Liebert EFC 100 - 350 kW
®
Yüksek Verimlilik Sunan Dolaylı Evaporatif Freecooling Ünitesi
Liebert® EFC, Yüksek Verimlilik Sunan
Dolaylı Evaporatif Freecooling Ünitesi
■Emerson Network Power uygulama açısından neyin gerekli olduğunu belirlemeye yardımcı olan
12 Uzmanlık Merkezi, farklı alanlarda çığır açan ürünler ve servisler aracılığıyla yenilikçi çözümler
sunmaktadır. 2.000'i aşkın yetkili uzmanından yerel servis ve destek alan, 150'den fazla ülkede global
bir ağla desteklenen Emerson Network Power, müşterilerimiz nerede olursa olsun sistemler ve entegre
çözümler sağlamak için eşsiz bir konuma sahiptir.
Emerson Network Power, iş açısından kritik olan veri merkezi işlemlerinin desteklenmesi için doğru
altyapının kurulmasındaki güçlükleri anlar ve yenilikçi çözümler sağlayarak gereksinimlere yanıt vermeye
yardımcı olur, böylece müşterilerinin kendi iş gereksinimlerine odaklanmalarına olanak verir.
■Liebert EFC en gelişmiş endüstriyel teknolojiyle donatılmıştır. Sistem, tümü bir alanda
sunulan dolaylı hava-hava ısı
değişimine ve evaporatif soğutma teknolojisine sahiptir.
Liebert EFC, evaporatif soğutma ilkesinden faydalanarak
hava sıcaklıklarını düşürme
özelliğine sahiptir. Bu süreç,
basınçlı suyun buharlaşmasını ve dolayısıyla çevredeki havayı soğutmasını içerir. Liebert
EFC bu teknoloji ile en üst seviye enerji verimliliği sunmanın yanı sıra, en aza indirilmiş
çalışma maliyetlerinin elde
edilmesini sağlayacak şekilde
1.03 değerinde pPUE seviyelerine ulaşabilmektedir.
2
Kontaminasyon
İçermeyen
Veri Merkezi
İyileştirilmiş
Su Tüketimi
1,03
€
<
✔
En Yüksek Enerji
Verimlilik Düzeyleri
pPUE 1,03'e iner
Daha Az Sermaye
Masrafı
Daha Az Elektrik
Altyapısı
Teknik
Uzmanlık
Evaporatif teknoloji ile veri merkezi uygulamaları
için dolaylı freecooling sağlar.
3
#LiebertEFC
Liebert® EFC:
Veri Merkezi Verimliliğini Artırma
Evaporatif Soğutma
Yüksek verimlilik sunan evaporatif sistem,
yüksek ortam hava sıcaklıklarında dahi mekanik soğutmaya gereksinim duyulmadan
soğutmayı mümkün kılmak amacıyla, ünitenin yanı sıra ısı eşanjörüne de su püskürtür.
Liebert® EC Fanı
Liebert EFC ürününde bulunan yeni nesil fanlar, gürültü seviyesini önemli ölçüde düşürür
ve ünitenin genel verimliliğini artırır.
Azaltılmış CO2 Emisyonu
1.03 değerindeki pPUE seviyeleriyle Liebert
EFC, CO2 emisyonunu sürekli olarak azaltacak
şekilde minimum güç girişi gerektirir.
Kontaminasyon İçermeyen Veri
Merkezi
Hava-hava ısı eşanjörü, dış ve iç havayı
ayırarak veri merkezinin havasını bakteriyel
kontaminasyona ve yangın ve kirlilik gibi
diğer dış kaynaklı durumlara karşı korur.
Yeni iCOM® Dokunmatik Ekran 7 inç
iCOM® Kontrolü, oda sıcaklığını ve hava akımını optimize edecek şekilde, ünitelerin bir
sistem halinde bir arada çalışmasını sağlamaya yönelik yüksek seviye yönetim olanağı
sunar. Ayrıca, daha hızlı ve kolay veri okuma
için yeni bir 7 inç dokunmatik ekrana sahiptir.
