Q [dm .min ]
1
20
30
40
50
3
-1
60
Průtok Q [dm .min ]
Propojení
Směr
Propojení
Směr
2D21
3®2
1
2D21
3®2
2
2D21
2®1
2
2D21
2®1
3
2D25
3®2
3
2D25
3®2
4
2D25
2®1
5
2D25
2®1
5
2D26
3®2
4
2D26
3®2
2
2D26
2®1
5
2D26
2®1
3
HC 4061
Dp-Q charakteristiky
2
-1
měřeno při n = 32 mm × s
Závislost tlakových ztrát Dp na průtoku.
Standard + High perforlmance
Tlaková ztráta Dp [bar]
50
3
40
4
30
1
2
1
1
3
4
1
1
20
10
0
10
20
30
40
3
50
Propojení
2D21
2D21
2D25
2D25
2D26
2D26
Směr
2®1
3®2
3®2
2®1
3®2
2®1
60
-1
Průtok Q [dm .min ]
Příklad volby cívky
rozměry v mm
Cívka pro high performance rozváděč
C22B
45
22
37
19
29
32,5
Cívka pro standardní rozváděč
C19B
49,4
52
POZNÁMKA
Kompletní výběr cívek pro SD2E-B3, stejně jako další informace o napětí, stupni elektrického krytí, konektorech,
konektorech s tranzilem nebo s usměrňovačem, naleznete v katalogu HC 8007.
Napětí
Konektor
12 VDC
24 VDC
12 VDC
24 VDC
12 VDC
24 VDC
12 VDC
24 VDC
120 VAC
230 VAC
120 VAC
230 VAC
EN 175301-803-A
EN 175301-803-A
AMP-Junior-Timer ( 2-pólový)
AMP-Junior-Timer ( 2-pólový)
Volné vodiče**
Volné vodiče**
Deutsch DT04-2P
Deutsch DT04-2P
EN 175301-803-A
EN 175301-803-A
EN 175301-803-A ( s usměrňovačem)
EN 175301-803-A ( s usměrňovačem)
Standard
SD2E-B3 / S...
Typové označení
C19B-01200E1-6NA
C19B-02400E1-25,75NA
C19B-01200E3-6NA
C19B-02400E3-25,75NA
C19B-01200E8N300-6NA
C19B-02400E8N300-25,75NA
----C19B-10600E1-494NA*
C19B-20500E1-1653NA*
C19B-12060E5-494NA
C19B-23050E5-1653NA
High performance
SD2E-B3 / H...
Typové označení
C22B-01200E1-6,55NA
C22B-02400E1-25,3NA
C22B-01200E3A-6,55NA
C22B-02400E3A-25,3NA
C22B-01200E8N300-6,55NA
C22B-02400E8N300-25,3NA
C22B-01200E12-6,55NA
C22B-02400E12-25,3NA
C22B-10600E1-545NA*
C22B-20500E1-2353NA*
C22B-12060E5-545NA
C22B-23050E5-2353NA
* Konektorová nástrčka s usměrňovačem !
** Délka vodiče (standard) - 300mm, jiné délky na požádání.
4
HC 4061
Rozměrový náčrt
rozměry v mm
-0,025
Æ15,82
45,85
70,5
Æ19
-0,025
Æ17,42
7/8-14 UNF-2A
Standardní rozváděč
6HR 27
-0,025
Æ15,82
6HR 30
45,85
83
Æ22
-0,025
Æ17,42
7/8-14 UNF-2A
High performance rozváděč
6HR 27
Komora
rozměry v mm
,
48+0,4
0,04
(
(
A
3,2
37,8+0,4
34,8+0,4
A
0,05
A
min.16
2,5+0,4
0,05
0,05
A
22+0,4
max. 1
1,6
90° ±10°
min Æ34
30°±2°
Æ24±0,05
3,2
Æ17,47+0,05
1,6
Æ15,87+0,05
30°
30°
3,2
7/8-14 UNF-2B
A
1,6
3
min.14
max.22
min.30
max.37,8
min.45,9
R 0,2
R 0,2
5
HC 4061
Základní díly
Sada těsnění pro standard a high performance
Dualseal - PU
O-kroužek - NBR
O-kroužek - Viton
Objednací číslo
19,4 x 2,1 (1 ks)
-
18960700
-
19,4 x 2,1 (1 ks)
18960600
O-kroužek - Viton
Objednací číslo
Standardní matice
18 x 1,5 (1ks)
20777000
Matice M2
18 x 1,5 (1ks)
20777600
O-kroužek - Viton
Objednací číslo
Standardní matice
22 x 2 (1ks)
15844600
Matice M2
22 x 2 (1ks)
18961700
13,47 x 15,87 x 3,1 (1ks)
17,47 x 15,07 x 3,1 (1ks)
13,47 x 15,87 x 3,1 (1ks)
17,47 x 15,07 x 3,1 (1ks)
Upevňovací matice cívky + sada těsnění pro standard
Provedení matice
Upevňovací matice cívky + sada těsnění pro high performance
Provedení matice
Upozornění!
Ÿ Obalovou fólii lze recyklovat.
Ÿ Uvedené údaje slouží jen k popisu produktu a v žádném případě se nerozumí jako zaručené vlastnosti ve smyslu
práva.
ARGO-HYTOS, s.r.o. CZ - 543 15 Vrchlabí
tel.: +420-499-403111, fax:+420-499-403421
e-mail: [email protected]
www.argo-hytos.com
6
Změny vyhrazeny!
Download

SD2E-B3 - ARGO