Profesní životopis – Dana Jančurová
Dana Jančurová, DiS
Vzdělání
1995 - 1998
Vyšší zdravotnická škola Hradec Králové, obor Diplomovaný fyzioterapeut
Praxe
2010 - dosud
AXIS Fyzioterapie, Hořice
2003 - 2009
Ambulantní rehabilitace Milovice + soukromá praxe
1999 - 2003
Soukromá praxe při mateřské dovolené
1992 - 1995
Soukromá praxe v oboru masérské, rekondiční a regenerační služby
Kurzy
2011 - Kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (techniky měkkých tkání
a mobilizační techniky)
2010 - Význam posilovny pro RHB praxi
2009 - Vedení ambulance fyzioterapie
2008 - Mezinárodní konference fyzioterapie bez hranic (REDCORD)
2007 - Metoda Mojžíšové
AXIS Fyzioterapie, Budova Polikliniky (1. patro), Klicperova 6, 508 01 Hořice
www.axisfyzioterapie.cz
Download

Dana Jančurová, DiS