4
Evaporatif sistem
suyu tam olarak ihtiyaç duyulan
miktarda sağlayan özel bir
dahili pompaya sahiptir.
Pompa suya basınç uygular
ve su daha sonra özel nozullar
ile milyarlarca mikro damla
halinde atomize edilir ve sonuç
olarak havayı nemlendirip
soğutacak şekilde buharlaşır.
Enerji Verimliliği
Evaporatif soğutma teknolojisi, Liebert
EFC'nin 1.03'e varan düşük pPUE seviyelerine
ulaşmasını sağlar.
Eurovent Sertifikalı Isı Eşanjörü
Eurovent sertifikası, Liebert EFC ısı eşanjörlerinin bağımsız testlerden geçmesini ve bu
sayede doğru nominal değerler sunulmasını
ve ünitenin güvenilirliğinin artmasını sağlar.
Freecooling
Evaporatif soğutma, dolaylı freecooling çalışmasının yıl boyunca uzatılmasını sağlar.
Entegre Soğutulmuş Su Bataryası
ve Doğrudan Genleşmeli Sistem
Bu teknolojiler, ünitenin aşırı nem seviyeleri
veya şiddetli sıcaklık tepe noktalarıyla tanınan iklimlerde dahi çalışmasını sağlar.
Kısmi Yük Verimliliği
Yeni nesil EC fanları ve entegre dijital scroll
kompresörler, kısmi yükte en yüksek verimlilik seviyelerinin elde edilmesine katkıda
bulunur.
5
Evaporatif İlke ile En Yüksek Verimlilik
Seviyelerini Sağlama
Liebert® EFC, freecooling özelliklerini ve evaporatif soğutma ilkelerini tek ünitede birleştirir. Bu ürün, önemli enerji
tasarrufları sağlamak için her iki ilkeden faydalanarak, dış ortam koşullarına göre en uygun çalışma modunu
seçmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Evaporatif soğutmanın ve dolayısıyla soğuk dış havanın soğutma yöntemi olarak kullanımı, freecooling işleminin
maksimize edilmesi ve kompresörle ilişkili soğutmanın en aza indirilmesi yoluyla çalışma maliyetlerinin optimize
edilmesine olanak tanır.
Evaporatif ilke, yüksek basınçla püskürtülen suyun emilimi için havayı kullanır. Böylece, suyun buharlaşması,
havanın ısısını alır ve dış hava sıcaklığını düşürür. Bunun sonucunda dış hava, Kuru Termometre Sıcaklığından Yaş
Termometre Sıcaklığına dönüşür(aşağıdaki grafikte 30°C - 20°C arası dönüşüm gösterilmiştir).
35
40
100% 90% 80% 70%
45
60%
50
50%
55
40%
30%
30
30
25
25
20
20%
20
15
Absolute Humidity (g/kg)
15
10%
10
5
5
0
-5
-10
-5
0
5
Temperature (°C)
Deniz Seviyesinden Yükseklik için Psikrometrik Diyagram
6
(30°C DB; 20°C WB)
10
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
#EvaporativeCooling
Dolaylı Evaporatif Soğutma Nerelerde
Çalışır?
Genel sistem verimliliğini optimize edilmesi amacıyla, Liebert® EFC dış ortama göre çalışma modunu değiştirecek
şekilde tasarlanmıştır. Dış havanın freecooling işlemini olanaklı kılacak kadar soğuk olduğu durumlarda, ünite
kuru çalışma modunda (kış çalışması modu) çalışır. Evaporatif etki doğrudan dış havanın su emilimi kapasitesiyle
ilişkili olduğundan, ortam sıcaklıkları daha yüksek olduğunda, ayrıca dış nem de ünite kapasitesi ve performans
üzerine belirleyici bir rol oynar. Ünite daha yüksek sıcaklığa ve daha düşük neme sahip ortamlarda çalıştığında
(yaz çalışması modu), Liebert EFC evaporatif (ıslak) modda çalışır.
Bu nedenle yüksek nem seviyelerine sahip iklimlerde, üniteye bir Doğrudan Genleşme (DX) sistemi entegre
edilmesi veya Soğutulmuş Su (CW) bobini takılması gerekebilir (zorlu çalışma modu).
Kuru Çalışma
(Kuru Termometre Sıcaklığı
<17°C -20°C)*
Nem İçeriği, kg/kg Kuru Hava
Ünite, veri merkezini yalnızca hava-hava ısı eşanjörü aracılığıyla, yani yalnızca
soğuk dış havayı kullanarak soğutabilir.
Kuru Termometre Sıcaklığı, °C
Islak Çalışma
(Yaş Termometre Sıcaklığı
<20°C - 22°C)*
Ünite, nemlendirme yoluyla evaporatif
etkiden faydalanabilir. Dış nem, ünite performansını belirleme açısından
önemli bir rol oynar:
■24°C - %80 bağıl nem seviyesinde,
ünite için DX/CW entegrasyonu gerekebilir.
■30°C (daha yüksek sıcaklık) ve %35
(daha düşük bağıl nem) seviyesinde,
ünite yalnızca evaporatif soğutma ile
çalışabilir.
*Varsayımlar: Veri merkezi 36°C ➔ 24° C - ünite başına tam yükün %75'i (yedekli çalışma)
7
Liebert® EFC Çalışma Modlarının
Ayrıntıları
■Soğuk
dönemler
boyunca
(kış çalışması modu), dış
soğuk hava ile ışı değişimi
sürecinden faydalanılarak veri
merkezi kaynaklı dönüş havası
soğutulur. Evaporatif sistemin
çalıştırılması gerekmez ve fan
hızı, dış hava sıcaklığı tarafından
kontrol edilir.
Kış Çalışması
Kuru Mod
8
■Sıcak dönemler boyunca (yaz
çalışması modu), evaporatif
sistem doymuş hava sağlamak
için çalışmalıdır. Bu, ünitenin
veri merkezini yüksek dış
hava
sıcaklıklarında
dahi
soğutmasına
olanak
tanır.
Doymuş hava sağlanmasıyla,
kuru
termometre
sıcaklığı
düşürülebilir.
Yaz Çalışması
Islak Mod
■Zorlu dış koşullarda, ek (telafi)
soğutma sağlamak üzere bir
Doğrudan
Genleşme
(DX)
sistemi kullanılabilir. Alternatif
olarak, Soğutulmuş Su (CW)
bataryası da takılabilir. DX ve CW
sistemleri, genel soğutma yükü
için kısmi yedekleme sağlayacak
şekilde boyutlandırılmış ve
minimum enerji tüketimiyle
maksimum verimlilik sunacak
biçimde tasarlanmıştır.
Zorlu Çalışma
CW/DX Modu
Son Teknoloji iCOM® Kontrolü
Ünite Seviyesinde Hassas, Kullanıcı Dostu Bilgi
ASHRAE - TAVSİYESİ yönergelerine ilişkin garanti sunma
■ Zorlu Kış Çalışması (<-20°C sıcaklıklar), ünitede gerekli olmayan iç
nem alma işlemine ve dolayısıyla
ünitenin ASHRAE tavsiyesi minimum nem seviyesini aşmasına
neden olabilir. Liebert® EFC, çiy
noktası sıcaklığının ısı eşanjörü
yüzey sıcaklığından düşük olmasını sağlayarak ve dolayısıyla gerekli olmayan nem alma işlemini
engelleyerek, entegre iCOM kontrol mantığı ile veri merkezi havasının sürekli kontrolünü sağlar.
100% 90% 80% 70%
60%
50%
HASSAS SICAKLIK ve HAVA AKIş
KONTROLÜ sağlama
■ iCOM olanağında yerleşik olarak bulunan SmartAisle™ kontrol mantığı, iç hava debisini ve
sıcaklıklarını, ilgili sunucu ihtiyaçlarına göre optimize eder.
SmartAisle mantığı, Liebert
EFC'nin sunucunun hava akımı
ihtiyaçlarını tam olarak karşılamasına olanak tanıyarak, tek bir
Watt'ın dahi gereksiz hava taşıma veya soğutma işlemlerine
harcanmamasını sağlar.
SU ve ELEKTRİK maliyetlerini
optimize etme
■ Kullanıcı dostu iCOM Kontrolü,
ekip çalışması seviyesinde de
enerji ve su yönetiminden faydalanır. Sistem, farklı ünitelerin
ana parametrelerinden ve çalışma modlarından (kuru, ıslak
ve DX/CW) bilgileri toplarken,
su ve elektrik maliyetlerini de
hesaba katar. Kontrol, işletme
maliyetlerini optimize edecek
kombinasyonu öngörülü olarak
hesaplar ve ardından uygular.
40%
30%
30
25
Absolute Humidity (g/kg) in the Data Center
20
20%
15
10
10%
5
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Temperature (°C) in the Data Center
Veri Merkezi Sistemi Seviyesinde Dahi En Üst Seviye Verimlilik
iCOM Kontrolü, tüm koşullarda en üst seviye güvenilirlik sağlamak için Liebert EFC ünitelerinin çalışmasını yönetir.
Veri merkezinde kurulu olan ünitelere erişim, birden çok yerinde kurulumun koordinasyonunu sağlayabilen
Ethernet bağlantısı üzerinden verilir. Birden çok ünitenin üst düzey denetimi, bunların genel sistem performansını
optimize edecek şekilde tek bir sistem olarak birlikte çalışmasına olanak sağlar.
9
LIFE™ Uzaktan İzleme ve Arıza Tespiti
ile Önleyici Servis Hizmeti
Emerson Network Power'ın hizmet programı, kritik Thermal Management sisteminizin her zaman
optimum çalışır durumda olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.
LIFE uzaktan arıza tespiti ve önleyici takip hizmeti, Isı Yönetimi koşulları ve tolerans dışına çıkışlarla
ilgili erken uyarılarda bulunur. Bu,
etkili proaktif bakım, olaylara hızlı
müdahale ve uzaktan sorun giderme olanağı sunarak müşterilerimizin güvende ve kaygısız olmasını sağlar.
10
Çalışma Süresi Güvencesi
Ünite parametrelerinin sürekli takip edilmesiyle sistem kullanılabilirliğinin maksimuma çıkarılması.
Ekipmanınız için Minimum Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO)
Tüm ilgili parametrelerin izlenmesi
ünite performansını en üst düzeye çıkarır, saha içinde bakımı azaltır ve ekipmanınızın kullanım ömrünü uzatır.
İlk Seferde Tamir Oranı
Proaktif takip ve veri ölçme özellikleri, servis mühendislerimizin sahaya vardıklarında ilk çözümü uygulamaya hazır olmalarını sağlar.
Olaylara Hızlı Müdahale
LIFE, Liebert® EFC ünitenizle LIFE
hizmet merkezlerimiz arasındaki
düzenli iletişim sayesinde anında
en iyi yol haritasını çıkarır.
Proaktif Analiz
Uzmanlarımız LIFE hizmet merkezlerinden, ekipmanınızın verilerini ve eğilimlerini proaktif bir
biçimde analiz eder ve ekipmanlarınızın en iyi performansı göstermesini sağlamak üzere eylem
önerilerinde bulunur.
Raporlama
Ekipmanınızın çalışma sırasını ve
operasyonel performansını ayrıntılarıyla ele alan kapsamlı bir rapor
alırsınız.
LIFE hizmetleriyle yararlanabilecekleriniz:
#ThermalManagement
Liebert® EFC Konfigürasyonları
Çevresel Konfigürasyon
Çatı Konfigürasyonu
ASHRAE Tavsiyesi, ASHRAE İzni (A1-A4)
Önerilen Çalışma
Alanı
ASHRAE Tavsiyesi, ASHRAE İzni (A1-A4)
- Tek alanda hava-hava ısı değişimi ve evaporatif
soğutma
- Liebert® EC Fanı
- Mekanik yedekleme için DX veya CW batarya
destekli
- SmartAisle™
Liebert EFC:
Geleceğin veri
merkezi çözümü
- Tek alanda hava-hava ısı değişimi ve evaporatif
soğutma
- Liebert® EC Fanı
- Mekanik yedekleme için DX veya CW batarya
destekli
-S
martAisle™
a) Y
eşil alan tesisleri
b) Depo veri merkezleri
En yaygın olarak
uygulandığı yer:
a) B
inanın en üstünde bulunan veri merkezleri
b) Şehir merkezi uygulamaları
Bu konfigürasyon, özellikle şehir merkezlerinde,
kurulum ve bakım için alan gerektirir.
Uygulama
Kısıtlamaları
Aşağı akış konfigürasyonuna sahip Liebert EFC,
müşteri için basit kurulum açısından avantajlar
sunar.
Emerson
Network Power
Çözümlerinin
Faydaları
Bu konfigürasyon en üst bina katında olmalı ve
ünitelerin kurulumu için çatıda yeterli alan mevcut
bulunmalıdır.
Çatı konfigürasyonuna sahip Liebert EFC, çatı
uygulamaları için dolaylı evaporatif freecooling
olanağı sağlar.
11
pPUE
1.0
1.03
1.6
Liebert® EFC Enerji Tasarrufu
Liebert EFC dolaylı evaporatif freecooling ünitesi, veri merkezleri için en üst seviyede enerji tasarrufu
sağlamak üzere dış hava sıcaklığından faydalanır. Ana soğutma kaynağı, dış havadan ve evaporatif sistemden
elde edilir ve daha sonra yüksek verimlilik sunan fanlar ve hava-hava ısı eşanjörü üzerinden veri merkezine
aktarılır. Bu nedenle Liebert EFC, 1.03 - 1.06 arası bir pPUE seviyesi elde etmek üzere tasarlanmıştır (çevre
koşullarına bağlı olarak).
Değişken pPUE Seviyelerinde Yıllık Enerji Tüketimi ve Yıllık Enerji Maliyeti Karşılaştırması
pPUE
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
Yıllık Enerji Maliyeti (€)
1.6
5.256.000
630.720
1.2
1.752.000
210.240
1.1
876.000
105.120
1.06
525.600
63.072
1.03
262,800
31,536
$ ✔
Hesaplama için 1 MW'lik bir veri merkezi kullanılmıştır
Liebert EFC, elektrik alt yapısı ve ekipmanlar açısından önemli azalma ve tasarruflar sağlar. Ünitenin harici olarak
kurulmasıyla, sistem kurulumunun kolayca yapılmasını sağlayacak şekilde kullanılabilir dahili boş alan maksimum
seviyeye çıkarılır. Bu özelliklerin tümü, veri merkezi toplam sahip olma maliyetini önemli ölçüde azaltır.
12
Customer Experience Center
Thermal Management
Emerson Network Power’ın Tognana'da (Padova İtalya) bulunan en yeni Customer Experience Center
merkezi, müşterilerin Thermal Management veri
merkezi teknolojileriyle etkileşim kurabilmesi için
özel olarak tasarlanmıştır. Merkez müşterilerimize,
Emerson Network Power'ın Thermal Management
çözümlerinin çok çeşitli gerçek saha koşulları altındaki
teknik performansını, iş birliğine uygunluğunu
ve verimliliğini kapsayan ön kurulum aşamalarını
izlemek için benzersiz bir fırsat sunar. Merkezi ziyaret
eden müşteriler, Ar-Ge, servis mühendislerimiz ve
uygulama uzmanlarımızdan kapsamlı bir danışmanlık
da alabilir.
Evaporatif Soğutma Doğrulama Alanı
Thermal Management Customer Experience Center,
Emerson Network Power'ın son derece verimli dolaylı
evaporatif Freecooling birimi olan son teknoloji
ürünü Liebert® EFC'yi test etmek için özel bir alan
sunar.
Evaporatif Müşteri Doğrulama Alanının amacı,
müşterilere, danışmanlara ve veri merkezi
uzmanlarına evaporatif teknolojimizin özelliklerini en
zorlu koşullarda denemek için eksiksiz bir test alanı
sağlamaktır.
Test parametreleri, EMEA bölgesindeki tipik en
zorlu koşulları simüle eden dış ortam sıcaklıklarıyla
saatte 400 kW ve 100.000 m3'lük BT yüklerini içerir.
Tüm ölçüm araçlarımızın geçerli uluslararası kalite
prosedürü ISO9001'e uyup uymadığı düzenli olarak
test edilir.
Bu, tüm ölçümlerimizin metroloji laboratuvarlarının
standartlarıyla (Accredia/EA/ILAC) uyumlu olmasını
ve ekipman hassaslık düzeyimizin de Avrupa EN14511
standardına uygun olmasını garanti eder.
Her müşteri ziyareti, test edilen her parametreyi ve
doğrulanan Thermal Management birimine yönelik
sonuçları içeren tam bir nihai rapor ile tamamlanır.
Sürekli
olarak
müşterilerimizin
ihtiyaçlarına
odaklanmamız sayesinde, onları en yüksek teknik
mükemmellik standartlarına ulaşmaları için tam
şeffaflık ve esneklikle ilk elden bir deneyime
yönlendirebiliriz.
13
Emerson Network Power
Küçük ve Büyük Uygulamalar için
Isı Yönetimi Veri Merkezi Alt Yapısı
Liebert® HPC
40 kW - 1600 kW arası geniş bir aralıkta yüksek
verimlilik sunan Freecooling Chiller
• Özellikle veri merkezi uygulamaları ve
SmartAisle™ ile birlikte çalışmak üzere
tasarlanmıştır
• Üstün enerji verimliliği versiyonu
• iCOM® Kontrol özelliği
Liebert® PDX - Liebert® PCW
Liebert PDX, 15-120 kW, Liebert PCW, 30-220 kW
aralığında sunulmaktadır
• Üstün enerji verimliliği
• Eurovent sertifikalı performans
• iCOM Kontrolü ile benzersiz kontrol
özellikleri
Trellis™ Platformu
Liebert® EFC
Dolaylı evaporatif freecooling ünitesi
• iCOM Kontrolü özellikli
• Yeni nesil Liebert EC Fanları
• Eurovent sertifikalı ısı eşanjörü
14
Emerson Network Power'ın Trellis platformu, veri merkezi BT ve tesis alt yapısının birleştirilmiş biçimde yönetimini sağlayan gerçek zamanlı bir altyapı optimizasyon platformudur. Trellis platform yazılımı kapasiteyi yönetebilir,
envanteri izleyebilir, değişiklikleri planlayabilir, yapılandırmaları görselleştirebilir, enerji kullanımını analiz edebilir, hesaplayabilir, soğutma ve güç ekipmanını optimize edebilir. Trellis platformu, BT ve tesis organizasyonlarının, veri
merkezinin sürekli en yüksek performansta çalışmasını sürdürmelerine yardımcı olmak için, veri merkezini takip ederek sistem bağımlılıklarının ayrıntılarıyla anlaşılmasını sağlar. Bu birleşik ve eksiksiz çözüm size, veri merkezinizdeki gerçek durumu görme, doğru kararları alma ve kendinizden emin bir
şekilde eylemde bulunma gücü verir.
Servis
Liebert® AFC
Adyabatik Freecooling Chiller, 500 - 1450 kW
aralığında sunulmaktadır
• Entegre adyabatik ped sistemi
• Yüksek freecooling kapasitesi
• %100 kompresör yedeklemesi
SmartAisle™
• Koridor kapaması
• En yüksek enerji verimliliğini sağlar
• Tüm Liebert Isı Yönetimi üniteleriyle çalışır
Emerson Network Power en büyük
küresel servis organizasyonu, sunduğu kapsamlı hizmetleri, iyileştirilmiş ağ kullanılabilirliği ve 7 gün 24
saat gönül rahatlığıyla kritik altyapının tamamını destekler.
Kritik altyapınıza servis verme yaklaşımımız, kullanılabilirlik ve performansı her yönüyle (münferit güç ve
termal yönetim ekipmanlarından
kritik iş sisteminin tamamına kadar)
kapsar.
İşin korunmasına yönelik en kapsamlı sigorta, Emerson Network
Power tarafından sunulan ve LIFE™
erişimini içeren bir servis programıyla elde edilebilir
Liebert® CRV
DX ve CW versiyonlarında sıra bazlı yüksek verimlilik sunan soğutma üniteleri 11-50 kW aralığında
mevcuttur
• Sunucu yüküne uygun ve enerji tasarrufu
sağlayan tam hava akımı veya soğutma kapasitesi modülasyonu
• En yüksek verimlilikle en iyi yer tasarrufu bir arada
• Daha fazla esneklik elde etmeye yarayan altı
farklı kontrol modu
Liebert® XD
Sunucunun yakınına kurulan soğutucu akışkan
bazlı yüksek yoğunluklu soğutma sistemi
• Kabin başına maksimum 30 kW için sıcak
nokta yönetimi
• Tak-çalıştır çözümlü isteğe bağlı yükseltme
• Yüksek verim ve %100 hassas soğutma
LIFE™
LIFE, KGK ve termal yönetim
ekipmanları için uzaktan arıza tespiti
ve önleyici izleme hizmeti sağlar.
LIFE, ekipmanınıza yönelik sürekli
izleme olanağı, uzman veri analizi
ve saha mühendisliği uzmanlığı
sunarak daha yüksek çalışma süresi
ve işletim verimliliği sağlar.
LIFE
üzerinden
ekipmanınıza
aktarılan veriler sayesinde, uzaktan
servis
uzmanlarımız
çalışmada
görülebilecek her tür olağan dışı
durumu hızlı bir şekilde tanımlamak,
tespit etmek ve çözümlemek
için gereken gerçek zamanlı veri
ve bilgileri elde ederek, kritik
varlıklarınızın sorumluluğunu 7/24
üstlenir.
15
Kritik İş Verilerinde ve Uygulamalarda
Yüksek Kullanılabilirlik Sağlama.
Emerson Network Power Hakkında
Bir Emerson (NYSE:EMR) şirketi olan Emerson Network Power
veri merkezleri, sağlık servisleri ve endüstriyel tesisler için
kullanılabilirlik, kapasite ve verimliliği maksimize eden yazılım,
donanım ve servisleri sağlar. Akıllı altyapı teknolojilerinde
güvenilir bir sektör lideri olan Emerson Network Power, BT
ve tesis yönetimi arasındaki boşluğu dolduran ve kapasite
gereksinimleri ne olursa olsun verimlilik ve ödünsüz
kullanılabilirlik sağlayan yenilikçi veri merkezi altyapı yönetimi
çözümlerini sunar. Çözümlerimiz dünya çapında yerel Emerson
Network Power servis teknisyenleri tarafından desteklenmektedir.
www.EmersonNetworkPower.com.tr adresinden Emerson
Network Power ürün ve hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi
edinebilirsiniz
Adresler
Emerson Network Power
Global Headquarters
1050 Dearborn Drive
P.O. Box 29186
Columbus, OH 43229, ABD
Tel: +1 614 8880246
Emerson Network Power
Thermal Management EMEA
Via Leonardo Da Vinci, 16/18
Zona Industriale Tognana
35028 Piove di Sacco (PD) İtalya
Tel: +39 049 9719 111
Faks: +39 049 5841 257
[email protected]
Emerson Network Power
Türkiye
Şerifali Mah. Turcan Cad. No 60
34775 Ümraniye-İSTANBUL
Tel: +90 216 586 7900
Faks: +90 216 586 7979
[email protected]
Her ne kadar bu belgede geçen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması konusunda her türlü
önlem alınmış olsa da, Emerson, bu bilgilerin kullanılmasından veya herhangi bir hata ya
da eksiklikten kaynaklanan zararlarla ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.
Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
MKA4L0TKEFC Rev.1-10/2014
EmersonNetworkPower.com.tr
Bizi Sosyal Medya’da
takip edin:
Emerson. Consider it Solved., Liebert®, SmartAisle™, Trellis™, Life™ ve Emerson Network Power, Emerson Electric Co. veya bağlı kuruluşlarından birine ait ticari markalardır.
©2014 Emerson Electric Co.
Download

Broşür - Emerson Network Power